Testületi ülés - 2014. 06. 26.

2014. június 20. péntek, 12:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az Országos Mentőszolgálattal kötött Támogatási megállapodásról (T-10 )
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatban (T-12 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató Budapesti Rendőr-Főkapitánysággal a túlszolgálat finanszírozására, valamint a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságával kötött együttműködési megállapodásról
Előadó: Németh Szilárd polgármester (T-13 )

Tájékoztató a hárosi biztos – előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos (T-14 )

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-11 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (169. sz. előterjesztés) - Sürgősségi
Javaslat "Kitüntető címek adományozására"
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 214084 hrsz (természetben: II. Rákóczi Ferenc út 338.) ingatlan útszélesítéshez szükséges részének kisajátításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Nyílt ülés:

(141. sz. előterjesztés )+(1.sz. melléklet ) +(2.sz. melléklet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (167. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Kálvária Park létrehozására a Tamariska dombon
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (170. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Szent Imre szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (130. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (136. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

(137. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról - 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat kerületi fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint korábban hozott- fejlesztési feladatokkal kapcsolatos – az 59. és a 60/2014. (III.04.) Kt. számú valamint a 211/2014. (V.23.) Kt. számú képviselő-testületi határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 13. pontja: (158. sz. előterjesztés ) + (Kiegészítés ) + (Könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (172. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat „Beszámolási lehetőség biztosítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (127/1. sz. előterjesztés )
Javaslat Akácfa utcai Kiserdő területén illemhely elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (126. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (125. sz. előterjesztés )
Javaslat „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (171. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat "a 2014. évi kerületi sportcélú támogatások" elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (135/2. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (161. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

Napirend 24. pontja: (148. sz. előterjesztés )
Javaslat az Élő Színházi Irodalom program keretén belül a Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesülettel történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat szociális lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja: (157. sz. előterjesztés )
Javaslat 18 db lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (164. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (179. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület területén, a Csalitos Óvoda mögött lévő terület kiemelt zöldfelületi értékké nyilvánítására
Előterjesztő: Tenk András képviselő

(173. előterjesztés ) - Sürgősségi - Napirend elfogadás előtt levéve!
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 30. pontja: (165. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a labdarúgó világbajnokság alkalmából a Szent Imre téren felállított önkormányzati rendezvénysátorral kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (142. sz. előterjesztés )
Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására, és Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 32. pontja: (163. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében az „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése” című pályázat Támogatási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 33. pontja: (166. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs program során létrejött két új létesítmény térítésmentes használatba adásáról, továbbá a Többfunkciós sportcélú terem vagyonkezelésbe adásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 34. pontja: (168/1. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Bocskai István Református Oktatási Központ részére kedvezményes terembérlet engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 35. pontja: (152. sz. előterjesztés )
Javaslat  egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 36. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat  szabadtéri fitneszparkok létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 37. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 38. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat a gyermek és szociális közétkeztetés közbeszerzéséről szóló 221/2014. (V.23.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 39. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 97/2013. (II.28.) Kt. és a 98/2013. (II.28.) Kt. számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 40. pontja: (143. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 Napirend 41. pontja: (131. sz. előterjesztés )

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 42. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014/2015-ös nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 43. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 44. pontja: (150. sz. előterjesztés )
Javaslat két integráló óvodai csoport indítására a Nagy Imre ÁMK-ban autizmus spektrum zavarral küzdó gyermekek ellátása érdekében
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 45. pontja: (132. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 46. pontja: (133. sz. előterjesztés )
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 47. pontja: (139. sz. előterjesztés) - 2014. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 48. pontja: (162. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 49. pontja: (174. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 2101146/16 helyrajzi számú (Budapest XXI. Központi út) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 50. pontja: (175. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 209968 helyrajzi számú (Budapest XXI. Weiss Manfréd utca) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 51. pontja: (176. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 213083 helyrajzi számú (Budapest XXI. Orion u. 14.) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 52. pontja: (177. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3. és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 53. pontja: (178. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1213 Budapest, Szent László út 115. szám alatti ingatlanra vonatkozó, Tesco bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Budapest, 2014. június 27.

                                                                                                                             Németh Szilárd sk.
                                                                                                                                  polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 06. 17.

2014. június 16. hétfő, 13:22

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 17-én (kedd) 7.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (123. sz. előterjesztés )
Javaslat szabadidős járőri tevékenységgel kapcsolatos döntésre és a 150/2014. (IV. 24.) Kt számú határozat második részének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2014. június 17.

 

                                                                                                                      Németh Szilárd sk.
                                                                                                                        polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 5-én (csütörtök) 7.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (119. sz. előterjesztés ) + (hatályos egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (121. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városrendezési és Építési Szabályzata (CSVÉSZ) módosítás véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 3. pontja: (120. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2014. évi pályázati felhívás módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (122. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Kolonincs György Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. június 05.


Németh Szilárd sk.
polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 23-án (pénteken) 7.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (108. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat csepeli adósságkezelési modell projekt elindítására és támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (114. sz. előterjesztés )
Javaslat hozzájárulás adására a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéshez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (113. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. szám alatti ingatlan megszerzésével kapcsolatos 129/2014.(IV.07.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (112. sz. előterjesztés )
Javaslat "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban" elnevezésű projekthez kapcsolódó laboratóriumi eszközök beszerzésére vonatkozó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fogyasztóbarát Kerület” elnevezésű programhoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (117. sz. előterjesztés )
Javaslat "2014. évi kerületi sportcélú támogatások" pályázat kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2014. évi pályázati kiírásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (118. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében - "Csepel Városközpont intergált rehabilitációja 2. ütem" című pályázati Támogatási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (115. sz. előterjesztés )
Javaslat a gyermek- és szociális közétkeztetés közbeszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat támogató nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 11. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására, valamint kiegészítő támogatások folyósításának megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2014. május 23.

                                                                                                                               Németh Szilárd sk.
                                                                                                                                polgármester

Testületi ülés - 2014. 04. 24.

2014. április 18. péntek, 14:03

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

 

Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-8 )
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató Csepeli Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a 2013. évben (T-5)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatáról (T-6)
Előadó: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-7 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (73. sz. előterjesztés) + (hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (74. sz. előterjesztés) + (hatályos rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (99. sz. előterjesztés ) + (hatályos egységes szerkezetű rendelet ) - SÜRGőSSÉGI!
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda megbízott vezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (105. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
28.200.000,- Ft összeg elkülönítésére az Országos Mentőszolgálat támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (106. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (88. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (98. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint éves munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (96. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a KLIK Budapesti XXI. Tankerület által kért véleményezési jog gyakorlására az iskolák szakmai alapdokumentumainak módosításához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (103. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Szabadkikötő Szabályozási Tervvel összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (104. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megnyert 20x40 méteres műfüves futballpálya megépítéséről szóló együttműködési megállapodás aláírására, illetve az üzemeltetési költségek biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (107. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat alternatív étkeztetés támogatására a Jedlik Ányos Gimnáziumban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett „Rögtön Jövök!” program keretében öt darab üzlethelyiség bérleti jogának megpályáztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (100. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 207313 hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (101. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 201664/5. hrsz-ú (természetben: II. Rákóczi Ferenc úton található) ingatlan önkormányzati tulajdont meghaladó részének térítésmentes használatba vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (102. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 64/2014. (III.04.) Kt. számú határozat visszavonására és a 209927 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. szám alatti Ü5. üzlethelység térítésmentes bérbeadására a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak jutalmazására a 2014. március 29-én megtartott egészségnapi rendezvényen végzett munkájukért
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (93. sz. előterjesztés ) + (Szociálpolitikai Kerekasztal vélemény )
Javaslat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (92. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (87/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 30. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonkezelési Megállapodásban meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 31. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 32. pontja: (84/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 33. pontja: (81. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend 34. pontja: (80. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend 35. pontja: (97. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 36. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2014. április 24.

 

                                                                                                              Németh Szilárd sk.
                                                                                                                  polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 04. 07.

2014. április 04. péntek, 11:17

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 07-én (hétfőn) 12.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház
(1212 Budapest, Rákóczi tér 34.)


Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (71. sz. előterjesztés ) - (helyszíni kiosztás)
Javaslat tulajdonosi hozzájárulási döntés meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (70. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. április 7.

 

Németh Szilárd sk.
polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 20-án (csütörtök) 7.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (66. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Munkásotthon támogatásával kapcsolatos feltételekről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
a.)    (63/a. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

b.)    (63/b. sz. előterjesztés )
Javaslat „Csepel Díszpolgára” és „Csepel Örökség” díjasok jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (64. sz. előterjesztés )
Javaslat Szabadkikötő Szabályozási Tervvel kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (67. sz. előterjesztés )
Javaslat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a Csete Balázs Szakközépiskolára vonatkozó „Vagyonkezelési szerződés” elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (65. sz. előterjesztés )
Javaslat az 55/2014. (III.04.) Kt. határozat (Javaslat támogatások nyújtására) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (68. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. március 20.

Németh Szilárd sk.
polgármester

Testületi ülés - 2014. 03. 04.

2014. február 26. szerda, 15:36

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 4-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Beszámolóként napirendre véve (lásd: 14. napirend)!
Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet eddigi működéséről (T-1) 
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a HPV elleni védőoltás 2013. évi beadásáról és tájékoztatás a 2014. évi oltásról    (T-2)
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-4 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás aláírására a Budapest Szabadkikötő Logisztikai Zrt-vel
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet ) + Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (37. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (26. sz. előterjesztés )
Javaslat a 808/2013. (XII.18.) KT. számú határozat (Birkózó edzők bérének finanszírozása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (45. sz. előterjesztés)  + (mellékletek)+ (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)  + KÉT állásfoglalás  + Kiegészítés + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (25. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (55. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat igazgatási szünet időpontjára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (44. sz. előterjesztés ) + 1. sz. melléklet , + 2. sz. melléklet , + 3. sz. melléklet , + 4. sz. melléklet
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (61. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszínen kiosztva
Javaslat 18 db önkormányzati lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására az Országos Mentőszolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (62. sz. előterjesztés Az ülésen vették fel napirendre (lásd:T-1)!
Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet eddigi működéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetésére és új megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (58. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (59. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Csepel Sport Club Alapítvánnyal
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (47. sz. előterjesztés )
Javaslat a 203516 Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (56. sz. előterjesztés )
Javaslat a 441/2013.(VII.18.) Kt. számú határozat alapján önkormányzati tulajdonba került 202788/69 hrsz-ú (természetben : Kőrösi Sándor u. és Vezeték u. csatlakozása), 209927 hrsz-ú (természetben: Védgát u-tól északra) 210039 hrsz-ú (természetben: Előd u. és Budafoki út kereszteződése), ingatlanok kezelőjének kijelölésére és a 209961/8 hrsz-ú (természetben: Francia-öböltől északra) ingatlan kezelőjének kijelölésére és hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (48. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Szent István út 234. számú ingatlan új kezelőjének kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (60. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszínen kiosztva
Javaslat a 8655. dűlő (Háros) közvilágítás kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (20/1. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásra vonatkozó intézkedésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás kötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat árvízi védekezés után felmerült költség viselésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Nem került napirendre a 37/2014. (III.04.) Kt. határozat értelmében!
Napirend ...... pontja:
  (49. sz. előterjesztés)
Javaslat magyarországi túlélők felkutatására Liszicsanszkban
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 36. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 38. pontja: (30 sz. előterjesztés) + Intézkedési terv
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Zárt ülés:

 

Napirend 39. pontja: (51. sz. előterjesztés) - Helyszíni kiosztás!
Javaslat kitüntető címek adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 40. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 41. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítása, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

Budapest, 2013. március 04.

 

                                                                                                                         Németh Szilárd sk.
                                                                                                                           polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. február 07-én (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (12. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (13. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Csepel középtávú településfejlesztési stratégiájára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (14. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról véleményalkotásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (15. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gyermekláncfű Óvodáinak (1213 Budapest, Fenyves utca 28. sz. és Repkény utca 86. sz.), valamint 8 db önkormányzati ingatlan, illetve a Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Vágóhíd utca 68-74. sz.) telken belüli csatornahálózatának megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (16. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi normatív útépítési címlistára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (10. sz. előterjesztés )
Javaslat a rendőrség részére átadott gépjárművek (LBP-564, LBP-565) használati idejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (17. sz. előterjesztés )
Javaslat a Levente II. elnevezésű történelmi fontosságú magyar II. világháborús kiképző repülőgép újraépítésének támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (18. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Csepeli Strand téli üzemeltetéséhez szükséges uszodabefedés előirányzat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 9. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a 17. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Budapest, 2014. február 07.


                                                                                                                    Németh Szilárd sk.
                                                                                                                      polgármester