M E G H Í V Ó

 

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2019. december 10-én (kedd) 18.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2019. II. féléves december havi munkatervére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” program támogatására

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat klímaváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. december 10.

           

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2019. december 11-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2019. évi II. féléves november-december havi munkatervére

Előterjesztő: Dukán András Ferenc bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (205. sz. előterjesztés) + cserelap + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (206/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött Feladatátvállalási megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye fenntartó váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött hajléktalan személyek részére biztosítandó nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló, Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 6. számú módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat Wass Albert szobor felújítására és közterületen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (210. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat a 100 éves a Munkásotthon rendezvénysorozat támogatására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” program támogatására

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat klímaváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti kiállásra

Előterjesztő: Kovács Dávid Attila képviselő

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. december 11.

 

                                                                                                          Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

2019.12.12. Testületi ülés

2019. december 06. péntek, 16:16

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. december 12-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-8)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (205. sz. előterjesztés) + cserelap + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (206/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött Feladatátvállalási megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Kerületi Tagintézménye fenntartó váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött hajléktalan személyek részére biztosítandó nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló, Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 6. számú módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat Wass Albert szobor felújítására és közterületen történő elhelyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (210. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat a 100 éves a Munkásotthon rendezvénysorozat támogatására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” program támogatására

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat klímaváltozással kapcsolatos intézkedések megtételére

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti kiállásra

Előterjesztő: Kovács Dávid Attila képviselő

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2019. december 12.

 

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

Várkonyi András

Írta: 2019. december 05. csütörtök, 15:47

TBE 1914Önkormányzati Képviselő

 

Fogadónap:

Ideje: Minden hónap első hétfője 16-18-ig

Helye: DK Frakció Iroda (1214 Budapest, Zrínyi u. 2/a)

 

Elérhetőségek:

Tel.: +36-70-479 5293

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth Sándor

Írta: 2019. december 05. csütörtök, 15:45

TBE 1941Önkormányzati Képviselő

 

Fogadónap:

Ideje: Minden hétfő: 10-18-ig, keddtől péntekig: előre egyeztetett időpontban

Helye: II. Rákóczi F. út 97-105.

 

Elérhetőségek:

Tel.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

E-mail: +36-70-396-0631

Dukán András Ferenc

Írta: 2019. december 05. csütörtök, 15:43

TBE 1926Önkormányzati Képviselő

 

Fogadónap:

Ideje: minden hónap második szerdája 16.00-18.00 óráig

Helye: a Momentum képviselői irodája

Elérhetőségek:

Tel.: +36-30-561-3913

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kovács Dávid Attila

Írta: 2019. december 05. csütörtök, 15:40

TBE 1975Önkormányzati Képviselő

 

Fogadónap:

Ideje: december 12-én 16:00 - 17:00 óra között.

Helye: Polgármesteri Hivatal, II/10-es képviselői szoba

 

Elérhetőségek:

Tel.: +36-70-479-5294

E-mail: 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csaba Péter Alajos

Írta: 2019. december 05. csütörtök, 15:36

TBE 1988Önkormányzati Képviselő

 

Fogadónap:

Ideje: Minden hónap első hétfőjén

Helye: MSZP iroda (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 67.)

 

Elérhetőségek:

Tel.: +36-30-500-9552

E-mail: csaba.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

M E G H Í V Ó

 

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2019. november 26-án (kedd) 18.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság Ügyrendjére

Előterjesztő: Tóth Sándor elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. II. féléves november-december havi munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat állatmenedék létrehozására, továbbá Kisállat Ivartalanítási Program megvalósítására munkaanyag elkészítésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a PET palackok használatának visszaszorítására

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Budapest, 2019. november 26.

           

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök