Testületi ülés - 2011. 11. 24.

2011. november 18. péntek, 13:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-42)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi Biztos 2011. novemberi beszámolója (T-39)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató a telekommunikációs költségek csökkentése érdekében lefolytatott felülvizsgálat alapján készült jelentésről (T-38)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató az 500/2011. (VI.30.) Kt. számú határozattal elfogadott Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervében vállalt feladatok végrehajtásáról (T-41)
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a HPF-214 frsz. autóbusz értékesítéséről (T-40)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztatató a 2011. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-43)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (291. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (316. sz. előterjesztés)
Javaslat átmeneti segély ügyében született másodfokú határozattal szemben indított per tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (294. sz. előterjesztés) + Hatályos rendelet
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (306. sz. előterjesztés)
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (297. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű hatályos rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7 pontja: (312. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (311. sz. előterjesztés + könyvvizsgálói vélemény)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (296. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga TISZK működéséhez biztosított működési hozzájárulás átutalásának felfüggesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programban történő részvételre, illetve az ehhez szükséges pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (293. sz. előterjesztés)
Javaslat Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért antológiájának vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (315. sz. előterjesztés)
Javaslat „Hogyan válasszak sportágat?” című lexikonok vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (321. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „Támogatás nyújtása a Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (295/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola és Ének- Zenei Gimnázium által használt ingatlan fejlesztés érdekében megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs pályázati Támogatási szerződés 6. számú mellékletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (319. sz. előterjesztés) + kiegészítés – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Ady Endre utca 100. számú ingatlanra kiírt ingatlanhasznosítási pályázat elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel 213002/3 állami tulajdonú erdőterület (ún. „Kiserdő”) kezelői jogának átvételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (303. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska domb körbekerítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közlekedés Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi útépítésekre biztosított fedezetek átcsoportosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (323. sz. előterjesztés) + CSEVAK FEB határozat – Sürgősségi előterjesztés –helyszíni kiosztás
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának és felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (322. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés – helyszíni kiosztás
Javaslat a 747/2011. (XI.10.) Kt. határozat értelmében kiadott „Vörös Csepel” című könyv példányainak bizományosi értékesítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (298. sz. előterjesztés) + módosító javaslat
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának és az Ellenőrző Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

 

Napirend 25. pontja: (301. sz. előterjesztés)
Javaslat a 681/2011. (X.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló Intézkedési Program jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (307. sz. előterjesztés + munkaanyag)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági- szakmai intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (313. sz. előterjesztés)
Javaslat megszüntető okirat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja:
a.)    Javaslat a 2012. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra (299. sz. előterjesztés) - cserelap (2.sz. melléklet)
b.)    Javaslat a Képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatok felülvizsgálatára (300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 29. pontja: (317. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 30. pontja:
Egyebek

 

 


Budapest, 2011. november 24.


                                                                                                          Németh Szilárd
                                                                                                             polgármester

Testületi ülés - 2011. 11. 21.

2011. november 18. péntek, 13:02

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 21-én (hétfő) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:
a.)    Javaslat költségvetési szervek megszüntetésére (308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

b.)    Javaslat a CSEPP TV Kft. frekvenciahasználati engedélyével kapcsolatos döntésre (309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (310. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására, valamint egyéb járulékos kérdések eldöntésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 


Budapest, 2011. november 21.


                                                                                                                        Németh Szilárd
                                                                                                                         polgármester

Testületi ülés - 2011. 11. 10.

2011. november 04. péntek, 13:40

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 10-én (csütörtök) 15.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (289. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata intézményeinek villamos energia beszerzése 2012. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat néhai Benkő Viktorné volt önkormányzati képviselő asszonynak az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (286. sz. előterjesztés)
Javaslat „Egy percnyi talpra állás” című könyvek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (290. sz. előterjesztés) – helyszíni kiosztású
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata működésével kapcsolatban feltárt események nyilvánosságra hozatalára

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (288. sz. előterjesztés)
Javaslat Varga Ferenc peres ügyében hozott bírósági ítéletetek alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény fizetési kötelezettségének teljesítésére

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (287. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat vezetőjének intézményvezetői megbízásával kapcsolatos 444/2011. (VI.30.) Kt. sz. határozat módosítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2011. november 10.

                                                                                                                       Németh Szilárd
                                                                                                                         polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 06. 02.

2011. október 26. szerda, 13:04

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. június 2-án (szerda)  8,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)ZÁRT  ülés:


Napirend 1. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Kolonics György Sport-Érdemérem” odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 2. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat csepeli nevelési segély ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

 

Napirend 5. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat az árvízkárosultak megsegítésére nyújtandó támogatásra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 8. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 9. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 118., 200735 hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 10. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállító utca 3., 209961/25. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 11. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat Weiss Manfréd dombormű és térplasztika elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesületek 2010. évi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 

Napirend 13. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 14. pontja:  (120/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 15. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 16. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2010. június 2.

 

                                                                                                                  Tóth Mihály           
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 10. 27.

2011. október 21. péntek, 12:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. október 27-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-37)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi Biztos 2011. szeptember 29-e óta végzett munkájáról (T-36)
Előadó
: Balogh Ernő hárosi biztos

 


Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (273. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés, helyszíni kiosztás
Javaslat vizsgálat időtartamának meghosszabbítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

 

 Nyílt ülés:

 

Napirend 5. pontja: (269. sz. előterjesztés + könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (278. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009.(III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (281. sz. előterjesztés + vélemény) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

 

Napirend 8. pontja: (284 sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Napirend 9. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (271. sz. előterjesztés + melléklet)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtására alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Népművészeti és Kézműves Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (282. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (265/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására kialakított koncepció elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Támogatási Szerződéséhez szükséges dokumentumok elfogadására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady projekt megvalósításához szükséges pénzeszköz átcsoportosítására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes szerződések módosítására
Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Napirend 19. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac beruházásaira vonatkozó üzleti terv alapítói jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (283. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat lakosság részére ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvodába járó gyermekek elhelyezésére, és a következő nevelési években jelentkező óvodai férőhely-kapacitás biztosítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. október 27.

                                                                                                              Németh Szilárd
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 02. 11.

2011. október 12. szerda, 13:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 11-én (péntek) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (25. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitáció című pályázat fél évvel történő meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (26. sz. előterjesztés) + cserelapok
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Akcióterületi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. február 11.

 

                                                                                                                   Németh Szilárd sk.

                                                                                                                        polgármester

Testületi ülés - 2011. 10. 13.

2011. október 07. péntek, 16:46

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. október 13-án (csütörtök) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a lekötött bankbetétekről (T-35)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Díszpolgára és Csepel Örökség kitüntető címek adományozására
 Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (258. sz.előterjesztés) - helyszíni kiosztású
Javaslat fegyelmi eljárás megindítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Javaslat a 71-es BKV buszjárat útvonal módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szent Imre tér részleges rekonstrukciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (250. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nemzeti Tanyafejlesztési Programban részt venni kívánó kiemelkedően közhasznú nonprofit Kft. támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (251. sz. előterjesztés)
Javaslat Jótékonysági koncertre szóló jegyek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (257. sz. előterjesztés) - helyszíni kiosztás
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat költségvetési előirányzat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és a Budapest XXI. kerület, Petőfi utca 53. számú ingatlan tulajdonosai között kötött kompenzációs megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (254/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az egészségügyi, szociális – és gyermekvédelmi ellátások területi rendszerének
optimalizálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes szervezeti és szakmai irányítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. október 13.


                                                                                                                          Németh Szilárd
                                                                                                                             polgármester

Testületi ülés - 2011. 09. 29.

2011. szeptember 23. péntek, 12:27

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. szeptember 29-én (csütörtök) 15.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Csepeli Cigány Önkormányzat tagjának eskütétele

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-34)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Munkaügyi Tanács tagok megbízásának visszavonásával kapcsolatban (T-31)

Előadó:Pákozdi József képviselő 

 

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. június 30-a óta végzett munkájáról (T-30)
Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

 

Tájékoztató az északi bevétel felhasználásáról 2011. augusztus 31-i állapot alapján (T-33)

Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-32) 

 Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (206. sz. előterjesztés) (lásd: 43. napirend)

Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 5. pontja: (231/1. sz. előterjesztés) + Cserelap

Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (235/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a helyi rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (226/1. sz. előterjesztés)  + módosító javaslat

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (209/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (208/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja(236. sz. előterjesztés)   - Gazdasági Program 2011-2014

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja:  (214. sz. előterjesztés)   + CSEVAK Zrt. FEB határozat

Javaslat a 2012. évi fasorfenntartási feladat finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 15. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Zrt. pénzügyi és vagyoni helyzetéről szóló jelentéseinek elfogadására a Csepeli Piac Kft. beolvadásával összefüggésben

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 16. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselő-testületi állásfoglalásra a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására érkezett kormányhivatali észrevételre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 17. pontja: (240. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat intézkedések megtételére a Budapest, XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.) Kt.számú rendelet módosítására érkezett Kormányhivatali észrevétel kapcsán

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (228. sz. előterjesztés )

Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat az Alfa Rehabilitációs Non-Profit Kft. és a Lux-Rehab Non-Profit Kft. óvadék megfizetése alól való mentessége iránti kérelme elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat intézményeinek használatában lévő gépjárműpark korszerűsítésére, illetve az elhasználódott gépjárművek lecserélésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200609/3 hrsz. 800/2671 tulajdoni hányada, a 200609/4 hrsz., 200609/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Csillag utca, a 200094 hrsz. Budapest XXI. kerület Tinódi utca – Murányi utca és a 208491/5 hrsz. Budapest XXI. kerület Deák Ferenc tér 1. alatt nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelésbe történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (225. sz. előterjesztés)   + Kiegészítés

Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 170. X. 49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat a civil szervezetek által - 2011. évi pályázati kiírásra - benyújtott pályázatok elbírálására, támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (233. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Támogatási Szerződéshez szükséges határozatok meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd Polgármester

 

Napirend 25. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, 210146/70 hrsz. ingatlan, valamint a 205988/4 hrsz. ingatlan vonatkozásában elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntésre

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (244. sz. előterjesztés) + CSEVAK Zrt. FEB határozat

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata között megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Németh Szilárd

 

Napirend 27. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 28. pontja: (227. sz. előterjesztés)  + könyvvizsgálói vélemény

Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (234. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepeli Hírmondó kétheti megjelentetésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 

Napirend 30. pontja: (246. sz. előterjesztés) 

Javaslat közterület Vermes Miklósról történő elnevezésére

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 31. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a 540/2011. (VI.30.) és 541/2011. (VI.30.) Kt. számú határozatok módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 32. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés -2010. év

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 33. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (243.  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 43. pontja: (206. sz. előterjesztés) (lásd: 4. napirend)
Rendelettervezet az anyakönyi események szolgáltatási  díjáról szóló 6/2011.(II.25.)önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 44.pontja:
Egyebek


Budapest, 2011. szeptember 29.


 Németh Szilárd
            polgármester

Testületi ülés - 2011. 09. 15.

2011. szeptember 13. kedd, 10:40

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-én (csütörtök) 08.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: (203. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet a szennyvíztisztításból, és a szennyvíziszap kezeléséből eredő környezethasználatról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (202. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Tamariska-domb védett természeti terület védettségének feloldására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat tágyalások kezdeményezésére a Csepeli Strandfürdő tulajdonjogának vagy fenntartói/üzemeltetői jogának megszerzéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Napirend 4. pontja: (204. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepeli Munkásotthon Alapítvány alapítói joga átvételéről szóló 550/2011. (VII.18.) Kt. számú határozat visszavonására, új határozat meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

 

 

Budapest, 2011. szeptember 15.

 

 

 

 

 

              Németh Szilárd 

                                                                                                        polgármester