M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. március 27-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre felhasználható keretösszegek megállapításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Bp. XXI. kerület Simon Bolivár sétány 1/A. sz. alatti nyugdíjasházban való elhelyezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. március 27.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

 

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. február 22-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
 
Kistanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter gyermek fogorvossal praxisengedélye
megszerzéséhez szükséges előszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a
2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított
21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati
rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (29. sz. előterjesztés+ melléklet)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat telekhatár rendezési és átsorolási döntések meghozatalára az RSD parti sáv csepeli
részén tervezett Kolonics György sétány létrehozása és további kapcsolódó fejlesztések érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (44. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása „Daru-domb”-hoz
tartozó közpark (hrsz.: 208261/3) északi részétől a Védgát utcáig” elnevezésű projekt lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (43. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti
Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat bérlőkijelölési joggal biztosított szolgálati lakások lakbér szintjének megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál
alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Petőfi u. 27. fsz.1. és a Vasas u. 43. fszt. 3. szám
alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat rekreációs célú sporteszköz beszerzésére és azok XXI. kerületi
Rendőrkapitányság részére történő adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (42. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi egységei
további működtetési lehetőségeinek megvizsgálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2017. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Tájház megépítésére

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató Csepeli Városkép Kft.

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Furák János igazgató

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1 7. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete tagjai és
bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

Budapest, 2017. február 17.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. február 21-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (29. sz. előterjesztés)+ melléklet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat rekreációs célú sporteszköz beszerzésére és azok XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. február 17.

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. február 20-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter gyermek fogorvossal praxisengedélye megszerzéséhez szükséges előszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)+ melléklet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat bérlőkijelölési joggal biztosított szolgálati lakások lakbér szintjének megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Petőfi u. 27. fsz.1. és a Vasas u. 43. fszt. 3. szám alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi egységei további működtetési lehetőségeinek megvizsgálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, a 169/2015.(IX.21.) SZEFOB határozat visszavonására, valamint a 174/2016.(XII.12.) SZEFOB határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. február 20.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. január 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti

2014. október 1. napján kelt Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyására

és Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról
és támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

22/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Javaslat az alpolgármesterek juttatásainak megállapításáról szóló
484/2014 (X.30.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermeksziget Tagóvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda,
Kerek Világ Tagóvoda, a Belvárosi Bölcsőde és az Erdősori Bölcsőde játszóudvarainak
felújításához szükséges fedezet elkülönítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőt ingyenesen látogathatók körének meghatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand
és egyéb saját többletkiadásai finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállítók útja 3. szám alatti, 209961/25 helyrajzi számú
ingatlan minősítésére, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő
vagyonkezelésbe adására, valamint hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2017. évi biztosításáról szóló
2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat a 355/2016. (X.27.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező, a
Diákönkormányzat által használt vagyontárgyak Nagy Imre ÁMK résére tulajdonba történő átadására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, 208524 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott ingatlanban elhelyezkedő, 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. sz. alatt lévő,
172,1 nm alapterületű helyiségek bérbeadására egynapos sebészeti szaktevékenység folytatására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére dióda lézer beszerzésére hozott
454/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére eszközbeszerzés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 22. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat búcsúztatás költségeinek vállalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 472/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására és
a 473/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati
hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. január 20.

 

                                                                                                       Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. január 23-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2017. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére dióda lézer beszerzésére hozott 454/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott óvodák nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 472/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására és a 473/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. január 20.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök