M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. június 6-án (kedd) 17 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásához javaslatok

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. május 31.

 

                                                                                                        Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. május 22-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint a 138/2016.(X.24.), a 156/2016.(XI.28.), a 179/2015.(IX.21.) és a 106/2016.(VI.20.) SZEFOB határozatok visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. május 22.

 

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. május 24-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű
városrehabilitációs pályázatokon elnyert támogatással kapcsolatos Együttműködési Megállapodások aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210240 helyrajzi számú ingatlan
közfeladat ellátásához szükséges ingyenes tulajdonba vételről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az egyesített engedélyes-kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges
fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola
előtti tér és környezete megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat tűzcsapokra történő ivócsapok telepítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat különleges meghallgató szoba kialakítására és
berendezésére a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Rendőrkapitányság fennállásának 100. évfordulója
alkalmából rendezendő megemlékezések támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó
közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel történő Támogatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat jó tanuló, jó sportoló diákok erdélyi nyaralásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017/2018-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
és a Jó adatszolgálató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi
követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati
hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2017. május 19.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. április 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételéről és javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésének időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (82. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerületi oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (80. sz. előterjesztés) + melléklet

Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. április 24.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. április 25-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. április 25.

 

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

MEGHÍVÓ

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. április 26-án (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben
végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről
és javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésének időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (81. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés 1. + könyvvizsgálói jelentés 2.

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel új utakon: a METRANS Konténer Kft.-től beérkezett közérdekű
célra történő kötelezettségvállalás útépítés célú felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat az UPC Magyarország Kft.-vel a kerület digitális fejlesztése érdekében való
együttműködés megvalósításához és közterület-használati szerződéshez szükséges felhatalmazásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Művelődési Ház színháztermének komplex korszerűsítésére,
és a felújítás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsődei Részleg
komplex tetőfelújítása és homlokzati hőszigetelése kivitelezési költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
  2016. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2016. évben végzett tevékenységéről
  szóló beszámolójának elfogadására

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
  2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
  ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 1. D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és
  Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

 1. A.)Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi üzleti tervére

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
  prémiumfeladat teljesítésének elfogadására

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 1. D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére, valamint alapbér megállapítására
  a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi éves
  beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évre
  szóló üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

 1. C.)Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a
  Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási
  Szerződésben meghatározottak teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 1. D.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
  részére 2016. október 05. és december 31. közötti időszakra meghatározott
  prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 1. E.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda
  Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (82. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a kerületi oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (105. sz. előterjesztés) + mellékletek

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános
Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (80. sz. előterjesztés) + melléklet

Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési
jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. április 21.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

MEGHÍVÓ

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. március 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú
megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi
Rendőrkapitányságával illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájának elismerését szolgáló intézkedés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat bútoradomány elfogadására, valamint annak a Budapesti
Rendőr-főkapitányság részére történő ingyenes átadására a XXI. Kerületi
Rendőrkapitányság általi használat céljára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 206125/3 hrsz-ú ingatlan Kolonics György
sétánnyá elnevezésének kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat „2017. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút
Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 12. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Bp. XXI. kerület Simon Bolivár sétány 1/A. sz. alatti nyugdíjasházban
való elhelyezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. március 24.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                         bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. március 28-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájának elismerését szolgáló intézkedés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat bútoradomány elfogadására, valamint annak a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő ingyenes átadására a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság általi használat céljára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2017. március 28.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. március 27-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre felhasználható keretösszegek megállapításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Bp. XXI. kerület Simon Bolivár sétány 1/A. sz. alatti nyugdíjasházban való elhelyezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. március 27.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök