Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. július 18-án (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (226. sz. előterjesztés )
Javaslat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezetői pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (216. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által meghirdetett TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (228. sz. előterjesztés )
Javaslat „A 2013. évi kerületi sportcélú támogatások” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (215. sz. előterjesztés )
Javaslat 10 MFt összeg átadására Budapest Főváros Kormányhivatala részére a XXI. kerületi Okmányiroda átköltöztetésének finanszírozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 6. pontja: (236. sz. előterjesztés )
Javaslat egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat „Láthatósági mellények megvásárlására csepeli alsó tagozatos tanulók részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (231. sz. előterjesztés )
Javaslat pedagógiai célú óvodai, iskolai művészeti programok támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (233. sz. előterjesztés )
Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben történő alkalmazásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (227. sz. előterjesztés )
Javaslat a Primagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. tulajdonában levő, 206759/1Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Damjanich János út 37-41. szám alatti (kivett gázcseretelep) ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 11. pontja: (234. sz. előterjesztés )
Javaslat a 203516Hrsz-ú természetben 1213 Buapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (225. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent Imre téri pavilonsor kiviteli tervdokumentáció készítés költségeinek megelőlegezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (235. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210235/3 hrsz.-ú (természetben a Budapest XXI., II. Rákóczi F. út nyugati oldala – Károli Gárpár utca sarok) ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (237. sz. előterjesztés ) - Helyszíni kiosztású
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlan eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (232. sz. előterjesztés )
Javaslat út- és járdaépítési munka megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 16. pontja: (224. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos T-85529M számú változási vázrajz módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (220. sz. előterjesztés )
Javaslat a Közterület-felügyelet feladat- és létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (219. sz. előterjesztés )
Javaslat az összevont óvodák által használt ingatlanok és a kapcsolódó eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (218. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény átalakítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (217. sz. előterjesztés )
Tájékoztató a „A Csepeli Gyártelep fejlesztési Stratégiája” előkészítésére létrehozott ad hoc bizottság eddig végzett munkájáról és javaslat az ezzel összefüggő 282/2013.(V.31.)Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán ad hoc bizottsági elnök

 

Napirend 21. pontja: (223. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák önálló jogi személyiségét megszüntető 77/2013. (II.28.) Kt. határozat; valamint az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 22. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel Örökség” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat tévesen megállapított házi szennyvízhálózat létesítési támogatás visszavonására, helyes támogatási összeg megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2013. július 18.


         Németh Szilárd
       polgármester

Testületi ülés - 2013. 06. 28.

2013. június 21. péntek, 13:06

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. június 28-án (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-24 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-23 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Beszámoló a hárosi biztos május havi tevékenységéről (T-22 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés ) + melléklet  
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 3. pontja: (213. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgálói jelentés – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (210. sz. előterjesztés ) - Egységes szerkezetben  – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet Csepel Városközpont rehabilitációs szabályozási tervének kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (174. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (169. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (211. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló az árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (170. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület, Völgy u. 8. szám alatti ingatlan, valamint a Csepeli Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem által használt ingóságok átadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (195. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (201. sz. előterjesztés )
Javaslat a 87/2013. (II.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (172. sz. előterjesztés )
Javaslat a 181/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (173. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (207. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat támogatás nyújtására Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (208. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola, Junior Európa Bajnokságon való részvételi költségeinek támogatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (182. sz. előterjesztés )
Javaslat Teller Ede-szobor elkészítésére vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (183. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (175. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 19. pontja: (209. sz. előterjesztés ) –Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 682/2012. (XII.13.) Kt. számú határozat (Budapest XXI. Kossuth L. u. 117/a – 201736/24. hrsz. – ingatlan kezelésbe adása) módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 20. pontja: (189. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének szöveges módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (176. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 22. pontja: (204. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi beszámolója a követeléskezelési tevékenységéről, különös tekintettel a hátralékkezelésre, és a kapcsolódó kintlévőségek kezeléséről
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 23. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat a 168/2012. (IV.23.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 24. pontja: (202. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (185. sz. előterjesztés )
Javaslat új építmény átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (197. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában levő, 213002/17 Hrsz-ú ingatlan eladására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (199. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló üzlethelyiségek eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (206. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 200539 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás jóváhagyására és felhatalmazás a tulajdonosi hozzájárulás aláírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (205. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat út- és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (187. sz. előterjesztés ) + cserelap
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (198. sz. előterjesztés )
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (168. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Roma Önkormányzat nyertes pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 36. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (188/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (203. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (190/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (194. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (212. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (171. sz. előterjesztés ) + cserelapok - Elfogadott 2013. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 45. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 46. pontja
Egyebek


Zárt ülés:

 

Napirend 47. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 48. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 49. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. június 28.

 

           Németh Szilárd
       polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. június 19-én (szerdán) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (165. sz. előterjesztés ) + Kiegészítő határozati javaslat - helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepel evezőtelepként funkcionáló 209951/4. és a 209956 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat megküldésére és szerződés aláírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2013. június 19.

 


         Németh Szilárd
      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 05. 31.

2013. május 24. péntek, 12:16

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. május 31-én (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt: (T-21 )
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (155. sz. előterjesztés) - helyszíni kiosztású
Javaslat "CSEPEL ÖRÖKSÉG" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (137. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (156. sz. előterjesztés ) + FEB határozat ,helyszíni kiosztású
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 4. pontja: (157. sz. előterjesztés ) + FEB határozat, helyszíni kiosztású
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 5. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Szent Imre tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos KEOP pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6 pontja: (158. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja:(160. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (161. sz. előterjesztés ) - helyszíni kiosztású
Javaslat BMX pálya építésére Királymajorban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (162. sz. előterjesztés ) - helyszíni kiosztású
Javaslat út-, és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a 196/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 11. pontja: (150. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (152. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (142. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (141. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (148. sz. előterjesztés )
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat „ad-hoc” bizottság létrehozására a Csepeli Gyárváros fejlesztési stratégiájának előkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (146. sz. előterjesztés )
Javaslat az intézmények és gazdasági társaságok bérgazdálkodásának és humánerőforrás gazdálkodásának átvilágítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Kft. tulajdonában volt 205196/1. hrsz. alatti ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola udvarán épült műfüves pálya használatával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (138. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli polgári védelmi időszaki kiállítás elhelyezéséül szolgáló 200.543 hrsz alatti ingatlan vagyonkezelésbe adására a Csepeli Városkép Kft. részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (136. sz. előterjesztés )
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat csepeli gyermekek évének meghirdetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat közérdekű adatok közzétételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (139/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szökőár utca 7. és a Csáklya utca 20. számú ingatlanok előtt közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" című, TÁMOP-6.1.2/13/2 kódszámú pályázaton konzorciumi tagként történő részvételének támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: ( 143. sz. előterjesztés )
Javaslat a TIPPTÓ Egészségügyi, Műszaki és Tanácsadó Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (135/1. sz. előterjesztés   )
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend .... pontja: (163. sz. előterjesztés) -helyszíni kiosztású- Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a 210023 hrsz-ú ingatlanon található felépítményrész tulajdonjog átruházására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Budapest, 2013. május 31.


         Németh Szilárd
      polgármester

Testületi ülés - 2013. 04. 25.

2013. április 19. péntek, 14:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. április 25-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a Csepeli Konzultáció eredményeiről (T-18 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

 

Tájékoztató a Csepeli Gyárváros fejlesztési stratégiájáról és társadalmi egyeztetéséről (T-14 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a prioritások bemutatása – az új jogszabályi háttér figyelembe vételével – a kerületben folyamatban lévő szabályozási tervek kapcsán (T-9 )
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Tájékoztató a kerületet érintő zöldfelületi kérdésekről és eredményekről (T-12 )
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-13 )
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Tájékoztató a Kerületi Környezetvédelmi Program alapállapotának felülvizsgálatáról (T-11 )
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Tájékoztató Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról (T-15 )
Előterjesztő: Samu-Óvári Judit irodavezető, Városrendezési Iroda

 

 Tájékoztató az Integrált ügyviteli rendszer bevezetéséről a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságnál (GSZI) (T-10 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a Humán Ellátási Körzet Modell bevezetésének lépéseiről (T-20 )
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Beszámoló a hárosi biztos március-április havi tevékenységéről (T-16 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatáról (T-17 )
Előterjesztő: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-19 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (131. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés- helyszíni
Javaslat politikai nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd FIDESZ-KDNP frakcióvezető

 

Napirend 2. pontja: (87. sz. előterjesztés )
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (111. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 4. pontja: (86. sz. előterjesztés )
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 6. pontja: (99. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (91/1. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (98. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (115. sz. előterjesztés) + Cserelap
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (97. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (94. sz. előterjesztés) + cserelap + könyvvizsgálói vélemény   
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (93. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (90. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (130. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Konzultáció eredményének ismeretében 1 milliárd forint összeg felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (119. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli óvóhely Csepeli Városkép Kft. által történő hasznosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (102. sz. előterjesztés )
Javaslat a Teller Ede szobor elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (103. sz. előterjesztés )
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (104. sz. előterjesztés )
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (118. sz. előterjesztés )
Javaslat többoldalú együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (105. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (124. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat döntés meghozatalára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tualjdonában és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésében álló, Daru domb elnevezésű földterület bérbeadása tárgyában
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (88. sz. előterjesztés )
Javaslat a 290/2012. (V.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (117. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (106. sz. előterjesztés )
Javaslat a Határon túli magyarok állampolgárságának megszerzésére és egyéb programok támogatására az Asociatia FIDEM Egyesületen keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (96. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel (10 hónap)” történő támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Kerület Tankerületén keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (120. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi kerületi sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (89. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 28. pontja: (85. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 29. pontja: (132. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. kerület Hollandi út 8.-10. sz. alatti ingatlan területén sportcsarnok létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (123. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (110/1. sz. előterjesztés )
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (127. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat háromszoros bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a 1215 Budapest, Árpád u. 10. fsz. 7. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (129. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Cirmos sétány 6-18. Társasház részére adandó kedvezményes visszatérítendő pénzügyi támogatás folyósításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (126. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat szabadtéri fitnesz parkok létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (82. sz. előterjesztés )
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (84. sz. előterjesztés )
Javaslat könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (83. sz. előterjesztés   )
Javaslat a Rendőrkapitányság használatából sebességmérő készülék visszavételének engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (92. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 39. pontja: (121. sz. előterjesztés )
Javaslat Tabáni István csepeli előadóművész megjelenő CD-jének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (125. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1214. Budapest, Kossuth Lajos u. 168. szám alatti 201031/65 hrsz. számú 52 nm alapterületű üzlethelyiség térítésmentes használatba adására a Roma Integrációs Munkacsoport részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (122. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről a 2013. évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (128. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat által ellátott járóbeteg-szakellátási feladatokhoz kapcsolódó Prevenciós Program Egészségkommunikáció 2013. (PPE 2013) projekt bevezetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (101. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (113. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 45. pontja: (114. sz. előterjesztés )
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 46. pontja: (116. sz. előterjesztés )
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 47. pontja: (109. sz. előterjesztés ) +FEB határozat
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 48. pontja: (108. sz. előterjesztés ) + FEB határozat
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 49. pontja:(100. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 50. pontja: (133. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés - helyszíni
Javaslat a FőKÉTÜSZ részére 2013.05.03.-ra a Sport Szabadidő és Rendezvényközpontba tervezett rendezvény térítésmentes biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 51. pontja
Egyebek

 

Zárt ülés:

Napirend 52. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 53. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat Csiki Ferencné lakáshasználó részére határozott idejű bérleti szerződés biztosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Budapest, 2013. április 25.

           Németh Szilárd
       polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 04. 11.

2013. április 10. szerda, 13:16

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. április 11-én (csütörtökön) 07.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (80. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Demokrata Fórum használatában volt 201.736/21. hrsz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe vételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (81. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (79. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent László úti lakótelep közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (78. sz. előterjesztés )
Javaslat a Rákóczi téren gyalogos-átkelőhely létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (77. sz. előterjesztés )
Javaslat területkijelölés fapótlásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (75. sz. előterjesztés )
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. szám alatti Ü5. üzlethelyiség térítésmentes bérbeadására a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (76. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth utca 89. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 2012. 12. 21. napján kelt bérleti szerződése módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. április 10.


         Németh Szilárd
      polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. március 28-án (csütörtök) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (69. sz. előterjesztés )
Javaslat néhai Csepeli Szabó Béla az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (63. sz. előterjesztés )
Javaslat az Öveges program végrehajtásához szükséges konzorcium létrehozására és a Támogatási Szerződés aláírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (64. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására, a Nepomuki Szent János szobor és környéke restaurálásával kapcsolatos feladok ellátására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (66. sz. előterjesztés )
Javaslat a volt Görgey iskola (213002/38. hrsz., Budapest XXI. kerület Csikó sétány 2/a.) ingatlanára vonatkozó vételi ajánlat megtételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (74. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (70. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2013. évi pályázati kiírásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (67. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (65. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2012. évi kiegészítő útépítési normatív támogatásból megvalósuló útépítések címlistájának kiegészítésére és összegeinek átcsoportosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (71. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gubacsi híd lábánál a Csepel Evezős Klub Sport Egyesület előtti területen parkoló építésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (72. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (68. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság javított alapító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 12. pontja: (73. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2013. március 27.
 


         Németh Szilárd
      polgármester

Testületi ülés - 2013. 02. 28.

2013. február 22. péntek, 11:53

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 28-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 2012. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről (T-2 )
Előterjesztő: Galgócz Deák Antal tűzoltó ezredes, tűzoltóparancsnok

 

Tájékoztató Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett rendezvények, kiadványok megvalósításáról, a céltartalékból történt finanszírozásáról (T-6 )
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Tájékozató a járási hivatalok működésének megkezdésével, az átadott ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatban (T-4 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékozató a településrendezés és településfejlesztés kérdéseivel kapcsolatos jogszabályi háttérről (T-5 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel ÓFALU KSZT-vel kapcsolatosan Budapest Fővárossal lefolytatott kétoldalú egyeztetésről (T-7 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékozató a hárosi biztos február havi tevékenységéről (T-3 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-8 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (24. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Zárt ülés:

Napirend 2. pontja: ( 59. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés, helyszíni kiosztás
Javaslat ”CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (33. sz. előterjesztés ) + melléklet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (39. sz. előterjesztés ) + kiegészítés 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (47. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (26. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (28. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet + kiegészítés  
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (58. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2012. (VI.28.), a 25/2012. (VIII.30.), 29/2012. (IX.27.) és 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (53. sz. előterjesztés ) + KÉT vélemény  + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (36. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodák önállóan működő költségvetési státuszának megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (45. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (27. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (23. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (44. sz. előterjesztés ) + Helyszíni kiosztású kiegészítés
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (60. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az Élő Színházi Irodalom program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (25. sz. előterjesztés )
Javaslat dupla üstös mozgó tábori főzőkészülék elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (35. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos egyes határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (34. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program Konzorciumi Együttműködési Megállapodása módosulásának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (51. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programban résztvevő társasház homlokzat színezési költségének támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (38. sz. előterjesztés )
Javaslat Kiss János altb. u. 53-59. társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 22. pontja: (61. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat tulajdonosi döntés a Csepeli Strand árainak jóváhagyására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

 Napirend 23. pontja: (54. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság szervezeti változásából adódó létszámcsökkentés finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (32. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (55. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére, valamint Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (48. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 27. pontja: (62. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Csepel Szent István út 170. sz. alatti ingatlan - Halásztelki Református Egyházközség részére történő - térítésmentes vagyonkezelésébe adása tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (49. sz. előterjesztés )
Javaslat tulajdonosi döntés a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér átalakítása okán felépítendő pavilonsor megépítésének fedezetéül szolgáló, bérleti jogok értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának módjáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (50. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút szabályozási vonalába eső ingatlanok Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adásáról szóló ajándékozási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (52. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210147 helyrajzi számú ingatlanra feljegyzett perindítás tényének telekalakítás utáni átjegyzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (21. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (40. sz. előterjesztés )
Javaslat háromszoros bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 114. VIII/49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (46. sz. előterjesztés )
Javaslat a Páskom utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (57. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepelen megrendezni kívánt "Pacha Fesztivállal" kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (41. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 708/2012. (XII.13.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (56. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés + Cserelap
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (43. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (22. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 39. pontja: (42. sz. előterjesztés  )
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (37. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 41. pontja:
Egyebek


Budapest, 2013. február 28.

 

         Németh Szilárd
     polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 02. 25.

2013. február 21. csütörtök, 11:04

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 25-én (hétfőn) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (30. sz. előterjesztés )
Javaslat az 5000 fő feletti önkormányzatok részleges adósságkonszolidációjával kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja: (31. sz. előterjesztés ) – helyszíni kiosztású
Javaslat közterületek nevének megváltoztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. február 25. 

 

         Németh Szilárd  
      polgármester