Rendkívüli testületi ülés 2013. 11. 11.

2013. november 08. péntek, 13:09

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 11-én (hétfőn) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november 11.

 


         Németh Szilárd sk.
     polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 10. 25.

2013. október 24. csütörtök, 10:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 25-én (pénteken) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (305. sz. előterjesztés )
Javaslat néhai Gyulai Mihály és néhai dr. Kreisz Károly az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (310. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hivatalában” című projektben
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (306. sz. előterjesztés )
Javaslat vízközmű vagyon átadására a Fővárosi Önkormányzatnak
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (307. sz. előterjesztés )
Javaslat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Szczecin városban állítandó alkotás létrehozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (308. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Asociatia FIDEM Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (317. sz. előterjesztés )
Javaslat 3D laparoszkópos torony megvásárlása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (318. sz. előterjesztés )
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti földrészlet földgázellátására vonatkozó megállapodás, továbbá a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges költségek jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (316. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium részleges vizesblokk felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (309. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. kerület azon közterületeinek kijelölésére, ahol az életvitelszerű lakhatás jogellenesnek minősül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirendt 10. pontja: (314. sz. előterjesztés )
Javaslat „Kábítószer-prevenciós program támogatására” (KAB-ME-13) és a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására” (KAB-KEF-13) elnevezésű pályázatokon történő részvételre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (311. sz. előterjesztés )
Javaslat 201736/1. hrsz. alatt nyilvántartott közterület elnevezésének megerősítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (312. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (315. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által a TÉR-KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 14. pontja: (313. sz. előterjesztés) – helyszíni kiosztású
Javaslat a házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. október 25.


Németh Szilárd sk.
 polgármester

Testületi ülés - 2013. 09. 27.

2013. szeptember 27. péntek, 13:06

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. szeptember 27-én (pénteken) 08.00 órai 

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató „A csepeli gyárváros fejlesztési stratégiája” ad hoc bizottság munkájáról (T-25) 

Előadó: Reznicsek Zoltán ad hoc bizottság elnöke

 

Beszámoló a hárosi biztos előző testületi ülés óta végzett tevékenységéről (T-26 )
Előadó:Balogh Ernő hárosi biztos 
  

  

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatban (T-27 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

         Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-28 )
         Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

        Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-31 )
        Előadó:Németh Szilárd polgármester 
 

 

Tájékoztató a "Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program" elnevezésű programhoz biztosított kiegészítő forrás felhasználásáról (T-29)
Előadó: Werner Péter vezérigazgató

 

 

Tájékoztató a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban elnevezésű projekthez biztosított kiegészítő forrás felhasználásáról (T-30 )
Előadó:Werner Péter vezérigazgató 

 

 

  

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (267. sz. előterjesztés )

Javaslat néhai Svercsics József az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 2. pontja: (296. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat árvízi védekezésben résztvevők jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

    

 

Napirend 3. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 4. pontja: (287. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

          Napirend 5. pontja: (283. sz. előterjesztés ) - Független könyvvizsgálói jelentés - Sürgősségi előterjesztés
          Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
 Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
          Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 6. pontja: (279. sz. előterjesztés  )
Beszámoló a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

           Napirend 7. pontja: (265. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

        

      Napirend 8. pontja: (294. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
      Beszámoló a Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről megküldött jelentéséről (témaszám: 1082), valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről

Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

  

Napirend 9. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 10. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő, a Kerületi Hivatal által használt infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

         Napirend 12. pontja: (250. sz. előterjesztés)

        Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására,  valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

         Előterjesztő: Németh Szilárd plgármester

 

         Napirend 13. pontja: (248. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
         Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos határozat visszavonására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az „Akácfa utcai kiserdőben” elhelyezett felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” elnevezésű pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (268/1. sz. előterjesztés )

           Javaslat támogatások nyújtására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (269. sz. előterjesztés)

           Javaslat 5.000.000,-Ft összeg elkülönítésére a Pető Intézet támogatására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (280. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2014. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

 

Napirend 20. pontja: (274. sz. előterjesztés )

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

          Napirend 21. pontja: (281. sz. előterjesztés )

Javaslat a BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete között megkötendő Együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (292. sz. előterjesztés ) -Sürgősségi előterjesztés
Javaslat bérleti szerződés megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt-vel
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

  

          Napirend 23. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat „a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium” elnevezésű projekt megvalósítását segítő együttműködési megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

            Napirend 24. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (261. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő

 

         (295. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!

       Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2012.
      (XI.29.) számú önkormányzati rendelete módosításának előkészítsére
      Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 26. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőre kiírt pályázat alapján történő üzemeltetésre 

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

          Napirend 27. pontja: (291. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés

          Javaslat Csepeli Konzultáció folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd FIDESZ-KDNP frakcióvezető

Napirend 28. pontja:  (285. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés+ zártan kezelendő melléklet- Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest, Akácfa u. 20. sz. alatti ingatlan eladására kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, a nyertes pályázat kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

        (288. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!
        Javaslat a Budapest XXI. kerület belterület 209600/1. hrsz. alatt felvett, 1339 m2
        alapterületű, (természetben: Budapest XXI., Kossuth L. u. 22.) kivett vendéglő
        megjelölésű ingatlan 620 m2 alapterületű részének eladására kiírt pályázat 
        érvényességének és eredményességének megállapításáról, a nyertes pályázat
        kihirdetéséről
        Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

       (290. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!

       Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 20807/1. hrsz. alatt felvett,
       7976 nm alapterületű (természetben: Budapest XXI., Széchenyi u. 89-91.) kivett
       beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 1050 m2 alapterületű részének eladására
       kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, a
       nyertes pályázat kihirdetéséről
       Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (284. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 210023 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

   Napirend 30. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady projekt keretében az Árpád utcában megépített kutyafuttató vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

          Napirend 31. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához használatba adott helyiség átalakítási munkáinak finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

 Napirend 32. pontja: (286. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
 Javaslat a Budapest, XXI. Sás u. 3. Társasház kéményfelújításának finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

         Napirend 33. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Javaslat komposztálási program folytatására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (282. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat intézmények gázérzékelőkkel való felszerelésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester 

Napirend 35. pontja: (289. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat iskolai öltözőszekrények beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (293. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a "Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában" című projekt önrészének kiegészítésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester         

         Napirend 37. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására 

          Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (257. sz. előterjesztés) + FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat a 104/2013. (II.28.) Kt. számú határozat (Csepelen megrendezni kívánt „Pacha Fesztivál”-lal kapcsolatos döntés meghozatalára) végrehajtási határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (252. sz. előterjesztés) + zártan kezelendő melléklet

          Javaslat rendszámfelismerő rendszer telepítésére a kerületben

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

          Napirend 41. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására 

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Javaslat delegáltak megválasztására intézményi tanácsok létrehozásához
Az előterjesztő visszavonta

Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

  

Napirend 42. pontja: (277. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2013/2014. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 Napirend 43. pontja : (275. sz. előterjesztés)

           Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

            Zárt ülés:

  

          Napirend 44. pontja: (256. sz. előterjesztés)

          Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

          Napirend 45. pontja: (264. sz. előterjesztés)

         Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megkötésére valamint támogatás visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. szeptember 27.

 

                                                                                                  Németh Szilárd sk.

                                                                                                               polgármester

  

                                                                                                 

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 08. 29.

2013. augusztus 28. szerda, 14:26

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend 1. pontja: (239. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (240. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szent István út 217. szám alatt működő háziorvosi praxisok ideiglenes áthelyezésére a Mansfeld Péter u. 1-3. szám alatti épületbe
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" című programsorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: NémethSzilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat a Posztógyári Tanuszoda (Tanműhelyköz 2.) rendkívüli felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében megküldött pályázati hiánypótlás teljesítéséhez szükséges határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (242. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program” elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a „természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű projekthez kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (243. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nyirő József Kárpát-medencei irodalmi és műveltségi verseny lebonyolításához szükséges többletforrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (245. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2013. augusztus 28.


      Németh Szilárd
      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 08. 26.

2013. augusztus 23. péntek, 11:57

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. augusztus 26-án (hétfőn) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Zárt ülés:


Napirend 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat határozott idejű lakásbérleti szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 

Budapest, 2013. augusztus 23.

 


         Németh Szilárd
      polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. július 18-án (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (226. sz. előterjesztés )
Javaslat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezetői pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (216. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által meghirdetett TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (228. sz. előterjesztés )
Javaslat „A 2013. évi kerületi sportcélú támogatások” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (215. sz. előterjesztés )
Javaslat 10 MFt összeg átadására Budapest Főváros Kormányhivatala részére a XXI. kerületi Okmányiroda átköltöztetésének finanszírozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 6. pontja: (236. sz. előterjesztés )
Javaslat egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat „Láthatósági mellények megvásárlására csepeli alsó tagozatos tanulók részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (231. sz. előterjesztés )
Javaslat pedagógiai célú óvodai, iskolai művészeti programok támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (233. sz. előterjesztés )
Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben történő alkalmazásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (227. sz. előterjesztés )
Javaslat a Primagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. tulajdonában levő, 206759/1Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Damjanich János út 37-41. szám alatti (kivett gázcseretelep) ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 11. pontja: (234. sz. előterjesztés )
Javaslat a 203516Hrsz-ú természetben 1213 Buapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (225. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent Imre téri pavilonsor kiviteli tervdokumentáció készítés költségeinek megelőlegezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (235. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210235/3 hrsz.-ú (természetben a Budapest XXI., II. Rákóczi F. út nyugati oldala – Károli Gárpár utca sarok) ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (237. sz. előterjesztés ) - Helyszíni kiosztású
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlan eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (232. sz. előterjesztés )
Javaslat út- és járdaépítési munka megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 16. pontja: (224. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos T-85529M számú változási vázrajz módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (220. sz. előterjesztés )
Javaslat a Közterület-felügyelet feladat- és létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (219. sz. előterjesztés )
Javaslat az összevont óvodák által használt ingatlanok és a kapcsolódó eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (218. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény átalakítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (217. sz. előterjesztés )
Tájékoztató a „A Csepeli Gyártelep fejlesztési Stratégiája” előkészítésére létrehozott ad hoc bizottság eddig végzett munkájáról és javaslat az ezzel összefüggő 282/2013.(V.31.)Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán ad hoc bizottsági elnök

 

Napirend 21. pontja: (223. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák önálló jogi személyiségét megszüntető 77/2013. (II.28.) Kt. határozat; valamint az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 22. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel Örökség” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat tévesen megállapított házi szennyvízhálózat létesítési támogatás visszavonására, helyes támogatási összeg megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2013. július 18.


         Németh Szilárd
       polgármester

Testületi ülés - 2013. 06. 28.

2013. június 21. péntek, 13:06

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. június 28-án (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-24 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-23 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Beszámoló a hárosi biztos május havi tevékenységéről (T-22 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés ) + melléklet  
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 3. pontja: (213. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgálói jelentés – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (210. sz. előterjesztés ) - Egységes szerkezetben  – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet Csepel Városközpont rehabilitációs szabályozási tervének kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (174. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (169. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (211. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló az árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (170. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület, Völgy u. 8. szám alatti ingatlan, valamint a Csepeli Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem által használt ingóságok átadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (195. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (201. sz. előterjesztés )
Javaslat a 87/2013. (II.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (172. sz. előterjesztés )
Javaslat a 181/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (173. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (207. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat támogatás nyújtására Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (208. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola, Junior Európa Bajnokságon való részvételi költségeinek támogatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (182. sz. előterjesztés )
Javaslat Teller Ede-szobor elkészítésére vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (183. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (175. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 19. pontja: (209. sz. előterjesztés ) –Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 682/2012. (XII.13.) Kt. számú határozat (Budapest XXI. Kossuth L. u. 117/a – 201736/24. hrsz. – ingatlan kezelésbe adása) módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 20. pontja: (189. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének szöveges módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (176. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 22. pontja: (204. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi beszámolója a követeléskezelési tevékenységéről, különös tekintettel a hátralékkezelésre, és a kapcsolódó kintlévőségek kezeléséről
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 23. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat a 168/2012. (IV.23.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 24. pontja: (202. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (185. sz. előterjesztés )
Javaslat új építmény átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (197. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában levő, 213002/17 Hrsz-ú ingatlan eladására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (199. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló üzlethelyiségek eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (206. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 200539 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás jóváhagyására és felhatalmazás a tulajdonosi hozzájárulás aláírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (205. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat út- és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (187. sz. előterjesztés ) + cserelap
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (198. sz. előterjesztés )
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (168. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Roma Önkormányzat nyertes pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 36. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (188/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (203. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (190/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (194. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (212. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (171. sz. előterjesztés ) + cserelapok - Elfogadott 2013. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 45. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 46. pontja
Egyebek


Zárt ülés:

 

Napirend 47. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 48. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 49. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. június 28.

 

           Németh Szilárd
       polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. június 19-én (szerdán) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (165. sz. előterjesztés ) + Kiegészítő határozati javaslat - helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepel evezőtelepként funkcionáló 209951/4. és a 209956 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat megküldésére és szerződés aláírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2013. június 19.

 


         Németh Szilárd
      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 05. 31.

2013. május 24. péntek, 12:16

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. május 31-én (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt: (T-21 )
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (155. sz. előterjesztés) - helyszíni kiosztású
Javaslat "CSEPEL ÖRÖKSÉG" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (137. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (156. sz. előterjesztés ) + FEB határozat ,helyszíni kiosztású
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 4. pontja: (157. sz. előterjesztés ) + FEB határozat, helyszíni kiosztású
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 5. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest Főváros Kormányhivatala részére a Szent Imre tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos KEOP pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6 pontja: (158. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja:(160. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (161. sz. előterjesztés ) - helyszíni kiosztású
Javaslat BMX pálya építésére Királymajorban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (162. sz. előterjesztés ) - helyszíni kiosztású
Javaslat út-, és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a 196/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 11. pontja: (150. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (152. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetben
Rendelettervezet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (142. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (141. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (148. sz. előterjesztés )
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat „ad-hoc” bizottság létrehozására a Csepeli Gyárváros fejlesztési stratégiájának előkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (146. sz. előterjesztés )
Javaslat az intézmények és gazdasági társaságok bérgazdálkodásának és humánerőforrás gazdálkodásának átvilágítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Nonprofit Kft. tulajdonában volt 205196/1. hrsz. alatti ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola udvarán épült műfüves pálya használatával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (138. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli polgári védelmi időszaki kiállítás elhelyezéséül szolgáló 200.543 hrsz alatti ingatlan vagyonkezelésbe adására a Csepeli Városkép Kft. részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (136. sz. előterjesztés )
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat csepeli gyermekek évének meghirdetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat közérdekű adatok közzétételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (139/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szökőár utca 7. és a Csáklya utca 20. számú ingatlanok előtt közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" című, TÁMOP-6.1.2/13/2 kódszámú pályázaton konzorciumi tagként történő részvételének támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: ( 143. sz. előterjesztés )
Javaslat a TIPPTÓ Egészségügyi, Műszaki és Tanácsadó Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (135/1. sz. előterjesztés   )
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend .... pontja: (163. sz. előterjesztés) -helyszíni kiosztású- Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a 210023 hrsz-ú ingatlanon található felépítményrész tulajdonjog átruházására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Budapest, 2013. május 31.


         Németh Szilárd
      polgármester