2017.07.26. Rendkívüli Testületi ülés

2017. július 25. kedd, 11:50

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. július 26-án (szerda) 12,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat ad-hoc vizsgálóbizottság felállítására a költségvetésből eltűnt 2 milliárd forinttal kapcsolatban

Előterjesztő: Szenteczky János képviselő

 

 

Budapest, 2017. július 25.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

2017. 07. 14. Rendkívüli Testületi ülés

2017. július 12. szerda, 16:37

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. július 14-én (péntek) 18,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága vezetőjének kinevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1211 Budapest, Vermes Miklós u. 12. sz. alatt „egykori Szülőotthon” épületének átvételére és egészségügyi közfeladat céljára történő hasznosítására, valamint a Tüdőgondozó Intézet felújításra, akadálymentesítésre és a Tüdőszűrő áthelyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (178. sz. előterjesztés) napirendi pontként felvételre javasolt

Javaslat műemlék állításáról Budapest XXI. kerület Hollandi út 8-10. szám alatt (hrsz: 206124) található Sport Szabadidő és Rendezvény Központban

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (180. sz. előterjesztés) napirendi pontként felvételre javasolt

Javaslat a 100/2017. (III.30.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (179. sz. előterjesztés) napirendi pontként felvételre javasolt

Javaslat sterilszobás lakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. július 14.

 

 

                                                                                            Borbély Lénárd s.k.

                                                                                            polgármester

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                

2017. 06. 28. - Rendkívüli Testületi ülés

2017. június 23. péntek, 12:01

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. június 28-án (szerda) 20,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséről (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (171. sz. előterjesztés)+ Könyvvizsgálói jelentés

Javaslat a 143/2017. (IV.27.) Kt. határozat módosítására és Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (170. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló   /2017. (   ) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (151. sz. előterjesztés) + cserelap

Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési keretmegállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (158. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szent István út és Toboz utca közti ingatlan (hrsz.: 205923/1) nyilvános pályázat útján történő értékesítésére, a királyerdei lakosság bevásárlási lehetőségeit nagyban javító kereskedelmi célú ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (159. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szent Imre téri pavilonsor (hrsz.: 208664/1) ingatlanjainak nyilvános pályázat útján történő bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (160. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerület digitális és közterületi wifi fejlesztése érdekében, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel való szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (165. sz. előterjesztés)

Javaslat a Weiss Manfréd út menti zöldterület megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat Csillagtelep, Központi park (Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli park) felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Petz Ferenc utcai sportpályák felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (164. sz. előterjesztés)

Javaslat köztéri műemlékek állításáról Budapest, XXI. kerület Szent István út 230. szám alatt (hrsz: 205920/7) illetve a Budapest, XXI. kerület Béke téren található közúti forgalomterelő szigeten (hrsz: 201860)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (166. sz. előterjesztés)

Javaslat közlekedésbiztonsági program működtetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (172. sz. előterjesztés)

Javaslat az óvodai néptánc oktatással, mint önként vállalt önkormányzati feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest 200543 helyrajzi számon felvett, a természetben Tejút utca 10-12. szám alatti ingatlan tekintetében a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrumot megillető vagyonkezelői jog rendezésére, valamint az ingatlant érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat a 88/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat módosítására, meglévő bérlőkijelölési jog átruházására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi központ részére – autista csoportok elhelyezése céljából – irodák ingyenes használatba adására, valamit ezzel összefüggésben az 547/2015. (XI.26.) Kt. határozat módosítására, és a 452/2015. (IX.24.) Kt. határozat felhatalmazása alapján kötött ingatlan használati megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/49 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXI. kerületi Simon Bolivár sétány 4-8 szám alatti ingatlanon belül elhelyezkedő helyiségegyüttes ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosításának jóváhagyására, továbbá a 2017/18-as nevelési év indításánál az óvodai csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat az iskolai gyermekétkeztetéshez és a tálalókonyhák működéséhez kapcsolódó létszám biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Javaslat az ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona típusú szolgáltatás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság által a támogató szolgáltatást működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Tímea mb. intézményvezető

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (169. sz. előterjesztés)

Javaslat a 430/2016. (XII.15.) Kt. határozat alapján megkötött szerződések módosítására, valamint bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez történő csatlakozása érdekében az intézmény informatikai rendszerének fejlesztésére és medikai rendszerének cseréjére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

 Napirend-tervezet 30. pontja: (162. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (167. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (163. sz. előterjesztés)

Javaslat 240/2017. (V.25.) Kt. számú döntés módosítására, illetve a kerület címképzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (168. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend-tervezet 37. pontja: (161. sz. előterjesztés)

Javaslat piaci alapú pályázat során nem hasznosított önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. június 28.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. június 14-én (szerda) 18,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli zárt ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat első fokú ítélet elleni fellebbezés tárgyában való döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. június 14.

 

 

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

                                                                                          

2017. 05. 25. - Testületi ülés

2017. május 19. péntek, 11:47

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 25-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat az általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatására és

Rendelettervezet a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (110. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta.

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (125. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210240 helyrajzi számú ingatlan közfeladat ellátásához szükséges ingyenes tulajdonba vételről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Csepelen történő létrehozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű városrehabilitációs pályázatokon elnyert támogatással kapcsolatos Együttműködési Megállapodások aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az egyesített engedélyes-kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola előtti tér és környezete megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat tűzcsapokra történő ivócsapok telepítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat különleges meghallgató szoba kialakítására és berendezésére a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Rendőrkapitányság fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezések támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel történő Támogatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (134. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2017. évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat jó tanuló, jó sportoló diákok erdélyi nyaralásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017/2018-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (130. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság határozatának testületi véleményezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet  22. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása és a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (121. sz. előterjesztés) + FEB kivonatFüggetlen könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (128. sz. előterjesztés)- Sürgősségi előterjesztés

Javaslat CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 49. szám alatt található gázrobbanással sújtott ingatlanok (hrsz. 210181) megvásárlására, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2017. május 25.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

2017. 04. 27. - Testületi ülés

2017. április 21. péntek, 12:01

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. április 27-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (82. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a kerületi oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről és javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésének időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (81. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói jelentés 1. könyvvizsgálói jelentés 2.

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel új utakon: a METRANS Konténer Kft.-től beérkezett közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útépítés célú felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat az UPC Magyarország Kft.-vel a kerület digitális fejlesztése érdekében való együttműködés megvalósításához és közterület-használati szerződéshez szükséges felhatalmazásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Művelődési Ház színháztermének komplex korszerűsítésére, és a felújítás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsődei Részleg komplex tetőfelújítása és homlokzati hőszigetelése kivitelezési költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

A. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (89. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására (90. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

C. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére (92. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:

A. Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (93. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói jelentés cserelap

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi üzleti tervére (94. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

C. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (97. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat a prémium feladatok kitűzésére, valamint alapbér megállapítására a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére (103. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:

A. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (98. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására (99. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

C. Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (100. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2016. október 05. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (101. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E. Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (102. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (106. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Toldi Miklós tematikus meseparkba játszótéri eszközök ellenszolgáltatás nélküli adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (105. sz. előterjesztés) + mellékletek

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (80. sz. előterjesztés) melléklet

Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. április 27.

                                                                                                                Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                                  polgármester

2017. 03. 30. - Testületi ülés

2017. március 24. péntek, 11:58

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. március 30-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (73. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése okán az intézményvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, továbbá a magasabb vezetői beosztás pályázat útján történő betöltéséig a vezetői feladatokat ellátó személy megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájának elismerését szolgáló intézkedés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat bútoradomány elfogadására, valamint annak a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére történő ingyenes átadására a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság általi használat céljára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 206125/3 hrsz-ú ingatlan Kolonics György sétánnyá elnevezésének kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat Ghraoui Csokoládé Kereskedelmi Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat „2017. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (74. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata működtetéséből 2017. január elsejével a Dél-Pesti Tankerületi Központok működtetésébe került köznevelési intézmények működtetési feladatai ellátásának szervezeti átalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Bp. XXI. kerület Simon Bolivár sétány 1/A. sz. alatti nyugdíjasházban való elhelyezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. március 30.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

2017. 02. 23. - Testületi ülés

2017. február 17. péntek, 12:22

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 23-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter gyermek fogorvossal praxisengedélye megszerzéséhez szükséges előszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (39. sz. előterjesztés)+ Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (29/1. sz. előterjesztés)+ melléklet Érdekegyeztető emlékeztető Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (47. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat telek határ rendezési és átsorolási döntések meghozatalára az RSD parti sáv csepeli részén tervezett Kolonics György sétány létrehozása és további kapcsolódó fejlesztések érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (44. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása „Daru-domb”-hoz tartozó közpark (hrsz.: 208261/3) északi részétől a Védgát utcáig” elnevezésű projekt lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (46. sz. előterjesztés)

Javaslat a Béke tér, valamint a Béke téren álló, Beck András szobrászművész által készített Olvasó munkás szobor felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (51. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. részére tagi kölcsön nyújtására a Csepeli Strandfürdő fejlesztésének finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (43. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat bérlőkijelölési joggal biztosított szolgálati lakások lakbér szintjének megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Petőfi u. 27. fsz.1. és a Vasas u. 43. fszt. 3. szám alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat rekreációs célú sporteszköz beszerzésére és azok XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (50. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel létrejött Támogatási Megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára és egyúttal a 354/2015. (VI.25.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (42. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (48. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „nemzetpolitikai célú támogatások” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi egységei további működtetési lehetőségeinek megvizsgálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (52. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala részére ingyenes közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (54. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 9. függelékének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2017. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Tájház megépítésére

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató Csepeli Városkép Kft.

 

 Napirend-tervezet 22. pontja: (49. sz. előterjesztés)

Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (53. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. február 23.

                                                                                             Borbély Lénárd sk.

polgármester