2019.01.29. - Testületi ülés

2019. január 25. péntek, 12:15

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. január 29-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2019. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására elővásárlási jog gyakorlása útján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Sás utca 3. földszint 4. szám (hrsz. 209188/0/A/3) alatti lakás vételi ajánlatának elfogadására, és a lakás megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/43/A/30; 201031/43/A/45; 201837/13/A/1; 201837/19/C/37; 201837/19/B/37; 201837/19/B/38; 201837/28/A/1; 201837/31/A/1; 201837/33/A/13; 208165/9/A/192; 209364/27; 200261; 200481; 203863; 204962; 214187/2 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat az intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  Napirend-tervezet 9. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 65/2018. (II.22.) Kt. határozattal már módosított 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (15. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat támogatás nyújtására a Fitt Jövő alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók megállapítására, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratai módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2017. (VI.28.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (16. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. január 29.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2018.12.13. - Testületi ülés

2018. december 07. péntek, 13:40

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 13-án (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (239/1. sz. előterjesztés)+ könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Tervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2019-2025” jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítási hálózat Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba adásárára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A I. em. 20. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat prevenciós és egészségmegőrző programok támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Patika Bt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhelyén, a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. szám alatti ingatlanban épületrész nyilvános pályázat útján történő bérbeadására hallókészülékek forgalmazása céljából

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. december 12.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2018.11.29. - Testületi ülés

2018. november 23. péntek, 13:39

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 29-én (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-8)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (XI.   .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület …/2018. (XI. .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236/1. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat Kerületi Szabályozási Terv készítésére és Rendelettervezet a Béke tér – Völgy utca – Erdőalja utca – Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (237. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló, Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 5. számú módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő tárgyi eszközök Magyar Állam tulajdonába adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200539. hrsz., természetben a 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A. szám alatti ingatlanra létrejött ingatlan bérbeadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint új megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 200559/0/66 hrsz. alatt felvett, természetben a Vénusz utca 13-15. szám alatti, 51 m2 önkormányzati ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 201031/70/A/2 helyrajziszámon nyilvántartott ingatlan forgalomképesség szerinti minősítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Minősítő, illetve Karácsonyi koncertjének megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a 363/2018. (X.18.) Kt. határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (233. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Morava Réka) magán foglalkozás egészségügyi tevékenységének jóváhagyására és a szükséges helyiségek bérleti szerződés keretében történő biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati vagyon üzemeltetési jogának átadására a Csepeli Városkép Kft.-nek

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 29.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 22-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, mely

KÖZMEGHALLGATÁS

keretei között kerül megtartásra a

Királyerdei Művelődési Házban

(1213, Budapest Szent István út 230.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (213/1. sz. előterjesztés)

Javaslat útépítési támogatás megpályázására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 22.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2018.11.07. - Rendkívüli Testületi ülés

2018. november 06. kedd, 15:39

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 07-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szervei részére vagyonkezelői jog létesítéséről és

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 06.

 

                                                                                                                      Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                          polgármester

2018.10.18. - Testületi ülés

2018. október 12. péntek, 15:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. október 18-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kormány által tervezett Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő döntésekre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. 208261/12 hrsz. épületének bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (211. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 209802 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Ady Endre út 64. sz. alatt található 1 db, és a Budapest XXI. kerület 209805 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Védgát utca 2. sz. alatt található 1 db üzlethelyiség megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (210. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Szent István út 335. és környéke csapadékvíz elvezetésének megterveztetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. kerület 206759/1. helyrajzi számú (természetben 1214 Budapest, Damjanich János út 37-41.) ingatlan használatba adására a Budapest Csepel-Csillagtelep Római Katolikus Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 5. (201031/70/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan kezelésének átadása a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Trianon kiállítás pénzügyi alapjainak megteremtésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (205. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a Csepeli Boksz Klub részére fejlesztési támogatáshoz szükséges sportcél vállalására és nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat az első és második osztályos tanulók részére szervezett úszásoktatásra vonatkozó támogatás további biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. október 18.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2018.09.26. - Testületi ülés

2018. szeptember 21. péntek, 12:39

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. szeptember 26-án (szerda) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerület Kapitányság részére üzemeltetésre átadott személygépkocsival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (180. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (168. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (169. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 208076/1 hrsz. ingatlannak Brenner János parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (184. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Ovi-Sport pályák kialakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola tornatermének a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Program V. ütem keretében történő felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kitűzött 2018. évi prémium feladat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (187. sz. előterjesztés)

Javaslat Part menti úszómű (stég) kialakítására a csepeli Kis-Duna parton

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetésének Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (170. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 210439/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor utca 1/A. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, 6 darab üres üzlethelyiség felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (172. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó 2019. évi megjelentetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (186. sz. előterjesztés)

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (185. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott új szolgáltatások feltételeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (195. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhelyén, a 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. szám alatti ingatlanban épületrész nyilvános pályázat útján történő bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Javaslat az Állami Számvevőszék Elnöke EL-0636-005/2018 figyelemfelhívó levelével kapcsolatos döntéshozatalra

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. szeptember 26.

 

Borbély Lénárd sk.

polgármester

2018.08.21. - Rendkívüli Testületi ülés

2018. augusztus 17. péntek, 11:55

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. augusztus 21-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (163. sz. előterjesztés)

Javaslat köztéri emlékmű állításáról Budapest, XXI. kerület Daru-dombon (hrsz: 208261/3)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (164. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan ingyenes használatba vételére és sportpálya építésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (165. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén kézilabda csarnok létesítéséhez szükséges támogatás kiegészítésére, valamint a kapcsolódó szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

3. Napirendi pontként felvételre javasolt:

 

Javaslat a 2018. szeptember 21-23. között megrendezendő Fiumei Magyar Napokon való csepeli megjelenésre

(166. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 21.

                                                                                                                      Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                           polgármester

2018.07.12 - Rendkívüli Testületi ülés

2018. július 11. szerda, 16:05

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. július 12-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor működtetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat a 201/2018. (V.31.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

 

Napirendi pontként felvételre javasolt:

 

 

Javaslat a csepeli útépítési program folytatására és annak felgyorsítására „CSEPEL ÚJ UTAKON” (158. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat Csepeli Strandfürdő szezonális fejlesztésére és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jegyzett tőke emeléséről

(159. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat döntéshozatalra a Csepel Kerületi Építési Szabályzat készítése során beérkezett vélemények tárgyában

(160. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására és felújítására vonatkozó döntés meghozatalára

(161. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városkép Kft. között fennálló közművelődési megállapodás módosítására (162. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. július 12.

 

                                                                                                                      Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester