M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. június 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210212 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 79. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209784/0 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Ady Endre út 36. sz. alatt található 4 db lakás megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210121 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 19. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018/2019-es nevelési évének előkészítésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend- tervezet 7. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1215 Budapest, Ady Endre u. 20. fszt. 7. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 127. fszt. 1. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1212 Budapest, Szt. István út 1/C II. em. 14. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. június 25.        

                             

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. június 27-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (136. sz. előterjesztés) + cserelapok + Független könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Rákóczi tér Kerületi Építési Szabályzatának elfogadására, és Budapest, XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) rendelet (CSVÉSZ) területi hatályának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat az Állami Számvevőszék 2018. évben végzett az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről (Csepeli Városkép Kft.) megküldött jelentésről, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Vida István ügyvezető

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lévő autóbuszvárók egységesítéséről, cseréjéről és új felépítmények telepítéséről szóló megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat a közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében történő „Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére” elnevezésű pályázati felhívás elkészítésére és annak lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerületi Arany János Általános Iskolában a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megépülő kültéri kézilabda pálya létrehozására vonatkozó megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola tornatermének a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem felújítási program keretében történő felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat 1213 Budapest, Szent István út 230. szám alatti ingatlanban működő postai szolgáltató hely (Csepel 3. Posta) Királyerdei Művelődési Házba való ideiglenes áthelyezésére és az ehhez szükséges ingatlanrész ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210212 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 79. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209784/0 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Ady Endre út 36. sz. alatt található 4 db lakás megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XXI. kerület 210181 hrsz. alatt levő, II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti vagyonelem, illetve a 209961/30., 209961/31., 209961/36. valamint a 213002/38. hrsz ingatlanok forgalomképesség szerinti minősítésére és kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210121 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 19. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat két db elektromos kerékpár beszerzésére és térítésmentes tulajdonba adására a Csepel Horgász Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Zrt. között fennálló feladatellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (132. sz. előterjesztés) + FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott hulladékszállítási feladatok pótelőirányzatának finanszírozására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat az 56/2018. (II.22.) Kt. számú határozat alapján megkezdett felújítási munkálatok idejére rendelő helyiségek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 21. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend- tervezet 22. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 23. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. június 27.

 

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. május 29-én (kedd) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (113. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat bűnmegelőzési tárgyú projekt megvalósítására kiírt pályázatra jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi ellátásban használt eszközök beszerzésének támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület Tejút u. 10-12. szám alatti, 200543 hrsz-ú. ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. május 29.                                                

 

 

                                    

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. május 30-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról a CSSZT-XXI-05 számú Kerületi Szabályozási Terv módosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló rendelete megalkotására a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű városrehabilitációs pályázatokon elnyert „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” című projekt Támogatási Szerződésének aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2018 elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló Együttműködési Megállapodás IV. sz. módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 6. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterületi utak szilárd útburkolat építésére, csapadékvíz elvezetésére a hozzátartozó járda építéssel a Csónak, Sügér, Repkény utcákban

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi ellátásban használt eszközök beszerzésének támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (113. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat bűnmegelőzési tárgyú projekt megvalósítására kiírt pályázatra jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület Tejút u. 10-12. szám alatti, 200543 hrsz-ú. ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlanvásárlásra a 209961/30, 209961/31 valamint 209961/36 helyrajzi számú telekingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. május 30.

 

 

 

 

                                                                                                           Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. április 25-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat körzeti megbízotti kinevezések véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről szóló 13/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (75. sz. előterjesztés)+ független könyvvizsgálói jelentés + cserelapok

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (92. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (72. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2017-es évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (91. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (93. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (85. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (86. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 1. C.)Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (87. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2017. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (88. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. E.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (89. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására (80. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi üzleti tervére (81. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (82. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (83. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XXI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kis-Duna parti sétány északi szakaszán és a Daru-dombon kialakított közvilágítási rendszerek tulajdonjogának megtartására és üzemeltetésre történő térítésmentes átadására a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat a volt Napközis tábor kerítésének felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand és egyéb többletkiadásaival kapcsolatban hozott 18/2017. (I. 26.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat közforgalom számára megnyitott önkormányzati tulajdonú magánterület használatára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Minszk Partizanszkij Kerületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2018. évi pályázati kiírása

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat „2018. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamatos biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200878. hrsz. ingatlanra létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítására, valamint a 2014. január 09. napján létrejött ellátási szerződés hatályon kívül helyezésére és új ellátási szerződés megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXI. kerületi köznevelési intézményei átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (96. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (66/1. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a alapján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat településképi bejelentés tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén kézilabda csarnok létesítéséhez szükséges támogatás kiegészítésére, valamint a kapcsolódó szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. április 25.

                                                                                                        Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. április 23-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről szóló 13/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamatos biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre felhasználható keretösszegek megállapításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, a 120/2017.(XI.27.) SZEFOB határozat módosítására, valamint a 164/2015.(IX.21.), a 101/2015.(V.26.), a 167/2015.(IX.21.), a 117/2015.(V.26.), a 116/2015.(V.26.) és a 135./2017.(XII.11.) SZEFOB határozatok visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a alapján

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Budapest, 2018. április 23.                                                

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. április 24-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat körzeti megbízotti kinevezések véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

Budapest, 2018. április 23.

 

 

                                                                                             Pákozdi József sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 16 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/1. Költségelvű versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/2. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. február 16.                                                        

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistárgyalója

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. em. 10.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építészet-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Építészeti Örökségéről szóló konferencia megrendezéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepítendő elektromos gépjármű töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint ingyenes közterület-használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat az Iskola téri KRESZ park felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyümölcsfa program megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Maria Montessori Alapítvány számára ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat „Corvin köz” féldombormű ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai és bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

 

Budapest, 2018. február 16.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök