Testületi ülés - 2007. 11. 27.

2012. január 05. csütörtök, 08:48

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. november 27-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-1127)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Bűnmegelőzési Koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásáról (T-3-1127)
Előadó: dr. Borsány György tanácsnok

Tájékoztató az akadálymentesítési feladatok végrehajtásáról (T-1-1127)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről és a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „Csepeli Nívódíj” odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2 pontja: (233. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (228. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 5. pontja: (234/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (243. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 8. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására kiírt pályázat összegének megemelésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (239. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft-vel 2006. november 13-án kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

(242. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a csepeli gerincút első ütemének megépítéséhez
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 11. pontja: (240. sz. előterjesztés )
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (250. sz. előterjesztés)
Javaslat kerékpárutak fejlesztésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat közmű vagyon rendezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(229. sz. előterjesztés)
Javaslat Képviselő-testületi határozat visszavonására (Weiss Manfréd utcanév változtatása)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (245. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bp. XXI. ker. Csillag utcai 200609/3, 200609/4 és 200609/5 hrsz-ú ingatlanok eladásáról szóló adásvételi szerződések felbontására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat perköltség fedezetének biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (251. sz. előterjesztés)
Javaslat a szennyvízcsatorna vagyon Fővárosi Önkormányzatnak történő térítésmentes átadása tárgyban hozott 637/2007.(X.24.)Kt. és a 638/2007.(X.24.)Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (232. sz. előterjesztés)
Javaslat a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat a háziorvosok támogatási kérelmével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (236. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátásra szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő, háziorvosi praxisok eszközellátottságának fejlesztésére kiírt pályázat értékeléséhez
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(230. sz. előterjesztés) - Előterjesztő visszavonta!!! -
Beszámoló Csepel nemzetközi kapcsolatairól különös tekintettel az Európai Uniós tagságunkból adódó kötelezettségeinkre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Interpelláció a volt Csepel Művek területén illegálisan tárolt 1200 tonna galvániszappal kapcsolatban
Készítette: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 24. pontja:
Egyebek

 

 


Budapest, 2007. november 27.


                                                                                                           T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 12. 18.

2012. január 04. szerda, 12:32

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. december 18-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5-1218)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató az önkormányzat résztulajdonával működő cégek (AGMI Zrt., Csepel Művek Ipari Park Kht., SYNTAN Kft.) tevékenységéről (T-2-1218)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2007. éves tevékenységéről (T-3-1218 )
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a FőKÉTÜSZ által kerületünkben végzett kötelező kéményvizsgálatokról és következményeiről (T-1-1218)
Előadó: Szenteczky János vezérigazgató Csevak Zrt.

Tájékoztató az egységes vagyongazdálkodási rendszer kialakításának aktuális állásáról (T- 4 -1218 )
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről (T- -1218)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával megkötendő együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 3. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. rendelettel, valamint a 28/2007.(IX.25.)Kt. rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2006. évben az önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó vizsgálatával kapcsolatosan kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosításáa
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Javaslat Vagyongazdálkodási irányelvek 2008. elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (278. sz. előterjesztés)
Javaslat az ÁFA-törvény változásából adódó adózási mód választására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat az CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. által üzemeltetett lakás és nem lakás célú ingatlanokon történő épületek eseti fenntartására és karbantartására fordítandó forrás biztosítására a 2008. évi költségvetés terhére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a csepeli gerincút első ütemének megépítéséhez
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati bérlemények karbantartási többlet feladatainak forráshiányára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja:
a.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Esélyegyenlőségi programjára (257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

b.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi programjára (271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnöke

(260. sz. előterjesztés) – Előterjesztő visszavonta!!!
Javaslat az egészségügyi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos intézkedésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(259. sz. előterjesztés) – Előterjesztő visszavonta!!!
Javaslat a háziorvosok támogatási kérelmével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátására szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő, háziorvosi praxisok eszközellátottságának fejlesztésére kiírt pályázat értékeléséhez
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Környezetvédelmi Közalapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady E. u. 49-59. lakásszövetkezettel kötött Megállapodás vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Javaslat Koncessziós pályázat kiírásához történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (265/1 sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(266. sz. előterjesztés) – Előterjesztő visszavonta!!!
Beszámoló Csepel nemzetközi kapcsolatairól különös tekintettel az Európai Uniós tagságunkból adódó kötelezettségeinkre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány közbeszerzési eljárás kezdeményezése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő, PEKB elnöke

Napirend 23. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2007. december 18.


                                                                                                            T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 01. 24.

2012. január 03. kedd, 14:45

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. január  24-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-080124)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (1. számú előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (2. számú előterjesztés)
Javaslat az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (8. számú előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 4. pontja: (7. számú előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 5. pontja: (17. számú előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (14. számú előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a távhőszolgáltatási díjhátralék megvásárlására a DHK Zrt-től
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 7. pontja: (11/1. számú előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. által fenntartott közterületi lámpaoszlopokon lévő pelargónium, valamint virágágyi egynyári növények beszerzésére forrás biztosítása a 2008. évi költségvetés terhére
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 8. pontja: (12. számú előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi költségvetésben szereplő park és játszótér felújítás előirányzat maradványának felhasználására
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

(13. számú előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a 2008. évi zöldfelület-fenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 9. pontja: (16. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Ker. Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 10. pontja: (15. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Ker. Bajáki Ferenc utca 58. című, 210380 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Szenteczky János    CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 11. pontja: (6/1. számú előterjesztés)
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály ÜJKRB elnök

Napirend 12. pontja: (3. számú előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés és szolgáltatásbiztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (18. számú előterjesztés)
Javaslat önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó szervezetek közötti megállapodásra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(5. számú előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2008. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (4. számú előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2008. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (9. számú előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (10. számú előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (23. számú előterjesztés)
Javaslat a kerület testnevelési és sportkoncepciójának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd Sporttanácsnok

Napirend 18. pontja: (20. számú előterjesztés)
Javaslat a komplex városrehabilitáció megindításához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Gergely István VKB elnök

Napirend 19. pontja: (19. számú előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek és ingatlanok térítésmentes átadására a csepeli gerincút első ütemének megépítéséhez (a 733/2007.(XII.18.)Kt. határozat végrehajtására, és a 732/2007.(XII.18.)Kt. sz. határozat kiegészítésére)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 20. pontja: (24. számú előterjesztés)
Javaslat „Az öt muskétás” – Dél-pesti Foglalkoztatási Paktumban való részvételre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 21. pontja: (25. számú előterjesztés) Az előterjesztés helyszínen kerül kiosztásra.
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének a 2008. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetének elfogadásáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 22. pontja: (21. számú előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (22/1. számú előterjesztés)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
„Elképzelhetőnek tartja-e, hogy azt a több tízmillió forint közpénzt, amit „Közösen Csepelért” programra szántak, inkább királyerdei utakra, az ott élők életminőségének javítására fordítsák?”
Előadó: Németh Szilárd képviselő, frakcióvezető

Napirend 24. pontja:
Egyebek
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata parkolási koncepciójára (munkaanyag).
Előadó: dr. Borsány György képviselő

 

 

Budapest, 2008. január 24.

                                                                                                                T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 02. 21.

2012. január 03. kedd, 13:28

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  február  21-én   9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-3-080221)

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott 2007. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről (T-1-080221)
Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző

Tájékoztató a 219/2007.(III.26.)Kt. számú határozat végrehajtásával összefüggő Kt. előterjesztés előkészítéséről  (T-2-080221)
Készítő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi „CSEPELÉRT”kitűntetés odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására, áthelyezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 3. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 4. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat tag delegálására a Heim Pál Gyermekkórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 5. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. rendelettel, 28/2007.((IX.25.)Kt. rendelettel valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (40. sz. előterjesztés)    
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (27. sz. előterjesztés)    
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(39. sz. előterjesztés)    Előterjesztő visszavonta!
Rendelettervezet az önkormányzati kitüntetések és díjak adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.28.)Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (31. sz. előterjesztés)    
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület II. Rákóczi F. út ... című, … hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató
(A tulajdonos kérelmére az adatok törlésre kerültek.)

Napirend 12. pontja: (48.sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u. 58. sz. alatti 210380 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 17/2008.(I.24.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

(46. sz. előterjesztés) Napirendről levéve!    
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállító utcai 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Napirend 13. pontja: (32/2. sz. előterjesztés)    
Javaslat 2007. évi költségvetésben szereplő Park és játszótér rekonstrukción belül a kutyafuttatók listájának módosítására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Napirend 14. pontja:(34. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat diagnosztikai eszközök beszerzésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (28. sz. előterjesztés)    
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének módosítására
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnöke

Napirend 17. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2008. évi feladattervére, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek részére a 2008. évre szóló pályázati kiírásokra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2008. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (38. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Csepeli Román Önkormányzat kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata parkolási koncepciójára
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 21. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat a TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK Rt. által fizetett adomány összegének átvezetésére; az Önkormányzat Infrastruktúra Keretéhez tartozó számlára
Előterjesztő: Tóth János képviselő

Napirend 22. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Beszámoló Csepel nemzetközi kapcsolatairól
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 23. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(50. sz. előterjesztés) Napirendről levéve!
Önálló képviselői indítvány a március 9-i szociális népszavazás eredményessége érdekében, a közpénzen fenntartott csepeli médiában megjelentetendő, képviselő-testületi felhívásra
Készítette: Németh Szilárd képviselő

Napirend 24. pontja: (51. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány emlékmű (kopjafa) állítás kezdeményezése céljából
Készítette: Németh Szilárd képviselő

Napirend 25. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat helyi népszavazás kezdeményezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 26. pontja: (53. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Rendben van-e minden a Csepeli Szociális Szolgálat háza táján?
Készítette: Németh Szilárd képviselő

Napirend 30. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2008. február 21.

                                                                                                                      T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 03. 04.

2012. január 03. kedd, 12:12

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  március 4-én   9,00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

 

Napirend 1. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

 

 

Budapest, 2008. február 29.


                                                                                                          T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 03. 20.

2012. január 03. kedd, 12:03

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  március 20-án   9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0320)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató Csepel-Háros beépíthető területté minősítésével kapcsolatos tevékenységekről, tanulmányokról (T-2-0320)    
Előadó: dr. Polinszky Tibor főépítész

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról  (T-3-0320)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 4. pontja: (73/1. sz. előterjesztés)
a.) Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő

Napirend 5. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKV Zrt. által készített paraméterkönyvvel kapcsolatos képviselő testületi állásfoglalásra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén kialakítható várakozási övezet(ek) lehatárolására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 7. pontja: (65. sz. előterjesztés)    
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban felvett önkormányzati hitelek kiváltásának lehetőségére, illetve a még rendelkezésre álló északi pénz hozamának növelésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja:     
a.) Javaslat közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítására (58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b.) Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat módosított Alapító okiratainak elfogadására (63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

c.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítására (66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (61. sz. előterjesztés)    
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2008. szeptemberben indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (70. sz. előterjesztés)    
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására
Előterjesztő: Gergely István VKB elnök

Napirend 11. pontja: (75. sz. előterjesztés)    
Javaslat az északi területtel összefüggő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja (71. sz .előterjesztés)
Javaslat a Budapest – Főváros Bűnmegelőzési Charta elfogadására
Előterjesztő: dr. Borsány  György tanácsnok

Napirend 13.pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés)    
Javaslat a 2008. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (68. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Budapest XXI. Ker. Kossuth Lajos u. 166. szám alatti 201031/65 hrsz. számú helyiség Polgármesteri Hivatal részére történő kezelésébe adására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat a 679/2007.(XI.27)Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (77/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztők illetve készítők távollétében nem tárgyalják meg, a következő testületi ülésen veszik napirendre
(55. sz. előterjesztés)    
Képviselő indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termoform kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására
Előterjesztő: Ábel Attila SZLEB elnök, Borbély Lénárd PEKB elnök

b.) Önálló képviselő indítvány a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesületének elhelyezésével, és tagjaik további foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatban (73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő

(76. sz. előterjesztés)    
Interpelláció „Miért nem mondott igazat, Polgármester Úr?”
Készítette: Borbély Lénárd képviselő

(79. sz. előterjesztés)    
Önálló frakció indítvány a vizitdíj eltörlésének azonnali intézkedéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

(80. sz. előterjesztés)    
Interpelláció a több millió forintért megvásárolt vizitdíj automaták további sorsáról, a beszerzésükkel kapcsolatos járulékos költségekről, valamint az ezzel kapcsolatos átgondolatlan döntésekkel kapcsolatban
Készítette: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 19. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2008. március 20.

                                                                                                                    T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 04. 17.

2011. december 23. péntek, 10:31


M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  április 17-én   9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Tájékoztató a Dél-Csepel Polgárőr Egyesület 2007. évi tevékenységéről  (T-1-080417)
Előadó: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-080417)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

Képviselői eskütétel

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságának 2007. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 4. pontja:    
a) Beszámoló a Csepeli Tűzőrség 2007. évi munkájáról  (92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

b) Beszámoló a Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának 2007. évi munkájáról (91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 5. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 6. pontja: (107. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Rendelettervezet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására  
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 7. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításával összefüggésben a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásánál az adózási mód változtatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (109. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felosztására és felhasználására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Beszámoló az éves ellenőrzési jelentésről és az éves összefoglaló jelentésről 2007. év
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (119. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a 2008.03.01-jei viharkárok anyagi vonzatának enyhítése érdekében a vis maior támogatás igénybevételére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a Karácsony Sándor Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola összevonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (101/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a középtávú felhalmozási feladatok ütemezésére. Készült a 219/2007.(III.26.)Kt. számú határozat alapján.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja:    
a) Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2007. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2007. évi mérleg szerinti eredményének felhasználására (103/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

b) Javaslat a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervére (104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 15. pontja:   
a) Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2007. évi gazdasági tevékenységéről, javaslat a Kft. 2008. évi üzleti tervére  (84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

b) Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Alapító okiratának módosítására (86 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (85. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja:
a) Beszámoló a Csepp TV Kft. 2007. évi tevékenységéről, javaslat a 2008. évi üzleti tervére (82. sz. előterjesztés)    
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

b) Javaslat a Csepp TV Kft. Alapító okiratának módosítására (114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 18. pontja: (105/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítési feladataira
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Mivel az ülést berekesztették, az alábbi napirendi pontokat a 2008.04.22-i Kt. ülésen tárgyalják meg:

Napirend-tervezet 19. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a Welness Park megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (111/1. sz. előterjesztés)
a) Javaslat a 2008. évi „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása”, „Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása”, és „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti főfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program)” pályázatokon való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

b) Javaslat a 2008. évi Fővárosi Önkormányzat által kiírt városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának biztosítására (117. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Előterjesztés önkormányzati feladatok meghatározása a közrend-közbiztonság területén 2009-től 2010-ig
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend-tervezet 22. pontja: (98. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Bp. XXI. kerület Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (97. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Bp. XXI. kerület Pakos Imre utcai gázvezeték-kiváltás költségeinek biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:    (83. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 25. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Értékelés a Budapest XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. – Kiss János altb. u. – Ady E. u. építési munkáira vonatkozóan
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 26. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 27. pontja: (112. sz. előterjesztés+kiegészítés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 28. pontja: (55. sz. előterjesztés)    
Képviselő indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására
Előterjesztő: Ábel Attila, Borbély Lénárd képviselők

Napirend-tervezet 29. pontja: (115. sz. előterjesztés)    
Előterjesztés a Csepel SC jövőjével kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásra, illetve a Csepel SC Alapítvány központi sporttelepe rendezési tervének megalkotására és változtatási tilalom elrendelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend-tervezet 30. pontja: (88. sz. előterjesztés+válasz)    
Interpelláció a volt MTK evezős teleppel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend-tervezet 31. pontja: (89. sz. előterjesztés+válasz)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez: Megoldásra váró problémák a 6. önkormányzati egyéni választókerületben és a megválasztott képviselőkkel való együttműködésben
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend-tervezet 32. pontja: (76. sz. előterjesztés + válasz)    
Interpelláció „Miért nem mondott igazat, Polgármester Úr?”
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend-tervezet 33. pontja: (80. sz. előterjesztés + válasz)    
Interpelláció a több millió forintért megvásárolt vizitdíj automaták további sorsáról, a beszerzésükkel kapcsolatos járulékos költségekről, valamint az ezzel kapcsolatos átgondolatlan döntésekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend-tervezet 34. pontja: (95. sz. előterjesztés+válasz)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez: Kik és miért szennyezik a Kis-Duna partot?
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend-tervezet 35. pontja: (90. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármester úr részére két előzetes tájékoztatás kérés tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend-tervezet 36. pontja: (108. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Mi lesz a Csete Balázs iskola sorsa?
Előterjesztő: Morovik Attila képviselő

Napirend-tervezet 37. pontja: (116. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez – Kik és miért szennyezik a hárosi Almafa utcát? Kik és miért veszélyeztetik az egyébként is halmozottan hátrányos helyzetű hárosi családok egészségét, biztonságát?
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend-tervezet 38. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Budapest XXI. Kerület Csepel - Hárost méltánytalanul még hátrányosabb helyzetbe hozó vízügyi döntés nyilvánosságra hozásával kapcsolatban
Készítette: Németh Szilárd képviselő

Napirend-tervezet 39. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2008. április 17.

 

                                                                                                                    T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 04. 22.

2011. december 21. szerda, 16:07


M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  április 22-én (kedden)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, mely a 2008. április 17-i ülés folytatása.
Helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend 1. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a Welness Park megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 2. pontja: (111/1. sz. előterjesztés)
a) Javaslat a 2008. évi „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása”, „Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása”, és „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti főfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program)” pályázatokon való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

b) Javaslat a 2008. évi Fővárosi Önkormányzat által kiírt városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának biztosítására (117. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 3. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Előterjesztés önkormányzati feladatok meghatározása a közrend-közbiztonság területén 2009-től 2010-ig
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Bp. XXI. kerület Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (97. sz. előterjesztés)    
Javaslat a Bp. XXI. kerület Pakos Imre utcai gázvezeték-kiváltás költségeinek biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Értékelés a Budapest XXI. kerület Csepel tehermentesítő csatorna Deák F. u. – Táncsics M. u. – Kiss János altb. u. – Ady E. u. építési munkáira vonatkozóan
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (112. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (55. sz. előterjesztés)    
Képviselő indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) és egyedi kémények felújításának támogatására
Előterjesztő: Ábel Attila, Borbély Lénárd képviselők

Napirend 11. pontja: (115. sz. előterjesztés)    
Előterjesztés a Csepel SC jövőjével kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásra, illetve a Csepel SC Alapítvány központi sporttelepe rendezési tervének megalkotására és változtatási tilalom elrendelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 12. pontja: (88. sz. előterjesztés +válasz)    
Interpelláció a volt MTK evezős teleppel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 13. pontja: (89. sz. előterjesztés +válasz)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez: Megoldásra váró problémák a 6. önkormányzati egyéni választókerületben és a megválasztott képviselőkkel való együttműködésben
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 14. pontja: (76. sz. előterjesztés + válasz)    
Interpelláció „Miért nem mondott igazat, Polgármester Úr?”
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 15. pontja: (80. sz. előterjesztés + válasz)    
Interpelláció a több millió forintért megvásárolt vizitdíj automaták további sorsáról, a beszerzésükkel kapcsolatos járulékos költségekről, valamint az ezzel kapcsolatos átgondolatlan döntésekkel kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 16. pontja: (95. sz. előterjesztés +válasz)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez: Kik és miért szennyezik a Kis-Duna partot?
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 17. pontja: (90. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármester úr részére két előzetes tájékoztatás kérés tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 18. pontja: (108. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Mi lesz a Csete Balázs iskola sorsa?
Előterjesztő: Morovik Attila képviselő

Napirend 19. pontja: (116. sz. előterjesztés)    
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez – Kik és miért szennyezik a hárosi Almafa utcát? Kik és miért veszélyeztetik az egyébként is halmozottan hátrányos helyzetű hárosi családok egészségét, biztonságát?
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 20. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Budapest XXI. Kerület Csepel - Hárost méltánytalanul még hátrányosabb helyzetbe hozó vízügyi döntés nyilvánosságra hozásával kapcsolatban
Készítette: Németh Szilárd képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2008. április 22.

 

                                                                                                                                  T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2008. 05. 15.

2011. december 21. szerda, 13:39

M E G H Í V Ó

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  május 15-én (csütörtök)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvény terme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-080515)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (133. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a védőnői körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 5. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kertváros és Királyerdő városrészek családi házas területének védelmére a Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Gergely István VKB elnök

Napirend 6. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezéséről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Javaslat a KMRFT-TEUT-2008 évi útfelújítási pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja:
a)    Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására (139. sz. előterjesztés + 6/1 sz. melléklet + 7. sz. melléklet)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

b)    Javaslat a 39/2008. (I. 24.)Kt. határozattal kijelölt terület szociális városrehabilitációjának előzetes akcióterületének elfogadására (148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

c)    Javaslat Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT) elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat (KMOP 5.2.2.B) benyújtásához szükséges feltételek biztosítására (149. sz. előterjesztés + EAT + melléklet)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a 171/2008.(III.20.)Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatban, az OTP Bank Nyrt. Ajánlata alapján a hitelszerződés módosítására, a jelenlegi HUF alapú hitelszerződés CHF alapúra való átkonvertálására, és javaslat a hitelszerződésben szereplő 206124 hrsz-ú, 206125 hrsz-ú és a 206127 hrsz-ú ingatlanok jelzálogjogának kiváltására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2007. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 12. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat központi gyermekrendelő létesítésére a Budapest XXI. kerület Áruház tér 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat Intenzív gépjármű tárolók építésére a Városközpontban és a lakótelepeken
Előterjesztő: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnok

Napirend 17. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel kerékpár-úthálózata” tanulmány elkészítésére
Előterjesztő: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnok

Napirend 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Előterjesztés CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 19. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi zöldfelület- és fasorfenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 20. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009-2010. évi hulladékszállítási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 21. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat gázvezeték építés támogatására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 22. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bp. XXI. ker. Kapos utcai, 202448/1 hrsz-ú Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterület térítésmentes átvételével kapcsolatos feladatok átvállalására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 23. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Általános Iskola területén létesítendő műfüves labdarúgópálya koncessziós pályázatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat az 576/2007.(IX.25.)Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi sportegyesületek 2008. évi támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 26. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 27. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 28. pontja: (151. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály Polgármesterhez
„Mért nem akarják meghallani az illetékesek a lakosság panaszait?”
Előterjesztő: Balogh Ernő képviselő

Napirend 29. pontja: (152. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály Polgármesterhez
„Tisztázatlan és megoldásra váró problémák a csepeli általános iskolákban”
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 30. pontja: (153. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály Polgármesterhez
„Az MDF 2007. évi pénzügyi beszámolójában szereplő, csepeli érintettséggel feltüntetett támogatással kapcsolatban”
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 31. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2008. május 15.

 

                                                                                                                           T ó t h  Mihály