Rendkívüli testületi ülés - 2013. 02. 25.

2013. február 21. csütörtök, 11:04

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 25-én (hétfőn) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (30. sz. előterjesztés )
Javaslat az 5000 fő feletti önkormányzatok részleges adósságkonszolidációjával kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja: (31. sz. előterjesztés ) – helyszíni kiosztású
Javaslat közterületek nevének megváltoztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. február 25. 

 

         Németh Szilárd  
      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 02. 11.

2013. február 08. péntek, 10:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 11-én (hétfőn) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (20. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által ellátott járóbeteg – szakellátási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2013. február 08.

 

                                                                                                                     Németh Szilárd 
                                                                                                                        polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 02. 04.

2013. február 01. péntek, 10:07

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 04-én (hétfőn) 12.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (19. sz. előterjesztés ) + Jegyzői észrevétel
Javaslat a jelenleg az önkormányzat fenntartásában lévő, járóbeteg szakellátást nyújtó Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézet megtartásáról, a járóbeteg szakellátási feladatok önkormányzati folytatásáról
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

 

Budapest, 2013. február 04.

 

                                                                                                        Németh Szilárd
                                                                                                         polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. január 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékozató a 2012. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről (T-1
 Előterjesztő: Halmos Istvánné ágazatvezető

 
Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (10. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánításáról szóló 40/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 3. pontja: (11. sz. előterjesztés )
Javaslat a néhai Zelenyánszki Gábor és néhai Somogyi Károly az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (16. sz. előterjesztés )
Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt-vel Együttműködési Megállapodás megkötésére az ún. "Akácfa utcai kiserdő" kitisztítása és fejlesztése érdekében
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (17. sz. előterjesztés )
Javaslat a konzultációt kezdeményező határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (18. sz. előterjesztés )
Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"című pályázati konstrukción történő pályázat benyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (13. sz. előterjesztés )
Javaslat az Ifjúsági Tábor területén található ingatlanok művelési ágának és önkormányzati vagyoni besorolásaának megváltoztatására és telekalakítási eljárás lefolytatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos telekhatár-rendezési megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 10. pontja: (15. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság javított alapító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi rendelő magáncélú használatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 13. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 14. pontja: (9. sz. előterjesztés) + Melléklet
Javaslat a 2012-ben a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött Megállapodások felülvizsgálatára és hatályban tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. január 24.

 

       Németh Szilárd
 polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. január 10-én (csütörtök) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt megvalósítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (3. sz. előterjesztés )
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő "Használati szerződés" elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (4. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/00581-18 és 21/2012. számú határozatainak végrehajtásával összefüggő kisajátítási kártalanítási összeg kamata fedezetének biztosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Budapest, 2013. január 09. 

 


          Németh Szilárd
      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2012.12.13.

2012. december 12. szerda, 14:44

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. december 13-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (386. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (380. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (371. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (382. sz. előterjesztés )
Javaslat a köznevelési feladatokat ellátó, önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételére és az ehhez szükséges megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (383. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati költségvetési szervek működését érintő alapító okiratok és működési szabályzatok módosítására, valamint a Közterület-felügyelet költségvetési szervvé alapítására, valamint egyes vezetői juttatások rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (381. sz. előterjesztés )
Javaslat a 497/2012. (IX.27.) Kt. határozat visszavonására, valamint a 2012-ben megkötött folyószámla hitelszerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (373. sz. előterjesztés ) + Melléklet
Javaslat Sinka János nyugdíjasházban történő elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (375. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (374. sz. előterjesztés)
Javaslat a 648/2012. (XI. 29.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (370. sz. előterjesztés)
Javaslat a Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában című KMOP-4.6.1-11-2012-0012 számú pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv elkészítés költségeinek megelőlegezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (369. sz. előterjesztés)
Javaslat a Vízmű lakótelepen közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (368. sz. előterjesztés )
Javaslat az Ady Endre utca 17-61. útpálya melletti járdarész felújítására aszfalt burkolattal vagy térköves burkolattal - Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (367. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítési címlista fedezetének önkormányzati forrásból történő kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (384. sz. előterjesztés )
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel új együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (385. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (387. sz. előterjesztés) - Helyszíni kiosztású 
710/2012. (XII.13.) Kt. + Összefoglaló jelentés
Javaslat vizsgálati anyag nyilvánossá tételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (379. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Csepel - Észak fejleszthetőségével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (378. sz. előterjesztés )
Javaslat a 655/2012. (XI.29.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (372. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (366. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati lakások esetében az érdekek hatékonyabb érvényesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 21. pontja: (377. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtó között létrejött megbízási szerződés felmondására
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 22. pontja: (365. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1-3. szám 4-12 jelű helyiségei kezelői jogának módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (376. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 24. pontja: (385. sz. előterjesztés ) - Lásd 14. napirend, felvették újra napirendre!
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2012. december 13. 


          Németh Szilárd
      polgármester

Testületi ülés - 2012.11.29.

2012. november 23. péntek, 11:51

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. november 29-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-38 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékozató a Szent Imre tér részleges rekonstrukciója beruházás megvalósításáról (T-30 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Tájékozató a Járási Hivatal 2013. január 01-i kialakításával kapcsolatos változásokról (T-31 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Ófalu KSZT-ről (T-32 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztatás a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által 500/2011. (VI.30.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott gazdasági-szervezeti intézkedési tervében 2012. december 31. határidővel lejáró feladatok elvégzéséről (T-36 )
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató a Csepeli Építészeti-műszaki Tervtanács 2012. május 1-jei megalakulása óta végzett munkáról, a jelenlegi jogszabályi változásokról, a munka során szerzett tapasztalatokról, valamint ezek alapján összeállított javaslatokról (T-34 )
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Beszámoló a Hárosi Biztos november havi tevékenységéről (T-35 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

Tájékoztatás a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál végrehajtott integráció tapasztalatairól, a gazdasági-szakmai intézkedési terv megvalósulásáról (T-33 )
Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária mb. intézményvezető

Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-37 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (357. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés (Helyszíni kiosztású)
Javaslat "CSEPEL ÖRÖKSÉG" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (322. sz. előterjesztés) + cserelap
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (323. sz. előterjesztés )
Javaslat Gyermeksziget Óvoda vezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja: (340. sz. előterjesztés )
Javaslat Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (338. sz. előterjesztés )
Javaslat háziorvosi és fogorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 7. pontja: (347. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

(353. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli strandon történő beruházás finanszírozásáról - Az előterjesztő visszavonta!
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 8. pontja: (363. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztású
Javaslat a Budapest Gyógyfürdői  és Hévizei Zrt. tulajdonában lévő, a Csepeli Strandfürdő részbeni területét képező Budapest XXI. kerület 205806/13. hrsz. alatt felvett, 13722 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásáról és hasznosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 9. pontja: (336. sz. előterjesztés )
Javaslat első- és másodfokú bírósági ítélettel a Duna-ÉPSZER Zrt. felperes részére megítélt összegekkel kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 10. pontja: (354. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szent István út 217. sz. alatti ingatlan felújítására elfogadott 206/2012. (V.03.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 11. pontja: (360. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat tulajdonosi döntés a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér átalakítása okán felépítendő pavilonsor felépítése finanszírozásának módjáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 12. pontja: (361. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat versenytárgyalási eljárás kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester
Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!

Napirend 13. pontja: (358. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Daru domb előtti zölterületi gyalogos sétány közvilágításának részleges kiépítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (359. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítása érdekében folyamatban lévő előkészítő munka tapasztalatairól és a megvalósítás módjáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (324. sz. előterjesztés )
Javaslat a 427/2012. (VII.10.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (325_beszamolo_2012ktgv_1-3_negyedevi_teljesites.pdf )
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (349. sz. előterjesztés + Melléklete ) + Egységes szerkezetű rendelet + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (342. sz. előterjesztés ) + KÉT vélemény  + Könyvvizsgálói vélemény  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (328. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (331. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására, a Hivatali dolgozók béremelésével kapcsolatos 499/2012. (IX.27.) Kt. számú határozat pontosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (332. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (341. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (334. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet MR-1. számú mellékletét képező övezeti terven rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítására (csepeli gerincútra vonatkozóan)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (335. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 25. pontja: (344. sz. előterjesztés )
Javaslat szabálysértési hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodás felmondására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 Napirend 26. pontja: (337. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Ív u. 68-74. szám előtti közterület parkolási helyzetének megoldására
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

Napirend 27. pontja: (356. sz. előterjesztés ) + Vélemények 
Javaslat önkormányzati lakások esetében, az érdekek hatékonyabb érvényesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő
Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!

Napirend 28. pontja: (362/1. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (352. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott, közalkalmazottak, köztisztviselő, ügykezelők és munkavállalók év végi jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (330. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 31. pontja: (327. sz. előterjesztés )
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (Európa a Polgárokért Program, Testvérvárosi találkozó)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 32. pontja: (345. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja: (346. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Mendrey Tamás tőrvívó részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 34. pontja: ( 351. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára benyújtott és elbírált pályázatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 35. pontja: (326. sz. előterjesztés )
Javaslat a 416/2012. (VII.10.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 36. pontja: (329. sz. előterjesztés )
Javaslat Fővárosi utcanévjegyzék adatainak módosításához határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 37. pontja: (364. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztású
Javaslat népszavazás elrendelésére, népszavazás időpontjának kitűzésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető

Napirend 38. pontja: (348. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületi közoktatási esélyegyenlőségi és antiszegregációs cselekvési terv megvalósulásának jóváhagyására és a 2013. évi terv elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 39. pontja: (339. sz. előterjesztés )
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 40. pontja: (350. sz. előterjesztés )
Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött Feladatátvállalási Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 41. pontja: (333. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 42. pontja: (355. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 43. pontja: (T-29 )
Tájékozató testvérvárosi megállapodásról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Wolomin Önkormányzata között
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 44. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2012. november 29.

         Németh Szilárd
     polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2012.11.15.

2012. november 09. péntek, 10:43

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. november 15-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (320. sz. előterjesztés )

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 2. pontja: (321. sz. előterjesztés ) 

Javaslat költségvetési céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Budapest, 2012. november 13.  

 

 

 

 

                                                                                               Németh Szilárd
polgármester  

 

 

Rendkívüli testületi ülés - 2012.10.25.

2012. október 19. péntek, 13:27

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. október 25-én (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (308. sz. előterjesztés ) + Cserelapok
Javaslat a kerületi Járási Hivatal kialakítása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (318. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű pályázat előkészítéséhez szükséges kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (309. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására az Oktatási Szolgáltató Intézmény részére a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola által vásárolni kívánt birkózószőnyeghez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (310. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Trianoni Szemle folyóirat dupla számának kiadásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (312. sz. előterjesztés )
Javaslat intézményi felújítások forrásainak áttételére az OSZI költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 6. pontja: (313. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos telekhatár-rendezési megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 7. pontja: (317. sz. előterjesztés )
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítési címlista módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 8. pontja: (311. sz. előterjesztés )
Javaslat kilenc személyes mikrobusz beszerzésére Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 9. pontja: (307. sz. előterjesztés )
Javaslat 575/2012. (X.8.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (315. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kis-Csepel Táncegyüttes és a Csepp-Csepel Gyermek Néptánc Együttes támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (314. sz. előterjesztés )
Javaslat magasabb vezetői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 12. pontja: (316. sz. előterjesztés )
Javaslat háziorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 13. pontja: (319. sz. előterjesztés )
Javaslat Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel történő ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester
 

Budapest, 2012. október 25.

                                                                                                                Németh Szilárd sk.
                                                                                                                      polgármester