Testületi ülés - 2008. 11. 20.

2011. december 19. hétfő, 12:22

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  november 20-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2006. évi átfogó ÁSZ vizsgálattal kapcsolatos intézkedési terv I/2. pontjában meghatározott „a vízi közművek önkormányzati tulajdonba való visszakerülés lebonyolítása” helyzetéről
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-X. havi teljesítésről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 3. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi „Csepeli Nívódíj” odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepp TV Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 5. pontja: (255.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet és a Mosolyliget Szabályozási Terv módosítására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (250. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Beszámoló a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (259. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 2009. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja:
a)    Javaslat pótelőirányzat biztosítására a városüzemeltetési feladatok végzéséhez (261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b)    Javaslat a vámosgálfalvai református templom állagmegóvási munkálataihoz való anyagi támogatásra (262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c)    Javaslat a kiemelkedő eredményeket elért sportegyesületek egyszeri támogatására (263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő, dr. Gulyás Gábor képviselő

d)    Javaslat pótelőirányzat biztosítására (Királyerdei Művelődési Ház) (264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Glavanov Miklós képviselő

Napirend 9. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 10. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Javaslat a kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttatók, valamint a mobil illemhelyek fenntartásának előzetes kötelezettségvállalására 2009. és 2010. évre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 11. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-szigeti Gerinc út részeként a Mag utcai ingatlan kisajátítási kártalanítási összegének fedezetéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézetből az oktatási intézményi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatok kiszervezésére a CSEVAK Zrt-be
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (251. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Magyar Vöröskereszt által bérlet XXI. ker., Nagykalapács u. 3. sz. alatti helyiség bérleti szerződésének módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (269. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a "Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése tárgyában készült együttműködési megállapodás aláírására
Előterjesztő: Tóth Mihály

Napirend 17. pontja: (268. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a támogató szolgáltatás és a pszichiátriai betegek részére nyújtott alapellátás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (248/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (258/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat házi gyermekorvosi praxis betöltésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 22. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2008. november 20.

                                                                                                                 Tóth Mihály
                                                                                                                 polgármester

Testületi ülés - 2008. 12. 18.

2011. december 19. hétfő, 10:00

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  december 18-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-1218)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 2008. éves tevékenységéről (T-1-1218)
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (283. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (289. sz. előterjesztés)
Javaslat peren kívüli egyezség megkötésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 3. pontja: (290. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak átmeneti ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 4. pontja: (282. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 16/2008.(VI.12.)Kt. rendelettel, valamint a 19/2008.(IX.18.)Kt. rendelettel módosított 6/2008.(II.21.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (278. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Rendelettervezet a közterület rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításárról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (281. sz. előterjesztés) (Első olvasat)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (280. sz. előterjesztés) (Első olvasat)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (296. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a képviselő testület fedett uszodával kapcsolatos korábbi határozatainak visszavonására, új határozati javaslatok, valamint a lefolytatandó közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (297. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat forrás biztosítására az Ady Endre u. 100. sz. és a Duna dűlő u. 2. sz. alatti épületek bontását előkészítő kiürítésekkel kapcsolatos lakásfelújításokhoz
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Észak (kelet) terület szabályozási terv készítésére felhasználható 2008. évi költségkeret megemelésére a 236/2008.(IV.17.)Kt. határozatban foglaltakkal összhangban
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása” /ÖKO-program/ elnevezésű pályázat 2009. évi pénzügyi forrására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (286. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jézus Szíve templom támogatására, valamint pedagógusok elsősegély-tanfolyamon való részvételének fedezetbiztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő, Borbély Lénárd képviselő

Napirend 15. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat köztéri műalkotások, lakások, egyéb építmények és telek a CSEVAK Zrt. vagyoni nyilvántartásába történő átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat a XXI. kerület Szent István út 194-196. sz. alatti épületnek a CSEVAK Zrt. vagyoni nyilvántartásba történő átadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 126/2008.(II.21.)Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos intézkedésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata mellékletének, az Egyesített Bölcsődék és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (288. sz. előterjesztés)
Javaslat a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához
Előterjesztő: dr. Borsány György képviselő

Napirend 22. pontja: (284/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (291. sz. előterjesztés)
Javaslat a 700/2008.(XI.20.)Kt. számú határozat módosítására
Készítő: Vincze Miklós képviselő

Napirend 25. pontja: (294. sz. előterjesztés)
Javaslat a 763/2007.(XII.18.)Kt. számú határozat visszavonására
Készítő: dr. Borsány György képviselő

Napirend 26. pontja: (287. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció 1213 Budapest, Szúnyog u. 2-6. óvoda ügyében
Készítő: Kál Károly SZDSZ képviselőcsoport, Frakcióvezető

Napirend 27. pontja: (293. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez a Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt található Nyugdíjasok házával kapcsolatban
Készítő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 28. pontja: (295. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Miért nem tájékoztatják a lakosságot az őket érintő változásokról?
Készítő: Szuhai Erika képviselő

Napirend 29. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2008. december 18.


                                                                                                                          Tóth Mihály
                                                                                                                        polgármester

Testületi ülés - 2009. 01. 22.

2011. december 15. csütörtök, 15:41

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  január 22-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0122)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Előterjesztés térfigyelő kamerák kihelyezésére a kerületben működő oktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) elé, illetve a 2008. december 31-én, a Polgármester úr részére megküldött levelemben foglalt intézkedésekről
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 3. pontja: (21.sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK kerületi Rendőrkapitánysága egyes dolgozóinak a csepeli gépjármű gyújtogatások erdeményes felderítése miatti jutalmazására
Előterjesztő: dr. Borsány György tanácsnok

Napirend 4. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 7. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat Takács József és Papp László temetésének előkészítésére és lebonyolítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (18. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelettervezetének elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2009. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2009. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztásról, a felelősségvállalás rendjéről szóló „Együttműködési Megállapodás” módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat előirányzat módosítására az Erdősor és Festő óvodák lapostetejének helyreállítására, a Móra Ferenc Általános Iskola előtetejének és szélfogó blokkjának felújítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fedett uszoda, tanuszoda működtetésére szolgáló ingatlan részletvétellel történő megvásárlása” tárgyban indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között hatályban lévő vagyonkezelési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, 210663 hrsz-ú földrészletnek forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 16. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosítása érdekében a BRFK-val kötendő megállapodás Képviselő-testület által jóváhagyott szövegének módosítására
Előterjesztő: dr. Borsány György tanácsnok

Napirend 17. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat kínai gazdasági szervezetek csepeli fejlesztési projektjei befogadásának vizsgálatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt üzemeltetett Nyugdíjas ház és gondozóház szétválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 21. pontja: (13. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció a hárosi (Fácán-hegyi) szemétheggyel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 22. pontja: (20. sz. előterjesztés + tájékoztató)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Ismét bebizonyosodott: az embereken nem szabad spórolni!
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő

Napirend 23. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. január 22.


                                                                                                                     Tóth Mihály
                                                                                                                    polgármester

Testületi ülés - 2009. 02. 19.

2011. december 15. csütörtök, 10:24

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  február 19-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-2-0219)

Tájékoztató Termálfürdő és Wellness Park kialakítására Csepelen
Előadó: Podolák Sándor Tender Bíráló Bizottság elnöke

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről (T-1-0219)
Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (38. sz. előterjesztés+kiegészítés)
Javaslat a 2009. évi „CSEPELÉRT” kitüntetés odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 16/2008.(VI.12.)Kt. rendelettel, 19/2008.(IX.18.)Kt. rendelettel és a 24/2008.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított 6/2008.(II.21.)Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (33.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi Fővárosi Önkormányzat által kiírt városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának biztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 8. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (36. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat intézményvezetői pályázat ismételt kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelésére és felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 365/2008.(V.15.)Kt számú határozatával módosított 251/2008.(IV.17.)Kt számú határozatának programjára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok áttekintésére a szervezet racionalizálására, a Hivatal által nyújtott szolgáltatás színvonalának emelésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 16. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2009. évi feladattervére, valamint a helyi civil szervezetek részére a 2009. évre szóló pályázati kiírásra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja:
Előterjesztés a szociális és egészségügyi ágazatban jelentkező működési bizonytalanságok és pénzügyi problémák kivizsgálására
Készítette: Ábel Attila képviselő, Borbély Lénárd képviselő

Napirend 19. pontja: (20. sz. előterjesztés+válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Ismét bebizonyosodott: az embereken nem szabad spórolni!
Készítette: Szuhai Erika képviselő

Napirend 20. pontja: (40. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Biztos, hogy minden segítséget megkapnak a fenntartótól?
Készítette: Szuhai Erika képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. február 19.

                                                                                                                          Tóth Mihály
                                                                                                                         polgármester

Testületi ülés - 2009. 03. 10.

2011. december 15. csütörtök, 10:02

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  március 10-én (kedden)  9,00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend 1. pontja: (41/2. sz. előterjesztés)
Rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdeményezése Helyi népszavazás kiírására 3 kérdésben
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

 

 

Budapest, 2009. március 10.

 

                                                                                                               Tóth Mihály
                                                                                                               polgármester

Testületi ülés - 2009. 03. 19.

2011. december 15. csütörtök, 08:29

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  március 19-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról (T-1-0319)
Előadó: Tóth Mihály polgármester


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(55. sz. előterjesztés) - visszavonva!
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. vezetője ellen fegyelmi eljárás megindításának elrendelésére és vizsgálóbiztos személyére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselőkből álló vizsgáló bizottság felállítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (68. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 5. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatói munkakör betöltésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének személyére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat az „életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005.(V.17.)Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Javaslat az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló többször módosított 3/2004.(I.27.)Kt. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat városfejlesztési igazgatóság létrehozására a CSEVAK Zrt-ben a KMOP-2007.5.1.1/C pályázat teljesítésnek megfelelően
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat árkedvezményes földgázbeszerzésre együttes társulásos piacra lépéssel
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának lemondásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás 2009. december 31-ig történő további meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények 2009. évi felújítási feladataira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okirata mellékletének módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatás Intézmény, az Egyesített Bölcsődék és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okirata módosításáról szóló határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2009. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (51. sz. előterjesztés)
Javaslat átmeneti gondozóház kialakításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 21. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(63. sz. előterjesztés) - visszavonva!
Előterjesztés az Erdősor úti lakótelep (sétányok) problémáinak megoldására
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető, Gárday Balázs képviselő

Napirend 22. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az „Önkormányzati Szociális Chartá”-hoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 23.pontja: (69. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat társadalmi szervek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Interpelláció köztisztviselői  jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló összeférhetetlensége tárgyában
Készítette: Tóth János képviselő

Napirend 26. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. március 19.

                                                                                                                         Tóth Mihály
                                                                                                                        polgármester

Testületi ülés - 2009. 04. 16.

2011. december 14. szerda, 14:14

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  április 16-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Dél-Csepel Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről (T-1-0416)
Előadó: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

NYÍLT ülés:

Napirend 1. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányáság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 2. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok


ZÁRT  ülés:

Napirend 3. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 4. pontja: (92. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 5. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2008. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 8. pontja:
a.1) Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására (85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

2) Javaslat a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervére (84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

b.) Beszámoló a Csepp TV Kft. 2008. évi tevékenységéről, javaslat a 2009. évi üzleti tervére    (72. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Előterjesztő: Vida István CSEPP TV ügyvezető igazgató

c.) Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2008. évi gazdasági tevékenységéről, javaslat a Kft. 2009. évi üzleti tervére (73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által kiírt, egyedi kémény felújítási pályázathoz kapcsolódó költségvetési forrás biztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (79/1. sz. előterjesztés)
Javaslat középtávú közterületi fejlesztési programok módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros szabályozásának programjára és ütemezésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat az ún. Ady-lakótelep szociális városrehabilitációja akcióterületi tervének elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat a XXI. kerület Áruház tér 6. szám alatt megépülő gyermek egészségügyi központ első felszereléséhez forrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (77/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az északi ingatlanok értékesítéséből 2005 decemberében befolyt bevétel terhére megoldandó felhalmozási feladatokra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (78. sz. előterjesztés +melléklet)
Javaslat az Ibiza Építő Kft-vel kötött szerződések felülvizsgálatára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat az SZMSZ 27. § (6) bekezdése szerinti bizottság kijelölésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 17. pontja: (71. sz. előterjesztés)
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008. év
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 18. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (90/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 20. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. április 16.


                                                                                                                     Tóth Mihály
                                                                                                                     polgármester

Testületi ülés - 2009. 05. 14.

2011. december 14. szerda, 12:39

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  május 14-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0514)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, valamint az általános tartalék felhasználásáról (T-2-0514)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (114. sz. előterjesztés + kiegésztés)
Javaslat a Szavazat Számláló Bizottsági tagok pótlására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 5. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (117. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magán erős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 8. pontja:

a)    Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására (110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

b)    Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására (109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

c)    Javaslat az oktatási ágazat intézményei alapító okiratainak módosítására (107. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

d)    Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármester Hivatal alapító okiratainak módosítására (106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 9. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely bővítésre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi sportegyesületek 2009. évi támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 

Napirend 11. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola területén létesítendő műfüves labdarúgópálya vagyonhasznosítási pályázatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 12. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményének, illetve közművelődési intézményeinek felújítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat a DHK Zrt. követelései fedezésére szolgáló költségvetési előirányzat biztosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 14. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 15. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. és 2011. évi zöldfelület, fasor és közútfenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirendről levéve.
Előterjesztés az Erdősor úti lakótelep (sétányok) problémáinak megoldására (118. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető, Gárday Balázs 3. EÖVK képviselője

Napirendről levéve. Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. és a Budapest XXI.ker.Szt.István út 194. alatti ingatlan hasznosítására (113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 16. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Beszámoló Budapest XXI. ker. Csepel kerékpárforgalmi hálózatának koncepció tervéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirendről levéve. Előterjesztő visszavonta!
Előterjesztés Kertvárosi Vagyonvédelmi Jelzőrendszer Kiépítésére (112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Borsány György koordinációs Tanácsnok

 

Napirend 18. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek pénzügyi támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 20. pontja: (111. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 21. pontja:
Egyebek
Tájékoztató a 247/2009.(IV.16.)Kt határozatban elrendelt vizsgálat végrehajtásáról

 

ZÁRT ülés:

Napirend 22. pontja: (114. sz. előterjesztés+kiegészítés) Újra napirendre véve!
Javaslat a Szavazat Számláló Bizottsági tagok pótlására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Budapest, 2009. május 14.


                                                                                                                           Tóth Mihály
                                                                                                                          polgármester

Testületi ülés - 2009. 06. 18.

2011. december 13. kedd, 15:47

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  június 18-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0618)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről, valamint a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, valamint az általános tartalék felhasználásáról (A tájékoztató a helyszínen kerül kiosztásra.)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Szent István út 217-219. sz. alatti háziorvosi rendelővel kapcsolatos szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Összefoglaló jelentés a Mátyás Király Általános Iskolával kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról
Előterjesztő: Kál Károly MKVB elnök

 

NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.19.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (119. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994.(XI.20.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (153. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat testületi határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 8. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (148. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásárokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (131. sz. előterjesztés + melléklet)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepeli Köztemető Kerületi Szabályozási Tervéről és javaslat a hatályba lépésig szükséges intézkedések megtételéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok működési feltételeinek javítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Wellness Centrum létrehozására vonatkozó Kt. határozatok visszavonására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet változtatási tilalom elrendelésére és „Javaslat Budapest XXI. Kerület Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág menti városrendezési intézkedésekre”
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

 

Az alábbi napirendeket a 2009.06.23-ai rendkívüli testületi ülésen fogják megtartani:


Napirend-tervezet 1pontja: (133. sz. előterjesztés + melléklet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről és javaslat a kiszabályozandó közterületek területbiztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (132. sz. előterjesztés+ kiegészítés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Gazdaság- és Ingatlanfejlesztési Tanulmányának elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat dr. Takács Imre bejegyzett könyvvizsgálóval kötött szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend- tervezet 4. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat a FőTÁV Zrt. a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend- tervezet 5. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


Napirend-tervezet 6. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Művek Ipari Park Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (125/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Felsőtag településrész védőnői, valamint ügyeleti ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (128. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat az egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzat jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (140.sz. előterjesztés)
Beszámoló az önkormányzat által alapított alapítványok működéséről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009/2010-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (129/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tevrezet 15. pontja: (152. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a 173/2009.(III.19.)Kt számú határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Néptánc Alapítvány közötti „Együttműködési Megállapodás”-ra
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnök

Napirend-tervezet 17. pontja: (146/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Hollandi úti 205800 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
Előterjesztő: Kál Károly képviselő

Napirend-tervezet 20. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 247/2009.(IV.16.)Kt határozat végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály ÜJKRB elnök

Napirend-tervezet 21. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2009. június 18.

 

                                                                                                                Tóth Mihály
                                                                                                               polgármester