2016. 10. 27. - Testületi ülés

2016. október 21. péntek, 12:49

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. október 27-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (210. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (214/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és a hivatali létszám módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Szent István út 228-234. szám alatti ingatlanok telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepeli Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” 2013-ban támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázat befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztései” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat Tusnádfürdő Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat az Arany János Művelődési Egyesülettel létrejött Támogatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára és egyúttal a 498/2015. (X.29.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel létrejött Stratégiai Együttműködési Megállapodás kiegészítésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépült 3 db műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi őszi fapótlással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a létrejövő Dél-Pesti Tankerületi Központ elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2016. (VI.23.) (a 206759/6 hrsz-ú (természetben: Fenyves út – Kökényes u. – Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/158940 eszmei hányadának elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (218. sz. előterjesztés)- Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos állásfoglalásának tárgyalására

Előterjesztő: Dobák István PEÜB elnök

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyekben másodfokú döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. október 27.        

                                                                                                         Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 10. 04. - Rendkívüli testületi ülés

2016. október 03. hétfő, 17:54

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. október 04-én (kedd) 18.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (193.sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest Főváros 2024. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázatának támogatására a Budapest XXI. kerület 209951/4. és 209956 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. október 03.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 09. 21. - Rendkívüli testületi ülés

2016. szeptember 20. kedd, 09:52

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. szeptember 21-én (szerda) 16.30 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (188. sz. előterjesztés) + melléklet

Felhívás a 2016. október 2-ai népszavazáson történő részvételre

Előterjesztő: Ábel Attila képviselő

                     Morovik Attila frakcióvezető

 

Napirend 2. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat Németh Szilárd országgyűlési képviselő úr felhívásához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 4. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2016. szeptember 22.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016.09.14. - Rendkívüli testületi ülés

2016. szeptember 13. kedd, 15:34

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. szeptember 14-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.)

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (187. sz. előterjesztés)

Javaslat szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 13.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 09. 08. - Rendkívüli testületi ülés

2016. szeptember 07. szerda, 16:00

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. szeptember 8-án (csütörtök) 16.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.)

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés)

Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (185. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dentosil Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Szent István út 230. szám alatti ingatlan vagyonkataszteri besorolására és az ingatlanban működő postai szolgáltató hely további üzemeltetéséhez szükséges ingatlanrész ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros 2024. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázatának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és a 2017. évi fordulóban való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(183. sz. előterjesztés) - az előterjesztő visszavonta

Javaslat a kerületi iskolatej program biztosításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (186. sz. előterjesztés)

Javaslat a 268/2016. (VI.23.) Kt. számú határozat módosításával a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Budapest, 2016. szeptember 8.

 

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 07. 28. - Rendkívüli testületi ülés

2016. július 27. szerda, 16:02

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. július 28-án (csütörtök) 16.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (170. sz. előterjesztés)

Javaslat a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázati programban történő részvételre.

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat Barcs téri ivóvíz bekötő vezetékek megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat „A 2016. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 205803 hrsz. (Hollandi út 18.) és a 205800/3 helyrajzi számú ingatlanok épületeinek bontására és területrendezésére pénzügyi forrás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (172. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szurkolói Aréna karbantartásával és üzemeltetésével és kezelésbe adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 7. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. július 28.

 

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 06. 23. - Testületi ülés

2016. június 17. péntek, 13:28

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. június 23-án (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-8)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (159. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (162. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat Dacia Duster Open 1,6 16V 114LE 4x4 típusú gépjármű beszerzése Budapest Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Kapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (147/1. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (165. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Helyi Építési Szabályzat készítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (164. sz. előterjesztés)

Javaslat felépítmények tulajdonjogának ellenérték nélkül történő elfogadására illetve azok bérbeadására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (161. sz. előterjesztés)

Javaslat út, - járda valamint csapadékvíz elvezetési tervek készítésére és hatósági engedélyek beszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú, Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (144/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend 13. pontja: (160. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőt ingyenesen látogatók körének meghatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat határon túli gyermekek táboroztatási költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda érintett feladat-ellátási helyein a csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (163. sz. előterjesztés)

Javaslat a Majd Megnövök Baptista Óvodába járó gyermekek étkeztetésének további támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat hajléktalan személyek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (168. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén létesülő kézilabda csarnokkal kapcsolatos végrehajtó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (169. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 157/2016. (V.05) Kt. számú határozat módosításával a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 24. pontja: (167. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Jahn Ferenc Dél- pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó szakemberek jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend 25. pontja: (166. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 206759/6 helyrajzi számú (természetben: Fenyves út – Kökényes u. – Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/15940 eszmei hányadának elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat kutyafuttató megszüntetésére, illetve áthelyezésére

Előterjesztő: Takács Mónika Ibolya képviselő

 

Napirend 27. pontja: (158. sz. előterjesztés)

Javaslat civil pályázati rendszer létrehozására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 28. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (151/1. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2016. június 23.

                                                                                                        Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 05. 25. - Testületi ülés

2016. május 20. péntek, 14:08

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 25-én (szerdán) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat közérdekű együttműködési megállapodás megkötésére a METRANS Konténer Kft. elnevezésű társasággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (116. sz. előterjesztés) + Cserelap

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (129/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelésére” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (139. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2016. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 210235/3. hrsz. alatt található és a II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti (210286 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a Magasházy utca 5. (210240 hrsz-ú) Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok telekalakításáról a telkek egyesítésével

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat túlmunka elrendelésére és célfeladat kitűzésére a Közterület-felügyeletnél

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (124. sz. előterjesztés) + Cserelap

Javaslat a 2016/2017-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (140. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a kerületi háziorvosi (felnőtt és gyermek) és felnőtt fogorvosi alapellátás működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám (201031/49. hrsz.) alatti, 400 m² alapterületű konyhai és éttermi helyiség, továbbá berendezési tárgyainak kezelésbe adására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat „2016. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Előterjesztő visszavonta (125. sz. előterjesztés)

Javaslat civil pályázati rendszer létrehozására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 17. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 18. pontja: (137. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Kolonics György sport-érdemérem adományozására”

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (138. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kiírt, a „Csepeli Strandfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében” elnevezésű pályázaton történő indulásra (közbeszerzés azonosítója: KÉ 5254/2016.)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat Képviselő-testületi döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (136. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat piaci alapú pályázat során nem hasznosított önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. május 25.  

 

                                                                                                        Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

2016. 05. 05. - Testületi ülés

2016. április 29. péntek, 13:48

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 5-én (csütörtökön) 9,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat posztumusz Csepel Díszpolgára kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (87. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés 1.Könyvvizsgálói jelentés 2.

Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja:

  1. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (91. számú előterjesztés)

          Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évre szóló üzleti tervének elfogadására (92. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend 11. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtása teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja:

  1. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (88. számú előterjesztés)

          Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

    B. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évre szóló üzleti tervének elfogadására (89. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

Napirend 13. pontja:

    A. Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (100. sz. előterjesztés)

         Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató


     B. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi üzleti tervére (110. sz. előterjesztés)

        Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 14. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szurkolói Aréna működtetésével kapcsolatos felelősök kijelölésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Hollandi út 18. szám alatti ingatlan Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére vagyonkezelésbe adásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Mars u. 10-12. szám alatti társasház „Otthon melege” pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati tulajdonra eső önrész pénzügyi forrásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázatán sikeresen részt vett pályázók részére az ingyenes közterület használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. alatti Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat a közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat előkészítésének és beadásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016-os évben II. ütemben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat – járda építéséhez, valamint csapadékvíz elvezetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pálma utcában megépült földfeletti tűzcsapok térítésmentes átadására Budapest Főváros Önkormányzata részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (93. sz. előterjesztés)

Javaslat a II. Rákóczi Ferenc u. 93-95. (210235/1. hrsz.), a II. Rákóczi Ferenc. u. 97-105. (210235/1 hrsz.), a Mansfeld Péter u. 1-3. (210146/12 hrsz.) és a Kossuth Lajos u. 57. (209605/0/1/24 és 209605/0/1/25 hrsz.) szám alatt, az előterjesztésben meghatározott helyiségek kezelésének átadására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 24. pontja: (103. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának és módosításának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2016. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 29. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. május 5.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester