Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 28-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére és KÖZMEGHALLGATÁSÁRA, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. féléves november-december havi munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gazdasági vezetői feladatainak ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …./2019. (XI. .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről (egyidejűleg a 29/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására és

Javaslat a képviselőcsoportok és nemzetiségi önkormányzatok irodai feltételeinek biztosításához szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (195. sz. előterjesztés) + cserelapok

Javaslat a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választás alapján létrejött helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodásra

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Javaslat vezetékjog biztosítására a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott, gyermekeket ellátó intézményrendszer működtetési lehetőségeinek vizsgálatára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (192/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött Feladatellátási megállapodás felmondására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatás Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület általi biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a 179-es busz vonalának meghosszabbítására a Boráros térig a Belvárosba történő akadálymentes bejutás elősegítése érdekében, és a járat menetrendjének mehosszabítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat állatmenedék létrehozására, továbbá Kisállat Ivartalanítási Program megvalósítására munkaanyag elkészítésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet által biztosított kedvezmények és jogosulti kör felülvizsgálatára munkacsoport létrehozása

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester, Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a PET palackok használatának visszaszorítására

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (184. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1214 Budapest, Nap u. 8. földszint, üzlet 2.; (hrsz 200959/7/A/83). szám alatti üzlethelyiség ingyenes használatba adására a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25.§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 213002/2017. hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásának eredményeképpen kialakuló, Budapest XXI. kerület (213002/89) hrsz. alatt felvett, 927 m2 területű, kivett közút megjelölésű ingatlan tulajdonjogának közérdekű célra történő kötelezettségvállalás céljából történő tulajdonba adás (2013. évi V. törvény 6:589. §) jogcímén történő megszerzéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (185. sz. előterjesztés)

Javaslat a 184/2018. (V.31.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (186. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel első díszpolgára sírhelyének újraváltására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (187. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. november 27.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.11.18. Rendkívüli testületi ülés

2019. november 15. péntek, 13:12

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 18-án (hétfő) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapesti Atlétikai Központ és Közpark, valamint a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezésének támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. november 15.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

Alakuló ülés 2019.11.06.

2019. október 31. csütörtök, 15:29

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 06-án (szerda) 16.30 órai

kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne az

Országzászló

illetve a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend előtt a Szent Imre téren az Országzászlónál:

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményeit

Előadó: Felkai Péterné

 

A Képviselő-testület tagjainak eskütétele és a megbízólevelek átadása

Esküvevő: Felkai Péterné

 

A polgármester eskütétele és megbízólevelének átadása

Esküvevő: Felkai Péterné

 

Ünnepi beszédek

 

Nyílt ülés a Nagytanácsteremben:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

  1. a.)Javaslat az alpolgármesterek megválasztása során leadott szavazatok összesítéséhez szükséges bizottság felállítására, és tagjainak megválasztására (169. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)Javaslat az alpolgármesterek megválasztására titkos szavazással (168. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. c.)A megválasztott alpolgármesterek eskütétele

Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására (170. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja:

Javaslat az alpolgármesterek illetményének és juttatásainak megállapítására (171. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:

  1. a.) Javaslat a képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak, elnökének, alelnökének megválasztására, valamint a képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására (172. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

  1. a.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és az Alapító Okiratának módosítására (174. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (167. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. c.)Javaslat a Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és az Alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (175. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, alelnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendelet megalkotására (egyidejűleg a 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése) (176. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. november 06.

                                                                                                 Borbély Lénárd sk.

                                                                                                              polgármester

2019.09.26. - Testületi ülés

2019. szeptember 20. péntek, 13:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. szeptember 26-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (154/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos személyi döntések meghozatalára és az Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(159/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára és az Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (158/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos személyi döntések meghozatalára és az Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (160/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgatói, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság igazgatói feladatok ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (142. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend-tervezet 6. pontja: (161. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2019-es évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (162. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a védőoltások támogatásáról szóló 5/2019. (IV.03.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (166. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Kormány által tervezett Déli Városkapu Fejlesztési Program támogatásával összefüggő 241/2019. (IX.13.) Kt. számú határozat módosítására, valamint további ingatlanok kölcsönös átruházásának elhatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (141/1. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladatellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, 213031/5 helyrajzi számon található telekre készült Telepítési Tanulmányterv elfogadására, valamint a kapcsolódó Településrendezési Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület II. Rákóczi Ferenc út 75. szám alatti és 77. szám alatti ingatlanok megvásárlására a Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar átköltöztetésének megvalósításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 209879 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Vasas utca 6. sz. alatt található felépítmények részleges bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A II. em. 30. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209364/3/A/227 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Árpád utca 10. 9. em. 226. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú lakás krízislakásként történő hasznosítására, valamint felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (163. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (164. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Javaslat 3. Csepeli Konzultáció eredményeinek értékelésére és a Csepeli Fundamentum letételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Petz Ferenc utca 2. szám alatti társasháznak és a Kossuth Lajos utca 63. szám alatti társasháznak

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. december – 2019. augusztus közötti működéséről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Főépítészi tevékenységről a 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat a V+D Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítás jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat óvodai ingatlanok ingyenes használatának biztosítására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (165. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Csepel Örökség kitüntetés adományozására”

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2019. szeptember 26.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.09.13. Rendkívüli Testületi ülés

2019. szeptember 11. szerda, 16:45

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. szeptember 13-án (péntek) 08.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

Napirendi pontként felvételre javasolt:

Javaslat a Kormány által tervezett Déli Városkapu Fejlesztési Program támogatásával összefüggő döntés meghozatalára (134. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 12.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.08.21. - Rendkívüli Testületi ülés

2019. augusztus 16. péntek, 12:29

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. augusztus 21-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó aljegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat döntéshozatalra Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának módosítása során beérkezett vélemények tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat fitneszpark létesítésére vonatkozó szerződés megkötésére a Hollandi út 8. szám alatti ingatlanon

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest XXI. Kerület, Simon Bolivár sétány 4-8., 201031/49 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló sportcsarnok kivitelezését érintő fűtés és használati melegvíz szolgáltatás biztosításához kapcsolódó FŐTÁV részére történő vezetékjog bejegyzés hozzájárulására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirendi pontként felvételre javasolt:

 

Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője körzeti megbízott kinevezésére vonatkozó kezdeményezése véleményezésére (128. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projektben résztvevő lakóházak épületeinek energetikai fejlesztésének támogatására (129. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat klímaberendezés adományozására a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére (130. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgatói, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság igazgatói feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésekre (131. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Javaslat a Publimont Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára (132. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. augusztus 21.

 

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.06.27. - Testületi ülés

2019. június 21. péntek, 13:35

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. június 27-én (csütörtök) 18.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019. (…/…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (105/1. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat újabb 32 db csepeli útszakasz út -, járda és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervek elkészíttetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat közvetlen EU-s támogatási forrás megszerzésére irányuló pályázathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest 2019 Európa Sportfővárosa” programsorozat keretében Csepel-Csillagtelepre tervezett családi sportparkról szóló 125/2019. (IV.25.) Kt. határozat kiegészítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat a 300/2018. (IX.26.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat a Brenner János park területén kialakított közvilágítási hálózat Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba, és a Budapesti Dísz – és Közvilágítási Kft. részére történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (91. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. I. em. 26. sz. alatt a Nyugdíjasházban található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1213 Budapest, Szent László út 115. szám alatti ingatlanra vonatkozó Tesco-Global Zrt.-vel fennálló bérleti szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, Sás utca 3. földszint 3. földszint 5. szám (hrsz. 209188/0/A/4) valamint a Budapest XXI. Kerület, Sás utca 3. földszint 6. szám (hrsz. 209188/0/A/5) alatti lakások tulajdonjogának megszerzésére és azzal egyidejűleg a 1211 Budapest, Kossuth L. u. 55. alagsor 3. szám (209605/A/6 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonjogának csere útján történő elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, Sás utca 3. földszint 2-3. (hrsz. 209188/0/A/2) szám alatti önkormányzati bérlakást bérlő valamint a vele közös háztartásban, a lakásba jogszerűen bejelentett családtagok elhelyezése másik önkormányzati bérlakásban

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (103. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 208397/5 hrsz-ú ingatlan megosztásáról, valamint Budapest XXI. kerület 208397/2 hrsz-ú és 208397/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból fennmaradó földrészlet telekalakításáról a telkek egyesítésével

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, 210146/123 hrsz.; a 210146/65 hrsz. valamint 210146/215 hrsz. alatt felvett ingatlanokkal kapcsolatos használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Ófalu, Frangepán utca 9. szám (hrsz. 210044) alatti lakóingatlan önkormányzati megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Ófalu, Tas utca 7. szám (hrsz. 210065) alatti lakóingatlan önkormányzati megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. Kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok használatba és kezelésbe adására és telekalakításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat Stratégiai Együttműködési Megállapodás megkötésére a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesülettel

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (92. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület tagjai részére személyes használatba adott eszközök tulajdonba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (93. sz. előterjesztés)

Javaslat a fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a 169/2019. (IV.25.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága használatában és működtetésében lévő, Családsegítő Közösségi Ház elnevezésű, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 5. szám alatti ingatlanban helyiségek ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat óvodai ingatlan részek ingyenes használatának biztosítására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (121. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Csepel Díszpolgára” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a 176/2019. (IV.25.) Kt. sz határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. június 27.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.06.13. - Rendkívüli Testületi ülés

2019. június 12. szerda, 16:29

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. június 13-án (csütörtök) 18.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat ad-hoc vizsgálóbizottság felállítására a csepeli strand felújítása körüli botrány körülményeinek tisztázására

Előterjesztő: Szenteczky János képviselő

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerületi lakosság tájékoztatására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elvégzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (89. sz. előterjesztés)

Javaslat csepeli konzultáció folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2019. június 13.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

2019.04.25. - Testületi ülés

2019. április 18. csütörtök, 15:04

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. április 25-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (47. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(48. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (49. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (76. sz. előterjesztés) független könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(80. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (81. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium felújításához kapcsolódó szerződéses kérdések rendezésére a Dél-Pesti Tankerületi Központtal

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (75/1. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat bírósági ülnökök 2019. évi megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (84. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Budapest 2019. Európa Sportfővárosa” programsorozat keretében Csepel-Csillagtelepen családi sportpark létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

A.) Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató


B.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

C.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

D.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E.) Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (54. sz. előterjesztés) + cserelap
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

F.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

 

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2018. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására (70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (71.sz.előterjesztés)
Előterjesztő:
 Süle László ügyvezető

 

C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2018-as évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (72. sz. előterjesztés)         

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

 

A.) Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (56/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 

B.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervére (57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 

C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzése a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (83. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Városkép Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (85. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, Csepeli út 4. szám alatti ingatlan pályázati felhívás alapján történő értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (86. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2019. évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (82. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az első, második és harmadik osztályos általános iskolás tanulók részére szervezett úszásoktatás támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:(67. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja:(68. sz. előterjesztés)

Javaslat nyári szünidőben gyermekétkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat háziorvosi pályázat keretében megvalósuló prevenciós és gondozási program támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:(66. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésének helyszínére és időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat „Kolonics György sportérdemérem” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. április 25.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                        polgármester