Testületi ülés - 2011. 06. 30.

2011. június 24. péntek, 09:02

 Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 30-án (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-29) - helyszíni kiosztás
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. május 26-a óta végzett munkájáról (T-25)

Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-28)

Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 Tájékoztató a Közép-magyarországi Munkaügyi Tanácsnál szerzett tapasztalatokról (T-26)

Előadó: Pákozdi József képviselő

Tájékoztató - Vezetékes földgázbeszerzés racionalizálásáról (T-27)

Előadó: Süle László, energetikai beszerzési megbízott


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés) + (kiegészítés - helyszíni kiosztás)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (183. sz. előterjesztés) + (könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására + (1 db cserelap)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)+ (cserelap - helyszíni kiosztás)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 7. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 10. pontja: (179. sz. előterjesztés) + (kiegészítés - helyszíni kiosztás)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzat min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 12. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat ingyenes közm"u és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 13. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen
Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend 14. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Cigány Önkormányzattal kapcsolatos támogatási döntésre
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 15. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek részére 2011. évi pályázati kiírásra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gyámhivatal szakmai segítségnyújtásra történő felkérésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV m"uszaki fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttm"uködési megállapodás, valamint Önkormányzati lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerületi rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011. (I.27.) Kt. számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 20. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 21. pontja: (185. sz. előterjesztés) + (CSEVAK FEB kivonat - helyszíni kiosztás)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 22. pontja: (189. sz. előterjesztés) + (CSEVAK FEB kivonat 2 db - helyszíni kiosztás)
Javaslat CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és m"uködési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a 299/2011. (IV.28.)Kt, a 301/2011.(IV.28.)Kt. és a 302/2011.(IV.28.)Kt. határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi tartalékkeretből 30 M Ft felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 25. pontja: (197. sz. előterjesztés) - SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS - helyszíni kiosztás
Javaslat képviselők használatában lévő személyi számítógép megvásárlásra történő felajánlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 Napirend 26. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat b"unelkövető elfogásában közrem"uködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a "Fut a Csepel-sziget" cím"u rendezvény támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 31. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 32. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat területbérleti díj elkülönítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 34. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 35. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. június 30.

 

                                                                                                              Németh Szilárd 
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 06. 16.

2011. június 10. péntek, 12:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 16-án (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (158/1.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (161. sz. előterjesztés + melléklet helyszíni betekintés!)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet mellékletét képező CSSZT-XXI-15 szabályozási terv3/1. szelvényén rajzi elírás javítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester felhatalmazására, kiemelt jelentőségű önkormányzati ügyek képviseletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja:(159/1. sz. előterjesztés
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 9. pontja: (160/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációja c. pályázat műszaki tartalombővítését értintő önkormányzati önrész biztosításáról az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosításával, valamint további pénzeszközök átcsoportosításáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 10. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 16.

                                                                                                              Németh Szilárd 
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 05. 26.

2011. május 20. péntek, 11:23

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. május 26-án (csütörtök) 17.00. órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-24)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. április 28-a óta végzett munkájáról (T-22)
Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

Tájékoztató a 2011. évi költségtvetés I-IV. havi teljesítéséről (T-23)

Előadó: Halmos Istváné ágazatvezető

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 3. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Polgármester Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 4. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati alapítású közalapítványok megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Sport Club tartozó egyesületek utánpótlás támogatás költségeinek hozzájárulásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat a 246/2011. (III.31.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli strand területén megtartandó; sport és gyermeknap költségeihez való hozzájárulásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Javaslat az Auth Henrik Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (146. sz. előterjesztés)+ (ÜVB 2011. április 27-i ülésének kivonata)
Javaslat a települései kisebbségi önkormányzatok támogatására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 12. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 13. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 14. pontja:  (134. sz. előterjesztés)
Javaslat alapító okiratok módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 15. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a Központi M"uhely összevonására a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosításra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja: (148. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 18. pontja: (141. sz. előterjesztés) + FEB határozat
Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2011. évi üzleti terve elfogadására
Előterjesztő: Vágvölgyi György ügyvezető igazgató, Csepeli Piac Kft.

Napirend 19. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 20. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai munkájának elismerésére, a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága tagszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 21. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi költségvetésben elfogadott útépítések címjegyzékének és költségének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 22. pontja: (145. sz. előterjesztés) + FEB határozat
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (142. sz. előterjesztés) + FEB határozat
Javaslat prémiumfeladatok kit"uzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (136. sz. előterjesztés) + FEB határozat
Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 25. pontja: (152. sz. előterjesztés)  + FEB határozatSÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat a 208263/2 hrsz. ingatlan adásvételének jóváhagyására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 26. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (153. sz. előterjesztés) -SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat az Agárdi Pop Strand főrendezőjével szerződéskötésre 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. május 26.

 


             

 

 Németh Szilárd

                                                                                                                       polgármester

Testületi ülés - 2011. 04. 28.

2011. április 21. csütörtök, 12:17

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. április 28-én (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-20)

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. március 31-e óta végzett munkájáról (T-18)

Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

 

Tájékoztató a Tamariska dombi rádióállomással kapcsolatban (T-19)

Előadó: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

 

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről (T-21)

Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2011. évi megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat aljegyző kinevezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

  

Napirend 3. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakások kialakítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

  

Napirend 4. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat döntésre az 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) b) pontja alapján 
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

  

Napirend 5. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 6. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (108. sz. előterjesztés)   
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 9. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendeletben meghatározott díjtételek módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (120. sz. előterjesztés)  
Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 11. pontja: (125. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

  

Napirend 12. pontja: (109. sz. előterjesztés)  + könyvvizsgálói jelentés + kiegészítő információk
Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 13. pontja: (110.sz. előterjesztés)  
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (126. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat lefolytatott pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 15. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttm"uködési Megállapodás felmondására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 16. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 17. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 18. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (122. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat a Csepeli Diák Atlétikai club által megrendezendő Tehetségkutató versenysorozat költségeihez való hozzájárulásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 20. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 21. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok m"uködtetésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 22. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203.497 hrsz. alatti ingatlan (Szent István út 219.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 23. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés felmondásának visszavonására, a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (119 sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat ingó vagyontárgyak használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Madarak és Fák Napja programsorozathoz támogatás nyújtására
Előterjesztő:Ábel Attila alpolgármester 

 

Napirend 31. pontja: (112. sz. előterjesztés)  
Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepp Tv Kft. ügyvezető igazgató

 

Napirend 32. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 33. pontja:(124. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 34. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. április 28.

 

                                                                                                    Németh Szilárd 

                                                                                                      polgármester

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testületi ülés - 2011. 04. 19.

2011. április 13. szerda, 13:25

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. április 19-én (kedd) 17.00. órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű pályázatról (T-17)

Előadó: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Tájékoztató a COL-4 – Csepel csatornázása – beruházás jelenlegi helyzetéről és az új közbeszerzési eljárások kiírásának feltételeiről

Előadó: Enviroduna Kft.

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a csepeli csatornázási projekttel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
Egyebek 

 

 

Budapest, 2011. április 19.

 

 

 Németh Szilárd

                                                                                            polgármester

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. március 31-én (csütörtök) 17.00. órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a fiumei karneválon történő részvételről és költségekről (T-10)

 

Előadó: Várkonyi András politikai főtanácsadó

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13)

 

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. február 25-e óta végzett munkájáról (T-11)

 

Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. 02. 24-i üléséről (T-12)

Előadó: Tóth János Felügyelő Bizottság elnöke

Tájékoztató a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. 03. 10-i üléséről (T-16)

Előadó: Tóth János Felügyelő Bizottság elnöke

Tájékoztató a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottság 2011. 02. 24-i üléséről  (T-14)

Előadó: Werner Péter Felügyelő Bizottság elnöke

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (92. sz. előterjesztés) + tájékoztatás Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (T-15)

A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatójának beszámolója a kórház 2010. évi működéséről

Előadó: dr. Gerő Gábor főigazgató

Napirend 3. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja: (80. sz. előterjesztés)

 

Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011 szeptemberében indítható első osztályok számának meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 6. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 8. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 9. pontja: (79. sz. előterjesztés)

 

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (67. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 12. pontja: (74. sz. előterjesztés)

 

Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13 pontja: (87. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Napirend 14. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007. (X.24.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Napirend 15. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady Lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 19. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 20. pontja: (89. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat a kettős állampolgárság megszerzésének elősegítésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (78. sz. előterjesztés)

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között vagyonkezelési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesület által megrendezendő 12. Országos Diákolimpia Döntőjének rendezési költségeihez való hozzájárulásra

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (85. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!

Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (91. sz. előterjesztés) (Sürgősségi előterjesztés!)

Javaslat a Cirmos sétány 6-18. számú társasház felújítási munkálataiban történő önkormányzati közreműködés elhatározására

Előterjesztő: Gárday Balázs önkormányzati képviselő

Napirend 24. pontja: (82. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területén lévő közterületek elnevezésére, továbbá elvi állásfoglalás megtételére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (77. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend 26. pontja: (81. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 31.

 

 

 

 Németh Szilárd

 

                                                                                            polgármester

 

 

Testületi ülés - 2011. 03. 17.

2011. március 11. péntek, 11:03
Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. március 17-én 17:00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10., földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az ún. északi bevétel felhasználásáról (T9)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat a 209433 hrsz. alatti ingatlan (Duna u.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napiren 3. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására aljegyzői álláshely betöltésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület Mansfeld Péterről történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 6. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,-Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 8. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (66. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat ingatlan biztosítására hagyományőrző program céljára
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 11. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratai módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 12. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 13. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2011. március 17.
  Németh Szilárd
polgármester

Testületi ülés - 2011. 02. 25.

2011. február 18. péntek, 14:17
Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 25-én 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T8
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. január 27-e óta végzett munkájáról (T4
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Tájékoztató a közfoglalkoztatási feladatok 2010. évi ellátásáról (T3
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgatójának kinevezése óta eltelt időszakban végrehajtott intézkedéseiről és szervezeti változtatásokról (T6

Gazdasági dívízió ügyrendje  + Ingatlangazdálkodási és Beruházási Dívízió Ügyrendje + Városfenntartási Dívízió Ügyrendje  + Csevak Zrt. SZMSZ 

Előadó: Werner Péter vezérigazgató

Tájékoztató a Felügyelő Bizottságok üléseiről (T5
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (29. sz. előterjesztés) 
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (30. sz. előterjesztés) 
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (49. sz. előterjesztés) 
Javaslat Lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (50. sz. előterjesztés) 
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és ehhez kapcsolódó ügyek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja:(54. előterjesztés) Sűrgősségi előterjesztés! 
Javaslat közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére                                                 Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester      

 

Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja:
Tájékoztató a csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban felállított ad hoc vizsgáló bizottság elfogadott zárójelentéséről (T7) + mellékletek 
Előadó: Bercsik Károly ad hoc vizsgálóbizottsági elnök

Napirend 7. pontja: (48.sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói véleménycserelap
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (45. sz. előterjesztés) + melléklet  + könyvvizsgálói tájékoztatóKÉT vélemény + cserelapok Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (43. sz. előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete …./(…) önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (35. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (28. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet magalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (34. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok és a kerületi civil szervezetek részére a 2011. évre szóló pályázati kiírásokra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 13. pontja: (32. sz. előterjesztés
Javaslat légi zaj csökkentése érdekében tárgyalások kezdeményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 14. pontja: (31. sz. előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. kerület Krizantém utca 26-28. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 326/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (36. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos korábbi határozatokban foglalt határidők módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 16. pontja: (47. sz. előterjesztés
Javaslat folyószámla hitelkeret módosítására és a folyószámla hitel igénybevételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (52. sz. előterjesztés
Javaslat bérhitel igénybevételére az önkormányzati dolgozók 2011. február havi illetményének kifizetéséhez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (44. sz. előterjesztés
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (51. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Végleges Akcióterületi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (53. sz. előterjesztés)- SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS 
Javaslat a CSEVAK Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadására és egyes javasdalmazással kapcsolatos határozatokra 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (46. sz. előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok érdekkörébe tartozó közbeszerzési eljárások lefolytatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (39. sz. előterjesztés
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (42. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a közterület felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (33. sz. előterjesztés
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Az előterjesztő visszavonta: Javaslat a 2011. évi "Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása" című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila

Napirend 25. pontja: (38. sz. előterjesztés
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda mögötti zöldterület felhasználásával
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 26. pontja: (37. sz. előterjesztés
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 27. pontja: (40. sz. előterjesztés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja:
Egyebek

 

  Németh Szilárd
polgármester 

 

Testületi ülés - 2011. 01. 27.

2011. január 26. szerda, 01:56

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. január 27-n 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Minisztériumi kitüntetések átadása
Átadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T2)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2010. december 20-a óta végzett munkájáról (T1)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, illetve előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (21. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

 

Napirend 4. pontja: (1. sz. előterjesztés) +kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2011. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (9. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2011. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvány 2010. évi 22.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás összegének csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (15. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8.pontja: (22. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodások és költségvetési előirányzat biztosítsára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadásához a Jedlik Ányos Gimnázium részére felvételi vizsgák megtartásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék és óvodák nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezetének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat a közfoglalkoztatás működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat a határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program elindítására a csepeli nevelési-oktatási intézmények tanulói részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újraparkettázására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a kórházi tulajdonosi felügyelő tanácsokba delegált tagok számára biztosított tiszteletdíj mértékének meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinek az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott SZLEB határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18.pontja: (20. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Köznpot, az Egyesített Bölcsődék valamint az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okirata módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19.pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP-TV Kft. tevékenységi köreinek bővítésére, valamint az ügyvezető megbízásának meghosszabítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítéséhez források felkutatására, kihasználására
Előterjesztő: Tenk András tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja:
Egyebek

 

Nem vették napirendre: 24. sz. előterjesztés
Javaslat a csepeli Gerincúttal kapcsolatos felmérésekre
Előterjesztés: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Zárt ülés:

 

Napirend 23. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

Budapest, 2011.01.27.

                                                                                                   Németh Szilárd
                                                                                                      polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 12. 27.

2010. december 22. szerda, 17:27

Meghívó

 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. december 27-én (hétfő) 17.00. órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.) 

 

Napirend előtt:


Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről
(T1)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:
(290. sz. előterjesztés)
Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2010. december 27.

 

                          Németh Szilárd  polgármester