Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. november 24-én (csütörtök) 09.00 órai

kezdettel tartandó ülésére és KÖZMEGHALLGATÁSÁRA,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző Testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)+ könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására és

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből kiváló társaság feladatellátási szerződésének megkötésére és javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel fejlesztési dokumentumai felülvizsgálatának egyeztetése során beérkezett véleményekről szóló döntésre, és Csepel a lehetőségek szigete Településfejlesztési Koncepció 2021-2034 és Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága kezelésében lévő, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. (209605/0/65. hrsz.) szám alatt található helyiségnek a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága használatában és működtetésében lévő, Családsegítő Közösségi Ház elnevezésű, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 5. szám alatti ingatlanban a nagyterem megnevezésű helyiség ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában a csepeli pótlék és kiegészítő csepeli pótlék további biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (145. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 206759/1. helyrajzi számú (természetben 1214 Budapest, Damjanich János út 41.) ingatlan használatba adására a Budapest Csepel Római Katolikus Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (137. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Horvát Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat telephelyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (153. sz. előterjesztés) - sürgősségi

Javaslat a csepeli 3-as és 4-es számú postahivatalok működésének biztosítására

Előterjesztő: Bercsik Károly képviselő

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kötött megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben a Völgy utca 9. Fsz. 2. szám alatt található önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat eljárási bírság ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2022. november 24.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

pdfTestületi ülés adatvédelmi tájékoztatója

 

pdfKözmeghallgatás adatvédelmi tájékoztatója

2022.09.29. Testületi ülés

2022. szeptember 23. péntek, 16:11

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató a csepeli lakosok és a Képviselő-testület részére az energiaárak emelkedéséről és annak várható hatásairól, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és a kerület működőképességének biztonságos fenntartásáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző Testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)+ Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési szolgáltatások térítési díjának módosításához szükséges döntések meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (124. sz. előterjesztés) – Sürgősségi

Javaslat a 1211 Budapest, Központi út 18. szám alatt munkásszálló megmentésére és új, magas színvonalú, összkomfortos szállások létesítésének lehetővé tételére a Csepel Művek területén

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (125. sz. előterjesztés) – Sürgősségi

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosító számú, „Csillagtelep Szociális Célú Rehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat az 5. sorszámú felnőtt háziorvosi praxis betöltésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királymajor Patika Betéti Társasággal fennálló helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (89. sz. előterjesztés)

Javaslat jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

a)Javaslat a 106/2022 (V.26.) Kt határozat módosítása az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában (90. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

c) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (92/1. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

d) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (93. sz. előterjesztés) + cserelap

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

e) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (103. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (101. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből átalakulás útján, jogutódlással létrejövő Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos, illetve a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 14. szám (hrsz.: 205806/1) alatti Csepeli Strandfürdő 2022/2023. évi téli üzemeléséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerületi Katona József Általános Iskola tanuszodájának ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(110. sz. előterjesztés) - előterjesztő visszavonta

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, Kökényes utca 2-4. szám (hrsz.: 206759/14) alatti ingatlan 191/1011 tulajdoni hányadának versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (111. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, 213031/5 helyrajzi számon található telekre készült Telepítési Tanulmánytervhez kapcsolódó Településrendezési Szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának és módosításának partnerségi egyeztetésével összefüggő közbenső döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Alapító Okirat módosításáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert – A Családok Parkjában (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) található vendéglátóipari egység működtetésének a Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 213002/38 helyrajzi számú ingatlannak Wittner Mária parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja:(120/1. sz. előterjesztés) - Sürgősségi

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat szakértő kiválasztásához a Budapest XXI. Kerület Csepel területét érintő parkolási helyzet komplex javítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért” Facebook csoport kezdeményezésével kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat kisállat-ivartalanítási programhoz készült munkaanyag elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Mansfeld Péter utca 1-3. szám (hrsz.: 210146/12) alatti épület 5. emeletén található összefüggő 250 m2 nagyságú terület használatba adására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakmai Fejlesztési Terve felülvizsgálatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (123. sz. előterjesztés) - Sürgősségi

Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetőjének megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat közterülethasználati önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. szeptember 29.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.05.26. Testületi ülés

2022. május 20. péntek, 13:05

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. május 26-án (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (57. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóth Sándor bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (80. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (75/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jogutódlással járó szervezeti átalakulásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén szakorvosként elhelyezkedők számára piaci alapú bérleti díj ellenében lakás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona típusú szolgáltatás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodai csoportokban egyedül feladatot ellátó óvodapedagógusok csepeli pótlékának emelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Javaslat a szemészeti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók Semmelweis-napi jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(79. sz. előterjesztés) - előterjesztő visszavonta

Javaslat a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium felújítására tekintettel a Dél-Pesti Tankerületi Központ székhelyének elhelyezéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat Ovi-Sport Pályák árnyékoló hálójának cseréjére vonatkozóan az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett pályázat benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (83. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „A 2022. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat a 83/2022. (IV.28.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Görög Önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról szóló együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 210111 hrsz. ingatlannal (természetben 1211 Budapest, Csőgyár utca 28. szám) kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (70. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete igazgatói feladatok ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (82. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. május 26.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.04.28. Testületi ülés

2022. április 22. péntek, 15:20

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. április 28-án (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság által 2021. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (42. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés beszámolóhoz + könyvvizsgálói jelentés zárszámadáshoz

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (43. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (44. sz. előterjesztés)

      Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (45. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (46. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

C.)Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására (47. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

A.)Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (48. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására (49. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Krisztián ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 209149 hrsz., 202086 hrsz., 208094 hrsz., valamint a 208495/8 hrsz. ingatlanok elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, 210146/65 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatos használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Hollandi út 18. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Dél-Pesti Tankerületi Központ részére ingyenes használati jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 253/2021. (X.28.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (53. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására, valamint a 1211 Budapest, Petz Ferenc utca 14. 4. em. 13. sz. (hrsz: 208633/7/A/80) alatt található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (39. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor helyszíne és időtartama elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (50. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja (54. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2022. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (51. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (52. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (56. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „KOLONICS GYÖRGY SPORTÉRDEMÉREM” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat a szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. április 28.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.02.24. Testületi ülés

2022. február 18. péntek, 13:43

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 24-én (csütörtök) 19.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (31. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés.

Javaslat választási bizottsági tagok és póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (12. sz. előterjesztés) +  független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztetőfüggetlen könyvvizsgálói vélemény + cserelap + pótlap + kiegészítés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (15. sz. előterjesztés) + cserelap + kiegészítés

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben 1213 Budapest, Szarka u. 8. és 10. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a 6. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a 31. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat az Egészséges Budapest Programban beszerzett eszközök tekintetében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére vagyonkezelői jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermek-tüdőgyógyászati szakellátási feladatok és kapacitás átcsoportosítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend-tervezet 15. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Mamma Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhely épületében helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2022. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja:(30. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat elővásárlási jog gyakorlására a Budapest XXI. Kerület 210061 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Tas utca 11. szám alatti ingatlan tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat „Csepel Szolgálatáért” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. február 24.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.01.27. Testületi ülés

2022. január 21. péntek, 14:06

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. január 27-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:(7. sz. előterjesztés)

Javaslat Alkotmányjogi panasz benyújtására a Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete ellen

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (9/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a 321/2019. (XI.06.) számú Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknál működő felügyelőbizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának megemelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25.§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történt elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (11. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata résztulajdonában álló, a „Gubacsi-híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesztése” megnevezésű projekt keretében érintett 209924 hrsz., valamint kizárólagos tulajdonában álló 209926 hrsz., 209927 hrsz., 209951/7 hrsz. ingatlanokra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat megadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2022. január 27.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

2021.12.16. Testületi ülés

2021. december 10. péntek, 15:43

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (192. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat rendszámfelismerő és térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Sághi Jenő Közterület-felügyelet igazgató

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozók jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság létszámának csökkentéséről

Előterjesztő: Juhász Eszter igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentésére

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2021. december 15.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester