"

 
M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. március 26-án (hétfőn) 16 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend-tervezet 1. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti - Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 3. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 4. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására  Horváth Dávid sakkversenyeken való részvételéhez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Diák Sport Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Javaslat a kettős állampolgárság megszerzésének elősegítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására 2012. évi Himalája expedíció részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Javaslat a 840/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Rákóczi Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csikó sétány és a Gyimesi utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat új építmények átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211. Budapest Rákóczi u. 110. szám alatti „Csodakút Óvoda” udvarának helyreállítására és csatornaépítési munkálatokhoz való önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat Göncz Kinga, Tabajdi Csaba EP-képviselők, valamint Andor László uiós biztos, nem kívánatos személynek nyilvánítása Bp. XXI. kerületben
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 17. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati félretájékoztatás megszüntetésére és helyreigazítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 18. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői iroda biztosítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 19. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kormányhivatali javaslat megvitatására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 20. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Tamariska dombon elhelyezett bázisállomány elbontásával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Szemünk Fénye programban elért megtakarításokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja
Egyebek

Budapest, 2012. március 23.

 

                                                                                                        Pákozdi József s.k.
                                                                                                                elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

2012. február 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozó szerződés felmondására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat ebtartás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja:
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 8. pontja:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázati önrész biztosítására és a 735/2011. (X.27.) Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 13. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata az „L4” intenzív lakóterületek keretövezeteire vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2012. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja:
Egyebek


Budapest, 2012. február 17.


          Tenk András s.k.
                  elnök
       

 

"
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. február 21-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend előtt:
Tájékoztató – Ellenőri jelentés a CSEVAK Zrt. vezetői beosztású munkavállalóinak javadalmazásáról
Előterjesztő: dr. Szabó József CSEVAK Zrt. FEB-tag

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázati önrész biztosítására és a 735/2011. (X.27.) Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 7. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a 22/2012. (I. 26.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat „az Önkormányzat 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat határon túli magyar lakta területek megismerésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a 18/2012. (I.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata az „L4” intenzív lakóterületek keretövezeteire vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Vénusz utca 13. és Szabadság utca 19-21. szám alatti helyiségek vagyonkezelésének Oktatási Szolgáltató Intézménytől a CSEVAK Zrt. vagyonkezelésébe adására, valamint a Kossuth Lajos utca 61. és a Templom utca 32. szám alatti alagsori irodahelyiségek vagyonkezelésének a CSEVAK Zrt-től az Oktatási Szolgáltató Intézmény vagyonkezelésébe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214. Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A. szám alatti ingatlan Polgármesteri Hivatal kezelésébe adásához
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2012. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (    .  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja:
Egyebek

Budapest, 2012. február 17.


Pákozdi József
             elnök sk.

 

"
"

M E G H Í V Ó


2012. január 30-án (hétfő) 16,30 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (előterjesztés)
Javaslat az óvodai és bölcsődei nyári nyitva tartások meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. január 27.


                                                                                                                Tenk András s.k.
                                                                                                                      elnök

"
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. január 24-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola igazgatói megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület Kapisztrán Szent Jánosról történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club utánpótlás nevelésének támogatási hozzájárulásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Dél-Pesti ILCO Egyesület részére
Előterjesztő: Szuhai Erika fogyatékosügyi tanácsnok

Napirend-tervezet 8. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska-domb területén lévő természeti értékek felmérésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 9. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat informatikai feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához előirányzat biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közterület-felügyeleti Csoport engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére bérlőkijelölési jogot biztosító 866/2011. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (22.  sz. előterjesztés)
Javaslat  a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (21.  sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazotti létszám meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (4.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alkalmazottai részére történő bérkiegészítés kifizetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (5.  sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (20.  sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (7.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratának és mellékleteinek, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (16.  sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (14.  sz. előterjesztés)
Javaslat megállapodások megkötésére a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (   .  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (előterjesztés)
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 29/2011.(XI.17.)PEÜB és a 30/2011.(XI.17.)PEÜB határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:  dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 22. pontja: (előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2012. I. féléves munkatervére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

Napirend-tervezet 23. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2012. január 20.

                                                                                                                           Pákozdi József sk.
                                                                                                                                     elnök

"
"

M E G H Í V Ó

2012. január 23-án (hétfő) 16,30 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola igazgatói megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 5. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska-domb területén lévő természeti értékek felmérésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 7. pontja: (22.  sz. előterjesztés)
Javaslat  a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (21.  sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó közalkalmazotti létszám meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (4.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alkalmazottai részére történő bérkiegészítés kifizetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (5.  sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (20.  sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (7.  sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okiratának és mellékleteinek, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (16.  sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (14.  sz. előterjesztés)
Javaslat megállapodások megkötésére a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2012. január 20.


                                                                                                                                Tenk András s.k.
                                                                                                                                       elnök

"

Ad-hoc bizottságok

Írta: 2012. január 14. szombat, 11:51
"

  Az ""Otthon Melege Program"" ""Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, fleújításának támogatása"" alprogramban a pályázatkoz szükséges önerő támogatására az Önkormányzat által kiírt pályázat elbírálására felállított ad hoc bizottság

 

meghívó 2015.04.28.
1./ előterjesztés + pályázati rangsor helyszínen kiosztva
2./ kivonatok
3./
jegyzőkönyv

 

meghívó 2015.02.24.
1./ ügyrend előterjesztés
2./
kivonatok
3./
jegyzőkönyv

 

""A Csepeli Gyártelep fejlesztési Stratégiája"" előkészítésére létrehozott ad hoc bizottság

 

meghívó    2013.07.18.
1./ előterjesztés
2./ előterjesztés
3./ előterjesztés
4./ jegyzőkönyv

 

meghívó   2013.07.11.
1./ előterjesztés
2./ jegyzőkönyv   

 

meghívó  2013.07.02.
1./ 1 előterjesztés
2./ 2a előterjesztés
3./ 2b előterjesztés
4./ jegyzőkönyv

 

 A lakossági közműfejlesztések elősegítése céljára, Budapest, XXI. Kerület közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli házi szennyvízhálózat létesítéséhez rákötési támogatás nyújtására vonatkozó pályázat lefolytatására létrehozott ad hoc bizottság


meghívó 2014.06.17.

előterjesztés

 

meghívó 2014.05.22.


meghívó  2014.02.17.

 

meghívó 2013.12.18

előterjesztés

 

meghívó  2013.11.21.

 

meghívó 2013.10.22.


meghívó 2013.09.18.


meghívó 2013.07.15.

meghívó 2013.06.19.


meghívó 2013.06.04.
előterjesztés

jegyzőkönyv


meghívó 2013.03.21.
1.előterjesztés

 2. előterjesztés 

jegyzőkönyv
 

 

Csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban felállított ad-hoc vizsgáló bizottság

 

meghívók

jegyzőkönyvek


 

„Ingyenesen átruházott közművek körülményeinek feltárására” felállított ad-hoc vizsgáló bizottság

meghívók

jegyzőkönyvek

 

Mátyás Király Általános Iskola Vizsgáló Bizottság

Dokumentumok:
2009.03.30.
2009.04.06.
2009.04.20.
2009.04.23.
2009.06.16.
2009.06.18. Összefoglaló jelentés
2012.12.13. Kt. döntése nyilvánossá tétel

 

"
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2011. december 13-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 


Napirend-tervezet 1. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtása a Kapisztrán Szent János emlékműhöz”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11 pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium fizika eszközeinek bővítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Csillagtelep, Központi Park felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Rehabilitációs Megbízási Szerződés a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz” című szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Oktatási Szolgáltató Intézmény között a javítási-karbantartási feladatok ellátása tárgyában 2012. évre kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat döntés meghozatalára a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által bérelt helyiségek bérleti díj emelése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Budapesti Rendőrfőkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére a Budapest XXI. kerület Nap u. 10-12. 01. lph. 10/37. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat köznevelési megállapodás előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában sportosztály indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Javaslat a 339/2011. (V.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményében meleg étkezésre használható utalvány elfogadásának bevezetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Csepeli Szociális Szolgálat által kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 26. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2011. december 12.


                                                                                                                          Pákozdi József sk.
                                                                                                                                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

2011. december 12-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat a 41/2011.(X.24.) HFFB számú határozat visszavonására, és a 144/2010.(V.18)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 4. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium fizika eszközeinek bővítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat köznevelési megállapodás előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában sportosztály indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményében meleg étkezésre használható utalvány elfogadásának bevezetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Csepeli Szociális Szolgálat által kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2011. december 12.


                                                                                                                 Tenk András s.k.
                                                                                                                         elnök

"