6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet a Budapest, XXI. Ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról (CSVÉSZ)
Hatályon kívül helyezi – a DÉSZ hatálya alá eső területek kivételével _- a 2018. december 1-től a 24/2018. (X.26.) önk. rendelet 106. § (1) bekezdése

 

29/2009. (IX.22.) a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a terület rehabilitáció megvalósításáról

 

13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

 

14/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII.20.)

 

15/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII.20.)

 

28/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.01.) ör.

 

1/2017. (II.01.) ör a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201867/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

7/2017. (II.01.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról

 

10/2018. (III.29.) ör. a Budapest XXI. Kerület Védgát utca - Vasas utca - (209922) hrsz-ú közterület által határolt tömbben lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

19/2018. (VII.04.) ör. a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel, Rákóczi tér Építési Szabályzatáról

 

24/2018.(X.26.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról

 

29/2018. (XI.30.) ör. a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201861/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

6/2020. (V.04.) ör. a Táncsics Mihály utca - Vágóhíd utca - Pozsonyi utca- Katona József utca által határolt tömbre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Egyéb rendeletek

Írta: 2011. április 13. szerda, 19:11

 

pdf Egységes szerkezetű 43/1997. (XII.16.) Infrastruktúra alap létrehozásáról 

Az alaprendeletet módosította: 6/2007.(II.20.)Kt rendelet

 

pdfEgységes szerkezetű 9/2000. (III.21.) Kt. rendelete Budapest - Csepel közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről
Alaprendeletet módosította: 11/2002. (V.07.) Kt.; 27/2009. (X.22.) Kt. rendeletek, 15/2012. (V.24.) ör.; 5/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 23/2003.(IX.23.)Kt. rendelet a Budapest-Csepel egyes fejlesztési területein építési tilalom elrendelése
Módosította:43/2004.(XI.16.)Kt; 44/2004.(XI.16.)Kt rendelet

 

pdf 38/2004. (X.18.) a közforgalom céljára megnyitott magánutak nevének megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a külterületi ingatlanok házszámozásáról

 Módosította: 29/2005.(X.18.)Kt rendelet; 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

pdf Egységes szerkezetben a 38/2004. (X.18.) Kt. rendelet

 

pdf 3/2005. (I.25.) az önkormányzati intézmények európai zászló és európai lobogó

 

pdf  Egységes szerkezetű 10/2008.(IV.17.)Kt a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról

Az alaprendeletet módosította: 17/2009.(V.14.)Kt; 35/2009.(X.20.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt. rendelet, 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (III.06.) ör.

 

pdfEgységes szerkezetű 11/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

Az alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.) és a 39/2011.(IV.28.) ör.; 31/2012. (XII.05.) ör.; 5/2013. (III.06.) ör.; 22/2019. (XII.04.) ör.

 

pdf  Egységes szerkezetű 34/2009.(X.20.)Kt az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 

 Az alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet;

 

pdf Egységes szerkezetű 6/2011.(II.25.) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól

 Az alaprendeletet módosította: 19/2011.(V.26.)önk. rendelet; 37/2011.(IX.29.) önk. rendelet
Hatályon kívül helyezte a 17/2018. (VI.06.)

 

Egységes szerkezetű 25/2011. (VII.18.) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről
Az alaprendeletet módosította:1/2012. (I.26.), 15/2012. (V.24.) ör., 18/2012. (VII.04.) ör.; 21/2015. (VI.3.) ör.; 31/2017. (XII.20.) ör.; 26/2019. (XII.17.)ör.

 

pdf 26/2011. (VII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről Egységes szerkezetben

 Az alaprendeletet módosította: 30/2011. (IX.29.) ör., 17/2012. (VI.28.) ör., 24/2012. (VIII.30.) ör.; 3/2013. (II.28.) ör.; 9/2014. (III.20.) ör.; 3/2015. (I.30.) ör.

 

pdf 47/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeli megváltásáról

 

pdf10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól Egységes szerkezetben
Alaprendeletet módosította: 11/2014. (IV.30.) ör.
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI.30.) ör

 

pdf14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről Egységes szerkezetben

Az alaprendeletet módosította: 23/2012. (VII.04.) ör., 26/2012.(VIII.30.) ör., 5/2013. (III.06.) ör.

 

Egységes 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Az alaprendeletet módosította: 43/2013. (XII.20.) ör.; 20/2015. (VI.3.) ör.,23/2017. (XI.02.) ör
Hatályon kívül helyezte: 29/2017. (XII.20.) ör.

 

pdf 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

 

Egységes szerkezetben a 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Az alaprendeletet módosította: 25/2014. (XI.28.) ör.; 4/2017. (I.26.) ör.
Hatályon kívül helyezi a 17/2019. (XI.06.) ör.

 

Egységes szerkezetű 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Alaprendeletet módosította: 11/2015. (III.18.) ör., 6/2018. (II.28.) ör.

 

Egységes szerkezetben 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
Alaprendeletet módosította: 3/2017. (I.26.) ör., 1/2018. (II.22.) ör., 3/2019. (III.01.) ör.

 

Egységes szerkezetben 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Alaprendeletet módosította: 19/2015. (VI.3.) ör.; 5/2016. (II.29.) ör.; 14/2016. (V.11.) ör., 24/2017. (XI.02.) ör., 30/2017. (XII.20.) ör., 7/2018. (II.28.) ör.; 24/2019. (XII.17.)ör.

 

6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
Módosította: 10/2019. (VII.03.) ör.
Egységes szerkezetben a 6/2016. (III.02.) ör. a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről

 

7/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

 

10/2017. (V.04.) önkormányzati rendelet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről
Alaprendeletet módosította a 14/2018. (IV.27.) ör.; 8/2020. (VI.17.) ör.; 7/2021. (VI.10.)
Egységes szerkezetben a 10/2017. (V.04.) ör. a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről

 

14/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

 

17/2017. (VI.30.) ör. az önkormányzat közművelődési feladatairól

 

25/2017. (XI. 02.) ör. a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
Hatályon kívül helyezte: 35/2017. (XII.20.) ör.

 

29/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (III.06.) ör.
Alaprendeletet módosította: 5/2018. (II.28.) ör.; 31/2018. (XII.18.) ör.
Egységes szerkezetben a 29/2017. (XII.20.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

17/2018. (VI.06.) ör. az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről
Hatályon kívül helyezi: a 6/2011. (II.25.) ör-t
Alaprendeletet módosította: 23/2018. (X.02.) ör.

Egységes szerkezetben a 17/2018. (VI.06.) ör. az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről


17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Alaprendeletet módosította: 5/2020. (IV.22.) ör.

Hatályon kívül helyezte: a 4/2021. (III.25.) ör.

Egységes szerkezetben a 17/2019. (XI.06.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

4/2021. (III.25.) ör. az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

 

Adóval kapcsolatos rendeletek

Írta: 2011. április 13. szerda, 18:59

33/2012. (XI.29.) önk. rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Alaprendeletet módosította: 38/2013. (XI.28.) ör., 32/2017. (XII.20.) ör., 27/2018. (XI.30.) ör.; 21/2019. (XII.04.) ör.
Egységes szerkezetben a 33/2012. (XI.29.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról

 

34/2012. (XI.29.) önk. rendelet a helyi adókról Egységes szerkezetben
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el
Alaprendeletet módosította: 39/2013. (XI.28.) ör.; 12/2014. (IV.24.) ör.; 23/2014. (XI.28.) ör.
Hatályos: 30/2015. (XI.30.) ör. szerint 2015. december 31-ig
Ezt követően hatályon kívül helyezte: 30/2015. (XI.30.) ör.

 

30/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról - Egységes szerkezetben
Alaprendeletet módosította: 22/2016. (XII.01.) ör.
Ezt követően hatályon kívül helyezte a 28/2017. (XII.01.) ör.

 

28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el

Alaprendeletet módosította a 26/2018. (XI.30.) ör.; 18/2019. (XI.29.) ör., 12/2020. (IX.28.) ör.,
Egységes szerkezetben a 28/2017. (XII.01.) ör a helyi adókról

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail