2023. évi rendeletek

Írta: 2023. január 10. kedd, 22:16

1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2023. (II.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

5/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

 

6/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

7/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

8/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet egyes önkormányzati rendeletek önkormányzati tulajdon hasznosításának racionalizálása érdekében történő módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2022. évi rendeletek

Írta: 2022. január 04. kedd, 22:44

1/2022. (II.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította 8/2022. (VI.1.) ör.; 13/2022. (X.5.) ör., 3/2023. (III.1.) ör.
Egységes szerkezetben a 3/2022. (III.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

 

4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította 12/2022. (VI.1.) ör; 17/2022. (X.5.) ör.; 21/2022. (XI.30.) ör.; 1/2023. (II.1.) ör.; 6/2023. (III.1.) ör.
Egységes szerkezetben a 4/2022. (III.02.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

 

5/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

6/2022.(III.02.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

7/2022. (V.04.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Került Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

10/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

11/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról
Hatályba lép 2022. július 1-jén.

 

12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

13/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

14/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.

 

15/2022.(X.5.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

17/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

18/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép 2023. január 1-jén.

 

19/2022. (X.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

20/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

21/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 7/2023. (III.1.) ör.
Egységes szerkezetben a 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról

 

 

2021. évi rendeletek

Írta: 2021. január 05. kedd, 13:23

1/2021. (II.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította 9/2021. (VI.14.) ör., 12/2021. (IX.29.) ör., 19/2021. (XII.22.) ör., 2/2022. (III.02.) ör.,
Egységes szerkezetben a 2/2021. (II.22.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

 

3/2021. (II.22) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Alaprendeletet módosította: 1/2022. (II.02.) ör.

Egységes szerkezetben a 4/2021. (III.25.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

5/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete a Budapest XXI. Kerület Csepel belterületén való maszkviselési szabályok megállapításáról szóló 15/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

7/2021 (VI.10.) önkormányzati rendelete a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (IX.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

11/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

15/2021. (XI.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

16/2021. (XI.01) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.12.) ör. módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

17/2021. (XI.01.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

 

18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról
Alaprendeletet módosítja: 15/2022. (X.5.) ör.;
Egységes szerkezetben a 18/2021. (XII.22.) ör. a közterületek rendjéről és használatáról

 

19/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

20/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról

A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2020. évi rendeletek

Írta: 2019. november 24. vasárnap, 14:43

1/2020. (III.04.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2020. (III.04.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította 11/2020. (VII.13.) ör., 16/2020. (XI.12.) ör., 20/2020. (XII.17.) ör., 3/2021. (II.22.) ör.
Egységes szerkezetben a 2/2020. (III.04.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 3/2020. (IV.03.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2020. (IV.14.) ör. az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről szóló 19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

5/2020. (IV.22.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 17/2019. (XI.06.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

6/2020. (V.04.) ör. a Táncsics Mihály utca - Vágóhíd utca - Pozsonyi utca - Katona József utca által határolt tömbre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről 

 

7/2020. (VI.12.) ör. az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

8/2020. (VI.17.) ör. a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (V.04.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2020. (VII.13.) ör. az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) ör. módosításáról
E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

10/2020. (VII.13.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

 

11/2020. (VII.13.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

12/2020. (IX.28.) ör. a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

13/2020. (IX.30.) ör. az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

14/2020. (IX.30.) ör. a védőoltások támogatásáról szóló 5/2019. (IV.03.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

15/2020. (XI.11.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel belterületén való maszkviselési szabályok megállapításáról
Hatályon kívül helyezi az 5/2021. (V.13.) ör.

 

16/2020. (XI.12.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

17/2020. (XI.30.) ör a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01) ör módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.
A 18/2020. (XII.04.) ör. alapján nem lép hatályba

 

18/2020. (XII.04.) ör. a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) ör. módosításáról szóló 17/2020. (XI.30.) ör hatályba nem lépéséről

 

19/2020. (XII.04.) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2019. (XII.04.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

20/2020. (XII.17.) ör. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

 

 

 

 

 

2019. évi rendeletek

Írta: 2019. január 29. kedd, 13:38

1/2019. (III.06.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2019. (III.06.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 13/2019. (X.02.) ör.; 25/2019. (XII.17.)ör.; 1/2020. (III.04.) ör.
egységes szerkezetben a 2/2019.(III.06.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

3/2019. (III.01.) ör. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2019. (III.06.) ör az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

5/2019. (IV.03.) ör. a védőoltások támogatásáról
Alaprendeletet módosította: 15/2019. (X.02.) ör.; 14/2020. (IX.30.) ör.;
egységes szerkezetben az 5/2019. (IV.03.) ör. a védőoltások támogatásáról

 

6/2019. (IV.01.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

7/2019. (V.02.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

 

8/2019 (V.02.) ör. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2019. (V.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

10/2019. (VII.03.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

11/2019. (VI.28.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

12/2019. (VII.03.) ör. az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról
Alaprendeletet módosította 9/2020. (VII.13.) ör.; 16/2022. (X.5.) ör.
Egységes szerkezetben a 12/2019. (VII.03.) ör. az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról 


13/2019. (X.02.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

14/2019. (X.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

15/2019. (X.02.) ör. a védőoltások támogatásáról szóló 5/2019. (IV.03.) önkormányzati rendelete módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

16/2019. (XI.06.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követően.

 

17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Alaprendeletet módosította: 5/2020. (IV.22.) ör.

Hatályon kívül helyezte: a 4/2021. (III.25.) ör.

Egységes szerkezetben a 17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

18/2019. (XI.29.) ör. a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről
Alaprendeletet módosította: 4/2020. (IV.14.) ör.; 19/2022. (X.5.) ör. 8/2023.(III.1.) ör.
Egységes szerkezetben a 19/2019. (XII.04.) ör. az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről

 

20/2019. (XII.04) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

21/2019. (XII.04) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

22/2019. (XII.04.) ör. az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

23/2019. (XII.04) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól
Alaprendeletet módosította: 19/2020. (XII.04.) ör.; 18/2022. (X.5.) ör. 
Egységes szerkezetben a 23/2019. (XII.04.) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjairól

24/2019. (XII.17.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

25/2019. (XII.17.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

26/2019. (XII.17.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2018. évi rendeletek

Írta: 2018. február 23. péntek, 12:16

1/2018. (II.22.) ör. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására
Hatályon kívül helyezi az 1/2018. (II.22.) ör.

 

2/2018. (II.28.) ör. a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 2/2018. (II.28.) ör.

 

3/2018. (II.28.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: a 18/2018. (VII.04.) ör.; 21/2018. (X.02.); 32/2018. (XII.18.) ör.; 1/2019. (III.06.) ör.
Egységes szerkezetben a 3/2018. (III.28.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

 

4/2018. (II.28.) ör. a helyi építészet-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 4/2018. (II.28.) ör.

 

5/2018. (II.28.) ör. a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi az 5/2018. (II.28.) ör.

 

6/2018. (II.28.) ör. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 6/2018. (II.28.) ör.

 

7/2018. (II.28.) ör. a közterületek rendjéről és szóló használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 7/2018. (II.28.) ör.

 

8/2018. (II.28.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 8/2018. (II.28.) ör.

 

9/2018. (II.28.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 9/2018. (II.28.) ör.

 

10/2018. (III.29.) ör. a Budapest XXI. Kerület Védgát utca - Vasas utca - (209922) hrsz-ú közterület által határolt tömbben lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.26.) ör.

 

11/2018. (V.04.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezi: a 11/2018. (V.04.) ör.

 

12/2018. (V.04.) ör. az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról

 

13/2018. (V.04.) ör. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 13/2018. (V.04.) ör.

 

14/2018. (IV.27.) ör. a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezi: a 14/2018. (IV.27.) ör.

 

15/2018. (V.04.) ör. az Önkormányzat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezi: a 15/2018. (V.04.) ör.

 

16/2018. (VI.06.) ör. Budapest, XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: a 16/2018. (VI.06.) ör.

 

17/2018. (VI.06.) ör. az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről
Alaprendeletet módosította: 23/2018. (X.02.) ör.
Egységes szerkezetben a 17/2018. (VI.06.) ör. az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről

 

18/2018.(VII.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 18/2018. (VII.04.)ör

 

19/2018.(VII.04.) ör. Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel, Rákóczi tér Építési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.26.) ör.

 

20/2018. (VII.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 20/2018. (VII.04.)ör

 

21/2018. (X.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 21/2018. (X.02.) ör.

 

22/2018. (X.02.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 22/2018. (X.02.) ör.

 

23/2018. (X.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 23/2018. (X.02.) ör.

 

24/2018. (X.26.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról
Alaprendeletet módosította: 33/2018. (XII.18.) ör., 14/2019. (X.02.) ör.; 1/2021.(II.02.) ör., 14/2021. (IX.29.) ör.,20/2021. (XII.22.) ör.; 2/2023. (II.1.) ör.;
Egységes szerkezetben a 24/2018. (X.26.) ör. Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról

 

25/2018. (XI.21.) ör. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) ör. módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 25/2018. (XI.21.) ör.

 

26/2018. (XI.30.) ör. a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

 

27/2018. (XI.30.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

 

28/2018. (XII.04.) ör. az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 28/2018. (XII.04.)

 

29/2018. (XI.30.) ör. a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Hatályon kívül helyezi a 6/2022. (III.02.)

 

30/2018. (XII.04.) ör. a Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

 

31/2018. (XII.18.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

32/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

 

33/2018. (XII.18.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon

 

2017. évi rendeletek

Írta: 2017. január 26. csütörtök, 10:00

1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201861/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.26.) ör.

 

2/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2017. (I.26.) ör.

 

3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2017. (I.26.) ör.

 

4/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2017. (I.26.) ör.

 

5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (II.23.) ör.

 

6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 15/2017. (VII.04.) ör., 22/2017. (X.04.) ör., 33/2017. (XII.14.) ör., 2/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

 

7/2017 (III.01.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról
Alaprendeletet módosította: 27/2017. (XI.02.) ör.; 22/2018. (X.02.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 14/2022. (X.5.) ör.;
Egységes szerkezetben a 7/2017. (III.01.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról

 

8/2017 (IV.05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2017 (IV.05.) ör.

 

9/2017 (V.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 9/2017 (V.04.) ör.

 

10/2017 (V.04.) önkormányzati rendelet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről
Alaprendeletet módosította: a 14/2018. (IV.27.) ör.; 8/2020. (VI.17.) ör.; 7/2021. (VI.10.)
Egységes szerkezetben a 10/2017. (V.04.) ör. a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételéről

 

11/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

 

12/2017. (V.31.) ör. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) ör. módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (V.31.)

 

13/2017. (V.31.) ör.a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről
Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelet

14/2017. (V.31.) ör a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

 

15/2017. (VII.04.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VII.04.)

 

16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról     
Alaprendeletet módosította: a 8/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
 
Hatályon kívül helyezi a 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet                          

 

17/2017. (VI.30.) ör. az Önkormányzat közművelődési feladatairól

 

18/2017. (IX.01.) ör. a Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 18/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelet

 

19/2017. (IX.01.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról
Alaprendeletet módosította a 11/2018. (V.04.) ör., 9/2019. (V.02.) ör.; 7/2020. (VI.12.) ör.; 8/2021. (VI.11.) ör.;
Egységes szerkezetben a 19/2017. (IX.01.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról

 

20/2017. (X.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
Hatályon kívül helyezte: 20/2017. (X.04.) ör.

 

21/2017. (X.04.) ör. a településképi bejelentésről és településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2017.(X.04.) ör.

 

22/2017. (X.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2017. (X.04.) ör.

 

23/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2017. (XI.02.) ör.

 

24/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyzete: 24/2017. (XI.02.) ör

 

25/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
Hatályon kívül helyezte 35/2017. (XII.20.)

 

26/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2017. ( XI.02.) ör.

 

27/2017. (XI.02.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.02.) ör.

 

28/2017. (XII.01.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
Alaprendeletet módosította a 26/2018. (XI.30.) ör.; 18/2019. (XI.29.)ör., 12/2020. (IX.28.) ör., 17/2020.(IX.28.) ör., 18/2020.(XII.04.)ör.
Egységes szerkezetben a 28/2017. (XII.01.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el

 

29/2017. (XII.20.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Alaprendeletet módosította: 5/2018. (II.28.) ör.; 31/2018. (XII.18.)
Egységes szerkezetben a 29/2017. (XII.20.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Hatályon kívül helyezte: 17/2021. (XII.01.) ör.

 

30/2017. (XII.20.) ör. a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 30/2017. (XII.20.) ör.

 

31/2017. (XII.20.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 31/2017. (XII.20.) ör.

 

32/2017. (XII.20.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. 8XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XII.20.) ör.

 

33/2017. (XII.14.) ör. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6 /2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 33/2017. (XII.14.) ör.

 

34/2017. (XII.19.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 34/2017. (XII.19.) ör.

 

35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról
Alaprendeletet módosította a 30/2018. (XII.04.) ör., 13/2021. (IX.29.) ör.,
Egységes szerkezetben a 35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról

 

36/2017. (XII.20.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívüli helyezte: 36/2017. (XII.20.) ör.

2016. évi rendeletek

Írta: 2016. január 12. kedd, 13:09

pdf1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2016. (II.01.) ör.

 

pdf2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2016. (II.01.) ör.

 

pdf3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2016. (II.01.) ör.

 

 pdf4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2016. (II.01.) ör.

 

pdf5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2016. (II.29.) ör.

 

6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
Módosította: 10/2019. (VII.03.) ör.
Egységes szerkezetben a 6/2016. (III.02.) ör. a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről

 

pdf7/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

 

pdf8/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2016. (II.29.) ör.

 

pdf9/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló - 22/2015. (VI.25.); 26/2015. (IX.24.); 33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított - 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (II.25.) ör.

 

pdf10/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2016. (II.25.) ör.

 

pdf11/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2016. (III.02.) ör.

 

pdf12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2016. (III.31.) ör.

 

pdf13/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 13/2016. (V.11.) ör

 

pdf14/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 14/2016. (V.11.) ör

 

pdf15/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

pdf16/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (V.31.) ör.

 

pdf17/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2016. (V.31.) ör.

 

pdf18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2016. (VI.23.) ör.

 

pdf19/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 19/2016. (VI.29.) ör.

 

pdf20/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2016. (XI.21.) ör.

 

pdf21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2016. (X.28.) ör.

 

pdf22/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 30/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2016. (XII.01.) ör.

 

pdf23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Hatályon kívül helyezte: 23/2016. (XII.21.) ör.


pdf24/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Hatályon kívül helyezi: a 24/2016. (XII.21.) ör.

 

pdf25/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályba lép: 2017. január 1-jén

Hatályon kívül helyezi 2017. január 2-án a 25/2016. (XII.21.) ör.

 

pdf26/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 28/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályba lép: 2016. december 30-án

Hatályon kívül helyezi: 2016. december 31-én a 26/2016. (XII.21.) ör.

 

pdf27/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályba lép: 2016. december 30-án

Hatályon kívül helyezi: 2016. december 31-én a 27/2016. (XII.21.) ör.

 

pdf28/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (V.31.) ör.

2015. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

 

pdf 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2015. (II.04.) ör.

 

2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Alaprendeletet módosította: 11/2015. (III.18.) ör., 6/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

 

pdf 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2015. (I.30.) ör.

 

pdf 4/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Hatályon kívül helyezte: 28/2016. (XII.15.) ör.

 

pdf 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel, 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel és a 26/2014. (XII.16.)önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (II.26.) ör.

 

pdf 6/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2015. (III.04.) ör.

 

pdf 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 28/2015. (XI.04.) ör., 3/2016. (II.01.) ör., 16/2016. (V.31.) ör.
Egységes szerkezetben 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályon kívül helyezi a 16/2017. (VII.04.) ör.

 

pdf 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (II.27.) ör.

 

9/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról   
Alaprendeletet módosította: 3/2017. (I.26.) ör., 1/2018. (II.22.) ör., 3/2019. (III.01.), 16/2021. (XII.01.) ör., 4/2023. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
 

pdf10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 22/2015. (VI.25.) ör.; 26/2015. (IX.24.) ör.; 33/2015. (XII.15.) ör.; 9/2016. (II.25.) ör.
 Egységes szerkezetben 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

pdf 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2015. (III.18.) ör.

 

pdf 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (IV.1.) ör.

 

pdf 13/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (IV.1.) ör. 

 

14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Alaprendeletet módosította: 19/2015. (VI.3.) ör.; 5/2016. (II.29.) ör.; 14/2016. (V.11.) ör., 24/2017. (XI.02.) ör., 30/2017. (XII.20.), 7/2018. (II.28.) ör.; 24/2019. (XII.17.)ör.
Egységes szerkezetben 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (XII.22.) ör.

pdf 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
15/2015. (IV.30.) ör.

 

pdf 16/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf17/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf18/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf19/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 19/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2015. (VI.03.) ör.

 

22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2015. (VI.25.) ör.

 

23/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2015. (VII.1.) ör.

 

24/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (VII.1.) ör.

 

25/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (VII.1.) ör.

 

26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2015. (IX.24.) ör.

 

27/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2015. (IX.30.) ör.

 

28/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 28/2015. (XI.04.) ör.

 

29/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet a Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 29/2015. (XI.4.) ör.

 

30/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Alaprendeletet módosítja a 22/2016. (XII.01. ör.)
Hatályon kívül helyezte a 28/2017(XII.01.)

Egységes szerkezetben a 30/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 

31/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2015. (XII.02.) ör.

 

32/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 32/2015. (XII.02.) ör.

 

33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.); 26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 33/2015. (XII.15. ) ör.

 

 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 18/2016. (VI.23.) ör.; 21/2016. (X.28.)ör.; 23/2016. (XII.15.)ör; 5/2017. (II.23.) ör.;
Egységes szerkezetben a 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

 

2014. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

pdf1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2014.(I.24.) ör.

 

pdf2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet a Csepeli Önkormányzat Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2014. (II.07.) ör.

 

pdf 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2014. (III.06.) ör.

 

pdf 4/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2014. (III.11.) ör.

 

pdf5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről   
Alaprendeletet módosította: 17/2014. (VI.26.) ör.;19/2014. (IX. 25.) ör.; 26/2014. (XII.16.) ör.; 5/2015. (II.26.) ör.

pdf Egységes szerkezetben az 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

pdf 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

pdf 7/2014. ( III.10.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2014. (III.10.) ör.

 

pdf 8/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (III.10.) ör.

 

pdf 9/2014.(III.20.) ör. az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 9/2014. (III.20.) ör.

 

pdf 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2014. (IV.30.) ör.

 

pdf 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2014. (IV.30.) ör.

 

pdf 12/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (IV.24.) ör.

 

pdf 13/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf 14/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 14/2014. (VI.5.) ör.

 

pdf 15/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 15/2014. (VII.02.) ör.

 

pdf 16/2014.(VII.2.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól

 

pdf 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2014. (VI.26.) ör.

 

pdf 18/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek lakásingatlanok elidegenítésével kapcsolatos módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (IX.3.) ör.

 

pdf 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 19/2014. (IX.25.) ör.

 

pdf 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2014. (IX.30.) ör.

 

pdf 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2014. (X.30.) ör.

 

22/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Alaprendeletet módosította: 25/2014. (XI.28.) ör.; 4/2017. (I.26.) ör.
Egységes szerkezetben az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2019. (XI.06.) ör.

 

pdf 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XI.28.) ör.

 

pdf 24/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.03.)

 

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról
Alaprendelet módosította:
6/2015. (III.04.) ör.; 25/2015. (VII.1.) ör.; 4/2016. (II.01.) ör.; 13/2016. (V.11.) ör.; 20/2016. (XI.21.) ör.; 9/2017. (V.04.) ör; 20/2017.(X.04.) ör, 13/2018. (V.04.) ör., 8/2019. (V.02.) ör., 16/2019. (XI.06.) ör.; 20/2019. (XII.04.)ör.; 10/2021. (VI.14.) ör.; 9/2022. (VI.1.)

Egységes szerkezetben a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról

 

pdf 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2014. (XII.16.) ör. 

 

pdf 27/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2014. (XII.16.) ör.

pdf 28/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 28/2014. (XII.16.) ör.