Testületi ülés - 2010. 09. 23.

2010. szeptember 06. hétfő, 15:16
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. szeptember 23-án (csütörtökön) 9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 
 
Napirend előtt:
 
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)
Előadó:Tóth Mihálypolgármester
 
Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról (T-1)
Előadó:Tóth Mihálypolgármester

Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető
 
 
ZÁRT ülés:
 
Napirend 1. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi „Csepel Díszpolgára” cím odaítélésére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 2. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 3. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
NYÍLT ülés:
 
 Napirend 4. pontja: (190.sz. előterjesztés)
Előterjesztés vizsgáló bizottság javasolt felállítására a csepeli lakásbotrány és más esetleges visszaélésekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

 

Napirend 5. pontja: (179.sz.előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 6. pontja: (180.sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 7. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 8. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2011. évi folytatására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
   
Napirend 9. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat az iskolák pedagógiai programja módosítása során a program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó, törvényben foglalt általános előírásoktól való eltérés engedélyezésére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 10. pontja: (183/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja” Szociális célú városrehabilitációs program (kódszám: KMOP-5.1.1/C-09-1f-2010-0004)  2. fordulós anyag elkészítésének jóváhagyására.”
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 11. pontja: (181/1. sz. előterjesztés)
Javaslat különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 12. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási munkáinak fedezetére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 13. pontja: (181/1. sz. előterjesztés) (Újra felvették 11.Napirend)
Javaslat különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 14. pontja: (177. sz. előterjesztés  + kiegészítés)
Javaslat a Csepeli Köztemető Szabályozási Tervével kapcsolatos további döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 15. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális ellátás feltételrendszerének javítására hozott 108/2010.(II.28.)Kt határozat módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 16. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (178.sz.előterjesztés)
Javaslat Csepel közigazgatási területén fellelhető, a közrendre és a közbiztonságra veszélyes üzemképtelen gépjárm"uvek elszállítására vonatkozó eljárásrendre
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 18. pontja:(184.sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 19. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 20. pontja: (192.sz. előterjesztés)
Javaslat a Duna utcai ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására (hrsz. 209433)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 21. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 22. pontja: (191/1.sz. előterjesztés)
Javaslat Emlékm"u elhelyezéséhez ingatlan biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Nem vette napirendre a testület: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. 210146/70 hrsz-on elhelyezkedő 8481/80697 résztulajdonú ingatlan elővásárlási jogáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
Napirend 23. pontja: (165. sz. előterjesztés + válasz a június15-i Kt. anyaga)
Válasz Szuhai Erika képviselő asszonynak „Újból gondok vannak a szociális ebédszállítás körül?” cím"u interpellációjára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 24. pontja:
Egyebek
 
 
Budapest, 2010. szeptember 23.
 
           
                                                                                                                     Tóth Mihály  
                                                                                                                     polgármester

Testületi ülés - 2010. 08. 12.

2010. augusztus 05. csütörtök, 15:21
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. augusztus 12-én (csütörtökön)  8,30 órai
 
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 
NYÍLT ülés:
 
Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző
 
Napirend 2. pontja: (167. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 375/2010.(VI.15.)Kt számú határozat (Duna utcai ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása) visszavonására, az ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 3. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi tagkönyvtára számára biztosítandó ingatlanrésszel kapcsolatban elfogadott megállapodás-tervezet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Nem vették napirendre: 170.sz. előterjesztés
Javaslat a Csevak Zrt. vezérigazgatói pozíciójára kiírandó pályázati eljárás lebonyolításához ad-hoc bizottság felállítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 4. pontja: (169.sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselők személyi használatba adott eszközeinek megvásárlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
 
Budapest, 2010. augusztus 12.
 
                                                                                                              Tóth Mihály 
                                                                                                              polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 06. 15.

2010. május 31. hétfő, 15:26
 
 
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. június 15-én (kedden)  9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) 
Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)
Előadó:Tóth Mihály polgármester
 
Tájékoztató az átruházott hatáskörben végrehajtott polgármesteri intézkedésekről és az általános tartalék felhasználásról 2010. június 14-ig
Előadó: Tóth Mihály polgármester
 
ZÁRT ülés:
 
Napirend 1. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
NYÍLT ülés:

 

Napirend 2. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Közterület-Felügyelet XXI. Kerületi Alközpont 2009. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 3. pontja: (152. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010.(II.23)Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (129.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 37/2009.(X.20.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 5. pontja: (139.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 6. pontja: (138.sz. előterjesztés  + kiegészítés)
Rendelettervezet a 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról, Csepel Erőmű III. Kerületi Szabályozási Tervéről (CSSZT-XXI-22)
Előterjesztő:Orosz Ferenc alpolgármester 
  
Napirend 7. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Háros 1., 2., 3. szektor KSZT-kel kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 8. pontja: (144. sz. előterjesztés+ 2.sz. melléklet  + 3.sz. melléklet)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Rózsa u. – II. Rákóczi Ferenc út – Közigazgatási határ – Nagy-Duna által határolt terület  Fejlesztési Programjára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Az előterjesztő visszavonta: Napirend 9.pontja:  141. sz. előterjesztés
Javaslat a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges Intézkedési terv elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 10. pontja: (159. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Csepel Művek Kerületi Szabályozási Tervének felülvizsgálatával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 11. pontja: (66. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a helyi civil szervezetek eszközigényeiknek bővítésére szóló pályázat kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend (sz. előterjesztés) - Előterjesztő visszavonta!
Javaslat Észak-Csepel KSZT-hez kapcsolódó Településrendezési Szerződés megkötésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 
Napirend (134/1.sz. előterjesztés) - Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Csepel-Észak Kerületi Szabályozási Tervvel (CSSZT-XXI-17) kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
 
Napirend 12. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati energiahatékonysági finanszírozási rekonstrukció (MFFEE) pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat intézmények világítás korszerűsítésére a „Szemünk Fénye Program” keretében
Előterjesztő:
Orosz Ferenc alpolgármester

 
Napirend 14. pontja: (154. sz. előterjesztés + 2.melléklet ) Újra felvéve a 15.pontban!
Javaslat az „északi bevétel felhalmozási céltartalék” pénzmaradványának felhasználására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (154. sz. előterjesztés + 2.melléklet )
Javaslat az „északi bevétel felhalmozási céltartalék” pénzmaradványának felhasználására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (137.sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évben kiírt gyűjtőkémény felújítási pályázat pénzügyi keretéből megmaradt forrásösszeg 2010. évi ÖKO-Program pályázatára történő átcsoportosításra
Előterjesztő:
Orosz Ferenc alpolgármester 

 
Napirend 17. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest 209.433. hrsz-ú és 210.671/36. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat beruházásában megvalósított közvilágítási beruházások térítésmentes vagyonátadására

Előterjesztő:
Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (153. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal bírság, adó és egyéb hátralékok alakulásáról, a behajtási tevékenységről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 20. pontja: (155.sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzésével kapcsolatosan kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend (163. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Beszámoló az Önkormányzat által alapított alapítványok tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 21. pontja: (135.sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010/2011-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 22. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egyesített Bölcsődék, a Csepeli Művelődési Központ alapító okirata és az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okirata mellékletének módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 23. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 24. pontja: (106/1. sz. előterjesztés)
Javaslat közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 25. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat nyugdíjazáshoz szükséges pénzügyi forrás biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 26. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szabadság utca 19-21. szám alatti helyiség használati jogának átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 27. pontja: (160.sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Gyömbér utca 1. alatti ingatlan hasznosítására és vagyonőrzésének biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (143.sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évre vonatkozó játszótéri eszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási munkáira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 29. pontja: (158. sz. előterjesztés) Korábbi 25. napirend ismét!
Javaslat nyugdíjazáshoz szükséges pénzügyi forrás biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (140.sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. Bajáki F. u. 86. szám alatti, 210352 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon működő hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését meghosszabbító ingyenes terület-használati szerződés megkötése céljából
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend (142.sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat új műalkotások külterületi elhelyezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 31. pontja: (145.sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 32. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokon fennálló távhődíj hátralékok mértékéről és alakulásáról a 2009. június hónap és 2010. május hónap közötti időszakban
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

 

Napirend 33. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a 273/2010.(V.18.)Kt sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a 879/2009.(XII.15.)Kt számú határozat módosítására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 36. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat a 277/2010.(V.18.)Kt. és a 340/2010.(VI.02.)Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 37. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 38. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend (165. sz. előterjesztés + válasz) Interpelláló nem volt jelen! 
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
„Újból gondok vannak a szociális ebédszállítás körül?” címmel
Készítette:Szuhai Erika képviselő

 

Napirend 39. pontja:
Egyebek 

 

 

Budapest, 2010. június 15.

 

 

 

                                                                                                    Tóth Mihály 
                                                                                                    
polgármester
 

Testületi ülés - 2010. 05. 18.

2010. május 04. kedd, 17:25
 
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. május 18-án (kedden)  9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)Napirend előtt:
 
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)
Előadó:Tóth Mihály polgármester
 
Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXI. Kerületi Kirendeltségének 2009. évi munkájáról (T-1)
Előadó:dr. Borsány György koordinációs tanácsnok
 
Tájékoztató a Dél-Csepel Polgárőr Egyesület 2009. évi tevékenységéről (T-2)
Előadó:dr. Borsány György koordinációs tanácsnok
 
Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, (valamint az átruházott hatáskörbe végrehajtott polgármesteri intézkedésekről és az általános tartalék felhasználásáról)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető
 
 
NYÍLT ülés:


 

Napirend 1. pontja: (98.sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 2. pontja: (124/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre
 Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 21/2005.(VI.21.)K tsz. rendelet módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 5. pontja: (119. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő:Kál Károly képviselő

 

Napirend 6. pontja: (126. sz. előterjesztés) Sürgősséggel
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002(III.26.) Kt. számú rendelet módosítására a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (123. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat pótelőirányzat biztosítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő, MSZP frakcióvezető

 

Napirend 8. pontja: (101. sz. előterjesztés+melléklet + kiegészítés)
Javaslat a Csepel-Háros 1., 2., és 3. szektorok Kerületi Szabályozási Tervével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Ófalu Kerületi Szabályozási Tervével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Tamariska-domb területére Kerületi Szabályozási Terv készítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 11. pontja: (115.sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testületi határozatok visszavonására és újak meghozatalára
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Előterjesztő visszavonta: 105.sz. előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
                      
Napirend 12. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a 768/2009.(XI.24.)Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 14. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat a 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 15. pontja: (111/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Részlege szüneteltetett férőhelyeinek újranyitására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 16. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött védőnői feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás 2009. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 
Napirend 19. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (104.sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel támogatási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

  A képviselő-testület határozatképtelenné vált. Az alábbi napirendi pontok később kerültek megtárgyalásra:

 

Napirend 22. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére
Előterjesztő:Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (106.sz. előterjesztés)
Javaslat közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 24. pontja: (107.sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről
Előterjesztő:Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 25. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 118., 200735 hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő:Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 26. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállító utca 3., 209961/25. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő:Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató
Napirend 27. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat Weiss Manfréd dombormű és térplasztika elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (117.sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesületek 2010. évi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 

Napirend 29. pontja: (99.sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
Napirend 30. pontja: (120/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 31. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 32. pontja:
Egyebek

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend 33. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat csepeli nevelési segély ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a36„Kolonics György Sport-Érdemérem” odaítélésére
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
 

 

 

 

Budapest, 2010. május 18.        
 
                                                                                                                 Tóth Mihály
                                                                                                                
polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 04. 27.

2010. április 26. hétfő, 17:37
Meghívó
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. április 27-én (kedden) 16,00 órai
 
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)
 
 
NYÍLT ülés:
 
 
Javaslat az északi terület fejlesztésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
 
 
Budapest, 2010. április 27.                                                                  
 
 
 
                                                                                                                     Tóth Mihály 
                                                                                                                     
polgármester  

Testületi ülés - 2010. 04. 20.

2010. április 01. csütörtök, 18:29
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010.  április 20-án (kedden)  9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) 
Napirend előtt:
 
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)
Előadó:Tóth Mihály polgármester
 
 
ZÁRT ülés:

 

Napirend 1. pontja: (73. sz. előterjesztés) (Napirend 17. pontjában tárgyalják)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

 

NYÍLT ülés:

 

Napirend 2. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2009. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 3. pontja: (78. sz. előterjesztés + melléklet)
Rendelet-tervezet a 2010. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (79/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Takács Imrének, az önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének a meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 5. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány felosztására és felhasználására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (57/1 sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 7. pontja:
a.)   Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint 2009. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására (83. sz. előterjesztés  + 1.sz. melléklet + 3.sz. melléklet)
Előterjesztő: Szenteczky JánosCSEVAK Zrt. vezérigazgató  

 

b.)   Javaslat a CSEVAK Zrt. 2010. évi üzleti tervére (84. sz. előterjesztés + melléklet)
Előterjesztő: Szenteczky JánosCSEVAK Zrt. vezérigazgató 

 

c.) Javaslat a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására (76. sz. előterjesztés)  
     Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 

Napirend 8. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázati azonosítószámú útépítések többlet támogatás lemondására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Javaslat a Csepel-Háros 1., 2. és 3. szektor KSZT programjára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

 (75. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat intézmények világítás korszerűsítése a „Szemünk Fénye Program” keretében.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Előterjesztés baleseti kártérítés ügyében
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 12. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2009. év
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás 2010. december 31-ig történő további meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 14. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 15. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 16. pontja:
Egyebek

 

 ZÁRT ülés:

 

Napirend 17. pontja: (73. sz. előterjesztés+ kiegészítés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Helyszíni kiosztású anyagok, de nem vették napirendre!
A.) Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióveteztő és Németh Szilárd képviselő
 
B.) Előterjesztés a csepeli fiatalok HPV (humán papilloma vírus) elleni önkéntes védőoltásáról 
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő
 
 
  
Budapest, 2010. április 20.     
 
                                                                                                               Tóth Mihály
                                                                                                              
polgármester   

 

Testületi ülés - 2010. 03. 23.

2010. március 22. hétfő, 15:58
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010.  március 23-án (kedden)  9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

A február 23-i képviselő-testületi ülés folytatása:
 
 
Napirend 1. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 2. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati főépület homlokzat felújítására
Előterjesztő:Borka-Szász Tamás képviselő
 
Napirend 3. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska-domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elkészítésére
Előterjesztő:Kál Károly képviselő
 
Napirend 4. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 5. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend-tervezet 6. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben melegétkezési utalvány elfogadásának bevezetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő
 
Napirend-tervezet 7. pontja:
Egyebek
 
 
10 perc szünet 
 
 
 
A március 23-i képviselő-testületi ülés tervezett napirendjei:
 
Napirend előtt:
           
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)
Előadó:Tóth Mihály polgármester
 
Tájékoztató az „Öt muskétás” Dél-pesti Térség Foglalkoztatási Paktum keretében végzett tevékenységéről (T-1)
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester 
 
Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról (T-2)
Előadó:Tóth Mihály polgármester
    
ZÁRT ülés:
 
Napirend-tervezet 1. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester
 
 
NYÍLT ülés:
 
 
Napirend 2. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat Elvi döntésre helyi népszavazás megtartásának ügyében az önkormányzati választással egy időben, 7 kérdésben
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

 

Napirend 3. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat gazdasági vezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 5. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-Budai Tűzoltási Mentési Parancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 6. pontja: 
a.)   Beszámoló a Csepp TV Kft. 2009. évi tevékenységéről, javaslat a 2010. évi üzleti tervére (66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató 

 

b.)   Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2009. évi tevékenységéről, javaslat a 2010. évi üzleti tervére (64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató 

 

Napirend 7. pontja:  (57. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
 

Napirend 8. pontja: (63/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd

 

Napirend 9. pontja: (68. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Csepeli Szabadkikötő Kerületi Szabályozási Tervével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (51. sz. előterjesztés)
Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kiegészítése, továbbdolgozása alapjának elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Javaslat a „Csepel Kapuja” elnevezésű városrehabilitációs KMOP 2009-5.1.1/C jelű város rehabilitációs program előzetes akcióterületi tervének elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 12. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja” projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek tárgyában a CSEVAK Zrt. és a Csepeli Szociális Szolgálat közötti megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (72. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2010. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 18. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a KMRFT-TEUT-2008 évi útfelújítás (változott) pénz maradvány összegéről való lemondásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a Csepeli Gerincút I. ütemének megépítéséhez (a 732/2007.(XII.18.)Kt számú határozat kiegészítésére)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester                                                      

 

Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Bp. XXI. kerület, Cirmos sétány 4. szám alatti ingatlan cseréjére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 20. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest  XXI. kerület Varrógépgyár utca, 210146/44.  hrsz.-ú ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatban
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 21. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest  XXI. ker. (Fácándomb) 200165  hrsz-ú ingatlan 108/864 tulajdoni hányad megvásárlására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.

 

Napirend 22. pontja: (65/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt . 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
 
Napirend 23. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a csepeli fiatalok HPV (humán papilloma vírus) elleni önkéntes védőoltásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő

 

Napirend 24. pontja: (71/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 25 . pontja: (67. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 

Napirend 26. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2010. március 23.             
                                                                                                                         Tóth Mihály
                                                                                                                        
polgármester

Testületi ülés - 2010. 02. 23.

2010. február 04. csütörtök, 17:32
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. február 23-án (kedden) 9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)
 

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T1)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend 1. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat „CSEPELÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 2. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a szavazatszámláló bizottságokba jelentkezett tagok és póttagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

NYÍLT ülés:

 

Napirend 5. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009.(II.19.)Kt rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (41/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 8. pontja: (35. sz. előterjesztés +melléklet + kiegészítés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Erdősor úti lakótelep és környéke II. ütem Kerületi Szabályozási Tervéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 10. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009.(VI.18.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 


Napirend 12. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről szóló jelentéséről (témaszám:933), valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2010.(I.26)Kt. számú határozatával panel felújítás támogatására jóváhagyott összeg gyűjtőkémény felújítás támogatásra történő átcsoportosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (40/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli roma lakosság integrációjának elősegítésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális ellátás feltételrendszerének javítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési szerződések megkötésére az Ady Endre úti-, és a Szabadkikötő úti kerékpárút tárgyában a Fővárosi Önkormányzattal
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 17. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 


Napirend 18. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

(23. sz. előterjesztés) - Előterjesztő visszavonta!
Javaslat házi orvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2010. évi feladattervére, valamint a helyi civil szervezetek részére a 2010. évre szóló pályázati kiírásokra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (24. sz. előterjesztés + mellékletek)
Javaslat Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 22. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Művelődési Központ – Királyerdei Művelődési Ház folyosóinak kiállítás céljára történő átalakítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 


A Képviselő-testület a továbbiakban határozatképtelenné vált, ezért az alábbi napirendeket nem tárgyalták meg az lést berekesztette a polgármester úr:

 

Napirend 23. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 24. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati főépület homlokzat felújítására
Előterjesztő:Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 25. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska-domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elkészítésére
Előterjesztő:Kál Károly képviselő

 

Napirend 26. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 27. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 28. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben melegétkezési utalvány elfogadásának bevezetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő

 

Napirend 29. pontja:
Egyebek


 

Budapest, 2010. február 23.

                                                                                                                           Tóth Mihály

Testületi ülés - 2010. 01. 26.

2010. január 08. péntek, 17:36
Meghívó
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
 
2010. január 26-án (kedden) 9,00 órai
 
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)
 
 
 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0126)
Előadó:Tóth Mihály polgármester

 

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend 1. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

 

NYÍLT ülés:

 

Napirend 2. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 3. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Erdősor úti lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 5 pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelettervezetének elfogadására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a „felhalmozási céltartalék északi bevétel” előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására
Előterjesztő:Orosz Ferenc alpolgármester

 

(2. sz. előterjesztés) Az előterjesztő isszavonta!
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat - Pályázat az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújítására
Előterjesztő: Kál Károly frakcióvezető

 

Napirend 8. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Kál Károly frakcióvezető

 

Napirend 9. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat gazdasági vezetői állásának pályázati kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (17. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat új integrált szociális városrehabilitációs pályázatban történő részvételre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 876/2009. (XII. 15.) Kt határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer működéséről
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 14. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 15. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 16. pontja: (13. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció az Áruház tér 6. szám alatt épülő gyermekorvosi rendelővel kapcsolatban
Készítette:Tóth János képviselő

 

Napirend 17. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2010. január 26.                                                                                                      Tóth Mihály