2015. 06. 25. - Testületi ülés

2015. június 19. péntek, 13:09


Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. június 25-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13 )
Elődadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 2014. évben (T-12 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-11 ) + Kiegészítés
Előadó: dr. Polinszky Tibor mb. főépítész

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (216. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat  „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (217. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője kinevezésének visszavonására és az új intézményvezető kinevezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (221. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az óvodák szervezeti összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (218. sz. előterjesztés )
Javaslat sírhely megváltási díj átvállalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (201. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Kicsi Jenő háziorvossal történő szerződések megkötése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (222. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 120. fszt./1. (Hrsz.:201736/9/A/257) szám alatti önkormányzati lakás Milák Lajosnénak történő bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (223. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. kerület Árpád u. 10. I. em. 32. (Hrsz.:209364/3/A/33) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (215. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a Királymajor DSE egyesülettel (folyamatban a Csepel Utánpótlás Sportegyesületként történő bejegyzése) Stratégiai Együttműködési Megállapodás, támogatási megállapodásokkal kapcsolatos, valamint a Csepel Sport Club Alapítvánnyal kötendő használati megállapodás elfogadására, valamint támogatás nyújtására vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat útépítésre, csapadékvíz elvezetésre, járdaépítésre és felújításokra felhasználható fejlesztési források meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (199. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi normatív útépítési címlista kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (198. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés + Független könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (194. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (204. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (195/2. sz. előterjesztés ) + Cserelap + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (207. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (224. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat bérlőjelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Javaslat a képviselő-testület által létrehozott Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság további tagjainak megválasztására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (208. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés )
Javaslat együttműködésre a Magyar Telekom Nyrt.-vel Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (210. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti módosított feladat ellátási szerződés és a kapcsolódó háromoldalú megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (212. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent István u. 170. szám alatti ingatlan Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára történő használatba adással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvánnyal 2006. július 31-től 2016. július 31-ig kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (219. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gróf Széchenyi Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél elhelyezkedő kétszintes iskolaépület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (202. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3., és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzéséről szóló 359/2014. (VI.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat „RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Papírgyár magasságáig” elnevezésű projekt előkészítési-lebonyolítási költségeinek biztosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (188. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent István út 228. számú ingatlanon és környékén parkoló, park és játszótér beruházás előkészítési munkáira
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (211/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Művek területén lévő, a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” által felajánlott ingatlanok átvételéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (187. sz. előterjesztés )
Javaslat az engedéllyel rendelkező víznyelők érvényességi idejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (185. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (203. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (189. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (209. sz. előterjesztés )
Javaslat a felújított Csepel teherautó-mobil kiállítóhely vidéki és határon túli bemutatási költségeinek támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (225. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az egészségügyi alapellátás, a foglalkozás egészségügyi feladatellátás, valamint a gazdálkodási jogkör Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat létszámbővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (197. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Térítési díj Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázathoz önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (220. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány kétnyelvű iskolai nevelési tevékenységének támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (190/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (206. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 41. pontja: (205. sz. előterjesztés )
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. június 25.

 


Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 05. 28. - Testületi ülés

2015. május 22. péntek, 13:23

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. május 28-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-10 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés ) (Mellékletek ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (177. sz. előterjesztés ) + (Mellékletek )
Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására – ötletpályázat kiírására, lebonyolítására-
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (174. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés ) + (Mellékletek )
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: 200025/10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (171. sz. előterjesztés )
Javaslat a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (181. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „A 2015. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (166/1. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a 149/2015. (III.26.) (Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására) határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (176. sz. előterjesztés )
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében tett felhívás támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2015. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (164. sz. előterjesztés )
Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 20. pontja: (183. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat jogerős bírósági döntésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére fedezet biztosítására az 5.Pf.21.533/2014. számú ügyben
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 21. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:

 

Napirend 22. pontja: (182. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (172/1. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 28.


Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 05. 20. - Rendkívüli testületi ülés

2015. május 18. hétfő, 16:21

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. május 20-án (szerda) 07.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodák átszervezésével kapcsolatos okiratok kiadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja: (158. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tátika- Napsugár Óvoda SNI-feladatellátásba való bevonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 számú projekt akció területi tervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges képviseletre való felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (157. sz. előterjesztés ) Napirendről levéve
Javaslat a HUNÉP Zrt. által a csepeli önkormányzat ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított per tárgyával összefüggésben ad-hoc vizsgálóbizottság felállítására
Előterjesztő: Szenteczky János képviselő


Budapest, 2015. május 19.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015.04.30. - Testületi ülés

2015. április 24. péntek, 14:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. április 30-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet .... pontja: (154. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Ábel Attila alpolgármester ügyrendi javaslatára 18.00 órakor került megtárgyalásra a 8. napirendi pontban
Javaslat a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. által a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perében való állásfoglalásra és intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2014. évben elvégzett munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Daradics Miklós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szárcsa Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (142. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet „Helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról” szóló 29/2009. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148. sz előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonását követő új intézményi nevek meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (109. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés + Kiegészítés
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (154. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Ábel Attila alpolgármester ügyrendi javaslatára 18.00 órakor került megtárgyalásra
Javaslat a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. által a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perében való állásfoglalásra és intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (128. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 11. pontja: (119. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató


Napirend-tervezet 12. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Tárgyalás közben ügyrendi javaslatra napirendről levéve
Javaslat a 716/2012. (XII.13.) Kt. határozat visszavonására, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő albetéttel rendelkező társasházak tevékenységének ellenőrzésére
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (122/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Süle László ügyvezető-igazgató

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 15. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat a 14.M.2396/2013. ügyszámon folyamatban lévő peres ügyben perbeli egyezségkötés elutasítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend-tervezet 16. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2015. évi megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 17. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 18. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 19. pontja: (110. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
Vida István ügyvezető-igazgató


Napirend-tervezet 20. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató


Napirend-tervezet 21. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros 1. szektorra vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (135. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz ellátása, valamint a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 301. szám alatti ingatlan és környéke (kb. 12 ház) szennyvíz és vízvezeték bekötőcsatornájának terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 23. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladat Ellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat a 139/2015. (III.26.) Kt. számú - Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására - határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat három csepeli óvoda (4 tagóvoda) udvarának felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (115. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 8. Hrsz. 206125/2 alatti ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 28. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 206124 hrsz-ú, természetben 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. szám alatt lévő ingatlanon, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítésre került 20x40 méteres műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (149. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (129. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (143. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, belterület 210286. helyrajzi számon felvett – természetben a 1211, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatt található -, 869 m2 alapterületű „kivett irodaház” elnevezésű ingatlan önkormányzat által történő megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (131. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti földszinti helyiségek térítésmentes használatba adására, valamint a 757/2013. (XI.28.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (139. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerületben lévő három térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (152. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (153. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat "2015. évi kerületi sportcélú támogatások" pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2015. évi pályázat kiírására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 


Napirend-tervezet 38. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázatán történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (138. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 41. pontja: (132. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 42. pontja: (136. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat az SNI-ellátás feladatellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 43. pontja: (130. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 44. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 45. pontja: (150. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Tárgyalás közben az előterjesztő visszavonta
Javaslat szilárd útburkolattal és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos műszaki tervezési munkálatok elvégzésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 46. pontja: (151. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Városvédő - Kezedben a biztonságod védelmi rendszerhez való csatlakozáshoz
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 47. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat a 134/2015. (III.26.) Kt. határozat részbeni módosítására (Nap utca 2., Zrínyi utca 3/a.)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

Budapest, 2015. április 30.

                                                                                                              Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                   polgármester

2015. 04. 16. - Rendkívüli testületi ülés

2015. április 15. szerda, 11:37

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 16-án (csütörtök) 07.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (107. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására vonatkozó 71/2015. (II.26.) és a 72/2015. (II.26.) Kt. számú határozatok módosítására, továbbá a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázatának (73/2015. (II.26.) Kt. számú határozat) visszavonására és új pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2015. április 16.

 

Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 03. 26. - Testületi ülés

2015. március 20. péntek, 13:16

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató tervezés alatt álló településfejlesztési dokumentumok előkészítettségéről (T-6 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a pályázati felhívás módosításáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz szükséges önerő támogatására 2015-ben kiírt pályázat tekintetében (T-8 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (105. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztású
Támogatás nyújtására Kárpátaljai település részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
a.) (103. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Csepeli  Birkózó Clubbal és a Magyar Birkózó Szövetséggel háromoldalú Stratégiai Együttműködési Megállapodás valamint a Csepeli Birkózó Clubbal Támogatási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

b.) (101. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Csepeli Szabadidősport Egyesülettel Stratégiai Együttműködési Megállapodás és Bérleti szerződést módosító megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (92. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (85. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (104. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a támogatás nyújtására a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (76. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (97. sz. előterjesztés ) + CserelapHatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (100. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Javaslat a 408/2014. (IX.25.) Kt., az 555/2014. (XI.27.) Kt., az 594/2014. (XII.16.) Kt. és az 595/2014. (XII.16.) Kt. számú határozatokkal vagyonkezelésbe adott ingatlanok forgalomképesség szempontjából történő besorolás megváltoztatására, valamint a 31/2015. (I.29.) Kt. és a 83/2015. (II.26.) Kt. számú határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (86. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat az 53/2015. (I.29.), az 54/2015. (I.29.), az 55/2015. (I.29.), valamint a 56/2015. (I.29.) Kt. számú határozatok visszavonására, valamint útépítéssel kapcsolatos céltartalék létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (87. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (91. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (88. sz. előterjesztés )
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (94. sz. előterjesztés )
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (99. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (78. sz. előterjesztés )
Javaslat a 183/2014. (IV.24.) Kt. számú határozat (Javaslat a 207313 hrsz-ú. természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására) módosítására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend ... pontja: (102. sz. előterjesztés ) Sürgősségi - Előterjesztő visszavonta
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (77. sz. előterjesztés )
Javaslat a szociális bérlet rendszerét felülvizsgáló munkacsoport létrehozására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (79. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (89. sz. előterjesztés )
Javaslat működési támogatás nyújtására a Csepeli gyermekekért Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (81/1. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (84. sz. előterjesztés )
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő Színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (83. sz. előterjesztés )
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (82. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (90. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (93. sz. előterjesztés )
Javaslat ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására és adományozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (96. sz. előterjesztés )
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend ... pontja: (98. sz. előterjesztés) - (Előterjesztő visszavonta)
Javaslat képviselői megbízatás méltatlanság címén történő megszüntetésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 


Budapest, 2015. március 26.


Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 03. 12. - Testületi ülés

2015. március 04. szerda, 14:44

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 12-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a  Pályázati felhívás módosításáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének ó, felújításának támogatása” alapprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz szükséges önerő támogatására 2015. kiírt pályázat tekintetében ( T-5 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (75. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezettel
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: ( 74. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: ( 72. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 4. pontja: (69/1. sz. előterjesztés ) + Tájékoztatás a költségvetési egyeztetésekről  + Könyvvizsgálói jelentés  + KÉT Állásfoglalás
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (71. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (70. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására az Algernon Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: ( 73. sz. előterjesztés )
Javaslat "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban" elnevezésű projekt keretében  beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. március 12.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 02. 26. - Testületi ülés

2015. február 20. péntek, 13:52

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a Kossuth Lajos utca felújításáról, valamint a Csepeli HÉV végállomás mellett megvalósuló P+R és B+R parkolóról (T-4 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: ( 54. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és a vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (59. sz. előterjesztés ) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet) + (könyvvizsgálói jelentés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló, 17/2014. (VI.26.), a 19/2014. (IX.25.) és a 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (50. sz. előterjesztés) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: ( 49. sz. előterjesztés ) + (Előterjesztői kiegészítés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (56. sz. előterjesztés) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (46/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213/2014. (V.23.) Kt. számú határozat (Javaslat „Fogyasztóbarát kerület” elnevezésű programhoz történő csatlakozásra) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: ( 44. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: ( 42. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (51/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (66. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javsalat az életvitelszerű közterületi tartózkodás egyes kerületi tulajdonú közterületeken való jogellenessé minősítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: ( 52. sz. előterjesztés )
Javaslat „Az RSD csepeli partszakaszán kialakított közvilágítási rendszer tulajdonjogának megtartása és üzemeltetésre történő átadása a Budapesti Dísz- Közvilágítási Kft. részére”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 12. pontja: ( 45. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Szent István út 228. szám alatti ingatlan a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (47. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (63. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (62/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (65. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Birkózó Klub - Sportcsarnok megvalósításának előkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend .... pontja: (61. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta.
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az "Élő Színházi Irodalom" program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat a Napsugár Tagóvoda udvarán létesített mászóka ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: ( 48. sz. előterjesztés )
Javaslat a 47/2015. (I.29.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: ( 53. sz. előterjesztés ) Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!
Javaslat a csepeli Ady Endre út – Védgát utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely biztonságának növelésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 22. pontja: ( 41. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: ( 58. sz. előterjesztés ) + 2015. I. féléves módosított Munkaterv
Javasat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: ( 57. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (67. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködés megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (68. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti feladat ellátási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 27. pontja (64. sz. előterjesztés) Helyszíni kiosztás
Javaslat "Csepel Szolgálatáért díj" adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. február 26.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

2015. 02. 04. Rendkívüli testületi ülés

2015. február 02. hétfő, 16:15

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 04-én (szerda) 07.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: ( 40. sz. előterjesztés ) Helyszíni kiosztás
Javaslat az 592/2014. (XII.16.) Kt., valamint a 6/2015 (I.19) Kt. számú határozat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Budapest, 2015. február 4.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail