Testületi ülés - 2009. 10. 20.

2011. december 01. csütörtök, 12:38

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2009.  október 20-án (kedden)  9,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-1020)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Katona József Általános Iskola tanuszodájának bővítési lehetőségeiről (T-1-1020)
Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Tájékoztató a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, az átadott hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, valamint az általános tartalék felhasználásáról (T-3-0922)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend  4. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008.(IV.17.)Kt számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (Munkaanyag)
Rendelettervezet a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról
Előterjesztő: dr. Borsány György tanácsnok

Napirend 6. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületeken kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja: (210. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Borsány György SZMSZ munkacsoport vezetője

Napirend 9. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (220. sz. előterjesztő) Sürgősségi indítvány!
Javaslat Budafok és Csepel között tervezett BKV révátkelő kikötőhöz tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a CSEVAK  Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési szabályzatának módosításának elfogadására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend 12. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat és a CSEVAK Zrt. között megkötendő, új Vagyonkezelési megállapodás elfogadására, figyelemmel a 472/2009.(VI.23.)Kt határozat végrehajtására (a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. által készített hatáselemzés alapján)  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a 677/2008.XI.20.)kt határozat módosítására (OSZI)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (215.sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Művek Ipari Park területén lévő, a Budapest XXI. kerület Központi út 54. sz. alatti 210146/123 hrsz-ú kivett ipartelep megjelölésű ingatlan 206/75059 arányú tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend 15. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2009/2010. tanév indításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapest XXI. kerület Áruház tér 6. szám alatt épülő gyermekorvosi rendelő beruházásával kapcsolatos intézkedésekről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (213. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 17. pontja: (198. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 2010. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

A képvieslő-testület megtárgyalta, döntés nem született, az előterjesztő visszavonta.
Napirend-tervezet 18. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Református Egyházközség részére ingatlan átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19.pontja: (211. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működésével kapscolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (211/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 94-104. számú társasház előtti közterület rendbetételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

Napirend 23. pontja: (207. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Készítette: Szuhai Erika képviselő
Szuhai Erika a választ elfogadta.

Napirend 24. pontja: (216. sz. előterjesztés) Napirend 12. pontja volt, ismét napirendre vették.
Javaslat az önkormányzat és a CSEVAK Zrt. között megkötendő, új Vagyonkezelési megállapodás elfogadására, figyelemmel a 472/2009.(VI.23.)Kt határozat végrehajtására (a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. által készített hatáselemzés alapján)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2009. október 20.


                                                                                                                       Tóth Mihály
                                                                                                                      polgármester

Testületi ülés - 2009. 11. 24.

2011. december 01. csütörtök, 11:00

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2009.  november 24-én (kedden)  9,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-1124 )
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a CSEVAK Zrt. 2009. évi követeléskezelési tevékenységéről (T-1-1124)
Előadó: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, valamint az átruházott hatáskörben végrehajtott intézkedésekről és az általános tartalék felhasználásáról (T-3-1124)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Közhasznú Egyesület képviseletében Zubor Tamás úr bejelentése


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat bölcsődei felvétel elutasítása miatt benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepeli Nívódíj” adományozására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (228. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Magyar u. 68. szám alatti 210524 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató


NYÍLT ülés:

Napirend 5. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (242. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


Napirend 7. pontja: (232./1 sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (245. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati kitűntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 10. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Javaslat a 439/2009.(VI.18.)Kt. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (224. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat üres lakások felújítására a lakásépítési céltartalék terhére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási és közművelődési, valamint az egészségügyi és szociális intézmények akadálymentesítési feladataira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat a Katona József Általános Iskola épületének energetikai fejlesztésére a KEOP-2009-5.3.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva ” pályázat keretén belül
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (256. sz. előterjesztés) Napirend 12. pontja volt, ismét napirendre vették.
Javaslat a közoktatási és közművelődési, valamint az egészségügyi és szociális intézmények akadálymentesítési feladataira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataival kapcsolatos előirányzatok módosítására, valamint részvételre a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázaton
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (234. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat és a CSEVAK Zrt. között megkötendő, új Vagyonkezelési megállapodás elfogadására, figyelemmel a 472/2009.(VI.23.)Kt határozat végrehajtására (a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. által készített hatáselemzés alapján)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (239. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi viharkár költségeinek rendezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a lakások elővásárlási jogának gyakorlásával, illetve használt lakások vásárlásával kapcsolatos eljárásokat megalapozó döntésekre vonatkozó 653/2009.(IX.22.)Kt. és 654/2009.(IX.22.)Kt. számú határozatok visszavonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzatunk tagsági viszonyának létesítésére a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (233. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata korábbi, a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről szóló 121/2009.(II.19.)Kt számú határozatának módosítására költségvetési támogatás igénylése céljából
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 21. pontja: (259. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a 213073 és 213029 hrsz. alatti közterületen tervezett fejlesztéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (236. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat házi orvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 23. pontja:
Javaslat a Magyar Gárdával és minden szélsőséges tevékenységgel kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Borka- Szász Tamás képviselő

Napirend 24. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Beszámoló a „Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv” végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 26. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 27. pontja: (240. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m2 nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése céljából
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 28. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 29. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat az aktualizált Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 30. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Egészségügyi Szolgálat feladatellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 31. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Beszámoló a szegregációs folyamatok enyhítésére irányuló kerületi intézkedésekről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 32. pontja: (251. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tudor Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 33. pontja: (260. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat ellátási érdekből nem szociális bérlakás kiutalására – pályázat mellőzésével
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 34. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága egyes dolgozóinak Csepel közbiztonsága érdekében végzett eredményes munkája miatti jutalmazására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 34. pontja: (243. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 35. pontja: (250/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Református Egyházközség részére ingatlan átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 36. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2009. év végi munkarendjére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 37. pontja: (254. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!
Állásfoglalás Dr. Gulyás G. Gábor önkormányzati képviselő, az egész Képviselő-testületet lejárató tettével és annak következményeivel kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

Napirend 37. pontja: (255/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezet támogatására, valamint a 184/2009.(III.19.)Kt. sz. határozat visszavonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 38. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 39. pontja: (255/1. sz. előterjesztés) Napirend 37.pontja volt, ismét napirendre vették.
Javaslat társadalmi szervezet támogatására, valamint a 184/2009.(III.19.)Kt. sz. határozat visszavonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 40. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. november 24.

                                                                                                           Tóth Mihály
                                                                                                          polgármester

Testületi ülés - 2009. 12. 15.

2011. december 01. csütörtök, 08:45

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2009.  december  15-én (kedden)  9,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5-1215)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Csepeli Egészségügyi Szolgálat működési körében keletkezett kártérítési kötelezettségéről (ZÁRT anyag!)                                 (T-4-1215)
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester

Tájékoztató a kerületi drogprevenciós munkáról
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester                                (T-3-1215)

Tájékoztató a volt Csepel Művek Gyártelep kármentesítési feladataira készült stratégiai tervről
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester                                 (T-1-1215)

Tájékoztató a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 2009. éves tevékenységéről  
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester                                (T-2-1215)

 

ZÁRT  ülés:


Napirend 1. pontja: (284. sz. előterjesztés)
Javaslat az Év Csepeli Sportolója és az Év Csepeli Sportvezetője címek elismerésére
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnöke


NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 25/2009.(IX.22.)Kt. számú rendelettel, valamint a 18/2009.(VI.18.)Kt. számú rendelettel módosított 5/2009.(II.19)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010.évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Erdősor úti lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Csepeli Művelődési Központ együttműködéséről szóló megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat a fogyatékosok nappali ellátásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátással kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a köztisztviselők cafetéria keretének biztosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (278. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című program megvalósításához szükséges (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a CSEVAK Zrt. és a Csepeli Szociális Szolgálat közötti) együttműködési megállapodások elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (265/1. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a MOL Nyrt. részére lakásfelújítások fejében történő bérlőkijelölési jog átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (263. sz. előterjesztés+kiegészítés)
Állásfoglalás a Csepel III. Erőmű Fejlesztési Programjáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a KMRFT-TEUT-2008. évi útfelújítás pénz maradvány összegéről való lemondásra

Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 16. pontja: (269. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat a „felhalmozási céltartalék északi bevétel” előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 201020hrsz-ú természetben II. Rákóczi Ferenc út 212. szám alatti ingatlan 42/48 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Napirend 18. pontja: (282. sz. előterjesztés)
Javaslat a közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 19. pontja: (281. sz. előterjesztés)
Javaslat megállapodás a térfigyelő rendszer 2010. évi működési feltételeinek biztosításához
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 20. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a 545/2009.(IX.22.)Kt számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 21. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi I-IX.havi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (283. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja:
Egyebek

   

Budapest, 2009. december 15.  

                                                                                                                  Tóth Mihály
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 11. 24.

2011. november 18. péntek, 13:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-42)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi Biztos 2011. novemberi beszámolója (T-39)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató a telekommunikációs költségek csökkentése érdekében lefolytatott felülvizsgálat alapján készült jelentésről (T-38)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató az 500/2011. (VI.30.) Kt. számú határozattal elfogadott Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervében vállalt feladatok végrehajtásáról (T-41)
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a HPF-214 frsz. autóbusz értékesítéséről (T-40)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztatató a 2011. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-43)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (291. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (316. sz. előterjesztés)
Javaslat átmeneti segély ügyében született másodfokú határozattal szemben indított per tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (294. sz. előterjesztés) + Hatályos rendelet
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (306. sz. előterjesztés)
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (297. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű hatályos rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7 pontja: (312. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (311. sz. előterjesztés + könyvvizsgálói vélemény)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (296. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga TISZK működéséhez biztosított működési hozzájárulás átutalásának felfüggesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programban történő részvételre, illetve az ehhez szükséges pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (293. sz. előterjesztés)
Javaslat Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért antológiájának vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (315. sz. előterjesztés)
Javaslat „Hogyan válasszak sportágat?” című lexikonok vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (321. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „Támogatás nyújtása a Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (295/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola és Ének- Zenei Gimnázium által használt ingatlan fejlesztés érdekében megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs pályázati Támogatási szerződés 6. számú mellékletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (319. sz. előterjesztés) + kiegészítés – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Ady Endre utca 100. számú ingatlanra kiírt ingatlanhasznosítási pályázat elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel 213002/3 állami tulajdonú erdőterület (ún. „Kiserdő”) kezelői jogának átvételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (303. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska domb körbekerítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közlekedés Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi útépítésekre biztosított fedezetek átcsoportosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (323. sz. előterjesztés) + CSEVAK FEB határozat – Sürgősségi előterjesztés –helyszíni kiosztás
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának és felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (322. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés – helyszíni kiosztás
Javaslat a 747/2011. (XI.10.) Kt. határozat értelmében kiadott „Vörös Csepel” című könyv példányainak bizományosi értékesítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (298. sz. előterjesztés) + módosító javaslat
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának és az Ellenőrző Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

 

Napirend 25. pontja: (301. sz. előterjesztés)
Javaslat a 681/2011. (X.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló Intézkedési Program jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (307. sz. előterjesztés + munkaanyag)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági- szakmai intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (313. sz. előterjesztés)
Javaslat megszüntető okirat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja:
a.)    Javaslat a 2012. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra (299. sz. előterjesztés) - cserelap (2.sz. melléklet)
b.)    Javaslat a Képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatok felülvizsgálatára (300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 29. pontja: (317. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 30. pontja:
Egyebek

 

 


Budapest, 2011. november 24.


                                                                                                          Németh Szilárd
                                                                                                             polgármester

Testületi ülés - 2011. 11. 21.

2011. november 18. péntek, 13:02

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 21-én (hétfő) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:
a.)    Javaslat költségvetési szervek megszüntetésére (308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

b.)    Javaslat a CSEPP TV Kft. frekvenciahasználati engedélyével kapcsolatos döntésre (309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (310. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására, valamint egyéb járulékos kérdések eldöntésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 


Budapest, 2011. november 21.


                                                                                                                        Németh Szilárd
                                                                                                                         polgármester

Testületi ülés - 2011. 11. 10.

2011. november 04. péntek, 13:40

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 10-én (csütörtök) 15.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (289. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata intézményeinek villamos energia beszerzése 2012. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat néhai Benkő Viktorné volt önkormányzati képviselő asszonynak az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (286. sz. előterjesztés)
Javaslat „Egy percnyi talpra állás” című könyvek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (290. sz. előterjesztés) – helyszíni kiosztású
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata működésével kapcsolatban feltárt események nyilvánosságra hozatalára

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (288. sz. előterjesztés)
Javaslat Varga Ferenc peres ügyében hozott bírósági ítéletetek alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény fizetési kötelezettségének teljesítésére

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (287. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat vezetőjének intézményvezetői megbízásával kapcsolatos 444/2011. (VI.30.) Kt. sz. határozat módosítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2011. november 10.

                                                                                                                       Németh Szilárd
                                                                                                                         polgármester

 

Testületi ülés - 2010. 06. 02.

2011. október 26. szerda, 13:04

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. június 2-án (szerda)  8,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)ZÁRT  ülés:


Napirend 1. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Kolonics György Sport-Érdemérem” odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 2. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat csepeli nevelési segély ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

 

Napirend 5. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat az árvízkárosultak megsegítésére nyújtandó támogatásra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 8. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 9. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 118., 200735 hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 10. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállító utca 3., 209961/25. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással kapcsolatban
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 11. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat Weiss Manfréd dombormű és térplasztika elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesületek 2010. évi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 

Napirend 13. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 14. pontja:  (120/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 15. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 16. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2010. június 2.

 

                                                                                                                  Tóth Mihály           
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 10. 27.

2011. október 21. péntek, 12:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. október 27-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-37)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi Biztos 2011. szeptember 29-e óta végzett munkájáról (T-36)
Előadó
: Balogh Ernő hárosi biztos

 


Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (273. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés, helyszíni kiosztás
Javaslat vizsgálat időtartamának meghosszabbítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

 

 Nyílt ülés:

 

Napirend 5. pontja: (269. sz. előterjesztés + könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (278. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009.(III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (281. sz. előterjesztés + vélemény) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető

 

Napirend 8. pontja: (284 sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Napirend 9. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (271. sz. előterjesztés + melléklet)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtására alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Népművészeti és Kézműves Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (282. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (265/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására kialakított koncepció elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Támogatási Szerződéséhez szükséges dokumentumok elfogadására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady projekt megvalósításához szükséges pénzeszköz átcsoportosítására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes szerződések módosítására
Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Napirend 19. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac beruházásaira vonatkozó üzleti terv alapítói jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (283. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat lakosság részére ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvodába járó gyermekek elhelyezésére, és a következő nevelési években jelentkező óvodai férőhely-kapacitás biztosítására

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. október 27.

                                                                                                              Németh Szilárd
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2011. 02. 11.

2011. október 12. szerda, 13:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 11-én (péntek) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (25. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitáció című pályázat fél évvel történő meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (26. sz. előterjesztés) + cserelapok
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Akcióterületi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. február 11.

 

                                                                                                                   Németh Szilárd sk.

                                                                                                                        polgármester