Rendkívüli testületi ülés - 2012.07.10.

2012. július 06. péntek, 10:29

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. július 10-én (kedden) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja:229. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2012. évi költségvetés kiadásainak csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (234. sz. előterjesztés ) - helyszíni kiosztás - az előterjesztő visszavonta!
Rendelettervezet Csepel közigazgatási területén belül vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatás antennáinak telepítésére vonatkozó korlátozásról
Előterjesztő: Gárday Balázs informatikai tanácsnok
                   Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 3. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat Felügyelő Bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: ( 226. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepeli olimpikonok jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: ( 227. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (233. sz. előterjesztés )
Javaslat "Európai Mobilitás hét" eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (231. sz. előterjesztés )
Javaslat fellebbezés visszavonására vonatkozó döntés meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (232. sz. előterjesztés ) + cserelap  + kiegészítés
Javaslat peren kívüli megegyezésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (235. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2012/2013-as tanév előkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: ( 228. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tamariska-domb területén lévő állattani értékek felmérésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 


Budapest, 2012. július 10.

 


         Németh Szilárd
     polgármester

Testületi ülés - 2012. június 28.

2012. június 22. péntek, 11:28

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. június 28-án (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-22 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-23 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (190. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 2. pontja:( 221. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - helyszíni kiosztás 
Javaslat "Csepel Díszpolgára" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Javaslat peres eljárás megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: ( 219. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti, 210107 helyrajzi számú ingatlan használatba adására izraelita imaház létesítése céljára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (185. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (188. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (197/1. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (189/1. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (…) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (182. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (201. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Javaslat gyermektartásdíj megelőlegezése jogcímen keletkezett behajthatatlan fizetési követelések elengedésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat kártérítés összegének kifizetéséhez előirányzat biztosítására a Polgármesteri Hivatal részére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 13. pontja: (213. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210146/18. hrsz. (KAZ Kft.) ingatlan kisajátításával összefüggő kártalanítási eljárás fedezetének meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 14 pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat oktatási, nevelési intézmények zászlózására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (207.sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójával összefüggő pályázatok tárgyában hozott 94/2012. (II.23.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (187. sz. előterjesztés )
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (tematikus hálózatok építése Csepel és testvérvárosai között)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Sakk Kultúra Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (223. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felkérésére segítségnyújtásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (211. sz. előterjesztés )
Javaslat közterület Teller Edéről történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 20. pontja: (225. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az uszoda engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (179. sz. előterjesztés )
Javaslat a 601/3/2003. (XI.25.) Kt. számú határozat visszavonására, a 200201/1. hrsz alatti közterület elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (220. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (204. sz. előterjesztés )
Javaslat megállapodás jóváhagyására a Humán Szolgáltatások Igazgatósága és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (208. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezés"u projekt ESZA tartalmát segítő „Együttm"uködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (209. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs program elnevezés"u projektben Programalap keretében pályázatok kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (199. sz. előterjesztés ) + FEB kivonat
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (210. sz. előterjesztés )
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére a 2012-2013. évi téli időszakra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (202. sz. előterjesztés )
Javaslat megújuló erőforrások felhasználásával kombinált épületenergetikai beruházások a kerület által fenntartott óvodákban és bölcsődékben
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (203. sz. előterjesztés )
Javaslat az Eötvös József Általános Iskola és a Katona József Általános Iskola villamos hálózat felújítási előirányzatai közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (212. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületéhez csatolt épületrészek állagmegőrzési és üzemeltetési kötlségeinek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (215. sz. előterjesztés ) + melléklet1 + melléklet2
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (216. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos telekhatár-rendezési és társasház megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (217. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1214. Bp. Szabadság u. 21. alatt található önkormányzati ingatlan felújításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csikó stny. 2/b. szám alatti helyiségek további hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (224. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények által használt ingatlanok teljes kör"u üzemeltetésének átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (191. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Katona J. u. 54-58. (208940/1. hrsz.) ingatlannal összefüggő jogi probléma rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (218. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gyermek Ifjúsági és Sportcentrum (Budapest, Hollandi út 8-10.) Sport Szabadidő és Rendezvény Központra való átnevezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (183. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (195. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (198. sz. előterjesztés )
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a nyári napközis táborhoz
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola és az Erdei Óvodák módosított alapító okiratainak korrekciójára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (222. sz. előterjesztés ) + Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézmény megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (193. sz. előterjesztés ) + Cserelapok
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 45. pontja: (194. sz. előterjesztés ) + Cserelapok
Javaslat a kerületi egészségügyi alapellátási tevékenységet megbízási szerződéssel végzők szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 46. pontja: (196. sz. előterjesztés ) + ELFOGADOTT MUNKATERV!
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 47. pontja:205. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 48. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. június 28.

 


         Németh Szilárd
     polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács
2012. június 06-án (szerda) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:


Fegyelmi Tanács tárgyalása a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője ellen a 243/2012. (V.10.) Kt. határozattal megindított fegyelmi ügyben

 

A Fegyelmi Tanács ülését követően a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről (T-21)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény gazdálkodásának átvilágítása kapcsán készült szakértői anyagban foglaltak és az arra adott intézményi észrevételek részletes megvitatására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő


Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés )
Javaslat alapfokú zeneoktatáshoz szükséges terembérleti szerződések jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. június 06.

 


         Németh Szilárd
     polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. június 01-jén (péntek) 14.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (176. sz. előterjesztés
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. június 01.

 

         Németh Szilárd
     polgármester

Testületi ülés - 2012. 05. 24.

2012. május 18. péntek, 13:23


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. május 24-én (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről (T-20 )
Előadó:Németh Szilárd polgármester 

 

Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-19)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Kúria Köf. 5040/2012/6. szám alatti, Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. rendeletét módosító 16/2011. (IV.28.) Kt. számú rendelete megsemmisítésére irányuló indítványt elutasító döntéséről (T-16)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Beszámoló a Csepeli Védőnői Szolgálat szigetszentmiklósi területen végzett - társulási megállapodásban foglalt - 2011. évi munkájáról (T-17)
Előadó: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Beszámoló a Hárosi Biztos május havi tevékenységéről (T-18 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (146. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (144. sz. előterjesztés) 
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (147. sz. előterjesztés) 
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjére vonatkozó javaslat támogatására, illetve a 2011. évi rendőrségi értékelő jelentés tárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (150. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (157. sz. előterjesztés  ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (143. sz. előterjesztés  ) + könyvvizsgálói szakvélemény +CSEVAK FEB  
Javaslat jogi lépések megtétele a „számvitel rendjének” megsértése miatt
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő, PEÜB elnök

 

Napirend 8. pontja: (163. sz. előterjesztés ) + Jegyzői észrevétel  + Cserelap
Javaslat az önkormányzattal kapcsolatos büntető eljárások átláthatóvá tételére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 9. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 10. pontja: (165. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. könyvvizsgálójának megbízására
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 11. pontja: ( 174. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (166. sz. előterjesztés )
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. könyvizsgálójának megválasztására a 2012.,2013. és 2014. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 13. pontja: (168. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására, az ügyvezető igazgató 2012. évre vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (167. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat a "Fut a Csepel" családi sport-, és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programmal kapcsolatos határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 18. pontja: (152. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat működési támogatás elosztására a csepeli egyházak részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (164. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli diákok színházlátogatásának anyagi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (148. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: ( 172. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Demokrata Fórum használatában volt 201.736/21. hrsz. alatti ingatlan további hasznosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (169. sz. előterjesztés  )
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes megállapodások módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (170. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Szabadság köz végénél közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (158. sz. előterjesztés )
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: ( 175. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok által - a 2012. évi pályázati kiírásra - benyújtott pályázatok elbírálására, támogatására
Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 32. pontja: (162. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat háziorvosi feladat-ellátási előszerződések megkötésére 
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 33. pontja: (161. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 34. pontja: (141. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (173. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat fegyelmi eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 36. pontja: (171. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 37. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2012. május 24.


Németh Szilárd 
polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. május 14-én (hétfő) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend 1. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2012. május 10.

 

Németh Szilárd
polgármester

 

 

 Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. május 10-én (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend 1. pontja: (138. sz. előterjesztés) + Hozzájáruló nyilatkozat
Javaslat fegyelmi eljárás megindítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2012. május 08.

 

Németh Szilárd
polgármester

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
(a 169/2012.(IV.23.) Kt. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően)
2012. május 3-án (csütörtökön) 08.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-15)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Beszámoló az Associata FIDEM Egyesület részére folyósított pénzügyi támogatás elszámolásáról
(T-14 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209969 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos testületi döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat vezetői besorolás korrigálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (123. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületi Rendőrkapitányság és Tűzoltóparancsnokság egyes munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester 

Napirend 4. pontja: (105/1. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (102/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (131. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (118. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 8. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/00173-1/2012. számú javaslatával összefüggő döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 9. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére történő ingyenes eszköz átadásra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 10. pontja: (112. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadására és a 2011. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 11. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 12. pontja: (119/1. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Csepp TV Kft. 2011. évi tevékenységéről, javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgató

Napirend 13. pontja: (133. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett programok, rendezvények, kiadványok költségeinek céltartalékból történő finanszírozására
Előterjesztő: Vida István Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgató

Napirend 14. pontja: (108/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

(130. sz. előterjesztés ) - Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására, az ügyvezető igazgató 2012. évre vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (99. sz. előterjesztés )
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (114/1. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgálói vélemény
Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (113. sz. előterjesztés ) + cserelap
Javaslat a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (107. sz. előterjesztés )
Javaslat peres eljárás megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (98. sz. előterjesztés ) + cserelap
Javaslat magasabb vezetői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (116. sz. előterjesztés )
Javaslat „Farkaslaka és Oroszhegy településekkel aláírt együttműködési megállapodások jóváhagyására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (110. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Dr. Filip Tamás- Kő, papír, olló című kötetének kiadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (109. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Vermes Miklós szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (124. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerületi Diáksport rendezvények lebonyolításának és sporteszközök beszerzésének támogatás nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (125. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Aranycsapat Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (126. sz. előterjesztés )
Javaslat Fitness 2000 testépítő és Erőemelő Sportszolgáltató Kft. részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a fogyatékkal élő csepeli sportolók támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (129. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Csepeli Roma Önkormányzat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (127. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Széchenyi u. 93. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (128. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szent István út 217. szám alatti ingatlan felújítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (97. sz. előterjesztés )
Javaslat döntés meghozatalára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérleti díj emelése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 31. pontja: (120. sz. előterjesztés )
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 32. pontja: (117. sz. előterjesztés )
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási területén működő intézmények által használt épületek felújításának, karbantartásának-hibaelhárításának, valamint az üzemeltetéssel összefüggő egyéb feladatok CSEVAK Zrt. által ellátására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 33. pontja: (136. sz. előterjesztés) + cserelapok (3. sz. melléklet) - Előterjesztő visszavonta
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkrományzata tulajdonában álló ingatlanok eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 34. pontja: (135. sz. előterjesztés )
Javaslat önkormányzati könyvvizsgáló pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 35. pontja: (111/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2012. évi pályázati kiírásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 36. pontja: (106. sz. előterjesztés )
Javaslat Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 37. pontja: (137. sz. előterjesztés )
Javaslat a 115/2012. (II.23.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 38. pontja: (104/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola és Központi Műhely, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, az Erdősor-Festő Utcai Óvoda, a Kádár Katalin Óvoda és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 39. pontja: (115. sz. előterjesztés ) + kiegészítő határozat
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 40. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Javaslat a 69/2012. (II.23.) és a 70/2012. (II.23.) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 41. pontja: (101. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 42. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2012. május 3.

 

                                                                                                                    Németh Szilárd 
                                                                                                                       polgármester

Nyílt ülés:

Rendkívüli testületi ülés - 2012. 04. 23.

2012. április 19. csütörtök, 15:30

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. április 23-án (hétfő) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (103. sz. előterjesztés)  
Javaslat gyermek üdültetésre alkalmas ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

 


Budapest, 2012. április 19.

      Németh Szilárd
     polgármester