M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. november 27-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 23.    

 

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. november 28-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (XI.   .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület …/2018. (XI. .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat Kerületi Szabályozási Terv készítésére és Rendelettervezet a Béke tér – Völgy utca – Erdőalja utca – Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő tárgyi eszközök Magyar Állam tulajdonába adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200539. hrsz., természetben a 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A. szám alatti ingatlanra létrejött ingatlan bérbeadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint új megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 200559/0/66 hrsz. alatt felvett, természetben a Vénusz utca 13-15. szám alatti, 51 m2 önkormányzati ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 201031/70/A/2 helyrajziszámon nyilvántartott ingatlan forgalomképesség szerinti minősítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Minősítő, illetve Karácsonyi koncertjének megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a 363/2018. (X.18.) Kt. határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (233. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Morava Réka) magán foglalkozás egészségügyi tevékenységének jóváhagyására és a szükséges helyiségek bérleti szerződés keretében történő biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati vagyon üzemeltetési jogának átadására a Csepeli Városkép Kft.-nek

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. november 28.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. november 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a bölcsődék 2019. évi nyári nyitva tartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 85. 9. em. 95. sz. alatti lakásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/70/A/10 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zrínyi utca 5. 2. em. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/9/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 112. 8. em. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/51 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Óvoda utca 4. 3. em. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 200959/17/A/46 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Akácfa utca 14. 1. em. 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/70/A/86 hrsz. alatt felvett, természetben a 1213 Budapest, Zrínyi utca 5/A. 10. em. 40. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/52 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 55. 6. em. 20. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  1. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/42/A/62 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Reggel utca 15. 2. em. 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)

      Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 26.                

    

                    

Szuhai Erika s.k.

elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. november 22-én (csütörtök) 16.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Királyerdei Művelődési Ház

(1213 Budapest, Szent István út 230.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (213/1. sz. előterjesztés)

Javaslat útépítési támogatás megpályázására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 22.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. október 15-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programja módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

 

Budapest, 2018. október 15.                

                

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. október 16-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. október 16.    

     

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. október 17-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kormány által tervezett Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő döntésekre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. 208261/12 hrsz. épületének bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 5. (201031/70/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan kezelésének átadása a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Trianon kiállítás pénzügyi alapjainak megteremtésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Boksz Klub részére fejlesztési támogatáshoz szükséges sportcél vállalására és nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat az első és második osztályos tanulók részére szervezett úszásoktatásra vonatkozó támogatás további biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. október 17.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 26-án (szerda)

a Képviselő-testületi ülés után kb. 19 órai kezdettel tartandó rendkívüli zárt ülésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/3. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. szeptember 25.        

                 

Szuhai Erika s.k.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodájában a működési feltételek meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1214 Budapest, Nap u. 16. I. em. 2. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére

 

 A. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201822/5/A/91 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Szent István út 1/C. 4. em 27. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/9/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 112. 8. em. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 C. Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/106 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 59. 3. em. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 D. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/67/A/50 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zrínyi utca 1/A. 8. em. 30. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 E. Javaslat a Budapest XXI. kerület 209135/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 61. fszt. 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 F. Javaslat a Budapest XXI. kerület 200959/17/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zöldfa utca 12. 3. em. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 G. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/65/A/111 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 3. em. 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés) Napirendről levéve.

Javaslat a 2018/3. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. szeptember 21.              

 

Szuhai Erika s.k.

elnök