"

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. március 11-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

     Napirend előtt:

 

        Tájékoztató a Pályázati felhívás módosításáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
       „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
        felújításának támogatása” alapprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz szükséges önerő
        támogatására 2015. kiírt pályázat tekintetében (T-5)
 
        Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (72. sz. előterjesztés + Cserelap)
Javaslat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (69/1. sz. előterjesztés + Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről + Könyvvizsgálói jelentés+ KÉT állásfoglalás)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (71. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására az Algernon Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Javaslat „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű projekt keretében beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. március 11.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. február 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló, 17/2014. (VI.26.), a 19/2014. (IX.25.) és a 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (49. sz. előterjesztés) + (Előterjesztői kiegészítés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (46/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213/2014. (V.23.) Kt. számú határozat (Javaslat „Fogyasztóbarát kerület” elnevezésű programhoz történő csatlakozásra) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (51/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat „Az RSD csepeli partszakaszán kialakított közvilágítási rendszer tulajdonjogának megtartása és üzemeltetésre történő átadása a Budapesti Dísz- Közvilágítási Kft. részére”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Szent István út 228. szám alatti ingatlan a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: ( 60. sz. előterjesztés)
Javaslat a napsugár tagóvoda udvarán létesített mászóka ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a 47/2015. (I.29.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli Ady Endre út – Védgát utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely biztonságának növelésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 22. pontja: ( 58. sz. előterjesztés)
Javasat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: - helyszíni kiosztás -
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 33/2015. (II.04.) PEÜB számú határozattal elfogadott munkatervének módosítására
Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Budapest, 2015. február 25.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"
"

 

M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. február 24-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (51. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli Ady Endre út – Védgát utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely biztonságának növelésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 6. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja (58. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja (előterjesztés )
Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2015. I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 


Budapest, 2015. február 20.

 

Pákozdi József sk.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. február 23-án (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: ( 50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: ( 49. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: ( 44. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: ( 42. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: ( 43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: ( 41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 7.pontja: (54. sz. előterjesztés)  
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8.pontja: (56. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9.pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10.pontja: (58. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:


Napirend 11. pontja:
Javaslat a 202965/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXI. kerület Aradi Vértanuk útja 31. A. ép. fszt. 5. sz. alatti szükséglakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja:
Beszámoló D. Z. lakáspályázatra benyújtott dokumentumainak vizsgálatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. február 20.


Szuhai Erika  s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. január 27-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja:   (Előterjesztés )
Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2015. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

 

Napirend 2. pontja: (18.sz.előterjesztés )
Javaslat a Csepeli út 50km/h sebességkorlátozása a Lámpás utca és M0 közötti szakaszon
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő


Budapest, 2015. január 27.

 


Pákozdi József s.k.
elnök

"
"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. január 28-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.


Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel településfejlesztési koncepciója” című dokumentum kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat Béke téri sporttelep telekalakítása érdekében szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Kis-Duna öböl 2015. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat a Völgy u. 9. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 63/A fsz. 1. szám alatti helyiség a Budapest Főváros XXI. ker. Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására, valamint a berendezéseinek használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetésének folytatására, a 181/2014.(IV.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tevékenységének bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Budapest, 2015. január 23.


Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. január 26-án (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetésének folytatására, a 181/2014.(IV.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tevékenységének bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: előterjesztés
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: előterjesztés
Javaslat az óvodák nyári nyitva tartási rendjére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 7. pontja
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Budapest, 2015. január 26

.

Szuhai Erika  s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. január 21-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüi, zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:


Napirend 1. pontja:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. január 19.

 

Szuhai Erika  s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2014. december 15-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (301. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (316. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (317. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának befagyasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásához biztosított további kedvezményekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesület alapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületben működő nyugdíjas klubok részére ingyenes klubhelyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítására 2015. évben
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (309. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  (szóbeli előterjesztés)
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság Ügyrendjének technikai jellegű módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök


Budapest, 2014. december 12.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"