Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 20-án (csütörtök) 7.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (66. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Munkásotthon támogatásával kapcsolatos feltételekről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
a.)    (63/a. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

b.)    (63/b. sz. előterjesztés )
Javaslat „Csepel Díszpolgára” és „Csepel Örökség” díjasok jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (64. sz. előterjesztés )
Javaslat Szabadkikötő Szabályozási Tervvel kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (67. sz. előterjesztés )
Javaslat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a Csete Balázs Szakközépiskolára vonatkozó „Vagyonkezelési szerződés” elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (65. sz. előterjesztés )
Javaslat az 55/2014. (III.04.) Kt. határozat (Javaslat támogatások nyújtására) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (68. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére támogatás nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. március 20.

Németh Szilárd sk.
polgármester

Testületi ülés - 2014. 03. 04.

2014. február 26. szerda, 15:36

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 4-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Beszámolóként napirendre véve (lásd: 14. napirend)!
Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet eddigi működéséről (T-1) 
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a HPV elleni védőoltás 2013. évi beadásáról és tájékoztatás a 2014. évi oltásról    (T-2)
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-4 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás aláírására a Budapest Szabadkikötő Logisztikai Zrt-vel
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet ) + Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (37. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (26. sz. előterjesztés )
Javaslat a 808/2013. (XII.18.) KT. számú határozat (Birkózó edzők bérének finanszírozása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (45. sz. előterjesztés)  + (mellékletek)+ (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)  + KÉT állásfoglalás  + Kiegészítés + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (25. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (55. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat igazgatási szünet időpontjára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (44. sz. előterjesztés ) + 1. sz. melléklet , + 2. sz. melléklet , + 3. sz. melléklet , + 4. sz. melléklet
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (61. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszínen kiosztva
Javaslat 18 db önkormányzati lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására az Országos Mentőszolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (62. sz. előterjesztés Az ülésen vették fel napirendre (lásd:T-1)!
Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet eddigi működéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetésére és új megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (58. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (59. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Csepel Sport Club Alapítvánnyal
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (47. sz. előterjesztés )
Javaslat a 203516 Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (56. sz. előterjesztés )
Javaslat a 441/2013.(VII.18.) Kt. számú határozat alapján önkormányzati tulajdonba került 202788/69 hrsz-ú (természetben : Kőrösi Sándor u. és Vezeték u. csatlakozása), 209927 hrsz-ú (természetben: Védgát u-tól északra) 210039 hrsz-ú (természetben: Előd u. és Budafoki út kereszteződése), ingatlanok kezelőjének kijelölésére és a 209961/8 hrsz-ú (természetben: Francia-öböltől északra) ingatlan kezelőjének kijelölésére és hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (48. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Szent István út 234. számú ingatlan új kezelőjének kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (60. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszínen kiosztva
Javaslat a 8655. dűlő (Háros) közvilágítás kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (20/1. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásra vonatkozó intézkedésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás kötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat árvízi védekezés után felmerült költség viselésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Nem került napirendre a 37/2014. (III.04.) Kt. határozat értelmében!
Napirend ...... pontja:
  (49. sz. előterjesztés)
Javaslat magyarországi túlélők felkutatására Liszicsanszkban
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 36. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 38. pontja: (30 sz. előterjesztés) + Intézkedési terv
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Zárt ülés:

 

Napirend 39. pontja: (51. sz. előterjesztés) - Helyszíni kiosztás!
Javaslat kitüntető címek adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 40. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 41. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítása, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

Budapest, 2013. március 04.

 

                                                                                                                         Németh Szilárd sk.
                                                                                                                           polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. február 07-én (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (12. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (13. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Csepel középtávú településfejlesztési stratégiájára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (14. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről és Budapest Főváros Rendezési Szabályzatáról véleményalkotásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (15. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gyermekláncfű Óvodáinak (1213 Budapest, Fenyves utca 28. sz. és Repkény utca 86. sz.), valamint 8 db önkormányzati ingatlan, illetve a Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Vágóhíd utca 68-74. sz.) telken belüli csatornahálózatának megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (16. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi normatív útépítési címlistára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (10. sz. előterjesztés )
Javaslat a rendőrség részére átadott gépjárművek (LBP-564, LBP-565) használati idejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (17. sz. előterjesztés )
Javaslat a Levente II. elnevezésű történelmi fontosságú magyar II. világháborús kiképző repülőgép újraépítésének támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (18. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a Csepeli Strand téli üzemeltetéséhez szükséges uszodabefedés előirányzat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 9. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a 17. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Budapest, 2014. február 07.


                                                                                                                    Németh Szilárd sk.
                                                                                                                      polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2014. 01.20.

2014. január 17. péntek, 11:40

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. január 20-án (hétfőn) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (4. sz. előterjesztés ) (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (3. sz. előterjesztés ) + előszerződés + 1. sz. melléklet + 2. sz. melléklet + 3. sz. melléklet + 4. sz. melléklet + 5. sz melléklet + 6. sz. melléklet + 7. sz. melléklet + 8. sz. melléklet + 9. sz. melléklet + 10. sz. melléklet + 11. A. sz. melléklet + 11. B. sz. melléklet + 12. sz. melléklet + 13. sz. melléklet + 14. sz. melléklet,cseredokumentum + Ajánlat1 + Ajánlat2  + FEB mellekletek
Javaslat a Budapest XXI. kerület belterület 210235/3. hrsz. (II. Rákóczi Ferenc út – Károli Gáspár u.) alatt felvett 9163 m2 alapterületű és a 210671/36. hrsz. (Tejút u  Rakéta u.) alatt felvett 4993 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan eladására kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, valamint a nyertes pályázat kihirdetéséről, és a fenti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel, illetőleg csere jogcímén történő átruházása tekintetében kötendő megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (5. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (2. sz. előterjesztés )
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti földrészlet földgázellátására vonatkozó megállapodás költségét jóváhagyó 668/2013. (X.25.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (7. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi fapótlásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés )
Javaslat 18+2 személyes busz beszerzésére Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatala részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (6. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (9. sz. terjesztés )
Javaslat 2014. évi "Virágos Csepelért" program
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Budapest, 2014. január 20.


Németh Szilárd sk.
polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. január 14-én (kedden) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés )
Javaslat a települési önkormányzatok adósságának 2014. évi adósságátvállalásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Budapest, 2014. január 14.


Németh Szilárd sk.
polgármester

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. december 18-án (szerdán) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (405. sz. előterjesztés )
Javaslat az Új Csepeli Konzultációval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (375. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (377. sz. előterjesztés )+ egységes szerkezetű rendelet  + pályázati kiírás
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (382. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (386. sz. előterjesztés )+ egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (379. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Okmányirodájának átköltözéséhez biztosított pénzeszköz átadására vonatkozó határozatok visszavonására, új határozat meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja: (390. sz. előterjesztés)
Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére
a)    Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 88-90. szám alatt található tornacsarnok hasznosítására, valamint stratégiai együttműködési megállapodás aláírására a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel (390/a. sz. előterjesztés )
b)    Javaslat a Szent István út 170. szám alatti ingatlan tornatermének hasznosításra, valamint stratégiai együttműködési megállapodás és bérleti szerződés aláírására a Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sportegyesülettel (390/b. sz. előterjesztés )
c)    Javaslat birkózó edzők bérének finanszírozására (390/c. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (389. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Munkásotthon Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (388. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (406. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására az Asociata FIDEM Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (387. sz. előterjesztés )
Javaslat Martinász szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (381. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Jobb velünk a Világ! 2013” programhoz történő csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (376. sz. előterjesztés )
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (380. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (399. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletköltség finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Javaslat 2013. évi fapótlásról (400. sz. előterjesztés) Napirendről levéve
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (402. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek forrás biztosítására (XXI.,Erdősor u. 16-26. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (401. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek forrás biztosítására (XXI.,Csillag u. 2-4. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (392. sz. előterjesztés )
Javaslat út- és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (393. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kárpáti utca, Medve utca és a Fűz utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (385/1. sz. előterjesztés )
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (403. sz. előterjesztés )
Javaslat Bocskai István Református Oktatási Központ részére kedvezményes terembérlet engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (396. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók részére lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (384. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (395. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére körzeti megbízotti irodák kialakításához helyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (394. sz. előterjesztés )
Javaslat a Közterület-felügyelet engedélyezett létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (391. sz. előterjesztés )
Javaslat a 200543 hrsz-ú (természetben: Budapest XXI., Tejút u. 12.) a Fodor József Szakképző Iskolának helyt adó ingatlan jogi helyzetének rendezésére, valamint az étkeztetési feladatok ellátására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (398. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Mária Montessori” módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvánnyal történő ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (397. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (378. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI., II. Rákóczi F. út 241/b. (200209/6 hrsz.) számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 30. pontja: (383. sz. előterjesztés )
Javaslat Hivatásetikai Kódex jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Zárt ülés:

Napirend 31. pontja: (404. sz. előterjesztés)
Javaslat Csatári Gyula és Csatári Gyuláné szociális bérlakásban történő elhelyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 32. pontja: (407. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 33. pontja: (408. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Budapest, 2013. december 18.


Németh Szilárd sk.
polgármester

Testületi ülés - 2013. 11. 28.

2013. november 22. péntek, 15:41

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 28-án (csütörtökön) 13.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-35 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató az óvodák üzemeltetésének ellátásáról (T-33 )
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a hárosi biztos – előző testületi ülés óta végzett – tevékenységéről (T-32 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-34 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (347. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (322. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (361. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (350. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (352. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (346. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (368. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi - egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (362. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

 

Napirend 9. pontja: (367. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (333. sz. előterjesztés  ) + könvvizsgálói jelentés  + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (334. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgáló jelentés
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (325. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (373. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Tóth Endre intézményvezető illetményének emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (372. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (348. sz. előterjesztés )
Javaslat a 185/2013. (IV.25.) Kt. és a 272/2013. (V.31.) Kt. (Támogatások nyújtására vonatkozó) határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (337/1. sz. előterjesztés  )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (349. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (358. sz. előterjesztés )
Javaslat a "Kétoldali Ifjúsági kulturális programok támogatására (IFJ-GY-13-D) elnevezésű pályázaton történő részvételre, valamint a pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására".
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (374. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat stratégiai megállapodás aláírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (370. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében együttműködési megállapodások megkötésére és a projekt előkészítési költségek elkülönítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (355. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (340. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23 pontja: (366. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Beszámoló a Budapest, XXI. Kerüle Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Között megkötött Vagyonkezelési Megállapodásban meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (331. sz. előterjesztés )
Javaslat a Katona József Általános Iskola villamoshálózatának felújítására hozott határozatok által biztosított előirányzatok maradványösszegének visszahelyezésére a céltartalékba
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 25. pontja: (332. sz. előterjesztés )
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (365. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli általános iskolások biztonságos szállítására a testnevelési óra keretében tartandó úszásoktatásra az iskola és a Csepeli Tanuszoda között
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (335. sz. előterjesztés )
Javaslat többletfeladatokhoz és soron kívüli felújítási feladat elvégzéséhez pótelőirányzat biztosítására a Csepeli Városkép Kft. számára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (371. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat rendezvények lebonyolításának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet     pontja- az előterjesztő visszavonta
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (338 sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (341. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 (363. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek ellátásához forrás biztosítására (XXI., Erdősor u. 16-26. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 (364. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek ellátásához forrás biztosítására (XXI., Csillag u. 2-4. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (342. sz. előterjesztés )
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (343. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program során beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 205920/4. hrsz. (Toboz u.) és a Budapest XXI. kerület belterület 205922. hrsz. (Mély u.) alatt felvett ingatlanok eladására kiírt pályázat eredménytelenségének megállapításáról és kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (345. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (357. sz. előterjesztés )
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila

 

Napirend 36. pontja: (360. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (326. sz. előterjesztés  )
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (369. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilváníthatósága érdekében kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (327. sz. előterjesztés )
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 40. pontja: (328. sz. előterjesztés )
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (329. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (330. sz. előterjesztés)  + Cserelap
Javaslat helyiségbérleti szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (320. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi ellenőrzésekről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 44. pontja: (321. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 45. pontja: (359. sz. előterjesztés )
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

 (323. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend 46. pontja: (354. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 47. pontja: (353. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

Napirend 48. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

(339. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 (351. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 49. pontja: (356. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. november 28.

 

Németh Szilárd s.k.
polgármester

Rendkívüli testületi ülés 2013. 11. 11.

2013. november 08. péntek, 13:09

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 11-én (hétfőn) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november 11.

 


         Németh Szilárd sk.
     polgármester

Rendkívüli testületi ülés - 2013. 10. 25.

2013. október 24. csütörtök, 10:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 25-én (pénteken) 07.30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (305. sz. előterjesztés )
Javaslat néhai Gyulai Mihály és néhai dr. Kreisz Károly az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (310. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Komplex szervezetfejlesztési projekt lefuttatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Hivatalában” című projektben
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (306. sz. előterjesztés )
Javaslat vízközmű vagyon átadására a Fővárosi Önkormányzatnak
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (307. sz. előterjesztés )
Javaslat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Szczecin városban állítandó alkotás létrehozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (308. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Asociatia FIDEM Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (317. sz. előterjesztés )
Javaslat 3D laparoszkópos torony megvásárlása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (318. sz. előterjesztés )
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti földrészlet földgázellátására vonatkozó megállapodás, továbbá a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges költségek jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (316. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium részleges vizesblokk felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (309. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. kerület azon közterületeinek kijelölésére, ahol az életvitelszerű lakhatás jogellenesnek minősül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirendt 10. pontja: (314. sz. előterjesztés )
Javaslat „Kábítószer-prevenciós program támogatására” (KAB-ME-13) és a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására” (KAB-KEF-13) elnevezésű pályázatokon történő részvételre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (311. sz. előterjesztés )
Javaslat 201736/1. hrsz. alatt nyilvántartott közterület elnevezésének megerősítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (312. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (315. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által a TÉR-KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 14. pontja: (313. sz. előterjesztés) – helyszíni kiosztású
Javaslat a házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. október 25.


Németh Szilárd sk.
 polgármester

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail