Vagyonnal kapcsolatos rendeletek

Írta: 2011. április 13. szerda, 19:03

 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Egységes szerkezetben

Alaprendeletet módosította: 15/2012. (V.24.) ör.; 23/2012. (VII.04.) ör.; 10/2013. (III.06.) ör.; 18/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet; 21/2013. (VI.05.) ör; 44/2013. (XII.20.) ör.; 4/2014. (III.11.) ör., 12/2017.(V31.) ör.; 25/2018. (XI.21.)ör., 4/2019. (III.06.) ör.; 11/2021. (VI.14.) ör.; 10/2022. (VI.1.) ör.;

 

 

 

Szociális tárgyú rendeletek

Írta: 2011. április 13. szerda, 19:04

 

 

pdf Egységes szerkezetű 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete

Az alaprendeletet módosította:12/2004.(III.2)Kt, 12/2005.(IV.19.)Kt; 24/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt, 4/2006.(II.21.)Kt, 5/2006.(II.21.)Kt; 27/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 22/2007.(V.15.)Kt; 9/2008.(II.21.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 21/200.(IX.18.)Kt; 15/2009.(IV.16.)Kt; 22/2009.(VI.18.)Kt; 32/2009.(IX.22.)Kt; 12/2010.(IV.20.)Kt; 18/2010.(VI.15.)Kt; 10/2011.(III.31.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

pdf Egységes szerkezetű 35/2004. (IX.21.) a vis maior támogatás igénybevételéről

 Az alaprendeletet módosította: 10/2007.(III.26.)Kt, 22/2008.(X.21.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt;

 

Egységes szerkezetben 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

Alaprendeletet módosította: 12/2013. (III.06.) ör.; 32/2013. (XII.4.) ör.; 7/2014. (III.10.) ör.; 8/2015. (II.27.) ör.; 8/2016. (II.29.) ör., 12/2016. (III.31.) ör.; 8/2017. (IV.05.) ör.; 34/2017. (XII.19.) ör., 9/2018. (II.28.) ör.; 6/2019.(IV.01.) ör; 11/2019. (VI.28.) ör., 3/2020. (IV.03.) ör., 5/2022. (III.02.) ör.,

 

pdf 4/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Hatályon kívül helyezte: 28/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

 Egységes szerkezetben a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Alaprendeletet módosította: 28/2015. (XI.04.) ör.; 3/2016. (II.01.) ör.; 16/2016. (V.31.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 16/2017. (VII.04.) ör.

 

28/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről

Hatályon kívül helyezte: 13/2017. (V.31.) ör.

 

13/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről
Hatályon kívül helyezte: 19/2017. (IX.01.) ör.

 

16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 8/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályon kívül helyezi a 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet

 

19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról
Alaprendeletet módosította a 11/2018. (V.04.) ör., 9/2019. (V.02.) ör.; 7/2020. (VI.12.) ör.; 8/2021. (VI.11.) ör.;
Egységes szerkezetben a 19/2017. (IX.01.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról

 

Egységes szerkezetben a 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

 

  

 

 

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 6/2015. (III.04.) ör.; 25/2015. (VII.1.) ör.; 4/2016. (II.01.) ör.; 13/2016. (V.11.) , 20/2016. (XI.21.), 9/2017. (V.04.), 20/2017. (X.04.), 13/2018. (V.04.), 8/2019. (V.02.), 16/2019. (XI.06.), 20/2019. (XII.04.) ör.; 10/2021. (VI.14.) ör.; 9/2022. (VI.1.) ör.;

 

 

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással
POHI_SzMSz_1. sz. módosítása

 

Oktatással kapcsolatos rendeletek

Írta: 2011. április 13. szerda, 19:06

 

 

pdf Egységes szerkezetű 7/2004.(III.2.) az önkormányzat testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról
Az alaprendeletet módosította: 45/2004.(XI.16.)Kt; 7/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(II.26.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt rendeletek;

 

pdf Egységes szerkezetű 21/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
Az alaprendeletet módosította:
35/2006.(XI.28.)Kt;14/2010.(V.18.)Kt rendelet

 

Egységes szerkezetű 44/2007. (XII.18.)Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Az alaprendeletet módosította: 26/2008.(XII.18.)Kt; 20/2009.(VI.18.)Kt; 2/2010.(I.26.)Kt; 30/2010.XII.16.)Kt; 51/2011.(XII.15) ör; 37/2012. (XII.13.) ör; 1/2014.(I.24.) ör.; 24/2014.(XII.03.) ör.; 27/2015. (IX.30. ) ör.; 2/2016. (II.01.) ör.; 2/2017.(II.01.); 15/2018. (V.04.)
Hatályon kívül helyzete: 23/2019. (XII.04.) ör.

 

23/2019. (XII.04.) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól
Alaprendeletet módosította: 19/2020. (XII.04.) ör., 
Egységes szerkezetben a 23/2019. (XII.04.) ör. az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól