M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. november 28-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat Önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Programjának módosítását elfogadó 108/2022. (XI.21.) SZEFOB határozat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Budapest, 2022. november 24.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2022. november 23-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására és

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből kiváló társaság feladatellátási szerződésének megkötésére és javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel fejlesztési dokumentumai felülvizsgálatának egyeztetése során beérkezett véleményekről szóló döntésre, és Csepel a lehetőségek szigete Településfejlesztési Koncepció 2021-2034 és Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 elfogadására

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága kezelésében lévő, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. (209605/0/65. hrsz.) szám alatt található helyiségnek a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága használatában és működtetésében lévő, Családsegítő Közösségi Ház elnevezésű, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 5. szám alatti ingatlanban a nagyterem megnevezésű helyiség ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában a csepeli pótlék és kiegészítő csepeli pótlék további biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 206759/1. helyrajzi számú (természetben 1214 Budapest, Damjanich János út 41.) ingatlan használatba adására a Budapest Csepel Római Katolikus Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (137. sz. előterjesztés)cserelap

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Horvát Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat telephelyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kötött megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben a Völgy utca 9. Fsz. 2. szám alatt található önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat eljárási bírság ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. november 23.

                                                                                                           Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2022. november 22-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. 11. 18.

 

 

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2022. november 22-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Budapest, 2022. 11. 18.

 

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. november 21-én (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására és

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat telephelyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Program módosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben a Völgy utca 9. Fsz. 2. szám alatt található önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. november 21.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. szeptember 26-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési szolgáltatások térítési díjának módosításához szükséges döntések meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat az 5. sorszámú felnőtt háziorvosi praxis betöltésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királymajor Patika Betéti Társasággal fennálló helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (89. sz. előterjesztés) + javaslattételi jog

Javaslat jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:

a)Javaslat a 106/2022 (V.26.) Kt határozat módosítása az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában (90. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

c) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (92/1. sz. előterjesztés) + javaslattételi jog

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

d) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (93. sz. előterjesztés) + javaslattételi jog

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

e) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (103. sz. előterjesztés) + javaslattételi jog

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (101. sz. előterjesztés) + javaslattételi jog

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakmai Fejlesztési Terve felülvizsgálatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám átlépésének fenntartói engedélyezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetőjének megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. szeptember 26.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2022. szeptember 28-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:(100. sz. előterjesztés)Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(86. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(85. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(87. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerületi Katona József Általános Iskola tanuszodájának ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(104. sz. előterjesztés)

Javaslat az 5. sorszámú felnőtt háziorvosi praxis betöltésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királymajor Patika Betéti Társasággal fennálló helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(89. sz. előterjesztés)

Javaslat jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

a)Javaslat a 106/2022 (V.26.) Kt határozat módosítása az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában (90. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

c) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (92/1. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

d) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (93. sz. előterjesztés)cserelap

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

e) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (103. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(101. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:(117. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 14. szám (hrsz.: 205806/1) alatti Csepeli Strandfürdő 2022/2023. évi téli üzemeléséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(110. sz. előterjesztés) - előterjesztő visszavonta

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, Kökényes utca 2-4. szám (hrsz.: 206759/14) alatti ingatlan 191/1011 tulajdoni hányadának versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:(111. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, 213031/5 helyrajzi számon található telekre készült Telepítési Tanulmánytervhez kapcsolódó Településrendezési Szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:(94. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:(95. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:(109. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Alapító Okirat módosításáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja:(105. sz. előterjesztés)

Javaslat szakértő kiválasztásához a Budapest XXI. Kerület Csepel területét érintő közterületi fizető parkolási rendszer bevezetésének vizsgálatára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:(106. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért” Facebook csoport kezdeményezésével kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja:(107. sz. előterjesztés)

Javaslat kisállat-ivartalanítási programhoz készült munkaanyag elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:(97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja:(102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Mansfeld Péter utca 1-3. szám (hrsz.: 210146/12) alatti épület 5. emeletén található összefüggő 250 mnagyságú terület használatba adására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja:(98. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakmai Fejlesztési Terve felülvizsgálatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dukán András Ferenc bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 24. pontja:(118. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja:(112. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési szolgáltatások térítési díjának módosításához szükséges döntések meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja:(96. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja:(113. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának és módosításának partnerségi egyeztetésével összefüggő közbenső döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja:(116. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert – A Családok Parkjában (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) található vendéglátóipari egység működtetésének a Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja:(114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 213002/38 helyrajzi számú ingatlannak Wittner Mária parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja:(119. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 31. pontja:(108. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetőjének megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja:(115. sz. előterjesztés)

Javaslat közterülethasználati önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 28.

                                                                                                           Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2022. szeptember 27-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért” Facebook csoport kezdeményezésével kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

Budapest, 2022. 09. 27.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2022. szeptember 27-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat szakértő kiválasztásához a Budapest XXI. Kerület Csepel területét érintő közterületi fizető parkolási rendszer bevezetésének vizsgálatára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat kisállat-ivartalanítási programhoz készült munkaanyag elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat közterülethasználati önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. 09. 27.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök