Testületi ülés - 2014. 11. 27.

2014. november 21. péntek, 12:53

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 27-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről (T-19 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-20 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:


(275. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta.
Javaslat a Csillagtelepi Óvodák intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 1. pontja: (292. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (287. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (295. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet Sürgősségi
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (290. sz. előterjesztés )
Javaslat az általános tartalékból tervezett és megvalósított kerületi fejlesztési feladatok forrásainak, valamint a 255/2004. (VI.17.) Kt. számú határozatban meghatározott forrás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (291. sz. előterjesztés )
Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (293. sz. előterjesztés )
Javaslat a 405/2014. (IX.25.) Kt. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére a Budapest Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 8. pontja: (296. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat vízi közmű (szennyvízcsatorna és szennyvízátemelő) átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat az útépítések során megépült földfeletti tűzcsapok térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (294. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Szent Imre téri felszín alatti nyilvános illemhely Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. általi üzemeltetésbe vételéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi Ferenc u. 73.) ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület használati szerződés módosítására (Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlan)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az "Akácfa utcai kiserdőben" elhelyezett szaniterkonténer felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (281. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (282. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerületének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (289. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodáknak és a bölcsődéknek juttatott "tisztasági csomagok" további biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (288. sz. előterjesztés )
Javaslat elektromos pianínó vásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (284. sz. előterjesztés )
Javaslat helyettes szülői szolgálatra vonatkozó ellátási szerződés aláírására
Eőterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat ivóvízvezetékek megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (297. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 329/2014. (VI.26.) Kt. határozat kiegészítésére, a Szederfa utca szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (298. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat prémiumfeladat kitűzésére a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (299. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat prémiumfeladat kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (300. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat megállapodás megkötésére a Csepeli Ukrán Önkormányzattal
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

(286. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta.
Javaslat a Vénusz u. 13-15. szám alatti 136 m2 helyiség kezelésének átadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (277. sz. előterjesztés )
Javaslat Bursa Ösztöndíj ad hoc bizottság létrehozására
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök, Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 

 

Napirend 25. pontja : (278. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat által beszerzett gépjárműpark használatára
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

Napirend 26. pontja: (276. sz. előterjesztés ) + Munkaterv 558/2014. (XI.27.) Kt. határozattal elfogadott
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves – novemberi és decemberi – valamint 2015. I. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (283. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 28. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. november 27.

 

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 11. 11.

2014. november 07. péntek, 14:40

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 11-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (266. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (268. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében – „ A csepeli Sport-, Szabadidő- és rendezvényközpont korszerűsítése” című pályázat Támogatási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (267. sz. előterjesztés )
Javaslat a Vermes Miklós utcában megépült 78 m hosszú tűzivíz vezeték és földfeletti tűzcsap térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (264. sz. előterjesztés )
Javaslat 2014. évi fapótlásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (263. sz. előterjesztés )
Javaslat dr. Pechl Edina fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (269. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel belváros karácsonyi díszkivilágítására 2014.11.30. – 2015.01.06. között
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (270. sz. előterjesztés )
Javaslat a 484/2014. (X.30.) Kt. határozatban jóváhagyott illetmény megállapítás kezdő időpontjának helyesbítésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

Napirend 8. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat a házi szennyvízhálózat rákötésére kiírt pályázat keretében elnyert támogatások mértékére, valamint egyes pályázatok érvénytelenségének megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Budapest, 2014. november 11.


Borbély Lénárd sk.
polgármester

Alakuló ülés - 2014. 10. 30.

2014. október 28. kedd, 12:19

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 30-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne az
Országzászló
illetve a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményeit
Előadó: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A Képviselő-testület tagjainak eskütétele és a megbízó levelek átadása
Esküvevő: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A polgármester eskütétele
Esküvevő: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A város kulcsának átadása
Előadó: Németh Szilárd és Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja:
Javaslat a polgármester juttatásainak megállapítására (256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja:

    a.)     Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással

    b.)    A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
             Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (258/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az alpolgármesterek juttatásainak megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (259. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet + függelékei)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 5. pontja:
     a.)    Javaslat a képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak, valamint a                                   képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására (261. előterjesztés)
             Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

      b.)    A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
              Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzati képviselők javadalmazásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Sport Club Alapítvány és a Csepel Evezős Klub Sportegyesület között korábban létrejött, a Budapest XXI. kerület, belterület 209956 és 209951/4. (Gubacsi hídfő) helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó használati megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 8. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat "Kitüntető cím adományozására"
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. október 30.

 

                                                                                                                            Borbély Lénárd sk.
                                                                                                                                 polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 10.10.

2014. október 09. csütörtök, 10:39

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 10-én (péntek) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (251. sz. előterjesztés ) Helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött 2014. évi prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (254. sz. előterjesztés ) Helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött 2013. évi prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (252. sz. előterjesztés ) Helyszíni kiosztás
Javaslat Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (2014.)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (253. sz. előterjesztés ) Helyszíni kiosztás
Javaslat Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (2013.)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására az Asociatia FIDEM Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (250. sz. előterjesztés)
Javaslat az emeltszintű útfelújításhoz kiegészítő munkák elvégzésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (255. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel-Belváros Római Katolikus Főplébánia felújításához támogatás nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2014. október 10.

 

                                                                                                                         Németh Szilárd sk.
                                                                                                                             polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 10. 06.

2014. október 03. péntek, 13:43

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 6-án (hétfőn) 7.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (247. sz. előterjesztés ) + mellékletei
Javaslat a Csepel Sport Club Alapítvánnyal kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (244. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (246. sz. előterjesztés )
Javaslat a 383/2014 (IX.10.) Kt., 384/2014. (IX.10.) Kt. számú határozatok (Kerületi fenntartású általános iskolák és középiskola támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXI. Tankerületén keresztül) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (245. sz. előterjesztés )
Javaslat orvostechnikai eszközök megvásárlására és haszonkölcsönbe adására az Országos Mentőszolgálat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. október 06.

 

                                                                                                                                Németh Szilárd sk.
                                                                                                                                    polgármester

Testületi ülés - 2014. 09. 25.

2014. szeptember 19. péntek, 13:19

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptember 25-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-18 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-17 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-16 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (236. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződés módosítására, a Felügyelő Bizottság újraválasztására és az Alapító Okirat módosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (235. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítására, a Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság újraválasztására és az Alapító Okirat módosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (214. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet) + (könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (198. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Javaslat az 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság hatásköreit szabályozó 1/B mellékletben található III. 2. pont bővítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 6. pontja: (226. sz. előterjesztés) + (független könyvvizsgálói vélemény )
Beszámoló a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program” fenntartási időszakában történő helyiséghasználatról és működtetésről szóló megállapodások elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program” és a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” projektek keretében a programalap menedzsment feladatok végrehajtásában részt vevő Polgármesteri Hivatal bevonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat új konzorciumi partner bevonására a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” projekt megvalósításába
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (239. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja projekthez” kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötendő feladatellátási szerződés megkötéséig az elszámolási szabályok meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet . pontja: (213. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kódex-Kontroll Kft. részére megítélt vállalkozói díj és egyéb költségek megfizetéséhez fedezet biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (230. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a képviselők személyes használatába adott eszközök megvásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (229. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatalával 2012. október 30-án kötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a 320/2014. (VI.26.) Kt. határozat (A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (237. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a támogatás nyújtására a Gombos Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat a 206883 hrsz-ú, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által közösen használt ingatlan használati viszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (234. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 336/2014. (VI. 26.) határozatának kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat beruházásában megvalósított új létesítmények vagyonkezelésbe adására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (231. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a 210235/3 hrsz-ú (II. Rákóczi Ferenc út – Károli Gáspár utca) és a 210671/36 hrsz-ú (Tejút utca –Rakéta utca) ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződések jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes műjégpálya üzemeltetésére a 2013. és 2014. évben a csepeli általános iskolások szervezett keretek között történő téli korcsolyaoktatásának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat 2014. évi őszi cserjeültetési programra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló Jedlik Ányos Gimnázium részére öltözőszekrények beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet-használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)
Javaslat előirányzat biztosítására a Humán Szolgáltatások Igazgatósága részére informatikai eszközök beszerzése céljából
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (233. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat ultrahang diagnosztikai eszközök megvásárlására és haszonkölcsönbe adására a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatainak meghatározására a Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 115. szám alatti nyugdíjas klubházzal kapcsolatban
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet  . pontja: (201. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (227. sz. előterjesztés )
Javaslat a KLIK Budapesti XXI. kerület fenntartásában működő iskolák által elnyert iskolagyümölcs-program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 32. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014/2015. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet . pontja: (204. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő:
Pákozdi József képviselő

 

Napirend 33. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat a "2015. Évi Belső Ellenőrzési Terv" jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 34. pontja:

a.) (206. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010-2014 évi működéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

b.) (228. sz. előterjesztés ) + (Beszámoló ) + (Mellékletek: 1-10-ig , 11-14-ig, 15-18-ig, 19-20-ig, 21-24-ig )
Beszámoló a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2010-2014. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

c.) (232. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011-2014 évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

d.) (212. sz. előterjesztés)
Beszámoló főépítészi tevékenységről a 2010. októbertől 2014. szeptemberig terjedő időszakra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 35. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 36. pontja: (240. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat közbeszerzési eljárás előkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (241. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a 209604 hrsz-ú ingatlan (természetben a Kossuth Lajos utca 55-61. sz. és a Templom utca 32-38. szám alatti társasház épületek között található zöld terület) kezelési jogának átadásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (243. sz. előterjesztés) – Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a feladat-ellátási szerződések módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 39. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 41. pontja: (238. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat kitüntető címek adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 42. pontja: (242. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Intézményvezetői megbízásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. szeptember 25.

 

                                                                                                                        Németh Szilárd sk.
                                                                                                                          polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 09. 10.

2014. szeptember 08. hétfő, 13:33

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptember 10-én (szerda) 7.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajánlat elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületi fenntartású általános iskolák és középiskola támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerületén keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat defibrillátorok megvásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Ments Életet Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. szeptember 10.

 

Németh Szilárd sk.
polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 08. 22.

2014. augusztus 18. hétfő, 14:00

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. augusztus 22-én (péntek) 7.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

 

Tájékoztató Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságával túlszolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodás 1. sz. módosításáról, valamint adományozási szerződés aláírásáról (T-15 ) + (melléklet)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, a Humán Szolgáltatások Igazgatóság és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (187. sz. előterjesztés) + (5/2011.(II.25. ) hatályos egységes szerkezetű rendelet, 29/2013.(X.3.) ör.
Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek lakásingatlanok elidegenítésével kapcsolatos módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (182. sz. előterjesztés )
Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fővárosi Közgyűlés által kiírt „Közösségi célú városrehabilitációs programok” elnevezésű pályázati konstrukción történő részvételről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnáziumban létrejött új természettudományos laboratóriumba hűtő klíma beépítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szent Imre téri nyilvános illemhely üzemeltetésbe vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat kültéri fintneszpark helyszínének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat álláshelybővítésre az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvodában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 10. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat választási bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat „Díszpolgári cím adományozására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. augusztus 22.

 

                                                                                                                   Németh Szilárd sk.
                                                                                                                       polgármester

Testületi ülés - 2014. 06. 26.

2014. június 20. péntek, 12:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az Országos Mentőszolgálattal kötött Támogatási megállapodásról (T-10 )
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatban (T-12 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató Budapesti Rendőr-Főkapitánysággal a túlszolgálat finanszírozására, valamint a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságával kötött együttműködési megállapodásról
Előadó: Németh Szilárd polgármester (T-13 )

Tájékoztató a hárosi biztos – előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos (T-14 )

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-11 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (169. sz. előterjesztés) - Sürgősségi
Javaslat "Kitüntető címek adományozására"
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 214084 hrsz (természetben: II. Rákóczi Ferenc út 338.) ingatlan útszélesítéshez szükséges részének kisajátításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Nyílt ülés:

(141. sz. előterjesztés )+(1.sz. melléklet ) +(2.sz. melléklet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (167. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Kálvária Park létrehozására a Tamariska dombon
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (170. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Szent Imre szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (130. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (136. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

(137. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról - 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat kerületi fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint korábban hozott- fejlesztési feladatokkal kapcsolatos – az 59. és a 60/2014. (III.04.) Kt. számú valamint a 211/2014. (V.23.) Kt. számú képviselő-testületi határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 13. pontja: (158. sz. előterjesztés ) + (Kiegészítés ) + (Könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (172. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat „Beszámolási lehetőség biztosítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (127/1. sz. előterjesztés )
Javaslat Akácfa utcai Kiserdő területén illemhely elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (126. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (125. sz. előterjesztés )
Javaslat „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (171. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat "a 2014. évi kerületi sportcélú támogatások" elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (135/2. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (161. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

Napirend 24. pontja: (148. sz. előterjesztés )
Javaslat az Élő Színházi Irodalom program keretén belül a Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesülettel történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat szociális lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja: (157. sz. előterjesztés )
Javaslat 18 db lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (164. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (179. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület területén, a Csalitos Óvoda mögött lévő terület kiemelt zöldfelületi értékké nyilvánítására
Előterjesztő: Tenk András képviselő

(173. előterjesztés ) - Sürgősségi - Napirend elfogadás előtt levéve!
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 30. pontja: (165. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a labdarúgó világbajnokság alkalmából a Szent Imre téren felállított önkormányzati rendezvénysátorral kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (142. sz. előterjesztés )
Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására, és Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 32. pontja: (163. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében az „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése” című pályázat Támogatási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 33. pontja: (166. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs program során létrejött két új létesítmény térítésmentes használatba adásáról, továbbá a Többfunkciós sportcélú terem vagyonkezelésbe adásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 34. pontja: (168/1. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Bocskai István Református Oktatási Központ részére kedvezményes terembérlet engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 35. pontja: (152. sz. előterjesztés )
Javaslat  egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 36. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat  szabadtéri fitneszparkok létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 37. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 38. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat a gyermek és szociális közétkeztetés közbeszerzéséről szóló 221/2014. (V.23.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 39. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 97/2013. (II.28.) Kt. és a 98/2013. (II.28.) Kt. számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 40. pontja: (143. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 Napirend 41. pontja: (131. sz. előterjesztés )

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 42. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014/2015-ös nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 43. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 44. pontja: (150. sz. előterjesztés )
Javaslat két integráló óvodai csoport indítására a Nagy Imre ÁMK-ban autizmus spektrum zavarral küzdó gyermekek ellátása érdekében
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 45. pontja: (132. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 46. pontja: (133. sz. előterjesztés )
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 47. pontja: (139. sz. előterjesztés) - 2014. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 48. pontja: (162. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 49. pontja: (174. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 2101146/16 helyrajzi számú (Budapest XXI. Központi út) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 50. pontja: (175. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 209968 helyrajzi számú (Budapest XXI. Weiss Manfréd utca) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 51. pontja: (176. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 213083 helyrajzi számú (Budapest XXI. Orion u. 14.) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 52. pontja: (177. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3. és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 53. pontja: (178. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1213 Budapest, Szent László út 115. szám alatti ingatlanra vonatkozó, Tesco bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Budapest, 2014. június 27.

                                                                                                                             Németh Szilárd sk.
                                                                                                                                  polgármester