Testületi ülés - 2006. 12. 19.

2012. január 17. kedd, 10:40

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2006. december 19-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Napirend előtti tájékoztatók:
Tájékoztató a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport
2006. éves tevékenységéről.
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester (T-1-0612)

Tájékoztató Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester (T-2-0612)

Tájékoztató a Képviselő-testület és a bizottsági tagok portál oktatásáról.
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester (T-3-0612)

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (helyszíni)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRÍZ KFT. „fa”
tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából erdő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvéleményről
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester (T-4-0612)

Tájékoztató a 2006. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatkról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról. (helyszíni)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(VI.13.)Kt. számú rendelettel, valamint a 28/2006.(IX.19.)Kt. számú rendelettel módosított 2/2006.(II.21.)Kt. Rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat a gazdasági társaságok alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

a.)Javaslat a Csepeli Piac Kft. alapító okiratának módosítására. (210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b.)Javaslat a CSEPP TV Kft. alapító okiratának módosítására. (213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c.)Javaslat a CSEVAK Kft. alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (217/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására.

a.) Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására. (189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

b.)Javaslat intézmények alapító okiratának módosítása. (211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. (197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (215. sz. előterjesztés)
a.) Rendelettervezet az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 8. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői feladatokkal kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest-Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelésére és felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat költségvetési előirányzaton keletkezett maradvány felhasználására, átcsoportosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Wellness Park Programtervére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest-Csepel, a volt Csepel Művek területén levő utak üzemeltetésére.  
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Védgát utca 209924 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kiírt bontási határozat teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 16. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gerincút bontási területén lévő magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai részére költözködési támogatás forrásának biztosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásról (hrsz.: 209961/25).
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 18. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Kertváros szennyvízcsatorna építés önkormányzati céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt összegéről való lemondásra.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 19. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Vénusz u. 2. sz. alatt lévő háziorvosi rendelő felújítási munkálatainak kiegészítésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Református Egyházközséggel kötött megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 21. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés vagyonkezelői jog átadására, valamint ingatlanok átminősítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi I. féléves munkatervére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármesteri keret felhasználására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (214 sz. előterjesztés)
A Képviselő-testület 453/2006.(XI.7.)Kt számú határozattal megválasztott munkacsoport javaslata az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.
Előterjesztő: dr. Borsány György Tanácsnok

 

Zárt ülés:
Napirend 26. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat illő eltemettetés költségére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2006. december 19.

                                                                                                                   T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 01. 23.

2012. január 12. csütörtök, 14:53

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. január 23-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (T-1-0701)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató Csepel-észak (Szigetcsúcs) folyamatban lévő ügyeiről. (T-3-0701)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató az északi ingatlanok értékeseítéséből 2005. decemberben befolyt nettó 9.096.112 eFt bevétel 2006. december 31-ig történő felhasználásról.
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármsester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló többször módosított 2/1998.(I.27.)Kt sz. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213002/38 hrsz-ú telek és környéke szabályozási terv készítésére.
Előterjesztő: Gergely István VKB bizottsági elnök

Napirend 4. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 5. pontja: (10. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat közterület fejlesztési feladatok előirányzatainak biztosítására a pénzmaradvány terhére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 6. pontja: (19/1. sz. előterjesztés)
Javaslat  a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja: (7.sz. előterjesztés)
Javaslat a 602/2006.(XII.19.)Kt. számú határozat visszavonására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ Kft. „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvélemény és a szakvéleményre érkezett illetékes minisztériumi levél alapján szükséges intézkedésre.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (24. sz. előterjesztés) (Sürgősségi indítvány)
Javaslat a közoktatási ágazta racionalizálási programja alapján intézmények összevonásának, illetve átadásának előkészítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal bővítés tervezési munkáinak megindítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Portál 2007. évre vonatkozó szoftver-hardver támogatói szerződésére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat UNDP-2006-1,2,3,4 jelű pályázatok benyújtására a kerület oktatási intézményeinek energia racionalizálását megelőző megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása tárgyában.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkeretének meghatározására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a dél-pesti egészségügyi intézmények közös pályázatának támogatására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2007. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2007. évi elhelyezésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat koncessziós pályázat kiírásához történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti „Használati megállapodás”-ra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás gyógytestnevelést érintő pontjának módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat a Térfigyelő rendszer működéséhez szükséges megállapodásra és a 2007. I. negyedévre történő anyagi fedezet biztosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Közérdekű adatok közzétételére szolgáló egyedi közzétételi listák megállapítása hatáskörének átruházása.
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 23. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat az Együttes kérelem elfogadására és aláírására a FőTÁV Zrt. felé.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 24. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. január 23.


                                                                                                          T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 02. 20.

2012. január 12. csütörtök, 14:01

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. február 20-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 


Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban2006-ban lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről. (T-1-0702)
Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-2-0702)

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „CSEPELÉRT” kitüntetés odaítélésére.
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról.
Előterjesztő: dr. Borsány György SZMSZ munkacsoport elnöke

Napirend 4. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 5. pontja (36. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály  polgármester

Napirend 6. pontja: (35/2. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály  polgármester

Napirend 7. pontja: (37/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a 46/1998.(X.15.)Főv.Kgy. rendelettel elfogadott, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló rendelet módosítására a Csepel- szigeti gerincút fővárosi bevezető szakaszának megépítése érdekében.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentésről (témaszám 803), valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja:
Javaslat a költségvetési koncepcióban elfogadott sportcélú támogatások 2007. évi csökkentésére.

a.)Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 587/2004.(XI.16.)Kt számú, valamint az 588/2004.(XI.16.)Kt számú határozatinak módosítására. (38. sz. előterjesztés)

b.)Rendelettervezet a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására. (39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítmény követelményeinek alapját képező 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja (31. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli ’56-os Emlékbizottságának tevékenységéről.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja (41. sz. előterjesztés)
Javaslat vagyonkezelői jog átadására, valamint ingatlan átminősítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja (34. sz. előterjesztés)
Javaslat vizitdíj automaták beszerzésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja (42. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja
Németh Szilárd önkormányzati képviselő interpellációja
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 19. pontja
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. február 20.


                                                                                                   T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 02. 27.

2012. január 12. csütörtök, 13:36

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. február 27-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

NYÍLT ülés:

Napirend 1. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(VI.13.)Kt számú rendelettel, 28/2006.(IX.19.)Kt számú rendelettel, valamint a 36/2006.(XII.19.)Kt számú rendelettel módosított 2/2006.(II.21.)Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi Vagyongazdálkodási Irányelvekre.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésről.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat folyószámla-hitelkeret megemelésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2007. február 27.


                                                                                                          T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 03. 26.

2012. január 11. szerda, 16:29

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. március 26-án (hétfőn) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat a 181/2007.(II.20.)Kt. határozat végrehajtására
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Előterjesztő: dr. Borsány György SZMSZ munkacsoport elnöke

Napirend 4. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja (50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005.(IV.19.)Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály  polgármester

Napirend 6. pontja (51. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros beépíthető területté minősítéshez szükséges teendőkre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja (68. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szakorvosi Rendelő képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 9. pontja (55. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális intézmények összevonás miatti megszüntetésére és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására és az átszervezéssel kapcsolatos egyéb döntésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja (69. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői feladatokkal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja (57. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja (61. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a főváros által fenntartott Mérei Ferenc Szakiskola kerületi önkormányzati átvételéről
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 13. pontja (62. sz. előterjesztés)
Javaslat az oktatási, közművelődési feladatok ellátását végző intézmények átszervezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(58. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények felújítási feladataira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(59. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat beruházással egybekötött bérleti szerződés megkötésére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csep-Gól FC Sportegyesület között, kispályás műfüves labdarúgó pálya létesítésére és közös üzemeltetésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja (52. sz. előterjesztés)
Javaslat a rijekai autista gyerekek gyógyításának anyagi támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja (65. sz. előterjesztés)
Javaslat a térfigyelő rendszer működéséhez vásárolt gépkocsi átadásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja (63. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Csepel SC Alapítvány támogatásának kifizetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 17. pontja (56. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja (66. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja (67. sz. előterjesztés) + Kiegészítés
Interpelláció „a csepeli galvániszap ügyben”
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 20. pontja (70. sz. előterjesztés)
Interpelláció a volt MTK evezős teleppel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 21. pontja
Válasz Németh Szilárd képviselő interpellációjára

Napirend 22. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2007. március 26.

 

                                                                                                             Tóth Mihály

Testületi ülés - 2007. 04. 17.

2012. január 11. szerda, 15:07

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. április 17-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Javaslat tagok delegálására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Javaslat Bírósági Ülnökök 2007. évi megválasztására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjának felmentésére, illetve pótlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2006. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felosztására és felhasználására  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (84. sz. előterjesztés + melléklet: szabályozási jav. (CSSZT_XXI_12szav), hatástanulmány+ kiegészítés)
Javaslat a Királyerdő Intézményközpont kerületi Szabályozási Terv elfogadására, és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Gergely István VKB elnöke

Napirend 7. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja:
a.) Beszámoló a CSEVAK Kft. 2006. évi üzleti tervének teljesítéséről, javaslat a CSEVAK Kft. 2007. évi üzleti tervére (85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János ügyvezető igazgató

b.) Beszámoló a Csepp TV Kft. 2006. évi tevékenységéről, javaslat a 2007. évi üzleti tervére (75. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

c.) Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2006. évi gazdasági tevékenységéről. Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.  2007. évi üzleti tervére (77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató

Napirend 9. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft.  zártkörű részvénytársasággá történő átalakulására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat az OSZI és az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények tevékenységének racionalizálására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-szigeti Gerinc út fővárosi bevezető szakaszának megvalósíthatóságára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (57. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat a Martinász utcai légvezeték hálózat áthelyezésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (71/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2007. évi feladattervére, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek részére a 2007. évre szóló pályázati kiírásokra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Éves Ellenőrzési Jelentésről és az Éves Összefoglaló Jelentésről 2006. év
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4-es metró építési munkálatai során kitermelt föld, talaj Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának közigazgatási területén történő elhelyezésre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 19. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Válasz Németh Szilárd képviselői interpellációjára

Napirend 20. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Hollandi útra tervezett lakóparkkal kapcsolatban
Előterjesztő: Zupkó János képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 Budapest, 2007. április 17.

                                                                                                                  T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 05. 15.

2012. január 11. szerda, 12:41

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. május 15-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (T-1-0515)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a központi költségvets által biztosított pótelőirányzatokról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 3. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 4. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Bűnmegelőzési Koncepciójára
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 5. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának létszámcsökkentésére
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 6. pontja: (83/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a Csepeli Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. könyvvizsgálójának visszahívására és új könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (119. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulásának alátámasztására szolgáló 2006. évi IV. tv. Által előírt dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (114/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Tulajdonosi Bizottság felállításával összefüggő egyes helyi rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (116. sz. előterjesztés +jegyzői észrevétel)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás meghirdetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Ráckevei-Soroksári Duna-ággal (RSD) kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásokra és cselekvésre
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő, Zupkó János képviselő

Napirend 16. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a születési támogatásról szóló 15/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokra, szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerződések módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteltetés feloldására és rendelettervezet 2007. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Kft. lakbér és külön szolgáltatások díjhátralékaira vonatkozó saját behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 22. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a SYNTAN Vegyianyaggyártó Kft. üzletrészeivel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (109. sz. előterjesztés + Melléklet)
Előterjesztés Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén közterületek elnevezéséről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 24. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi sportegyesületek 2007. évi támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a kerület testnevelési és sportkoncepciójának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 26. pontja: (115/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 27. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 28. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Kht.-vel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 29. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2007. május 15.

                                                                                                   T ó t h  Mihály

Testületi ülés - 2007. 07. 20.

2012. január 11. szerda, 11:32

MEGHÍVÓ
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. július 20-án (pénteken) 9,00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére melynek helye
a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. Kerület Árpád u 1. földszint)

 

 

NYÍLT ÜLÉS:

Az ülés határozat képtelen volt.

Napirend-tervezet 1. pontja:  (170. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepel SC központi sporttelepének rendezési tervének megalkotására, illetve változtatási tilalom elrendelésére.
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 


Budapest, 2007. július 20.

                                                                                       T ó t h  M i h á l y

Testületi ülés - 2007. 06. 19.

2012. január 11. szerda, 11:04

 

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007.június 19-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

NYÍLT ÜLÉS:
Napirend 1 pontja: (121. sz. előterjesztés)
Önnáló képviselői indítvány a Ráckevei-Soroksári Duna-ággal (RSD) kapcsolatos önkormányzati döntésekre és cselekvésre
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 2.pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Csepel Önkormányzata, Budapest XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Gergely István

Napirend 3.pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. június 19.

                                                                                                Tóth Mihály