M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. január 23-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalóterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. 10.)

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2018. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

 

Budapest, 2018. január 24.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. január 22-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2018. I. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 13.§-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2018. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a bölcsődék 2018. évi nyári nyitva tartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott óvodák nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Budapest, 2018. január 19.                                                          

Szuhai Erika s.k.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. január 23-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Javaslat 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 13.§-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés) + cserelapok

Javaslat a kerületi önkormányzati tulajdonú utak öt éves 4,5 milliárd forint értékű fejlesztési programjára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használatra vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” elnevezésű felhíváshoz történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2018. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2018. I. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadásáról szóló 220/2016. (V.25.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. január 23.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. december 11-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó 2017. április 27-i előterjesztés, valamint a 142/2017. (IV.27.) Kt. és a 249/2017. (VI.28.) Kt. határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatóság Szakmai Program jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 1 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint a 96/2017. (IX.25.)SZEFOB határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. december 11.

 


 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2017. december 12-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (257. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó 2017. április 27-i előterjesztés, valamint a 142/2017. (IV.27.) Kt. és a 249/2017. (VI.28.) Kt. határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. december 12.

 

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. december 13-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (257. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó 2017. április 27-i előterjesztés, valamint a 142/2017. (IV.27.) Kt. és a 249/2017. (VI.28.) Kt. határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete…../2017. (XII.  .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (253. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …./2017.(… …) önkormányzati rendelete Csepel településkép-védelméről és alakításáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Javaslat Értékvédelmi Alap létrehozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (247. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat néhai Dr. Koncz János síremlékének felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Szabadidősport Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépült 2 db műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésébe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. december 13.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. november 27-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat adomány elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Rév u. 1. fszt. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvoda vezetői számára egyéb pótlék biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 3 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. november 27.

 

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. november 29-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete……/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló, Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 3. számú módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi autóbuszvárók egységesítésére, cseréjére és új felépítmények telepítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat a 210207 hrsz.-ú (II. Rákóczi F. u. 73.) használatba adott ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XXI. kerület 208664/1 hrsz. alatt levő, Szent Imre téri pavilonsor vagyonelem forgalomképesség szerinti minősítésére és kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára, továbbá a B5-ös pavilon BKK ügyfélközponti kialakítása céljából való hasznosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Rév u. 1. fszt. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a 345/2016. (X.27.) Kt. határozat módosítására, továbbá a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Baracsi Imre Nemzetközi Birkózó Emlékverseny megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ KEHOP 5.2.11. kódszámú pályázaton történő indulásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat adomány elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvoda vezetői számára egyéb pótlék biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (233. sz. előterjesztés) + Kiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés) +Melléklet

Javaslat a 2016. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Sz. J. képviselő vagyonnyilatkozatának tárgyalására.

Előterjesztő: Dobák István képviselő

 

 

Budapest, 2017. november 29.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök