M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2019. február 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a 0009. sorszámú fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2019. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 200534/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Szabadság utca 33. fszt. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, és az előzőekben elfogadott erre vonatkozó döntés visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/52 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 55. 6. em. 20. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, és az előzőekben elfogadott erre vonatkozó döntés visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja (saját hatáskör)

Horváth Gyula 2019. 02. 11-i ülésről való hiányzása

 

Budapest, 2019. február 25.           

                       

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2019. február 26-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által használt gépkocsik átadás-átvételéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2019. február 26.          

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2019. február 27-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (17. sz. előterjesztés) + KÉT vélemény

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a 0009. sorszámú fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó terjesztésével kapcsolatos feladat átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat „2019. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által használt gépkocsik átadás-átvételéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2019. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 14. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

 

Budapest, 2019. február 27.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

2019.02.28. - Testületi ülés

2019. február 22. péntek, 15:19

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 28-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (27. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Görgey Iskola bontási munkálataihoz és a környezet rendbetételéhez szükséges fedezet biztosításáról

Javaslat a Metrans Kft. által biztosított kötött célú fejlesztési támogatás felhasználásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (17. sz. előterjesztés) KÉT vélemény könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék bevezetésére

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a 0009. sorszámú fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó terjesztésével kapcsolatos feladat átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat „2019. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete által használt gépkocsik átadás-átvételéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2019. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (30. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat kitüntető díjak adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2019. február 28.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2019. február 11-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

(1215 Budapest, Katona J. u. 62-64. földszinti tárgyaló)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/4. piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2019. február 8.

Szuhai Erika s.k.

elnök

2019. évi rendeletek

Írta: 2019. január 29. kedd, 13:38

1/2019. (III.06.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2019. (III.06.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 13/2019. (X.02.) ör.; 25/2019. (XII.17.)ör.; 1/2020. (III.04.) ör.
egységes szerkezetben a 2/2019.(III.06.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

 

3/2019. (III.01.) ör. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

4/2019. (III.06.) ör az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

5/2019. (IV.03.) ör. a védőoltások támogatásáról
Alaprendeletet módosította: 15/2019. (X.02.) ör.; 14/2020. (IX.30.) ör.;
egységes szerkezetben az 5/2019. (IV.03.) ör. a védőoltások támogatásáról

 

6/2019. (IV.01.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

7/2019. (V.02.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

 

8/2019 (V.02.) ör. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2019. (V.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

10/2019. (VII.03.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

11/2019. (VI.28.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

12/2019. (VII.03.) ör. az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról (2020. augusztus 31-ig)
Alaprendeletet módosította 9/2020. (VII.13.) ör.
Egységes szerkezetben a 12/2019. (VII.03.) ör. az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról(2020. szeptember 1-től)
 

13/2019. (X.02.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

14/2019. (X.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

15/2019. (X.02.) ör. a védőoltások támogatásáról szóló 5/2019. (IV.03.) önkormányzati rendelete módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

16/2019. (XI.06.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követően.

 

17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Alaprendeletet módosította: 5/2020. (IV.22.) ör.

Hatályon kívül helyezte: a 4/2021. (III.25.) ör.

Egységes szerkezetben a 17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

18/2019. (XI.29.) ör. a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről
Alaprendeletet módosította: 4/2020. (IV.14.) ör.
egységes szerkezetben a 19/2019. (XII.04.) ör. az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről

 

20/2019. (XII.04) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

21/2019. (XII.04) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

22/2019. (XII.04.) ör. az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

23/2019. (XII.04) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól
Alaprendeletet módosította: 19/2020. (XII.04.) ör.
egységes szerkezetben a 23/2019. (XII.04.) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetési térítési díjairól

24/2019. (XII.17.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

25/2019. (XII.17.) ör. az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

26/2019. (XII.17.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) ör. módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.