2010.11.03. - Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

Írta: 2010. október 28. csütörtök, 19:13
"

M E G H Í V Ó 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2010. november 3-án (szerdán)  16, 00 órai kezdettel a

Polgármesteri Hivatal kistanácstermében tartandó rendkívüli ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)  

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja:
(210. sz. előterjesztés)
Javaslat házi orvosi szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja:
(207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (211. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
(214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja:
(212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 7. pontja:
(208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja:
(213. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat feladatellátásának támogatására szolgáló pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja:
(215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 10. pontja:
(216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 11. pontja:
(217. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 12. pontja:
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 13. pontja:
(219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja:
(220. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 15. pontja:
Egyebek

Az ÜVB hatásköreire vonatkozó javaslat kialakítása
(dr. Szeles Gábor felkérése alapján)


Budapest, 2010. október 28.

Balogh Ernő s.k.
elnök

"

2010.11.03. - Humánerőforrás bizottság

Írta: 2010. október 28. csütörtök, 14:34
"

M E G H Í V Ó 

a Humánerőforrás Bizottság

2010. november 3-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó rendkívüli ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

Napirend-tervezet 1. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat házi orvosi szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja:
(207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja:
(212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 4. pontja:
(213. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat feladatellátásának támogatására szolgáló pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
(216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 6. pontja:

A Humánerőforrás Bizottság hatásköreire vonatkozó javaslat kialakítása
(Dr. Szeles Gábor jegyző felkérése alapján)
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 7. pontja:

Egyebek

Budapest, 2010. október 27.

Szuhai Erika s.k.
bizottsági elnök

"

2010.11.02. - Pénzügyi, Ellenőrzési bizottság

Írta: 2010. október 28. csütörtök, 14:27
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2010. november 2-án (kedden) 17.00 órai kezdettel  

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó

rendkívüli ülésére 

Napirend-tervezet 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 6. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 7. pontja:
Egyebek

-       A Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság hatásköreire vonatkozó javaslat kialakítása
      
(Dr. Szeles Gábor jegyző felkérése alapján)

Budapest, 2010. október 27.

Pákozdi József s.k.    elnök

"

2010.11.02. - Fenntartható fejlődés Bizottsága

Írta: 2010. október 28. csütörtök, 13:21
"

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2010. november 2-án (kedden) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.) tartandó rendkívüli ülésére.

  

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (217. számú előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról Szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 2. pontja: (218. számú előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 3. pontja: (212. számú előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 4 pontja: (219. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Került Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
Napirend-tervezet 5. pontja: (220. számú előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottsága ügyrendjének módosítására (jegyzői észrevétel alapján – lásd. mellékelt jegyzői észrevételt–)
Előterjesztő:
Zupkó János bizottsági elnök

Napirend-tervezet 7. pontja:
Egyebek


-javaslatkérés a bizottságra átruházható hatáskörökre vonatkozóan (lásd. mellékelt jegyzői levelet)

 
Budapest, 2010. október 28.


Zupkó János sk.    bizottsági elnök

"

2010.10.27. - Ad-hoc vizsgáló bizottság

Írta: 2010. október 27. szerda, 13:14
"

M E G H Í V Ó
  
a csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban

felállított ad hoc vizsgáló bizottság

2010. október 27-én (szerdán) 17 órai kezdettel

a CSEVAK Zrt-ben (1215 Budapest, Katona J. u. 62-64.)

tartandó ülésére 

Budapest, 2010. október 25.

Bercsik Károly s.k.
bizottsági elnök

"

2015. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

 

pdf 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2015. (II.04.) ör.

 

2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Alaprendeletet módosította: 11/2015. (III.18.) ör., 6/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

 

pdf 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2015. (I.30.) ör.

 

pdf 4/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Hatályon kívül helyezte: 28/2016. (XII.15.) ör.

 

pdf 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel, 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel és a 26/2014. (XII.16.)önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (II.26.) ör.

 

pdf 6/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2015. (III.04.) ör.

 

pdf 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 28/2015. (XI.04.) ör., 3/2016. (II.01.) ör., 16/2016. (V.31.) ör.
Egységes szerkezetben 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályon kívül helyezi a 16/2017. (VII.04.) ör.

 

pdf 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (II.27.) ör.

 

9/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról   
Alaprendeletet módosította: 3/2017. (I.26.) ör., 1/2018. (II.22.) ör., 3/2019. (III.01.), 16/2021. (XII.01.) ör.,
Egységes szerkezetben 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
 

pdf10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 22/2015. (VI.25.) ör.; 26/2015. (IX.24.) ör.; 33/2015. (XII.15.) ör.; 9/2016. (II.25.) ör.
 Egységes szerkezetben 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

pdf 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2015. (III.18.) ör.

 

pdf 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (IV.1.) ör.

 

pdf 13/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (IV.1.) ör. 

 

14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Alaprendeletet módosította: 19/2015. (VI.3.) ör.; 5/2016. (II.29.) ör.; 14/2016. (V.11.) ör., 24/2017. (XI.02.) ör., 30/2017. (XII.20.), 7/2018. (II.28.) ör.; 24/2019. (XII.17.)ör.
Egységes szerkezetben 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Hatályon kívül helyezi: 18/2021. (XII.22.) ör.

pdf 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
15/2015. (IV.30.) ör.

 

pdf 16/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf17/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf18/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf19/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 19/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2015. (VI.03.) ör.

 

22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2015. (VI.25.) ör.

 

23/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2015. (VII.1.) ör.

 

24/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (VII.1.) ör.

 

25/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (VII.1.) ör.

 

26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2015. (IX.24.) ör.

 

27/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2015. (IX.30.) ör.

 

28/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 28/2015. (XI.04.) ör.

 

29/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet a Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 29/2015. (XI.4.) ör.

 

30/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Alaprendeletet módosítja a 22/2016. (XII.01. ör.)
Hatályon kívül helyezte a 28/2017(XII.01.)

Egységes szerkezetben a 30/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 

31/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2015. (XII.02.) ör.

 

32/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 32/2015. (XII.02.) ör.

 

33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.); 26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 33/2015. (XII.15. ) ör.

 

 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 18/2016. (VI.23.) ör.; 21/2016. (X.28.)ör.; 23/2016. (XII.15.)ör; 5/2017. (II.23.) ör.;
Egységes szerkezetben a 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

 

2014. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

pdf1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2014.(I.24.) ör.

 

pdf2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet a Csepeli Önkormányzat Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997.(IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2014. (II.07.) ör.

 

pdf 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2014. (III.06.) ör.

 

pdf 4/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2014. (III.11.) ör.

 

pdf5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről   
Alaprendeletet módosította: 17/2014. (VI.26.) ör.;19/2014. (IX. 25.) ör.; 26/2014. (XII.16.) ör.; 5/2015. (II.26.) ör.

pdf Egységes szerkezetben az 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

pdf 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

pdf 7/2014. ( III.10.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2014. (III.10.) ör.

 

pdf 8/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (III.10.) ör.

 

pdf 9/2014.(III.20.) ör. az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 9/2014. (III.20.) ör.

 

pdf 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2014. (IV.30.) ör.

 

pdf 11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2014. (IV.30.) ör.

 

pdf 12/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2014. (IV.24.) ör.

 

pdf 13/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf 14/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 14/2014. (VI.5.) ör.

 

pdf 15/2014.(VII.02.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 15/2014. (VII.02.) ör.

 

pdf 16/2014.(VII.2.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól

 

pdf 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2014. (VI.26.) ör.

 

pdf 18/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek lakásingatlanok elidegenítésével kapcsolatos módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2014. (IX.3.) ör.

 

pdf 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 19/2014. (IX.25.) ör.

 

pdf 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2014. (IX.30.) ör.

 

pdf 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2014. (X.30.) ör.

 

22/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Alaprendeletet módosította: 25/2014. (XI.28.) ör.; 4/2017. (I.26.) ör.
Egységes szerkezetben az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2019. (XI.06.) ör.

 

pdf 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2014. (XI.28.) ör.

 

pdf 24/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 24/2014. (XII.03.)

 

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról
Alaprendelet módosította:
6/2015. (III.04.) ör.; 25/2015. (VII.1.) ör.; 4/2016. (II.01.) ör.; 13/2016. (V.11.) ör.; 20/2016. (XI.21.) ör.; 9/2017. (V.04.) ör; 20/2017.(X.04.) ör, 13/2018. (V.04.) ör., 8/2019. (V.02.) ör., 16/2019. (XI.06.) ör.; 20/2019. (XII.04.)ör.; 10/2021. (VI.14.) ör.; 9/2022. (VI.1.)

Egységes szerkezetben a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról

 

pdf 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2014. (XII.16.) ör. 

 

pdf 27/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2014. (XII.16.) ör.

pdf 28/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 28/2014. (XII.16.) ör. 

 

 

 

2013. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

pdf 1/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet a helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2013. (I.15.) ör.

 

pdf2/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánításáról szóló 40/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 2/2013. (I.30.) ör.

 

pdf 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2013. (II.28.) ör.

 

pdf 4/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata
Alaprendeletet módosította: 25/2013. (VII.04.) ör.; 26/2013. (VII.19.) ör. ; 8/2014. (III.10.) ör. és a 6/2014. (III.11.) ör.; 21/2014. (X.30.) ör.
pdfEgységes szerkezetben 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet  + Függelékek listája  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata
Hatályon kívül helyezte: 25/2014. (XI.28.) ör.

 

pdf6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Alaprendeletet módosította: 43/2013. (XII.20.) ör.; 20/2015. (VI.3.) ör., 23/2017. (XI.02.) ör

Egységes szerkezetű 6/2013. (III.06.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Hatályon kívül helyezte: 29/2017. (XII.20.)

  

pdf 7/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete a 19/2012. (VI.28.) önk. rendelettel, a 25/2012. (VIII.30.) önk. rendelettel, a 29/2012. (IX.27.) önk. rendelettel, valamint a 30/2012. (XI.29.) önk. rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (II.28.) ör.

 

pdf 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről
Alaprendeletet módosította: 23/2013. (VI.28.) ör.; 30/2013. (IX.27.) ör.; 40/2013. (XI.28.) ör. és a 3/2014. (III.04.) önk. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

pdfEgységes szerkezetben a 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete  a 2013. évi költségvetésről 

pdf 10/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 11/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 12/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (III.06.) ör.

 

13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról
Alaprendeletet módosította:
34/2013. (XII.4.) ör.; 24/2015. (VII.1.) ör., 4/2018. (II.28.) ör.Egységes szerkezetben a 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

 

14/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

 Alaprendeletet módosítja a 27/2016. (XII.21.) ör., 21/2017.(X.04.) ör.

Egységes szerkezetben a 14/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII.20.)

 

15/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
Hatályon kívül helyezte
a 35/2017. (XII.20.)

 

pdf 16/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
16/2013. (V.02.) ör.

 

pdf 17/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályba lép: 2013.06.01.
Hatályon kívül helyezte:
17/2013. (V.02.) ör.

 

pdf18/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2013. (V.02.) ör.

 

pdf 19/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezte:
 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 20/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2013. (V.31.) ör.

 

pdf 21/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (VI.05.) ör.

 

pdf 22/2013. (VI.05.) önkormányzati rendelet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:22/2013. (VI.05.) ör.  

 

pdf 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2013. (VI.28.) ör.

 

pdf 24/2013. (VII.04.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet Csepel Városközpont rehabilitációs szabályozási tervének kiegészítésére
Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (VII.04.) ör.

 

pdf  25/2013. (VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 25/2013. (VII.04.) ör.

 

pdf 26/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2013. (VII.19.) ör.

 

pdf 27/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2013. (IX.4.) ör.

 

 pdf 28/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 Alaprendeletet módosítja: a 26/2016.(XII.21.) ör.

Egységes szerkezetben a 28/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.01.) ör.

 

pdf29/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről 
Alaprendeletet módosította: 18/2014. (IX.3.) ör., 12/2015. (IV.1.) ör., 19/2016.(VI.29.) ör.
pdf Egységes szerkezetben a 29/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről
Hatályon kívül helyezte a 19/2019. (XII.04.) ör.

 

 pdf 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2013. (IX.27.) ör.

 

pdf 31/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kvül helyezte: 31/2013. (XII.4.) ör.

 

pdf 32/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 32/2013. (XII.4.) ör.   

 

pdf33/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 33/2013. (XI.28.) ör. 


pdf 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 34/2013. (XII.4.) ör.

 

pdf 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 35/2013. (XI.29.) ör.

 

pdf 36/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2013. (XII.04.) ör.

 

pdf 37/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XII.04.) ör.

 

pdf 38/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 38/2013. (XI.28.) ör.

 

pdf 39/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 39/2013. (XI.28.) ör.

 

pdf 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 40/2013. (XI.28.) önk. rendelet

 

pdf41/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
Hatályon kívül helyezte: 5/2014. (III.04.) ör.

42/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról

43/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III. 06.) számú önkormányzati rendelet módosításáró l
Hatályon kívül helyezte: 43/2013. (XII.20.) ör. 

 

44/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 44/2013. (XII.20.) ör.

 

 

 

2012. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:15

 

pdf1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet

 

pdf2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte
:
2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről 

 Az alaprendeletet módosította: 19/2012. (VI.28.) ör., 25/2012. (VIII.30.) ör.; 29/2012. (IX.27.) ör.; 30/2012. (XI.29.) ör.; 8/2013. (II.28.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről Egységes szerkezetben

 

pdf 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

 pdf5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
 

6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 12/2013. (III.06.) ör., 32/2013. (XII.4.) ör. és a 7/2014. (III.10.) ör.; 8/2015. (II.27.) ör.; 8/2016. (II.29.) ör., 12/2016. (III.31.) ör.; 8/2017. (IV.05.) ör.; 34/2017. (XII.19.), 9/2018. (II.28.) ör.; 6/2019. (IV.01.) ör.; 11/2019. (VI.28.) ör., 3/2020. (IV.03.) ör., 5/2022. (III.02.) ör.,
Egységes szerkezetben 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

pdf7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-műszaki Tervtanácsa működésének rendjéről
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V.2.) ör.

 

pdf8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

 pdf9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról

Módosította:  21/2012. (VII.04.) ör.; 22/2013. (VI.05.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.04.) ör.

 pdf 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról Egységes szerkezetben

  

pdf10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól
Alaprendeletet módosította:
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet

pdf 10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Alaprendeletet módosította:
15/2012. (V.24.) ör.; 23/2012. (VII.04.) ör.; 10/2013. (III.06.) ör.; 18/2013. (V.02.) ör.; 21/2013. (VI.05.) ör.; 44/2013. (XII.20.) ör.; 4/2014. (III.11.) ör.; 12/2017. (V.31.)ör; 25/2018. (XI.21.)ör., 4/2019. (III.06.) ör.; 11/2021. (VI.14.) ör.; 10/2022. (VI.1.) ör.;

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

 

 

pdf12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet

 

pdf13/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
 
Módosította: 23/2012. (VII.04.) ör., 26/2012. (VIII.30.) ör., 5/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről Egységes szerkezetben

 

pdf 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (V.24.) ör.

 

pdf 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.)Kt számú rendelet

 Hatályon kívül helyezte: 16/2012. (V.24.) ör.

 

 pdf 17/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:17/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 18/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségveteéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 19/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Alaprendeletet módosította: 27/2012. (X.3.) ör.

pdf20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
 Egységes szerkezetben
 
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) ör.

 

pdf 21/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezve: 21/2012. (VII.04.) ör.

 

 pdf 22/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 24/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (VIII.30.) ör. 

 

pdf 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 26/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a COL 4 beruházás megvalósításához szükséges a burkolatbontások engedélyezéséenk rendjéről szóló 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 26/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 27/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (X.3.) ör.

 

pdf 28/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. számú rendelet módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (X.03.) ör.

 

pdf29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (IX.27.) ör.

 

pdf30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel, a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf31/2012. (XII.05.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2012. (XII.05.) ör.

 

pdf32/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 32/2012. (XII.6.) ör.

 

33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Alaprendeletet módosította: 38/2013. (XI.28.) ör., 32/2017. (XII.20.) ör., 27/2018. (XI.30.).; 21/2019. (XII.04.)ör..
Egységes szerkezetben a 33/2012. (XI.29.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás szabályairól


34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el
Alaprendeletet módosította: 39/2013. (XI.28.) ör.; 12/2014. (IV.24.) ör.; 23/2014. (XI.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Hatályon kívül helyezte: 30/2015. (XI.30.) ör.


 pdf35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet

 

pdf36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet

 

pdf 37/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó érkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 37/2012. (XII.13.) ör.

 

pdf38/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Hatályon kívül helyezte: 38/2012. (XII.13.) ör.