M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2023. január 25-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) + 1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (4/1. sz. előterjesztés) + 4/1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (3. sz. előterjesztés)3. sz. et. kereshető formátum

Javaslat kerékpáros pumpapálya létesítésére az Országos Bringapark Program 2023 keretében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(5. sz. előterjesztés)5. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(6. sz. előterjesztés)6. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak bérlakásában található üresen álló lakások felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(7. sz. előterjesztés)7. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 0213242/16; 0213242/24; 0213242/42; 0213242/82; 0213242/120; 0213242/154; 0213242/177; 0213242/191; 0213242/202; 0214203/31 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(8. sz. előterjesztés)8. sz. et. kereshető formátum

Javaslat dologösszességként megjelölt ingatlanok tekintetében tett elővásárlási felhívás tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:(9. sz. előterjesztés)9. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján együttműködési megállapodás megkötésére és bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(10. sz. előterjesztés)10. sz. et. kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására, valamint a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnok ingyenes használatába adására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:(11. sz. előterjesztés)11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:(12. sz. előterjesztés)12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 13. pontja:(13/1. sz. előterjesztés)13/1. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:(14. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)+ kereshető formátum

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dukán András Ferenc bizottsági elnök

 

 

Budapest, 2023. január 25.

                                                                                                           Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2023. január 23-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) + 1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (5. sz. előterjesztés)+ 5. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (6. sz. előterjesztés)+ 6. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak bérlakásában található üresen álló lakások felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (13. sz. előterjesztés)+ 13. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)+ kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/63/A/83 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Óvoda utca 6. 4. em. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Program módosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a 114/2022. (XI.28.) SZEFOB határozat alapján kiírásra került piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Trefán László

 

Budapest, 2023. január 23.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2023. január 24-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)+ 2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(11. sz. előterjesztés)+ 11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Tóth Sándor

 

 

Budapest, 2023. 01. 24.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2023. január 24-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)+ 2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(11. sz. előterjesztés)+ 11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör) + kereshető formátum

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Bercsik Károly

 

 

Budapest, 2023. 01. 24.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. november 28-án (hétfő) 17,00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Programjának módosítását elfogadó 108/2022. (XI.21.) SZEFOB határozat módosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat Önkormányzati tulajdonú lakások piaci elvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

 

Budapest, 2022. november 28.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök