M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. január 25-én (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:saját hatáskörös előterjesztés )

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról és a felelősségvállalásról szóló megállapodásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat rendkívüli élethelyzet fennállása miatti lakáscsere-igény kielégítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2016. I. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi biztosításáról szóló "Megállapodás"-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                  elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. január 25-én (hétfő) 16.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalóterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 2. em. 10.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend1. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2016. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend 5. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve:(16. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 26.

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2015. december 14-én (hétfő) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalóterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 2. em. 10.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (326. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (327. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (323. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. december 15.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. december 14-én (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (326. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (327. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (319. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság irattára kialakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (323. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (328. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Tehetségsegítő Tanács létrehozásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a kerületi általános iskolák felvételi körzetének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló 173/2015.(IX.21.)SZEFOB határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. december 11.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                  elnök

                                                                                                         

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. december 14-én (hétfő) 17,30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (324. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel-Háros I. szektorra vonatkozó 201/2015. (IV.30.) Kt. számú határozat határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (317. sz. előterjesztés)

Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (330. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlan a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (318. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (329. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatási megállapodás módosítására (Levente II. kiképző-repülőgép replika megépítéséhez)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (320. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (319. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság irattára kialakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

              

Napirend-tervezet 8. pontja: (328. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Tehetségsegítő Tanács létrehozásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (323. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (325. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (326. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (327. sz. előterjesztés + Tájékoztató)

Rendelettervezet a XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. december 11.

 

                                                                                                        Dobák István sk.

                                                                                                         bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. november 24-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:
(314. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról szóló 78/2015. (II.26.), valamint a 79/2015. (II.26.) Kt. határozat módosítására és intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (313. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság támogatására kerékpár regisztrációs rendszer kialakításához
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2015. november 24.

                                                                                            Pákozdi József sk.
elnök