M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. január 24-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2017. I. félévesmunkatervére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Budapest, 2017. január 20.

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. december 14-én (szerda) 16,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi
költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Javaslat a 214187/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlan tulajdonjogának
megszerzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat az 1214 Budapest, Csepel-Rózsadomb, Rózsa utca Hrsz 200086 ingatlan telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. által megvalósítandó
integrált játszótér kialakítására vonatkozó megállapodás megkötésére,
valamint ingyenes közterület használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon
lévő zöld területen járda építés és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés
terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatást biztosító Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (240/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága számára ingatlan kezelésének átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (241. sz. előterjesztés + cserelapok)

Javaslat Csepel Patika Bt. részére természetben a 1215 Budapest, Táncsics M. u. 10-12. szám
alatt található orvosi rendelő és gyógyszertár megnevezésű helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére
vissza nem térítendő támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Javaslat Királymajor, Kikötő utcai megállónál fedett buszváró létesítésére/ bővítésére

Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat dióda lézer berendezés beszerzésére a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18 pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi önkormányzati vagyonváltozás
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 09.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. december 12-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatást biztosító Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Patika Bt. részére természetben a 1215 Budapest, Táncsics M. u. 10-12. szám alatt található orvosi rendelő és gyógyszertár megnevezésű helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat dióda lézer berendezés beszerzésére a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (240/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága számára ingatlan kezelésének átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 12.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. december 13-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (251/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 13.

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. november 28-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Javaslat szeszes italokat is árusító kereskedelmi egységek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozására

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék 2017. évi nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 4/2014. (XI.24.) SZEFOB sz. határozattal elfogadott, valamint a 30/2014. (XII.15.) és a 190/2015. (X.26.) SZEFOB határozatokkal módosított Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. november 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. november 28-án (hétfőn) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 1. em. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Javaslat szeszes italokat is árusító kereskedelmi egységek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozására

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Budapest, 2016. november 25.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

 

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. november 28-án (hétfő) 17,30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Kistanácstermében(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
…./2016. (XI. .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 30/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016
elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására vonatkozó,
a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 2. módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 839.173.000 forint pályázati
forrás elnyerését jelentő, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti
kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű pályázat konzorciumi együttműködési
megállapodásának megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi
követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Javaslat szeszes italokat is árusító kereskedelmi egységek éjszakai
nyitva tartási rendjének szabályozására

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szilas utca közterület elnevezésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. november 25.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                 bizottsági elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. október 26-án (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (az udvar felőli ajtón kell bemenni)!!!
(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (210. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016.
évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított
34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (214/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának és a hivatali létszám módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Szent István út 228-234. szám alatti ingatlanok telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepeli Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” 2013-ban
támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázat befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztései” elnevezésű pályázat
Támogatási Szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat Tusnádfürdő Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat az Arany János Művelődési Egyesülettel létrejött Támogatási Megállapodással

kapcsolatos döntések meghozatalára és egyúttal a 498/2015. (X.29.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel létrejött Stratégiai Együttműködési
Megállapodás kiegészítésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programja keretében megépült 3 db műfüves futballpálya Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi őszi fapótlással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a létrejövő Dél-Pesti
Tankerületi Központ elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központtal kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2016. (VI.23.) (a 206759/6 hrsz-ú (természetben: Fenyves út – Kökényes u.
– Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/158940 eszmei hányadának

elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére)
Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (saját hatáskör)

javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató
Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Furák János GSZI igazgató

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági
ügyekben másodfokú döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2016. október 21.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                 bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. október 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (210. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 9 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (PEÜB hatáskörös előterjesztés)

Javaslat képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2016. október 21.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök