M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. április 25-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat körzeti megbízotti kinevezések véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről szóló 13/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (75. sz. előterjesztés)+ független könyvvizsgálói jelentés + cserelapok

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (92. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (72. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2017-es évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (91. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (93. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (85. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (86. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 1. C.)Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (87. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2017. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (88. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. E.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (89. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására (80. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 1. B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi üzleti tervére (81. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 1. C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (82. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. D.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (83. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XXI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kis-Duna parti sétány északi szakaszán és a Daru-dombon kialakított közvilágítási rendszerek tulajdonjogának megtartására és üzemeltetésre történő térítésmentes átadására a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat a volt Napközis tábor kerítésének felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand és egyéb többletkiadásaival kapcsolatban hozott 18/2017. (I. 26.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat közforgalom számára megnyitott önkormányzati tulajdonú magánterület használatára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Minszk Partizanszkij Kerületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2018. évi pályázati kiírása

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat „2018. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamatos biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200878. hrsz. ingatlanra létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítására, valamint a 2014. január 09. napján létrejött ellátási szerződés hatályon kívül helyezésére és új ellátási szerződés megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXI. kerületi köznevelési intézményei átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (96. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (66/1. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a alapján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat településképi bejelentés tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén kézilabda csarnok létesítéséhez szükséges támogatás kiegészítésére, valamint a kapcsolódó szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. április 25.

                                                                                                        Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. április 23-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről szóló 13/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamatos biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a csepeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre felhasználható keretösszegek megállapításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, a 120/2017.(XI.27.) SZEFOB határozat módosítására, valamint a 164/2015.(IX.21.), a 101/2015.(V.26.), a 167/2015.(IX.21.), a 117/2015.(V.26.), a 116/2015.(V.26.) és a 135./2017.(XII.11.) SZEFOB határozatok visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a alapján

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Budapest, 2018. április 23.                                                

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. április 24-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat körzeti megbízotti kinevezések véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

Budapest, 2018. április 23.

 

 

                                                                                             Pákozdi József sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 16 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/1. Költségelvű versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/2. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. február 16.                                                        

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistárgyalója

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. em. 10.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építészet-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Építészeti Örökségéről szóló konferencia megrendezéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepítendő elektromos gépjármű töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint ingyenes közterület-használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat az Iskola téri KRESZ park felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyümölcsfa program megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Maria Montessori Alapítvány számára ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat „Corvin köz” féldombormű ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai és bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

 

Budapest, 2018. február 16.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 15.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalóterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. 10.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. február 16.

                                                                                             Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. február 16-án (péntek) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Kistárgyalója

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II. em. 10.)

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építészet-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Építészeti Örökségéről szóló konferencia megrendezéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat az Iskola téri KRESZ park felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyümölcsfa program megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Maria Montessori Alapítvány számára ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat „Corvin köz” féldombormű ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 21. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai és bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

Budapest, 2018. február 16.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök