2012. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:15

 

pdf1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet

 

pdf2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte
:
2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről 

 Az alaprendeletet módosította: 19/2012. (VI.28.) ör., 25/2012. (VIII.30.) ör.; 29/2012. (IX.27.) ör.; 30/2012. (XI.29.) ör.; 8/2013. (II.28.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről Egységes szerkezetben

 

pdf 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

 pdf5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
 

6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 12/2013. (III.06.) ör., 32/2013. (XII.4.) ör. és a 7/2014. (III.10.) ör.; 8/2015. (II.27.) ör.; 8/2016. (II.29.) ör., 12/2016. (III.31.) ör.; 8/2017. (IV.05.) ör.; 34/2017. (XII.19.), 9/2018. (II.28.) ör.; 6/2019. (IV.01.) ör.; 11/2019. (VI.28.) ör., 3/2020. (IV.03.) ör., 5/2022. (III.02.) ör.,
Egységes szerkezetben 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

pdf7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-műszaki Tervtanácsa működésének rendjéről
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V.2.) ör.

 

pdf8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

 pdf9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról

Módosította:  21/2012. (VII.04.) ör.; 22/2013. (VI.05.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.04.) ör.

 pdf 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról Egységes szerkezetben

  

pdf10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól
Alaprendeletet módosította:
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet

pdf 10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Alaprendeletet módosította:
15/2012. (V.24.) ör.; 23/2012. (VII.04.) ör.; 10/2013. (III.06.) ör.; 18/2013. (V.02.) ör.; 21/2013. (VI.05.) ör.; 44/2013. (XII.20.) ör.; 4/2014. (III.11.) ör.; 12/2017. (V.31.)ör; 25/2018. (XI.21.)ör., 4/2019. (III.06.) ör.; 11/2021. (VI.14.) ör.; 10/2022. (VI.1.) ör.;

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

 

 

pdf12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet

 

pdf13/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
 
Módosította: 23/2012. (VII.04.) ör., 26/2012. (VIII.30.) ör., 5/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről Egységes szerkezetben

 

pdf 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (V.24.) ör.

 

pdf 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.)Kt számú rendelet

 Hatályon kívül helyezte: 16/2012. (V.24.) ör.

 

 pdf 17/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:17/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 18/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségveteéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 19/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Alaprendeletet módosította: 27/2012. (X.3.) ör.

pdf20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
 Egységes szerkezetben
 
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) ör.

 

pdf 21/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezve: 21/2012. (VII.04.) ör.

 

 pdf 22/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 24/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (VIII.30.) ör. 

 

pdf 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 26/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a COL 4 beruházás megvalósításához szükséges a burkolatbontások engedélyezéséenk rendjéről szóló 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 26/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 27/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (X.3.) ör.

 

pdf 28/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. számú rendelet módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (X.03.) ör.

 

pdf29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (IX.27.) ör.

 

pdf30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel, a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf31/2012. (XII.05.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2012. (XII.05.) ör.

 

pdf32/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 32/2012. (XII.6.) ör.

 

33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Alaprendeletet módosította: 38/2013. (XI.28.) ör., 32/2017. (XII.20.) ör., 27/2018. (XI.30.).; 21/2019. (XII.04.)ör..
Egységes szerkezetben a 33/2012. (XI.29.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás szabályairól


34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el
Alaprendeletet módosította: 39/2013. (XI.28.) ör.; 12/2014. (IV.24.) ör.; 23/2014. (XI.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Hatályon kívül helyezte: 30/2015. (XI.30.) ör.


 pdf35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet

 

pdf36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet

 

pdf 37/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó érkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 37/2012. (XII.13.) ör.

 

pdf38/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Hatályon kívül helyezte: 38/2012. (XII.13.) ör.

2011. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:14

 

 

pdf 1/2011.(II.11.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezéséről szóló 15/2008.(V.15.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 1/2011.(II.11.)Kt rendelet

 

pdf 2/2011.(II.25.) Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 2/2011.(II.25.)Kt rendelet

 

pdf 3/2011.(II.25.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete

Módosította: 24/2011.(VII.01.)ör; 38/2011.(X.27.)ör; 44/2011.(XII.15.)ör; 2/2012. (II.23.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

Egységes szerkezetű 3/2011.(II.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Önk. rendelete a 2011 évi költségvetésről

 

pdf 4/2011.(II.25.) Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 4/2011.(II.25.)Kt rendelet 

 

5/2011. (II.25.) Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről 

Alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.) és 43/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelet, 23/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (III.06.) ör.; 27/2013. (IX.4.) ör.; 29/2013. (X.3.); 36/2013. (XII.04.); 18/2014. (IX.3.); 27/2014. (XII.16.) ör. ; 13/2015. (IV.1.) ör.; 18/2015. (VI.3.) ör.; 23/2015. (VII.1.) ör.; 1/2016. (II.1.) ör.; 11/2016. (III.02.) ör.; 17/2016. (V.31.) ör.; 28/2018. (XII.04.) ör; 13/2020. (IX.30.) ör; 15/2021. (XI.04.) ör.;
Egységes szerkezetű 5/2011. (II.25.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

 

pdf  6/2011.(II.25.) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól

Módosította:19/2011.(V.26.) és a 37/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet
Egységes szerkezetű 6/2011.(II.25) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól
Hatályon kívül helyezte a 17/2018. (VI.06.) ör.

 

pdf  7/2011.(III.17.) a közterületek rendjéről és használatáról

Hatályon kívül helyezte: 7/2011.(III.17.)Kt rendelet

 

pdf 8/2011.(III.31.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Tamariska-domb és környéke KSZT területére építési tilalom meghosszabbítása)

Hatályon kívül helyezte: 8/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 9/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 9/2011.(III.31-)Kt rendelet

 

pdf  10/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf 11/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására  

Hatályon kívül helyezte: 11/2011.(II.31.)Kt rendelet

 

pdf 12/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 12/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 13/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 13/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 14/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
Módosította: 4/2012. (II.23.) ör.; 23/2012.(VII.04.) ör.; 28/2014. (XII.16.) ör.; 1/2015. (II.04.) ör.; 32/2015. (XII.02.) ör.; 25/2016. (XII.21.) ör.

 

Egységes szerkezetben a 14/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
Hatályos: 2017. január 1-től

 

 

 pdf 15/2011.(IV.28.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet 

 

pdf 16/2011.(IV.28.) a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 16/2011.(IV.26.)Kt rendelet 

 

pdf 17/2011.(IV.28.) a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 17/2011.(IV.28.)Kt rendelet

 

pdf 18/2011.(IV.28.)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 19/2011.(V.26.) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önk.rend.mód.

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf 20/2011.(V.26.) önk. rend. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
Alaprendeletet módosította: 32/2012. (XII.06.) ör.

Hatályon kívül helyezte: 9/2015. (III.12.) ör.

pdf Egységes szerkezetben a 20/2011. (V.26.) önk. rend. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

 

pdf 21/2011.(VI.16.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2011. június 17-én lép hatályba.
E rendelet 2. §-a 2011. október 1-én lép hatályba és az azt követő napon 2011. október 2-án hatályát veszti.

 

 pdf 22/2011.(VI.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 22/2011.(VI.16.)Kt rendelet

 

pdf 23/2011.(VI.16.) Budapest XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2011.(VI.16.)Kt rendelet

 

pdf  24/2011. (VII.01.) Önkormányzati rendelet Budapest Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 24/2011.(VII.01.)Kt rendelet

 

25/2011.(VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről
Alaprendeletet módosította: 1/2012. (I.26.), 15/2012 (V.24.) ör., 18/2012. (VII.04.) ör.; 21/2015. (VI.3.) ör., 31/2017. (XII.20.) ör.; 26/2019. (XII.17.)ör.

Egységes szerkezetű 25/2011. (VII.18.) a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről

 

pdf 26/2011.(VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről

Átmeneti időre -2012. 01. 01-ig - módosította: 30/2011.(IX.29) önkormányzati rendelet

Módosította: 17/2012. (VI.28.) ör., 24/2012.(VIII.30.) ör.; 3/2013. (II.28.); 9/2014. (III.20.) ör.;
3/2015. (I.30.) ör.

 pdf 26/2011. (VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről Egységes szerkezetben

 

pdf 27/2011.(IX.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szennyvíztisztításból és a szennyvíziszap kezeléséből eredő környezethasználatról

 

 pdf29/2011.(IX.29.) Önk. rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról  

Módosította: 42/2011.(XI.24.), 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 22/2012. (VII.04.) ör., 23/2012. (VII.04.) ör.; 7/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 14/2015. (III.26.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 29/2011.(IX.29.) a közterületek rendjéről és használatáról

 

pdf 30/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2011. (IX.29.) önk. rend.

 

pdf 31/2011.(IX.29) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009.(IX.22.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf 32/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008.(V.15.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 pdf 33/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

 

pdf 34/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009.(VI.18)Kt. rendelet módosításáról

 Hatályon kívül helyezte: 34/2011.(IX.29.) Önk. rendelet

 

pdf 35/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 35/2011.(IX.29.) önk. rendelet 

 

pdf 36/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Alaprendeletet módosította: 17/2013. (V.02.) önk. rendelet; 33/2013. (XI.28.) önk. rendelet; 17/2015. (VI.03.) önk. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.03.) ör.
 
pdf 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról Egységes szerkezetben

pdf 37/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf38/2011.(X.27.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló  3/2011.(II.25.) önkormányati rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf39/2011.(X.27.) Önk.rend Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009.(III.19.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf40/2011. (X.27.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2013. (I.30.) ör.

 

pdf41/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (I.30.) ör.

 

pdf42/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf43/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf 44/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf45/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte: 45/2011. (XII.15.) önk. rend.

 

pdf46/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

pdf47/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeli megváltásáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf48/2011.(XII.15.) Önk. rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkrmányzata a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 6/2002.(III. 26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 48/2011. (XII.15. ) önk. rendelet

 

 pdf49/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályát vesztette a hatályba lépést követő napon.

 

pdf50/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes helyi adókról
Hatályon kívül helyezte: 34/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf51/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 51/2012. (XII.15.) önk. rendelet

 

 pdf52/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 52/2011. (XII.15.) önk. rendelet

 

 pdf 53/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
 Alaprendeletet módosította: 5/2012. (III.27.) ör.; 16/2013. (V.02.) ör., 31/2013. (XII.4.) ör.; 10/2014. (IV.30.) ör.; 15/2014. (VII.02.) ör.; 20/2014. (IX.30.) ör.

Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

 

 pdfEgységes szerkezetű 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról


Mentés

Mentés

2010. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:14

 

pdf 1/2010.(I.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 1/2010.(I.26.)Kt rendelet

 

pdf  2/2010.(I.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló

Hatályon kívül helyezte: 2/2010.(I.26.)Kt rendelet

 

pdf 3/2010.(I.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest XXI. Kerület Erdősor úti lakótelep és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 3/2010.(I.26.)Kt rendelet

 

pdf 4/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról 

xls melléklet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 5/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

melléklet

Módosította: 11/2010.(IV:20.)Kt; 17/2010.(VI.15.)Kt; 20/2010.(IX.23.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 6/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Erdősor úti lakótelep és környéke II. ütem Kerületi Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 6/2010.(II.23.)Kt rendelet

 

pdf 7/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:7/2010.(II.23.)Kt rendelet

 

pdf  8/2010.(II.23.) a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatásokról

Hatályon kívül helyezte: 8/2010.(II.23.)Kt rendelet

 

pdf 9/2010.(II.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 9/2010.(II.23.)Kt rendelet

 

pdf 10/2010.(IV.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf melléklet

 

pdf 11/2010.(IV.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

xls melléklet

Hatályon kívül helyezte: 11/2010.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 12/2010.(IV.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 12/2010.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2010.(V.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2010.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 14/2010.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 21/2005.(VI.21.)K tsz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 14/2010.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 15/2010.(V.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 15/2010.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 16/2010.(V.18.) Budapest, XXI. Kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról (építési tilalommal érintett ingatlanokról)

Hatályon kívül helyezte: 16/2010.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 17/2010.(VI.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 17/2010.(VI.15.)Kt rendelet

 

pdf  18/2010.(VI.15.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 18/2010.(VI.15.)Kt rendelet

 

pdf 19/2010.(VI.15.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Csepel Erőmű III. szab. terv)

Hatályon kívül helyezte: 19/2010.(VI.15.)Kt rendelet

 

pdf 20/2010.(IX.23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

xls melléklet

Hatályon kívül helyezte: 20/2010.(IX.23.)Kt rendelet

 

pdf 21/2010.(IX.23.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Csepeli Temető szabályozási terv módosítása)

Hatályon kívül helyezte: 21/2010.(IX.23.)Kt rendelet

 

pdf 22/2010.(X.12.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 22/2010.(X.12.)Kt rendelet

 

pdf 23/2010.(XI.04.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 23/2010.(X.12.)Kt

 

pdf 24/2010.(XI.04.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Tamariska-domb területére építési tilalom elrendelése)

Hatályon kívül helyezte: 24/2010.(X.12.)Kt rendelet

 

pdf 25/2010.(XI.04.) Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.04.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 25/2010.(X.12.)Kt rendelet

 

pdf 26/2010.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló 40/2007.(XI.27.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 26/2010.(XI.25.)Kt rendelet

 

pdf  27/2010.(XI.25.) a burkolatbontások engedélyezéséről szóló 15/2008.(V.15.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 27/2010.(XI.25.)Kt rendelet

 

pdf 28/2010.(XI.25.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (változtatási tilalom elrendelése a Csepel SC területére)

Hatályon kívül helyezte: 28/2010.(XI.25.)Kt rendelet

 

pdf 29/2010.(XII.16.) Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 29/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 30/2010.(XII.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 30/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 31/2010.(XII.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte: 31/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 32/2010.(XII.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

pdf melléklet

Hatályon kívül helyezte: 32/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 33/2010.(XII.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 33/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 34/2010.(XII.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 34/2010.(XII.16.)Kt rendelet

2009. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:13

pdf 1/2009.(I.22.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosításáról 

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 2/2009.(I.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában állólakások bérbeadásának feltételeiről szóló7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 3/2009.(I.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosításáról

 

pdf 4/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.)Kt rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 5/2009.(II.19.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Módosította:18/2009.(V.14.)Kt; 25/2009.(IX.22)Kt; 44/2009.(XII.15.)Kt rendeletek 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 6/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 7/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 8/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 9/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005.(V.17.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyzete: 9/2009.(II.19.)Kt rendelet 

 

pdf 10/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004.(I.27.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  11/2009.(III.19.) Csepel Önkormányzata az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról

Módosította: 15/2011.(IV.28.) és a 39/2011.(IV.28.) ör.; 31/2012.(XII.05.) ör.; 5/2013. (III.06.) ör.; 22/2019. (XII.04.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 11/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

 

pdf 12/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 14/2009.(IV.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte:
6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 15/2009.(IV.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 16/2009.(V.14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 17/2009.(V.14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 18/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról xls melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 19/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994.(XI.20.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 20/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  21/2009.(VI.18.) Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárólszóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 22/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  23/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló rendelete

Módosította:8/2010.(II.23.); 12/2011.(III.31.); 34/2011.(IX.29) ör.rendelet
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 23/2009.(VI.18.) Budapesti XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédemi és fijúsági támogatások rendszeréről szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 pdf 24/2009.(VI.18.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (temető területéről) 

     E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

pdf 25/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról + pdf melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 26/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 27/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes helyi rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf  28/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 29/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról 

Módosította: 31/2001.(IX.29.) önkormányzati rendelet, 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 1/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 29/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról

 Hatályon kívül helyezte: 9/2022.(VI.1.) ör.;

 

 pdf 30/2009.(IX.22.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről) 

  E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

 pdf  31/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 13/2008.(V.15.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf  32/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2009.(IX.22.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

     E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

pdf 34/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Módosítja: 15/2011.(IV.28.)
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 35/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008.(IV.17.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 35/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf  36/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes módosító rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 36/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 37/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Hatályon kívül helyezte:
 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

 

 pdf 38/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról

Alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.) ör.; 28/2012. (X.03.) ör.
pdf38/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (VI.1.) ör. 2022. július 1-jétől
Egységes szerkezetben a 11/2022. (VI.1.) ör. a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról
Hatályba lép: 2022. július 1-jén

pdf  39/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 39/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 40/2009.(X.20.) Budapest, XXI. Kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított, 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 40/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 41/2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a  41/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében – hatályát veszti.

 

pdf 42/ 2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 42/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében –- hatályát veszti.

 

pdf 43/2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 43/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti

 

pdf 44/2009.(XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte
: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  45/2009.(XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról

 Hatályon kívül helyezte: 45/2009.(XII.15.)Kt rendelet

 

pdf  46/2009.(XII.15.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 65/2009.(XII.15.)Kt rendelet

2008. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:13

pdf 1/2008. (I. 24.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.) Kt számú rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf  2/2008. (I.24.) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 3/2008. (I. 24.) A közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 4/ 2008. (I. 24.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 

Módosította: 27/2009.(IX.22.) Kt rendelet
Hatályon kívűl helyezte:
41/2011.(XI.24.)önk. rend

pdf 5/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.) Kt.  rendelet módosításáról xls melléklet_5sz.  
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 6/2008. (II.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
Módosította:16/2008.(VI.12.)Kt és 19/2008.(IX.18.)Kt; 24/2008.(XII.18.) Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf 7/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

Módosította: 7/2010.(II.23.)Kt rendelet Hatályon kívül helyezte: 23/2010.(X.12.)Kt rendelet

pdf 8/2008. (II.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf  9/2008(II.21.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf  10/2008. (IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló rendelete 

Módosította: 17/2009.(V.14.)Kt; 35/2009.(X.20.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet, 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (III.06.) ör.

pdf 11/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 12/2008. (IV. 17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 13/2008. (V. 15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a védőnői körzetek meghatározásáról szóló rendelete

Módosította: 31/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 36/2011.(IX.29.) Önk. rendelet

pdf 14/2008. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepel Kertváros és Királyerdő városrészek családi házas területének védelmére a Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 pdf 15/2008. (V.15.) Kt a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről

Módosította:27/2009.(IX.22.)Kt; 27/2010.(XI.25.)Kt; és 1/2011.(II.11.)Kt; 15/2011.(IV.28.)ör.  17/2011.(IV.28.); 32/2011.(IX.29.) és a 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2016. (III.02.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 15/2008. (V.15.) Kt. a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről

 

  pdf 16/2008. (VI.12.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.)Kt rendeletének módosítása 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 17/2008. (VI.12.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 18/2008.(VI.12.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2008.(IX.18.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.)Kt rendeletének módosítása
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 20/2008.(IX.18.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 21/2008.(IX.18.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 22/2008.(X.21.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a vis maior támogatás igénybevételéről szóló 35/2004.(IX.21.)Kt rendelet módosítására pdf + melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2008.(XI.20.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet és a Mosolyliget Szabályozási Terv módosítására
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 24/2008.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.)Kt rendeletének módosítása
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 25/2008.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete 

Hatályon kívül helyezte:25/2008.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 26/2008.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.)Kt rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 27/2008.(XII.18.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

2007. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:13

pdf 1/2007.(I.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte:44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 2/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 3/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

 pdf 4/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 5/2007.(II.20.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 6/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 7/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló, 7/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 8/2007.(II.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló, 2/2006.(II.21.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 9/2007.(II.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete

xls + melléklet_1a xls melléklet_1b  

Módosította:24/2007.(V.15.)Kt; 26/2007.(VI.26.)Kt; 28/2007.(IX.25.)Kt; 41/2007.(XII.18.)Kt; 5/2008.(II.21.)Kt rendelet; 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  10/2007.(III.26.)Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Mellékletek és függelékek jegyzéke: 1.melléklet ; 2.melléklet ; 3.melléklet  ; 4.melléklet ; 5/A.melléklet ; 5/B.melléklet ; 5/C.melléklet ; 6.melléklet , 7.melléklet ; 1.függelék ; 5.függelék  ; 6.függelék ; 7.függelék ; 8.függelék ; 9.függelék ;

Módosította:17/2007.(V.15.)Kt ;  29/2007.(IX.25.)Kt; 33/2007.(IX.25.)Kt; 35/2007.(X.24.)Kt; 43/2007.(XII.18.)Kt; 7/2008.(II.21.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 15/2008.(V.15.)Kt; 17/2008.(VI.12.)Kt; 7/2009.(II.19.)Kt; 8/2009.(III.19.)Kt; 9/2009.(III.19.)Kt; 10/2009.(III.19.)Kt; 11/2009.(III.19.)Kt; 12/2009.(III.19.)Kt; 21/2009.(VI.18.)Kt; 26/2009.(IX.22)Kt; 34/2009.(X.20.)Kt; 39/2009.(X.20.)Kt; 43/2009.(XI.24.)Kt; 1/2010.(I.26.)Kt; 13/2010.(V.18.)ör; 22/2010.(X.12.)ör; 33/2010.(XII.16.)ör; 4/2011.(II.25.), 15/2011. (IV.28.)ör; 21/2011.(VI.16.)ör; 33/2011. (IX.29.)ör; 46/2011. (XII.15.)ör.; 53/2011. (XII.15.) ör.; 5/2012. (III.27.) ör.; 6/2012. (III.27.) ör.; 8/2012. (III.27.) ör.; 12/2012. (V.3.); 16/2012. (V.24.) ör. rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet

 

 

pdf 11/2007.(III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározására
Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet

  

pdf 12/2007.(III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a zaj elleni védelem szabályozásáról szóló 14/2005.(IV.19.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 
pdf 13/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról

xls melléklet_6sz. xls melléklet_9sz. pdf indoklás  
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  14/2007.(IV.17.) BudapestXXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabáylzatáról szóló, többször módisított 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 15/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 16/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, , 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról (volt CSM terület)
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 17/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Tulajdonosi Bizottság felállításával összefüggő egyes helyi rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 18/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 19/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 20/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 21/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

 pdf 22/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 23/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a születési támogatásról szóló 15/2006.(VI.13.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 24/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosítására

xls módosítás 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 25/2007.(VI.19.) Budapest, XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 26/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 27/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.)Kt számú rendeletének módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet

 

pdf 28/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  29/2007.(IX.25.) Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról, adományozásának rendjéről

Módosította: 12/2009.(III.19.)Kt és a 16/2009.(V.14.)Kt ; 43/2009.(XI.24.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 34/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 30/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII.13.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet

 

pdf  31/2007.(IX.25.) a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 32/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 19/2002.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 34/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet 

 

pdf 35/2007.(X.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló rendelete

Módosította: 11/2008.(IV.17.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt; 46/2009.(XII.15.)Kt; 13/2011.(III.31.)Kt; 15/2011. (IV.28.)  rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 pdf 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Módosította: 27/2009.(IX.22.); 15/2011.(IV.28.); 22/2011.(VI.18.); 49/2011. (XII.15.) rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.03.) ör.
Egységes szerkezetű 37/2007.(XI.27) az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyarkorlásáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.03.) ör.

 

 pdf 38/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 39/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 40/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkaköreiről

Hatályon kívül helyezte: 26/2010.(XI.25.)Kt

 

 pdf 41/2007.(XII.18.) Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 42/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról

  Hatályonkívül helyezte: 6/2008.(II.21.)

 

pdf 43/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

44/2007.(XII.18.)Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Módosította: 26/2008.(XII.18.)Kt; 20/2009.(VI.18.)Kt; 2/2010.(I.26.)Kt; 30/2010.XII.16.)Kt; 51/2011.(XII.15) ör.; 37/2012. (XII.13.) ör; 1/2014.(I.24.) ör.; 24/2014. (XII.03.) ör.; 27/2015. (IX.30.) ör.; 2/2016. (II.01.) ör.; 2/2017.(II.01.) ör.; 15/2018. (V.04.) ör.;

Hatályon kívül helyezi 2020. 01. 01-től a 23/2019. (XII.04.) ör.

Egységes szerkezetű 44/2007.(XII.18.)Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

2006. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:12

pdf 1/2006.(I.24.) Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.) rendelet módosításáról     pdf + melléklet

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 2/2006.(II.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről.

Módosította: 11/2006.(VI.13.)Kt; 28/2006.(IX.19.)Kt; 36/2006.(XII.21.)Kt; 8/2007.(II.27.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 3/2006.(II.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. sz. rendelet módosításáról. 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 4/2006.(II.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról. Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 5/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 6/2006.(III.21.) Budapest Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf  7/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltéteteliről
Módosította: 18/2006.(VI.13.)Kt; 5/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 15/2007.(IV.17.)Kt; 1/2008.(I.24.)Kt; 2/2009(I.22.)Kt;  13/2009.(III.19.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt ; 41/2009.(XI.24.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 5/2011.(II.25.)Kt rendelet

 

pdf 8/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról 

xls + melléklet_1a; pdf + melléklet_1b; xls + melléklet_2  
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 9/2006.(IV.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  10/2006.(V.16.) az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.26.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 11/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.)Kt. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 12/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 13/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. – Csepel II. Rákóczi Ferenc út – Posztógyár utca – Tervezett Gerincút – Mag utca által határolt terület Szabályozási Tervéről xls + melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 14/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról. („Mosolyliget”)

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 15/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a születési támogatásról
Módosította: 10/2007.(II.26.)Kt; 23/2007.(V.15.)Kt rendelet;
Hatályon kívül helyezte: 23/2009. (VI.18.) Kt. rendelet

 

pdf 16/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. számú rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf 17/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási támogatásban részesülő időskorúak egyszeri fűtésköltség-kiegészítéséről 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 18/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint ezek elidegenítéséről szóló rendeletek módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 20/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az ún. „átmeneti” területek közösségi kezelésbe adásáról

Módosította:10/2007.(III.26.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet, valamint 2012.07.05-től a 23/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet
Egységes szerkezetű 20/2006.(VI.13.) az ún. átmeneti területek közösségi kezelésbe adásáról

 

21/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. rendelet módosításáról
A rendelet nem lépett hatályba, mert még ugyanezen a Kt ülésen újabb módosító rendeletet alkotott a képviselő-testület e tárgyban 28/2006.(IX.19.)Kt számmal

 

pdf 22/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 23/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII.13.) számú Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet

 

pdf 24/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) számú Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 25/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszerérről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 26/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf  27/2006.(IX.19.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 28/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. rendelet módosításáról pdf + mellékletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

  

pdf 29/2006.(X. 6.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, t 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 30/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.) számú Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

 pdf 31/2006. (XI.7.) Kt.rendelet az önkormányzati képviselők javadalmazásáról
(Egységes szerkezetben a 15/2011. (IV.28.) Kt. rendelettel)
Módosította: 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 22/2014. (X.30.) ör.

 

pdf 32/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzat Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 34/2006.(XI.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 35/2006.(XI.28.) Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló 21/2005.(VI.21.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 36/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. számú rendelet módosítása xls melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022.(III.02.) ör.

 

pdf 37/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról

 Hatályon kívül helyezte: 9/2007.(II.27.)Kt rendelet

 

pdf 38/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 39/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításának és adományozásának rendjéről szólót 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte:  29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

2005. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

 

pdf 1/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendel

 

pdf2/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004. (III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 3/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati intézmények európai zászló és európai lobogó használatáról  
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf 4/2005.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.) rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf5/2005.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló, 30/2001.(XI.27.)Kt. rendeletének módosítása
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf6/2005.(III.8.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről
Módosította:19/2005.(VI.21.)Kt; 28/2005.(X.18.)Kt; 34/2005.(XII.13.)Kt; 3/2006.(II.21.)Kt rendelet;
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf7/2005.(III.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

pdf 8/2005.(III.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 9/2005.(IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2004. évi zárszámadásról

pdf 1. sz. melléklet,pdf 2. sz. melléklet.pdf Tájékoztató polgármesteri keretről 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf 10/2005.(IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 11/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.) Kt. rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet

 

pdf 12/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló - 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 14/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról (Királyerdő intézményközpont)

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 15/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 16/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 17/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Módosította: 5/1995.(III.07.),10/2007.(III.26.)

Hatályon kívül helyezi: 9/2009.(III.19.)Kt rendelet

 

pdf 18/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 19/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról

 pdf 1. sz. melléklet

 Módosította: 6/2005.(III.8.)Kt;28/2005.(X.18.)Kt;3/2006.(II.21.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 20/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 30/2004.(VI.29.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 21/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól

Módosította: 35/2006.(XI.28.)Kt;14/2010.(V.18.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.
Egységes szerkezetű 21/2005.(VI.21.) az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól

 

pdf 22/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló – 11/2004.(III.02.)Kt rendelettel módosított - 26/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 24/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 25/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 26//2005.(IX.20.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 17/2000.(V.16.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezi: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 27/2005.(IX.20.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 3/1996.(II.6.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 28/2005.(X.18.)Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 29/2005.(X.18.)Budapest-Csepel Önkormányzata egyes helyi önkormányzati rendeleteinek módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 30/2005.(XI.15.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet


pdf 31/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Papírgyár és környéke Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 32/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Királymajori lakóterület Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 34/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról

xls 1. sz. melléklet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdf 35/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata a 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte: 2/2006.(II.21.)Kt rendelet

pdf 36/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezi:10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 37/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezi: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 38/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Módosította: 23/2006.(IX.19.)Kt;10/2007.(III.26.)Kt;17/2007.(V.15.)Kt; 30/2007.(IX.25.)Kt rendelet

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet

2004. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

Módosította: 11/2005.(IV.19.), 29//2005.(X.18.), 10/2007.(III.26.), 27/2007.(VI.26.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet 

 

pdf 2/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

3/2004. (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendelete az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
Módosította: 36/2004. (IX.21.) Kt. rendelet, 10/2007. (III.26.) Kt. rendelet, 10/2009. (III.19.) Kt. rendelet, 15/2011. (IV.28.) Kt. rendelet, 5/2013. (III.06.) Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.
Egységes szerkezetben a 3/2004. (I.27.) ör. az építési beruházások, szolgáltatások megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósulásának rendjéről

 

pdf 4/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(VI.24.)Kt sz. rendeletet módosításáról.
Módosította: 5/2004.(III.2.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 5/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. sz. rendeletet módosításáról pdf melléklet_1 pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 6/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.


pdf melléklet_1; pdf melléklet_2;  
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)kt rendelet,

 

 pdf 7/2004.(III.2.) azönkormányzat testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról

(Egységes szerkezetben a 7/2007.(II.20.) Kt. sz. rendelettel, a 27/2009.(IX.22.) Kt.sz. rendelettel és a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelettel)

 

pdf 8/2004.(III.2.) Központi szennyvíztisztító telep és környékének Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 9/2004.(III.2.) Csepel Városrendezésiés Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 10/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 11/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 12/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2004.(III.2.) a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról 

Módosította: 7/2005.(III.22.)Kt; 30/2006.(XI.7.)Kt; 3/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 34/2007.(IX.25.)rendeletek
Hatályon kívül helyezte:10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

pdf 14/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 15/2004.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről pdf egységes szerkezetben
Módosította: 51/2004.(XII.14.)Kt; 2/2005.(I.25.), 8/2005.(III.22.)Kt; 10/2005.(IV.19.)Kt rendelet,
Hatályon kívül helyezte:7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 16/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi zárszámadásáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 17/2004.(IV.20.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Hatályon kívül helyezte:27/2009.(IX.22.)Kt rendelet 

 

pdf 18/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a „Budapest, XXI. ker. Csepel, Ráckevei (Soroksári) - Duna menti terület II. ütem Szabályozási Tervé”-ről.
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat”-ról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról. (RSD területéről)
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 20/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf  21/2004.(IV.20.) az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 22/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú lakások víz- csatorna használati díjának térítési módjáról szóló 44/1996.(X.8.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a vásárokról és piacokról szóló 37/1994.(IX.20.)Kt. rendelet módosításáró
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 24/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001.(III.20.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 15/2008.(V.15.)Kt rendelet

 

pdf  25/2004.(V.18.) a közterületek rendjéről és használatáról
Módosította: 13/2005.(IV.19.)Kt; 29/2005.(X.15.)Kt; 24/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 18/2007.(V.15.)Kt; 31/2007.(IX.25.)Kt; 3/2008.(I.24.)Kt; 18/2008.(VI.12.)Kt; 20/2008.(IX.18.)Kt; 27/2008.(XII.18.)Kt; 28/2009.(IX.22.)Kt; 15/2010.(V.18.)Kt rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 29/2011.(IX.29.)önk. rendelet

 

pdf 26/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 27/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(III.2.) rendelet módosításáról pdf melléklet_1pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 29/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 30/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Módosította: 20/2005.(VI.21.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 38/2005.(XII.13.)Kt rendelet

 

pdf 31/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Módosította: 49/2004.(XII.14.)Kt; 29//2005.(X.18.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 33/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf 32/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_6   
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)Kt rendelet,
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 33/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 34/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 35/2004.(IX.21.) Kt. rend. a vis maior támogatás igénybevételéről 

Egységes szerkezetben a 22/2008.(X.21.)Kt. és a 15/2011.(IV.28.) Kt. rendelettel
Módosította: 5/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 36/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004.(I.27.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 37/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.6.)Kt sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 38/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közforgalom céljára megnyitott magánutak nevének megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a külterületi ingatlanok házszámozásáról .
Módosította:29/2005.(X.18.)Kt rendelet, 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

pdf Egységes szerkezetben a 38/2004. (X.18.) Kt. rendelet

 

pdf 39/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 40/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 41/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 42/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 43/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. ker. - Csepel Városközpont Rehabilitációs Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 44/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról 

pdf melléklet_1; pdf melléklet_2; pdf melléklet_3; pdf melléklet_4   
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 45/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(III.2.)Kt. számú rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 46/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör. 

 

pdf 47/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Hatályon kívül helyezte: 6/2005.(III.8.)Kt rendelet

 

pdf 48/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 49/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004.(VI.29.)Kt. rendeletének módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 50/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására 
Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 51/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 52/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzat. a Budapest XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet