2023.02.23. Testületi ülés

2023. február 16. csütörtök, 13:47

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. február 23-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: + PEÜB határozat

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására (24. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + kereshető táblázat + független könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: 

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél közszolgálati jogviszonyban állók illetményalapjának emelésére (18. sz. előterjesztés) + kereshető formátu

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről (15. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum + kereshető táblázat + független könyvvizsgálói vélemény + KÉT emlékeztető + cserelapok

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (16. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum + SZEFOB módosító javaslat

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról szóló 22/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (25. sz. előterjesztés) + kereshető formátum + cserelapok + kiegészítés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek önkormányzati tulajdon hasznosításának racionalizálása érdekében történő módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (19. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (20. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat egyes önkormányzati infrastrukturális beruházások során megépült víziközművek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (21. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/24 hrsz. alatt felvett ingatlan kezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (28. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209791/1 hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásának eredményeképpen kialakuló ingatlanhányad megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (26. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, 208974 hrsz. alatt felvett, a természetben a 1215 Budapest XXI. kerület, Vágóhíd utca 72. szám alatt található Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornatermével kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (27/1. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (22. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáiban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének kiterjesztésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (23. sz. előterjesztés)+ kereshető formátum

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2023. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (29. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által üzemeltetett képfelvevők helyszíneinek aktualizálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (31. sz. előterjesztés) + kereshető formátum

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest, Lámpás utca 5./Szilvafa utca 44. (214150 hrsz.) alatti ingatlan 3264/28004 tulajdoni hányadának adásvétellel történő megszerzésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (32. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Csepel Szolgálatáért” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

                     dr. Vincze Anikó jegyző

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2023. február 23.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

2023.01.26. Testületi ülés

2023. január 20. péntek, 11:25

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. január 26-án (csütörtök) 09.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző Testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés) + 1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (4/1. sz. előterjesztés) + 4/1. sz. et. kereshető formátum

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)+ 2. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (3. sz. előterjesztés)+ 3. sz. et. kereshető formátum

Javaslat kerékpáros pumpapálya létesítésére az Országos Bringapark Program 2023 keretében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (5. sz. előterjesztés)+ 5. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (6. sz. előterjesztés)+ 6. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 1/A. sz. (201031/8 hrsz.) alatti időskorúak bérlakásában található üresen álló lakások felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (7. sz. előterjesztés)+ 7. sz. et. kereshető formátum + kiegészítés + kiegészítés

Javaslat a Budapest XXI. kerület 0213242/16; 0213242/24; 0213242/42; 0213242/82; 0213242/120; 0213242/154; 0213242/177; 0213242/191; 0213242/202; 0214203/31 hrsz. ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (8. sz. előterjesztés)+ 8. sz. et. kereshető formátum

Javaslat dologösszességként megjelölt ingatlanok tekintetében tett elővásárlási felhívás tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (9. sz. előterjesztés)+ 9. sz. et. kereshető formátum

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján együttműködési megállapodás megkötésére és bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (10. sz. előterjesztés)+ 10. sz. et. kereshető formátum

Javaslat támogatás nyújtására, valamint a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnok ingyenes használatába adására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (11. sz. előterjesztés)+ 11. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (12. sz. előterjesztés)+ 12. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (13/1. sz. előterjesztés)+ 13/1. sz. et. kereshető formátum

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (14. sz. előterjesztés) + 14. sz. et. kereshető formátum

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2023. január 25.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

2022.11.30. Rendkívüli testületi ülés

2022. november 29. kedd, 17:45

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. november 30-án (szerda) 18.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (155. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből kiváló társaság feladatellátási szerződésének megkötésére és javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. november 30.

 

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. november 24-én (csütörtök) 09.00 órai

kezdettel tartandó ülésére és KÖZMEGHALLGATÁSÁRA,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző Testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)+ könyvvizsgálói vélemény - napirendről levéve

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására és

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok térítési díjáról és a természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladatellátási szerződés megkötésére, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből kiváló társaság feladatellátási szerződésének megkötésére és javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel fejlesztési dokumentumai felülvizsgálatának egyeztetése során beérkezett véleményekről szóló döntésre, és Csepel a lehetőségek szigete Településfejlesztési Koncepció 2021-2034 és Csepel Integrált Településfejlesztési Stratégia 2021-2027 elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága kezelésében lévő, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 61. (209605/0/65. hrsz.) szám alatt található helyiségnek a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága használatában és működtetésében lévő, Családsegítő Közösségi Ház elnevezésű, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 5. szám alatti ingatlanban a nagyterem megnevezésű helyiség ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában a csepeli pótlék és kiegészítő csepeli pótlék további biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (145. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Közhasznú Egyesület részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 206759/1. helyrajzi számú (természetben 1214 Budapest, Damjanich János út 41.) ingatlan használatba adására a Budapest Csepel Római Katolikus Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (137. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Horvát Önkormányzattal kötött támogatási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Papp Antal Zoltán igazgató

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat telephelyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (153. sz. előterjesztés) - sürgősségi

Javaslat a csepeli 3-as és 4-es számú postahivatalok működésének biztosítására

Előterjesztő: Bercsik Károly képviselő

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kötött megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben a Völgy utca 9. Fsz. 2. szám alatt található önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat eljárási bírság ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2022. november 24.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                      polgármester

pdfTestületi ülés adatvédelmi tájékoztatója

 

pdfKözmeghallgatás adatvédelmi tájékoztatója

2022.09.29. Testületi ülés

2022. szeptember 23. péntek, 16:11

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató a csepeli lakosok és a Képviselő-testület részére az energiaárak emelkedéséről és annak várható hatásairól, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és a kerület működőképességének biztonságos fenntartásáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző Testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)+ Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 18/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési szolgáltatások térítési díjának módosításához szükséges döntések meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (124. sz. előterjesztés) – Sürgősségi

Javaslat a 1211 Budapest, Központi út 18. szám alatt munkásszálló megmentésére és új, magas színvonalú, összkomfortos szállások létesítésének lehetővé tételére a Csepel Művek területén

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (125. sz. előterjesztés) – Sürgősségi

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosító számú, „Csillagtelep Szociális Célú Rehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat az 5. sorszámú felnőtt háziorvosi praxis betöltésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királymajor Patika Betéti Társasággal fennálló helyiségbérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (89. sz. előterjesztés)

Javaslat jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

a)Javaslat a 106/2022 (V.26.) Kt határozat módosítása az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában (90. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

c) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (92/1. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

d) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (93. sz. előterjesztés) + cserelap

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

e) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Országos Mentőszolgálat részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására (103. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (101. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ből átalakulás útján, jogutódlással létrejövő Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos, illetve a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 14. szám (hrsz.: 205806/1) alatti Csepeli Strandfürdő 2022/2023. évi téli üzemeléséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerületi Katona József Általános Iskola tanuszodájának ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(110. sz. előterjesztés) - előterjesztő visszavonta

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, Kökényes utca 2-4. szám (hrsz.: 206759/14) alatti ingatlan 191/1011 tulajdoni hányadának versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (111. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, 213031/5 helyrajzi számon található telekre készült Telepítési Tanulmánytervhez kapcsolódó Településrendezési Szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának és módosításának partnerségi egyeztetésével összefüggő közbenső döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Alapító Okirat módosításáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert – A Családok Parkjában (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) található vendéglátóipari egység működtetésének a Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 213002/38 helyrajzi számú ingatlannak Wittner Mária parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja:(120/1. sz. előterjesztés) - Sürgősségi

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat szakértő kiválasztásához a Budapest XXI. Kerület Csepel területét érintő parkolási helyzet komplex javítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Közösség a csendesebb dél-budapesti légtérért” Facebook csoport kezdeményezésével kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat kisállat-ivartalanítási programhoz készült munkaanyag elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szünet időpontjának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Mansfeld Péter utca 1-3. szám (hrsz.: 210146/12) alatti épület 5. emeletén található összefüggő 250 m2 nagyságú terület használatba adására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakmai Fejlesztési Terve felülvizsgálatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (123. sz. előterjesztés) - Sürgősségi

Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetőjének megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat közterülethasználati önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. szeptember 29.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.05.26. Testületi ülés

2022. május 20. péntek, 13:05

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. május 26-án (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (57. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról és egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóth Sándor bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (80. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (75/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jogutódlással járó szervezeti átalakulásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén szakorvosként elhelyezkedők számára piaci alapú bérleti díj ellenében lakás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona típusú szolgáltatás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodai csoportokban egyedül feladatot ellátó óvodapedagógusok csepeli pótlékának emelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Javaslat a szemészeti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók Semmelweis-napi jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(79. sz. előterjesztés) - előterjesztő visszavonta

Javaslat a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium felújítására tekintettel a Dél-Pesti Tankerületi Központ székhelyének elhelyezéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat Ovi-Sport Pályák árnyékoló hálójának cseréjére vonatkozóan az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett pályázat benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (83. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „A 2022. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (66. sz. előterjesztés)

Javaslat a 83/2022. (IV.28.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Görög Önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról szóló együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 210111 hrsz. ingatlannal (természetben 1211 Budapest, Csőgyár utca 28. szám) kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (70. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete igazgatói feladatok ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (82. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. május 26.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

2022.04.28. Testületi ülés

2022. április 22. péntek, 15:20

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. április 28-án (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság által 2021. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (42. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés beszámolóhoz + könyvvizsgálói jelentés zárszámadáshoz

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (43. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (44. sz. előterjesztés)

      Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (45. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (46. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

C.)Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására (47. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

A.)Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (48. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására (49. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Krisztián ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 209149 hrsz., 202086 hrsz., 208094 hrsz., valamint a 208495/8 hrsz. ingatlanok elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, 210146/65 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatos használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Hollandi út 18. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Dél-Pesti Tankerületi Központ részére ingyenes használati jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 253/2021. (X.28.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (53. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására, valamint a 1211 Budapest, Petz Ferenc utca 14. 4. em. 13. sz. (hrsz: 208633/7/A/80) alatt található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (39. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor helyszíne és időtartama elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (50. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja (54. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2022. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (51. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (52. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (56. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „KOLONICS GYÖRGY SPORTÉRDEMÉREM” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat a szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. április 28.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester