Testületi ülés - 2011. 03. 17.

2011. március 11. péntek, 11:03
Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. március 17-én 17:00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10., földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az ún. északi bevétel felhasználásáról (T9)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat a 209433 hrsz. alatti ingatlan (Duna u.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napiren 3. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására aljegyzői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület Mansfeld Péterről történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 6. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,-Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 8. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (66. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat ingatlan biztosítására hagyományőrző program céljára
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 11. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratai módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 12. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 13. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2011. március 17.
  Németh Szilárd
polgármester

Testületi ülés - 2011. 02. 25.

2011. február 18. péntek, 14:17
Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 25-én 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T8
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. január 27-e óta végzett munkájáról (T4
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Tájékoztató a közfoglalkoztatási feladatok 2010. évi ellátásáról (T3
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgatójának kinevezése óta eltelt időszakban végrehajtott intézkedéseiről és szervezeti változtatásokról (T6

Gazdasági dívízió ügyrendje  + Ingatlangazdálkodási és Beruházási Dívízió Ügyrendje + Városfenntartási Dívízió Ügyrendje  + Csevak Zrt. SZMSZ 

Előadó: Werner Péter vezérigazgató

Tájékoztató a Felügyelő Bizottságok üléseiről (T5
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (29. sz. előterjesztés) 
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (30. sz. előterjesztés) 
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (49. sz. előterjesztés) 
Javaslat Lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (50. sz. előterjesztés) 
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és ehhez kapcsolódó ügyek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja:(54. előterjesztés) Sűrgősségi előterjesztés! 
Javaslat közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére                                                 Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester      

 

Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja:
Tájékoztató a csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban felállított ad hoc vizsgáló bizottság elfogadott zárójelentéséről (T7) + mellékletek 
Előadó: Bercsik Károly ad hoc vizsgálóbizottsági elnök

Napirend 7. pontja: (48.sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói véleménycserelap
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (45. sz. előterjesztés) + melléklet  + könyvvizsgálói tájékoztatóKÉT vélemény + cserelapok Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (43. sz. előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete …./(…) önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (35. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (28. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet magalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (34. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok és a kerületi civil szervezetek részére a 2011. évre szóló pályázati kiírásokra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 13. pontja: (32. sz. előterjesztés
Javaslat légi zaj csökkentése érdekében tárgyalások kezdeményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 14. pontja: (31. sz. előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. kerület Krizantém utca 26-28. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 326/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (36. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos korábbi határozatokban foglalt határidők módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 16. pontja: (47. sz. előterjesztés
Javaslat folyószámla hitelkeret módosítására és a folyószámla hitel igénybevételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (52. sz. előterjesztés
Javaslat bérhitel igénybevételére az önkormányzati dolgozók 2011. február havi illetményének kifizetéséhez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (44. sz. előterjesztés
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (51. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Végleges Akcióterületi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (53. sz. előterjesztés)- SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS 
Javaslat a CSEVAK Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadására és egyes javasdalmazással kapcsolatos határozatokra 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (46. sz. előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok érdekkörébe tartozó közbeszerzési eljárások lefolytatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (39. sz. előterjesztés
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (42. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a közterület felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (33. sz. előterjesztés
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Az előterjesztő visszavonta: Javaslat a 2011. évi "Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása" című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila

Napirend 25. pontja: (38. sz. előterjesztés
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda mögötti zöldterület felhasználásával
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 26. pontja: (37. sz. előterjesztés
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 27. pontja: (40. sz. előterjesztés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja:
Egyebek

 

  Németh Szilárd
polgármester 

 

Testületi ülés - 2011. 01. 27.

2011. január 26. szerda, 01:56

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. január 27-n 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Minisztériumi kitüntetések átadása
Átadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T2)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2010. december 20-a óta végzett munkájáról (T1)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, illetve előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (21. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

 

Napirend 4. pontja: (1. sz. előterjesztés) +kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2011. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (9. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2011. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvány 2010. évi 22.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás összegének csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (15. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8.pontja: (22. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodások és költségvetési előirányzat biztosítsára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadásához a Jedlik Ányos Gimnázium részére felvételi vizsgák megtartásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék és óvodák nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezetének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat a közfoglalkoztatás működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat a határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program elindítására a csepeli nevelési-oktatási intézmények tanulói részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újraparkettázására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a kórházi tulajdonosi felügyelő tanácsokba delegált tagok számára biztosított tiszteletdíj mértékének meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinek az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott SZLEB határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18.pontja: (20. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Köznpot, az Egyesített Bölcsődék valamint az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okirata módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19.pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP-TV Kft. tevékenységi köreinek bővítésére, valamint az ügyvezető megbízásának meghosszabítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítéséhez források felkutatására, kihasználására
Előterjesztő: Tenk András tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja:
Egyebek

 

Nem vették napirendre: 24. sz. előterjesztés
Javaslat a csepeli Gerincúttal kapcsolatos felmérésekre
Előterjesztés: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Zárt ülés:

 

Napirend 23. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

Budapest, 2011.01.27.

                                                                                                   Németh Szilárd
                                                                                                      polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 12. 27.

2010. december 22. szerda, 17:27

Meghívó

 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. december 27-én (hétfő) 17.00. órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.) 

 

Napirend előtt:


Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről
(T1)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:
(290. sz. előterjesztés)
Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2010. december 27.

 

                          Németh Szilárd  polgármester
 

Testületi ülés - 2010. 12. 16.

2010. december 02. csütörtök, 18:14

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. december 16-án (csütörtökön) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 
Napirend előtt: 

Tájékoztató két testületi ülés között végzett munkáról (T3)
Előadó: Németh Szilárd polgármester


Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, valamint az általános tartalék felhasználásról
Előadó: Németh Szilárd polgármester (T-1)


Tájékoztató a Hárosi biztos 2010. november 25-e óta végzett munkájáról (T2)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztosZárt ülés:

Napirend 1. pontja: (282. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „Az Év Csepeli Sportolója”, „Az Év Csepeli Utánpótláskorú leány sportolója”, „Az Év Csepeli Utánpótláskorú fiú sportolója”, „Az Év Csepeli Sportvezetője” elismerések adományozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 3. pontja
: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 4. pontja
: (258 sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 5. pontja:
(250. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja: (287. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja:
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztés személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 8. pontja:
(249. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet az építményadóról szóló 12/2003. (V. 27.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 9. pontja:
(268. sz. előterjesztés
Rendelet-tervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 10. pontja:
(253. sz. előterjesztés) Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 11. pontja:
(254. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény
Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
a 20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel, valamint
a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel és
a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított
5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 12. pontja:
(265. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. sz. rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 13. pontja:
(278. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelet-tervezet az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 14. pontja:
(252. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 15. pontja:
(255. sz. előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára
+ könyvvizsgálói vélemény + /kisebbségi önkormányzatok határozatai; Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság határozata; Kerületi Érdekegyeztető Tanács véleményezései; MKKSz csepeli alapszervezet vélménye/
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 16. pontja:
(251. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 266/a-268/c. számú Társasház vonatkozásában hozott 315/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (288. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat hivatali létszám növelésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor


Napirend 18. pontja:
(260. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve hatályának meghosszabbítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 19. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi kapacitásának átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 20. pontja:
(277. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 21. pontja:
(263. sz. előterjesztés)Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 22. pontja:
(264. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 23. pontja:
(266. sz. előterjesztés) + cserelap
Javaslat a közfoglalkoztatás folyamatos működési feltételeinek biztosítására 2011. első negyedévében
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 24. pontja:
(267. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 25. pontja:
(259. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésekről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 26. pontja:
(283. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Csepel-Szabótelep/Kertváros és Csepel-Királyerdő városrészek építészeti arculatának megóvásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok


Napirend 27. pontja:
(285. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az őrzés-védelmi költségek minimum 20%-os csökkentésére a 2011. évi költségvetésben
Előterjesztő: Pákozdi József önkormányzati képviselő


Napirend 28. pontja:
(286. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat állásfoglalás tartalmának elfogadására és továbbításra történő felkérésre
Előterjesztő: Pákozdi József önkormányzati képviselő


Napirend 29. pontja: (261/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és az Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 30. pontja:
(284. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára, továbbá a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 31. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága új ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 32. pontja:
(274. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Sciamus Kft-vel szerződés megkötésére az Önkormányzat és intézményei, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok telekommunikációs szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 33. pontja:
(276. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat önkormányzati képviselői munkával kapcsolatban felmerült kiadások utólagos megtérítésére, és folyamatos biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 34. pontja:
(289. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a képviselői munka feltételeinek kialakításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 35. pontja:
(272. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat társadalmi szervezet támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 36. pontja:
(271/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Takács Imrének, az önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének a meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 37. pontja:
(279. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a CSEPP-TV Kft. könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 38. pontja:
(280. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részéről történő átvételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 39. pontja:
(275. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság felhatalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 40. pontja: (281. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 41. pontja:
(270. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 42. pontja
Egyebek


Budapest, 2010. december 16.


                                                                                                         Németh Szilárd
                                                                                                          

polgármester
 

Testületi ülés - 2010. 11. 25.

2010. november 11. csütörtök, 17:42

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. november 25-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Beszámoló Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete számára Az Ady Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációs program korábbi önkormányzati biztosának tevékenységéről (T1)
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő volt önkormányzati biztos


Tájékoztató két testületi ülés között végzett munkáról (T2) - helyszíni kiosztás
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:


Napirend 1. pontja
:
(239/1. sz. előterjesztés) - helyszíni kiosztás
Javaslat  a Csepeli Nívódíj Odaítélésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja
: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 3. pontja
: (230/1. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 4. pontja
: (237. sz. előterjesztés + kiegészítés) helyszíni kiosztás
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 5. pontja:
(236. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester
Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló 40/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja:
(244. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008.(V.15.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 8. pontja:
(248. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelet-tervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 9. pontja:
(246. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Hárosi Biztos megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja:
(233. sz. előterjesztés) + cserelap (helyszíni kiosztás)
Javaslat a 210671/36 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXI. kerület Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan üzemeltetésre történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 11. pontja
: (247. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat 209.433. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 12. pontja:
(235. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház vonatkozásában hozott 328/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 13. pontja:
(243. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV Kft. Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 14. pontja:
(232. sz. előterjesztés) + határozatok helyszíni kiosztás
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 15. pontja:
(231. sz. előterjesztés) + határozatok helyszíni kiosztás
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 16. pontja:
(212/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend 17. pontja:
(234. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010/2011. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 18. pontja:
(240. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Határozati javaslat Csepel országgyűlési képviselői felé történő felkérésre
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás frakcióvezető


Napirend 19. pontja:
(238. sz. előterjesztés)
Beszámoló a képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 20. pontja
: (242. sz. előterjesztés)
Interpelláció: I. CSEVAK Zrt. működésével kapcsolatban, II. Csepel újsággal kapcsolatban, III. Emlékmű állítással kapcsolatban
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Válaszok:
-       I. CSEVAK Zrt. működésével kapcsolatban (I., II.) – „III. csepeli lakásmutyi
-       II. Csepel újsággal kapcsolatban
-       III. Emlékműállítással kapcsolatban


Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2010. november 25.

             
                                                                                                                  Németh Szilárd
                                                                                                                      
polgármester
 
 
 
 

Testületi ülés - 2010. 11. 04.

2010. október 26. kedd, 16:46

Meghívó
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 4-én (csütörtökön) 17 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:
 

Esküt még nem tett külső bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Tájékoztató a képviselő-testület bizottságainak ügyrendjéről (T-1-1104)

Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző
 

Tájékoztató a képviselőket, bizottsági tagokat érintő lobbitevékenységgel összefüggő tudnivalókról (T-2-1104)

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

Nyílt ülés: 

 

Napirend 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 2. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat házi orvosi szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester
 
 
Napirend 3. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester
 
 
Napirend 4. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok


Napirend 5. pontja: (223. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány - helyszíni kiosztás
Rendelettervezet Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester
 
 
Napirend 6. pontja: (218. sz. előterjesztés+ kiegészítés   (helyszíni kiosztás)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok
 
 
Napirend 7. pontja:
(211. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 8. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 9. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja:
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztés ingyenes HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltás bevezetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 11. pontja:
(212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend 12. pontja:
(224. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat időszaki lap alapítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 
Napirend 13. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 14. pontja:
(227. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat az Ady lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációs Program korábbi önkormányzati biztosának beszámolására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 15. pontja:
(228. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat intézményvezetői megbízás visszavonására, ezzel egyidejűleg új megbízás létesítésére, valamint intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend
 16. pontja: (225. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! - helyszíni kiosztás
Javaslat a 481/2010.(X.12.)Kt. és az 513/2010.(X.12.)Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
                         Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 17. pontja:
(213. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat feladatellátásának támogatására szolgáló pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 18. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató


Napirend 19. pontja:
(216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke


Napirend 20. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 21. pontja:
(226. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! – helyszíni kiosztás
Javaslat az „önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére” című 301/2010.(V.18.)Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 22. pontja:
(222. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november-december havi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 23. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2010. november 4.

 

                                                                                                                Németh Szilárd 
                                                                                                                  polgármester

 

 

Testületi ülés - 2010. 10. 12.

2010. október 05. kedd, 12:12

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. október 12-én (kedden) 8,00 órai
kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne a
Szent Imre tér Országalma előtti terület, majd a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 
A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményét
Előadó:Bartok Péter HVB elnöke             
 
A polgármester és a testületi tagok eskütétele és a megbízólevelek átadása
Esküvevő: Bartok Péter HVB elnöke
                  Németh Szilárd polgármester
 
A város kulcsának átadása
Előadó: Tóth Mihály és Németh Szilárd polgármester
 
A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Németh Szilárd polgármester
 
 
 
Napirend 1. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:Noé László képviselő korelnök
 
Napirend 2. pontja:
a.) Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
b.) A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Esküvevő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 3. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Előterjesztés Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására, a bizottságok megválasztására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester                                 
 
Napirend 4. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 
Napirend 5. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselők tiszteletdíjának megállapítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 6. pontja:
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 7. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Előterjesztés vizsgáló bizottság felállítására a „csepeli lakásbotrány és más esetleges visszaélésekkel” kapcsolatban
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 9. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásáról
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 10. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Előterjesztés személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 11. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a csepeli kettős gyilkosság áldozatainak emlékére síremlék felállítására
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 12. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Előterjesztés pénzügyi döntések meghozataláról
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 13. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a népszavazási kérdésekről
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 14. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepel Újság kiadásának megszüntetéséről
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 15. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a 71-es busz útvonalának visszaállítására
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 16. pontja:
Elvi Nyilatkozat
A konszenzusos Csepel-politika alapokmánya
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás frakcióvezető

Napirend 17.pontja:
Egyebek
 
Tájékoztató a képviselők összeférhetetlenségi, illetve vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
 
   
Budapest, 2010. október 12.
 
 
                                                                                                                 Németh Szilárd s.k.
                                                                                                                     polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 09. 23.

2010. szeptember 06. hétfő, 15:16
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. szeptember 23-án (csütörtökön) 9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 
 
Napirend előtt:
 
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)
Előadó:Tóth Mihálypolgármester
 
Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról (T-1)
Előadó:Tóth Mihálypolgármester

Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető
 
 
ZÁRT ülés:
 
Napirend 1. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi „Csepel Díszpolgára” cím odaítélésére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 2. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 3. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
NYÍLT ülés:
 
 Napirend 4. pontja: (190.sz. előterjesztés)
Előterjesztés vizsgáló bizottság javasolt felállítására a csepeli lakásbotrány és más esetleges visszaélésekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

 

Napirend 5. pontja: (179.sz.előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 6. pontja: (180.sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 7. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 8. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2011. évi folytatására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
   
Napirend 9. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat az iskolák pedagógiai programja módosítása során a program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó, törvényben foglalt általános előírásoktól való eltérés engedélyezésére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 10. pontja: (183/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja” Szociális célú városrehabilitációs program (kódszám: KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004)  2. fordulós anyag elkészítésének jóváhagyására.”
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 11. pontja: (181/1. sz. előterjesztés)
Javaslat különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 12. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási munkáinak fedezetére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 13. pontja: (181/1. sz. előterjesztés) (Újra felvették 11.Napirend)
Javaslat különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 14. pontja: (177. sz. előterjesztés  + kiegészítés)
Javaslat a Csepeli Köztemető Szabályozási Tervével kapcsolatos további döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 15. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális ellátás feltételrendszerének javítására hozott 108/2010.(II.28.)Kt határozat módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 16. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (178.sz.előterjesztés)
Javaslat Csepel közigazgatási területén fellelhető, a közrendre és a közbiztonságra veszélyes üzemképtelen gépjárm"uvek elszállítására vonatkozó eljárásrendre
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 18. pontja:(184.sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 19. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 20. pontja: (192.sz. előterjesztés)
Javaslat a Duna utcai ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására (hrsz. 209433)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 21. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 22. pontja: (191/1.sz. előterjesztés)
Javaslat Emlékm"u elhelyezéséhez ingatlan biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Nem vette napirendre a testület: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. 210146/70 hrsz-on elhelyezkedő 8481/80697 résztulajdonú ingatlan elővásárlási jogáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
Napirend 23. pontja: (165. sz. előterjesztés + válasz a június15-i Kt. anyaga)
Válasz Szuhai Erika képviselő asszonynak „Újból gondok vannak a szociális ebédszállítás körül?” cím"u interpellációjára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 24. pontja:
Egyebek
 
 
Budapest, 2010. szeptember 23.
 
           
                                                                                                                     Tóth Mihály  
                                                                                                                     polgármester