M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. szeptember 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2017. évi költségvetésről szóló 15/2017. (VII.04.) önkormányzattal módosított 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter praxisjogáról történő lemondásának elfogadására és a praxis betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális bérlakásban történő elhelyezésre, valamint 24 órás segítség nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői beosztása betöltésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 3 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint tájékoztatás a 82/2017.(VI.26.) SZEFOB határozat végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. szeptember 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. szeptember 27-én (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter praxisjogáról történő lemondásának elfogadására és a praxis betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (200. sz. előterjesztés) + cserelap

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal fő szervezeti és működési irányait meghatározó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Képviselő-testülete …../2017. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentésről és településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (198. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezésére elkülönített pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerületi nyárfákkal kapcsolatos programok jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Csepel posztumusz díszpolgára sírkőállításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat parlamenti látogatások szervezésére csepeli középiskolások számára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a Hollandi úti kalózhajós játszótér bővítésére, mobil illemhelyiség telepítésére

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális bérlakásban történő elhelyezésre, valamint 24 órás segítség nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői beosztása betöltésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. szeptember 27.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. június 28 (szerda) 19,30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Kistanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

Javaslat a 143/2017.(IV.27.) Kt. határozat módosítására

és

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. június 27.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

MEGHÍVÓ

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. június 27 (kedd) 17,15 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára
szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat Csillagtelep, Központi park (Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli park) felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Petz Ferenc utcai sportpályák felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest 200543 helyrajzi számon felvett, a természetben Tejút utca 10-12. szám alatti
ingatlan tekintetében a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrumot megillető
vagyonkezelői jog rendezésére, valamint az ingatlant érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat a 88/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat módosítására, meglévő bérlőkijelölési jog átruházására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosításának jóváhagyására, továbbá a 2017/18-as nevelési év indításánál az óvodai csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Tímea mb. intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (159. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szent Imre téri pavilonsor (hrsz.: 208664/1) ingatlanjainak nyilvános pályázat útján történő bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (160. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerület digitális és közterületi wifi fejlesztése érdekében,
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel való szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (158. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szenet István út és Toboz utca közti ingatlan (hrsz.: 205923/1)
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére, a királyerdei lakosság bevásárlási lehetőségeit
nagyban javító kereskedelmi célú ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési keretmegállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat az iskolai gyermekétkeztetéshez és a tálalókonyhák működéséhez kapcsolódó létszám biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXi. kerület 201031/49 helyrajziszámú, természetben a Budapest XXI. kerületi
Simon Bolivár sétány 4-8 szám alatti ingatlanon belül elhelyezkedő helyiségegyüttes ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi központ részére – autista csoportok elhelyezése céljából – irodák
ingyenes használatba adására, valamit ezzel összefüggésben az 547/2015. (XI.26.) Kt. határozat módosítására,
és a 452/2015. (IX.24.) Kt. határozat felhatalmazása alapján kötött ingatlan használati megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (162. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság által a támogató szolgáltatást
működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Javaslat az ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona típusú szolgáltatás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (161. sz. előterjesztés)

Javaslat piaci alapú pályázat során nem hasznosított önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. június 26.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. június 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat a 88/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat módosítására, meglévő bérlőkijelölési jog átruházására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea mb. intézményvezető

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Szakmai programja módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea mb. intézményvezető

 

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 6 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint a 172/2016. (XII.12.) SZEFOB határozat végrehajtását érintő döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat javaslat tételére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Budapest, 2017. június 26.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. június 27-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. június 23.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. június 6-án (kedd) 17 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásához javaslatok

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. május 31.

 

                                                                                                        Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. május 22-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint a 138/2016.(X.24.), a 156/2016.(XI.28.), a 179/2015.(IX.21.) és a 106/2016.(VI.20.) SZEFOB határozatok visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. május 22.

 

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. május 24-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű
városrehabilitációs pályázatokon elnyert támogatással kapcsolatos Együttműködési Megállapodások aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210240 helyrajzi számú ingatlan
közfeladat ellátásához szükséges ingyenes tulajdonba vételről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az egyesített engedélyes-kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges
fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola
előtti tér és környezete megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat tűzcsapokra történő ivócsapok telepítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat különleges meghallgató szoba kialakítására és
berendezésére a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Rendőrkapitányság fennállásának 100. évfordulója
alkalmából rendezendő megemlékezések támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó
közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel történő Támogatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat jó tanuló, jó sportoló diákok erdélyi nyaralásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017/2018-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
és a Jó adatszolgálató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi
követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati
hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2017. május 19.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök