2005. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendel

pdf2/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004. (III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

pdf 3/2005.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati intézmények európai zászló és európai lobogó használatáról

 

pdf 4/2005.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.) rendelet módosításáról

 

pdf5/2005.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló, 30/2001.(XI.27.)Kt. rendeletének módosítása
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf6/2005.(III.8.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről
Módosította:19/2005.(VI.21.)Kt; 28/2005.(X.18.)Kt; 34/2005.(XII.13.)Kt; 3/2006.(II.21.)Kt rendelet;

pdf7/2005.(III.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

pdf 8/2005.(III.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

pdf 9/2005.(IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2004. évi zárszámadásról

pdf 1. sz. melléklet,pdf 2. sz. melléklet.pdf Tájékoztató polgármesteri keretről 

 

pdf 10/2005.(IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

pdf 11/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.) Kt. rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet

pdf 12/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló - 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 13/2005.(IV.19.)Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 14/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról (Királyerdő intézményközpont)

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 15/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 16/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 17/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Módosította: 5/1995.(III.07.),10/2007.(III.26.)

Hatályon kívül helyezi: 9/2009.(III.19.)Kt rendelet

pdf 18/2005.(V.17.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 pdf 19/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról

 pdf 1. sz. melléklet

 Módosította: 6/2005.(III.8.)Kt;28/2005.(X.18.)Kt;3/2006.(II.21.)Kt rendelet

pdf 20/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 30/2004.(VI.29.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 pdf 21/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól

Módosította: 35/2006.(XI.28.)Kt;14/2010.(V.18.)Kt rendelet
Egységes szerkezetű 21/2005.(VI.21.) az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól

pdf 22/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 23/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló – 11/2004.(III.02.)Kt rendelettel módosított - 26/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

pdf 24/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 25/2005.(VI.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 26//2005.(IX.20.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 17/2000.(V.16.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezi: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

pdf 27/2005.(IX.20.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 3/1996.(II.6.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 28/2005.(X.18.)Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról

pdf 29/2005.(X.18.)Budapest-Csepel Önkormányzata egyes helyi önkormányzati rendeleteinek módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 30/2005.(XI.15.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet


pdf 31/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Papírgyár és környéke Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 32/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Királymajori lakóterület Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 33/2005.(XI.22.)Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 pdf 34/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. rendelet módosításáról

xls 1. sz. melléklet

 

pdf 35/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata a 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

pdf 36/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezi:10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 37/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezi: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

pdf 38/2005.(XII.13.)Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Módosította: 23/2006.(IX.19.)Kt;10/2007.(III.26.)Kt;17/2007.(V.15.)Kt; 30/2007.(IX.25.)Kt rendelet

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet


2004. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

Módosította: 11/2005.(IV.19.), 29//2005.(X.18.), 10/2007.(III.26.), 27/2007.(VI.26.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet 

 

pdf 2/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 4/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(VI.24.)Kt sz. rendeletet módosításáról.
Módosította: 5/2004.(III.2.)Kt rendelet

 

pdf 5/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. sz. rendeletet módosításáról pdf melléklet_1 pdf melléklet_2 

 

 pdf 6/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről

pdf melléklet_1; pdf melléklet_2;  
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)kt rendelet,

 

 pdf 7/2004.(III.2.) azönkormányzat testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról

(Egységes szerkezetben a 7/2007.(II.20.) Kt. sz. rendelettel, a 27/2009.(IX.22.) Kt.sz. rendelettel és a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelettel)

 

pdf 8/2004.(III.2.) Központi szennyvíztisztító telep és környékének Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 9/2004.(III.2.) Csepel Városrendezésiés Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 10/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 11/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 12/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2004.(III.2.) a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról 

Módosította: 7/2005.(III.22.)Kt; 30/2006.(XI.7.)Kt; 3/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 34/2007.(IX.25.)rendeletek
Hatályon kívül helyezte:10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

pdf 14/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 15/2004.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről pdf egységes szerkezetben
Módosította: 51/2004.(XII.14.)Kt; 2/2005.(I.25.), 8/2005.(III.22.)Kt; 10/2005.(IV.19.)Kt rendelet,
Hatályon kívül helyezte:7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 16/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi zárszámadásáról 

 

pdf 17/2004.(IV.20.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Hatályon kívül helyezte:27/2009.(IX.22.)Kt rendelet 

 

pdf 18/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a „Budapest, XXI. ker. Csepel, Ráckevei (Soroksári) - Duna menti terület II. ütem Szabályozási Tervé”-ről.
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat”-ról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról. (RSD területéről)
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 20/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf  21/2004.(IV.20.) az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 22/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú lakások víz- csatorna használati díjának térítési módjáról szóló 44/1996.(X.8.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a vásárokról és piacokról szóló 37/1994.(IX.20.)Kt. rendelet módosításáró
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 24/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001.(III.20.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 15/2008.(V.15.)Kt rendelet

 

pdf  25/2004.(V.18.) a közterületek rendjéről és használatáról
Módosította: 13/2005.(IV.19.)Kt; 29/2005.(X.15.)Kt; 24/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 18/2007.(V.15.)Kt; 31/2007.(IX.25.)Kt; 3/2008.(I.24.)Kt; 18/2008.(VI.12.)Kt; 20/2008.(IX.18.)Kt; 27/2008.(XII.18.)Kt; 28/2009.(IX.22.)Kt; 15/2010.(V.18.)Kt rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 29/2011.(IX.29.)önk. rendelet

 

pdf 26/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 27/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(III.2.) rendelet módosításáról pdf melléklet_1pdf melléklet_2 

 

pdf 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 29/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 30/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Módosította: 20/2005.(VI.21.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 38/2005.(XII.13.)Kt rendelet

 

pdf 31/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Módosította: 49/2004.(XII.14.)Kt; 29//2005.(X.18.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 33/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf 32/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_6   
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)Kt rendelet,

 

pdf 33/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 34/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 35/2004.(IX.21.) Kt. rend. a vis maior támogatás igénybevételéről 

Egységes szerkezetben a 22/2008.(X.21.)Kt. és a 15/2011.(IV.28.) Kt. rendelettel
Módosította: 5/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 36/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004.(I.27.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 37/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.6.)Kt sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 38/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közforgalom céljára megnyitott magánutak nevének megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a külterületi ingatlanok házszámozásáról .
Módosította:29/2005.(X.18.)Kt rendelet, 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

pdf Egységes szerkezetben a 38/2004. (X.18.) Kt. rendelet

 

pdf 39/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 40/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 41/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 42/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 43/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. ker. - Csepel Városközpont Rehabilitációs Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 44/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról 

pdf melléklet_1; pdf melléklet_2; pdf melléklet_3; pdf melléklet_4   
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 45/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(III.2.)Kt. számú rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 46/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_2  

 

pdf 47/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 

pdf 48/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 49/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004.(VI.29.)Kt. rendeletének módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 50/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására 
Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 51/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 52/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzat. a Budapest XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet 

2003. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2003.(I.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

pdf 2/2003.(I.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 3/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról

 

pdf 4/2003.(II.25.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

pdf 5/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 6/2003.(II.25.) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

pdf 7/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az adósságkezelési szolgáltatásról és az otthonmegőrzés támogatásáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2004.(I.27.)Kt rendelet.

pdf 8/2003.(III.11.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetésről
Módosította: 16/2003.(VI.24.)Kt; 40/2003.(XII.16.)Kt; 4/2004.(I.27.)Kt; 5/2004.(III.2.)Kt rendeletek

pdf 9/2003.(III.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 5/1995. (III.07.)Kt. számú rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 10/2003.(III.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

Módosította: 28/2003.(X.21.)Kt; 20/2004.(IV.20.)Kt; 29//2005.(X.18.)Kt; 16/2006.(VI.13.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

pdf 11/2003.(IV.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi zárszámadásról 

 

pdf 12/2003.(V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról

pdf egységes szerkezet

Módosította: 44/2003.(XII.16.)Kt; 48/2004.(XII.14.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt; 34/2006.(XI.28.)Kt ; 38/2007.(XI.27.)Kt; 3/2009.(I.22.)Kt; 29/2010.(XII.16.)Kt (2011. január 1-től hatályos) rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 50/2011. (XII.15.) önk. rendelet

pdf 13/2003.(V.27.) A lakbérről szóló a 14/1996.(IV.23.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

pdf  14/2003.(V.27.) A társasházak felújításához nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról szóló 5/2002.(III.12.)Kt sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet.

pdf 15/2003.(V.27.) Az önkormányzat tulajdonban álló nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

pdf 16/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. számú rendelet módosításáról 

 

pdf 17/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest, XXI. kerület, Csepel, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. sz. rendeletének módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 18/2003.(VI. 24.) A közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 19/2003.(VI. 24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) Kt. rendelete pdf egységes szerkezet 

Módosította:28/2004.(VI.29.)Kt;  29//2005.(X.18.), 10/2007.(III.26.)Kt; 19/2007.(V.15.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

pdf 20/2003.(VIII.26.) Az önkormányzati képviselők javadalmazásáról 2/1995.(I.31.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 31/2006.(XI.7.)Kt rendelet

pdf 21/2003.(IX.23.) A közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 10/1996.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról 

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

pdf 22/2003.(IX.23.) A parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 6/1998.(III.24.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 23/2003.(IX.23.)Kt. rendelet a Budapest-Csepel egyes fejlesztési területein építési tilalom elrendelése
Módosította:43/2004.(XI.16.)Kt; 44/2004.(XI.16.)Kt rendelet 

pdf 24/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 13/2000.(V.16.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 34/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló rendelete

Módosította: a 10/2004.(III.02.)Kt;29/2004.(IV.29.)Kt;22/2005.(VI.21.)Kt;29/2005.(X.18.)Kt;5/2006.(III.21.)Kt;25/2006.(IX.19.)Kt;2/2007.(II.20.)Kt;10/2007(III.26.)Kt;20/2007.(V.15.)Kt;11/2008(IV.17.)Kt;6/2009.(II.19.)Kt;32/2009.(IX.22.)Kt;9/2010(II.23.)Kt;11/2011.(III.31.); 35/2011. (IX.29.) Kt.
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet  

Egységes szerkezetű 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

pdf 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt. számú rendelete
Módosította: 11/2004.(III.02.)Kt; 23/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt;  5/2006.(III.21.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt;  21/2007.(V.15.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

pdf 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete
Módosította:12/2004.(III.02.)Kt, 12/2005.(IV.19.)Kt; 24/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt; 4/2006.(II.21.)Kt;5/2006.(III.21.)Kt; 27/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 22/2007.(V.15.)Kt; 9/2008.(II.21.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 21/2008.(IX.18.)Kt; 15/2009.(IV.16.)Kt; 22/2009.(VI.18.)Kt; 32/2009.(IX.22.)Kt; 12/2010.(IV.20.)Kt;18/2010.(VI.15.)Kt; 10/2011.(III.31.) rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet


pdf 28/2003.(X.21.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

pdf 29/2003.(X.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/1996.(II.6.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

pdf 30/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 31/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

pdf 32/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről  

Módosította: 16/2005.(V.17.)Kt; 7/2006.(III.21.)Kt; 18/2006.(VI.13.)Kt; 4/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 8/2008.(II.21.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 2010. december 31-től a 25/2010.(XI.04.)Kt rendelet

pdf 33/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. - Csepel, Rózsa u. - II. Rákóczi F. u. - 7274. sz. út - tervezett tehermentesítő út által határolt terület Szabályozási Tervről
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 34/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. - Csepel - Posztó u. - Tárház u. - Festő u. - Szentmiklósi út által határolt terület Szabályozási Tervről
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 35/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. – Csepel II. Rákóczi Ferenc u. – Vas Gereben u. – Salak u. – Transzformátorgyár u. által határolt terület Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 36/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest – Csepel, Ady Endre u. – Duna u. – Zsák H. u. Vágóhíd u. – Kolozsvári út – Szent István út – Táncsics M. út által határolt terület Szabályozási Tervéről.
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

pdf 37/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület, - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt sz. rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 38/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata „A kerületi önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról” szóló t 12/2000.(IV.18.)Kt. rendelet visszavonásáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet

pdf 39/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzat Csepel egyes területeinek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 42/1994.(X.18.)Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet

pdf 40/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. számú rendelet módosításáról 

 

pdf 41/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

pdf 42/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadási feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 43/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 44/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

2002. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:10

pdf 1/2002. (II.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001.(III.13.)Kt. számú rendelet módosításáról 

 
pdf 2/2002. (II.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt. számú rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 3/2002. (II.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló 8/2001.(III.20.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 1/2004.(I.27.).Kt rendelet
 
pdf 4/2002. (II.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Bp. XXI. ker., Csepel, Víztisztító-mű és környezete (Duna - kerülethatár - II. Rákóczi F. út - 7274 u. közötti terület) kerületi szabályozási tervéről (KSZT) és építési szabályzatáról (ÉSZ)

Módosította: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 5/2002.(III.12.) A társasházak felújításához nyújtandó, vissza nem térítendő támogatásról. Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet

 

6/2002.(III.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról (CSVÉSZ)

Módosította:17/2003.(VI.24.)Kt;37/2003.(XI.25.)Kt; 9/2004.(III.2.)Kt, 19/2004.(IV.20.)Kt; 44/2004.(XII.14.)Kt; 52/2004.(XII.14.)Kt; 18/2005.(V.17.)Kt; 33/2005.(XI.22.)Kt; 1/2006.(I.24.)Kt; 8/2006.(III.21.)Kt; 14/2006.(VI.13.)Kt;33/2006.(XI.7.)Kt; 14/2007.(IV.17.)Kt;  16/2007.(V.15.)Kt; 25/2007.(VI.19.)Kt; 14/2008.(V.15.)Kt; 23/2008.(XI.20.)Kt; 24/2009.(VI.18.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt; 30/2009.(IX.22.)Kt; 33/2009.(IX.22.)Kt; 40/2009.(X.20.)Kt; 3/2010.(I.26.)Kt; 6/2010.(II.23.)Kt; 16/2010.(V.18.)Kt; 19/2010.(VI.15.)Kt; 21/2010.(IX.23.)Kt
24/2010.(XI.04.)Kt; 28/2010.(XI.25.)Kt; 8/2011. (III.31.);16/2011.(IV.28.); 23/2011.(VI.16.) 48/2011.(XII.15.); 35/2012. (XII.5.); 24/2013. (VII.04.) ; 35/2013. (XI.29.), 14/2014.(VI.05.); 29/2015. (XI.4.); 31/2015. (XII.02.); 24/2016. (XII.21.), 18/2017(IX.01.); 26/2017. ( XI.02.); 36/2017. (XII.20.); 16/2018. (VI.26.); 20/2018. (VII.04.)  önk. rendeletek

Egységes szerkezetű 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet Budapest, XXI. Ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Hatályon kívül helyezi – a DÉSZ hatálya alá eső területek kivételével _- a 2018. december 1-től a 24/2018. (X.26.) önk. rendelet 106. § (1) bekezdése


pdf 7/2002.(III.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt. sz. rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 8/2002.(V.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi zárszámadásáról

 

pdf 9/2002. (V.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999.(VI.22.)Kt. számú rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 38/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 10/2002. (V.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a parlagfű visszaszorításáról hozott 14/1993.(IV.27.)Kt. számú rendelete hatályon kívül helyezésére

Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 11/2002.(V.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest-Csepel közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 9/2000.(III.21.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 12/2002.(V.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról 

pdf 13/2002.(V.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(XI.27.)Kt. számú rendelet módosításáról 

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 14/2002.(V.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, t 2/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 15/2002.(V.28.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet
 
pdf 16/2002.(V.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 10/1996.(III.26.)Kt. rendeletének módosítására  
Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet;

 

pdf 17/2002.(V.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló t 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 18/2002.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról 
 
pdf 19/2002.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a háziorvosi körzetek meghatározásáról.
Módosította: 32/2007.(IX.25.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 36/2011.(IX.29.) Önk. rendelet
 
pdf 20/2002.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíj megállapításáról, folyósításáról szóló 14/2001.(V.15.)Kt. sz. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 19/2003.(VI.24.)Kt  rendelet
 
pdf 21/2002.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 22/2002.(VIII.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 23/2002.(IX.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról


pdf 24/2002 (IX.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata rendelete Budapest, XXI. kerület volt Csepel Művek és környéke szabályozási tervéről

Módosította: 43/2004.(XI.16.)Kt; 44/2004.(XI.16.)Kt; 33/2005.(XI.22.)Kt; 14/2006.(VI.13.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 25/2002.(XI.12.) Budapest-Csepel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 26/2002.(XI.12.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 27/2002.(XI.26.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosítására 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 28/2002.(XII.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról 

 
pdf 29/2002.(XII.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
pdf 30/2002.(XII.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet

2001. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:10

pdf 1/2001.(I.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet
 
pdf 2/2001.(I.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata a társasházaknak nyújtandó felújítási hitelről szóló 13/1999.(VI.22.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet
 
pdf 3/2001.(II.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2000. évi költségvetéséről szóló, 4/2000.(II.22.)Kt. sz. rendelet módosításáról 
 
pdf 4/2001.(II.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet
 
pdf 5/2001.(III.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi költségvetéséről

Módosította:  18/2001.(VI.12.)Kt; 22/2001.(VI.18.)Kt rendelet
 
pdf 6/2001.(III.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Hatályon kívül helyezte: 30/2004.(VI.29.)Kt rendelet
 
pdf 7/2001.(III.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
Módosította: 24/2004.(V.18.)Kt; 15/2005.(V.17.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 15/2008.(V.15.)Kt rendelet
 
pdf 8/2001.(III.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről
Módosította: 29/2001.(XI.6.)Kt; 3/2002.(II.26.)Kt; 7/2003.(II.25.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 1/2004.(I.27.).Kt rendelet
 
pdf 9/2001.(III.20.) A társasházaknak nyújtandó felújítási hitelről szóló 13/1999.(VI.22.)Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet

pdf 10/2001.(IV.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2000. évi zárszámadásáról 

 
pdf 11/2001.(IV.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.7.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 12/2001.(IV.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló a 30/1995.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 13/2001.(IV.17.) Az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló 1/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 14/2001.(V.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíj megállapításáról, folyósításáról.
Módosította: 20/2002.(VI.18.)Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 19/2003.(VI.24.)Kt. rendelet
 
pdf 15/2001.(V.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 13/2000.(V.16.)Kt számú rendelete módosítására 
Hatályon kívül helyezte: 34/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 16/2001.(V.15.) A társasházaknak nyújtandó felújítási hitelről szóló, 13/1999.(VI.22.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet
 
pdf 17/2001.(V.15.) Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 12/2000.(IV.18.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 38/2003.(XI.25.)Kt rendelet
 
pdf 18/2001.(VI.12.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001.(III.13.)Kt. számú rendelet módosításáról
 
19/2001.(VI.12.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Hatályon kívül helyezte: 21/2001.(VI.12.)Kt rendelet
 
pdf 20/2001.(VI.12.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelete módosítására
Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet
 
pdf 21/2001.(VI.12.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 22/2001.(VI.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi költségvetésről szóló 5/2001.(III.13.)Kt számú rendelet módosításáról


pdf 23/2001.(IX.11.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről
Módosította: 33/2001.(XII.18.)Kt; 15/2002.(V.28.)Kt; 6/2003.(II.25.)Kt; 15/2003.(V.27.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet
 
pdf 24/2001.(IX.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi költségvetéséről szóló 5/2001.(III.13.)Kt. számú rendelet módosításáról 
 
pdf 25/2001.(IX.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 26/2001.(IX.25.) A helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről
Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (III.11.) önkormányzati rendelet

 
pdf 27/2001.(IX.25.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt rendelet módosítására  
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 28/2001.(XI.6.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület Csepeli Erőmű Kerületi Szabályozási tervéről és Építési Szabályzatáról
Hatályon kívül helyezte: 37/2003.(XI.25.)Kt rendelet 
 
pdf 29/2001.(XI.6.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló 8/2001.(III.20.)Kt. sz. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 1/2004.(I.27.).Kt rendelet
 
pdf 30/2001.(XI.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról pdf egységes szerkezet 
Módosította: 13/2002.(V.28.)Kt; 43/2003.(XII.16.)Kt; 5/2005.(II.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet
 
pdf 31/2001.(XII.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetésről 
Módosította: 23/2002.(IX.24.)Kt rendelet
 
pdf 32/2001.(XII.18.) Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata építési tilalom elrendeléséről szóló rendelete Budapest-Csepel, Szigetcsúcs fejlesztési területére a Kvassay-híd - Szabadkikötő út - Corvin út - Iparvágány - Védgát utca és a Soroksári Duna-ág által határolt területre
Módosította: 8/2004.(III.2.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 52/2004.(XII.14.)Kt rendelet
 
pdf 33/2001.(XII.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet
 
pdf 34/2001.(XII.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 4/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 35/2001.(XII.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet
 
pdf 36/2001.(XII.18.) Az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló, 1/1996.(II.06.)Kt sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 37/2001.(XII.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel, Rózsadomb-Dunapart Kerületi Szabályozási Tervére és építési szabályzatára
Módosította: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

2000. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:09

pdf 1/2000.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet
 
pdf 2/2000.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, 30/1995.(XI.21.)Kt. rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 3/2000.(I.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Tamariska domb védetté nyilvánításáról szóló 9/1994.(III.29.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről  
  
pdf 4/2000.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi költségvetésről szóló rendelete Módosította: 19/2000.(VI.27.)Kt; 28/2000.(X.24.)Kt rendelet

 

pdf 5/2000.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Csepel közigazgatási területén folytatható fogadóirodai tevékenység átmeneti szabályairól szóló rendelete

Hatályon kívül helyezte: 19/2004.(IV.20.)Kt rendelet
 
pdf 6/2000.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról 10/1996.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról szóló rendelete 
Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 7/2000.(II.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest XXI. ker. Csepeli HÉV végállomás területére szóló kerületi szabályozási tervére vonatkozó rendelete 
Módosította: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 8/2000.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 9/2000.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest-Csepel közterületein a Taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló rendelete
 
pdf Egységes szerkezetben a 9/2000. (III.21.)

Módosította: 11/2002.(V.7.) Kt; 27/2009.(IX.22.) Kt rendeletek; 15/2012. (V.24) ör.; 5/2013. (III.06.) ör.


 
pdf 10/2000.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999.(VI.22.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 38/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 11/2000.(IV.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi zárszámadásról szóló rendelete  

 
pdf 12/2000.(IV.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a kerületi önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról szóló rendelete 
Módosította:17/2001.(V.15.)Kt  rendelet
Hatályon kívül helyezte: 38/2003.(XI.25.)Kt rendelet
 
pdf 13/2000.(V.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló rendelete  
Módosította: 15/2001.(V.15.)Kt; 24/2003.(X.21.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 34/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 14/2000.(V.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata egyes helyi rendeletek módosításáról szóló rendelete

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 15/2000.(V.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról és az állattartó melléképítmények elhelyezésének szabályairól szóló 4/1999.(III.23.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet

 

pdf 16/2000.(V.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. sz. rendelet módosításáról

Módosította: 11/1997.(IV.22.)Kt; 36/1997.(XII.16.)Kt; 11/1999.(VI.22.)Kt; 23/1999.(XI.19.)Kt; 16/2000.(V.16.)Kt; 38/2000.(XII.19.)Kt; 21/2001.(VI.12.)Kt; 21/2002.(VI.18.)Kt; 25/2002.(XI.12.)Kt, 7/2003.(II.25.)Kt. rend.
Hatályon kívül helyezte:25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 17/2000.(V.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításának és adományozásának rendjéről 
Módosította: 20/2001.(VI.12.); 26/2004.(V.18.); 33/2004.(IX.21.); 26/2005.(IX.20.); 19/2006.(V.13.); 39/2006.(XII.19.)
Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet
 
pdf 18/2000.(VI.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakbérről szóló, 14/1996.(IV.23.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 19/2000.(VI.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2000. évi költségvetésről szóló 4/2000.(II.22.)Kt. számú rendelet módosításáról  
 
pdf 20/2000.(IX.26.) Az önkormányzati képviselők javadalmazásáról szóló, 2/1995.(I.31.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:31/2006.(XI.7.),Kt rendelet 
 
pdf 21/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 22/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 23/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete Budapest XXI. ker. Francia öböl és Szállító út környéke Helyi Építési Szabályzatára és Szabályozási Tervére
Módosította: 27/2009. (IX.22.)Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 52/2004.(XII.14.)Kt. rendelet
 
pdf 24/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. Erdősor utcai lakótelep, Nyuszi sétány, 213002/22 hrsz.-ú telek Helyi Építési Szabályzatára és Szabályozási Tervére
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 25/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest, XXI. ker. Csepeli Szabadkikötő 210028/2. Hrsz. terület Helyi Építési Szabályzatára és Szabályozási Tervére
Módosította: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

pdf 26/2000.(IX.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest, XXI. ker. Ady Endre utca - Kossuth Lajos utca - Pöltenberg utca, valamint a 209675, a 209676, a 209731 és 209733 Hrsz.-ú telkek által határolt terület Helyi Építési Szabályzatára és Szabályozási Tervére

Módosította: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 27/2000.(X.24.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 28/2000.(X.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2000. évi költségvetéséről szóló t 4/2000.(II.22.)Kt számú rendelet módosításáról 
 
pdf 29/2000.(XI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet
 
pdf 30/2000.(XI.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről 2/1996.(II.06.)Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 31/2000.(XI.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 32/2000.(XI.21.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 23/1996.(V.21.)Kt számú rendelete módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2003.(III.25.)Kt rendelet:
 
pdf 33/2000.(XI.21.) A közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával kapcsolatos tevékenységről, az abban eljáró személyekről.
Hatályon kívül helyezte: 18/2003.(VI.24.)Kt rendelet
 
pdf 34/2000.(XI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról
Módosította:7/2002.(III.26.)Kt; 21/2004.(IV.20.)Kt; 25/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt; 39/2007.(XI.27.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek,  15/2012. (V.24.) önk. rendelet

Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (X.3.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 34/2000.(XI.22.) az állatok tartásáról


pdf 35/2000.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.22.)Kt. számú rendelet módosításáról  
 
pdf 36/2000.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2001. évi átmeneti gazdálkodásról
Módosította: 5/2001.(III.13.)Kt; 18/2001.(VI.12.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 22/2001.(VI.18.)Kt rendelet
 
pdf 37/2000.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1995.(XI.21.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 6/2001.(III.20.)Kt rendelet
 
pdf 38/2000.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 39/2000.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

1999. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:09

pdf 1/1999.(I.26.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési, térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt sz. rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet
 
pdf 2/1999.(II.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata rendelete az 1999. évi költségvetéséről Módosította: 10/1999.(VI.22.)Kt; 19/1999.(VI.22.)Kt;24/1999.(XII.14.)Kt rendelet
 
pdf 3/1999.(II.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelete

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 4/1999.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az állatok tartásának és az állattartó melléképítmények elhelyezésének átmeneti szabályairól

Módosította: 14/2000.(V.16.)Kt; 15/2000.(V.16.)Kt rendelet;
Hatályon kívül helyezte: 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet
 
pdf 5/1999.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 10/1996.(III.26.)Kt sz. rendeletének módosítása

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

pdf 6/1999.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott gondozási központokban alkalmazott, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998.(IV.28.)Kt számú rendeletének módosítása

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 7/1999.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata az 1998. évi zárszámadásról 

 
pdf 8/1999.(IV.20.) Bp.- Csepel Önkormányzata a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről szóló 27/1998.(IV.20.)Kt sz. rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 8/2001.(III.20.)Kt rendelet
 
pdf 9/1999.(IV.28.) Bp.- Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
10/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999.(II.23.)Kt rendelet módosítása 
 
pdf 11/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 12/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozók jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/1995.(XI.21.)Kt. rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 13/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata társasházaknak nyújtandó felújítási hitelről szóló rendelete pdf egységes szerkezet

Módosította: 2/2001.(I.23. Kt.; 9/2001.(III.20.)Kt.; 16/2001.(V.15.)Kt.,)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet
 
pdf 14/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.06.)Kt rendelete módosítása
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet 
 
pdf 15/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló 1/1996.(II.06.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 16/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata rendelete a fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról pdf egységes szerkezet 

Módosította: 10/2000.(III.21.)Kt., 9/2002.(V.7.)Kt.; 29//2005.(X.18.)Kt; 6/2007.(II.20.)Kt;27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 38/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 17/1999.(VI.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt. számú rendeletének módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 18/1999.(IX.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 8/1997.(IV.22.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2000.(V.16.)Kt rendelet

pdf 19/1999.(X.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999.(II.23.)Kt. számú rendelet módosítására 

pdf 20/1999.(X.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 21/1999.(X.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata önkormányzati képviselők javadalmazásáról szóló 2/1995.(I.31.)Kt. rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 31/2006.(XI.7.)Kt rendelet

pdf 22/1999.(X.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 10/1996.(III.26.)Kt. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet
 
pdf 23/1999.(X.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 24/1999.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999.(II.23.)Kt. rendeletének módosításáról 
 
pdf 25/1999.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2000. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 3/2001.(II.20.)Kt rendelet
 
pdf 26/1999.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet

1998. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:08

pdf 1/1998.(I.27.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/1996.(II.6.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 2/1998.(I.27.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Módosította: 1/1999.(I.26.)Kt; 1/2000(.I.25.)Kt; 1/2001.(I.23.)Kt; 35/2001.(XII.18.)Kt; 1/2003.(I.28.)Kt; 2/2004.(I.27.)Kt; 50/2004.(XII.14.)Kt; 21/2005.(VI.21.)Kt; 37/2005.(XII.13.)Kt; 26/2006.(IX.19.)Kt;1/2007.(I.13.)Kt rendeleteket)
Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet
 
 pdf  3/1998.(II.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az 1998. évi költségvetésről

Módosította: 14/1998.(VI.23.)Kt; 22/1998.(IX.29.)Kt rendelet
 
pdf 4/1998.(III.3.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/1995.(XI.21.) Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 5/1998.(III.3.) Az Önkormányzati tulajdonú lakások víz - csatorna használati díjának térítéséről szóló 44/1996.(X.8.)Kt sz. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 6/1998.(III.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata parkolóépítés pénzbeli megváltásáról

Módosította: 22/2003.(IX.23.),6/2007.(II.20.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 47/2011.(XII.15.)Kt rendelet
 
pdf 7/1998.(IV.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi zárszámadásról szóló rendelete 

 
pdf 8/1998.(IV.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakbérről szóló 14/1996.(IV.23.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 9/1998.(IV.28.) A kerületi Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet
 
pdf 10/1998.(IV.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata az átmeneti elhelyezést biztosító Gondozóház térítési díjairól

Módosította: 6/1999.(III.23.)Kt rend.
Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet
 
pdf 11/1998.(V.26.) A Budapest XXI. kerület, Csepel Szikratávíró u. - 210016 hrsz-ú telek (MASPED TRIAS telephely) un. II.-as medence- Duna folyam által határolt terület - (NEUBER HUNGÁRIA kft. telephely) részletes rendezési tervére
Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 12/1998.(V.26.) Az építési engedélyhez kötött építési munkáról szóló 29/1993.(XI.09.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 6/2002.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 13/1998 (V.26.) A Budapest XXI. kerület, Csepel, Papírgyár és soroksári (ráckévei) - Duna menti területek részletes rendezési terve II. Ütemére

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 14/1998.(VI.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998.(II.13.)Kt sz. rendelet módosítása

 

pdf 15/1998.(VI.23.) Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 23/1995.(XI.01.)Kt sz. rendelet módosítása
Módosította: 23/1995.(XI.1.)Kt; 5/1997.(III.25.)Kt, 14/2000.(V.16.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 37/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 16/1998.(IX.1.) A vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994.(IX.20.)Kt sz. rendelet módosítása
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet
 
pdf 17/1998. (IX.1.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Vágóhíd u. - Dunadűlő út - Határ út - Kolozsvári u. által határolt terület részletes rendezési terve.
Hatályon kívül helyezte: 6/2002.(III. 26.)Kt rendelet
 
pdf 18/1998.(IX.1.) Budapest-Csepel Budafoki út - Duna - Petróleum öböl - Olajkikötő út által (Petrodyne Rt telephely) terület részletes rendezési terve és helyi építési szabályzata

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/1998.(IX.1.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Rózsa u. - II. Rákóczi F. út. - Vas Gereben u. - Duna folyam által határolt terület részletes rendezési terve
Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 20/1998.(IX.1.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Erőmű Rt terület részletes rendezési tervéről szóló 41/1997.(XII.16.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 28/2001.(XI.6.)Kt rendelet
 
pdf 21/1998.(IX.1.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Szállító u. és Francia öböl környéke Részletes Rendezési Terve
Módosította: 33/1996.(IX.10.)Kt; 23/2000.(09.26.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 22/1998.(IX.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998.(II.13.)Kt. rendelet módosítása 
 
pdf 23/1998.(IX.29.) Budapest XXI. ker. Csepel, Bajáki F. u. - Déli u. – Iparterület - Kert u. által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 17/1997.(VI.24.)Kt sz. rendelet módosítása
Hatályon kívül helyezte:27/2009.(IX.22.)Kt rendelet 
 
pdf 24/1998.(IX.29.) Budapest-Csepel XXI. ker. volt Csepel Művek és környéke terület részletes rendezési terve
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 25/1998.(IX.29.) Budapest XXI. ker. LOACKER RECYCLING Kft. területére vonatkozó helyi építési szabályzata
Hatályon kívül helyezte:17/2004.(IV.20.)Kt rendelet 
 
pdf 26/1998.(IX.29.) Budapest-Csepel XXI. ker. Akácfa u. - Plútó u. – 8598. sz. dűlő - 4079 sz. út által határolt (Duna Holding) terület részletes rendezési terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 27/1998.(IX.29.) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítése Módosította: 8/1999.(VI.22.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 8/2001.(III.20.)Kt rendelet
 
pdf 28/1998.(IX.29.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt. számú rendelet módosítása
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 29/1998.(X.27.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1996.(III.07.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 30/1998.(X.27.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt sz. rendeletének módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 31/1998.(XI.17.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt sz. rendeletének módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 32/1998.(XII.15.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 33/1998.(XII.15.) Bp.- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló - 30/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet
 
pdf 34/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetésről szóló, 3/1998.(II.13.)Kt számú rendelet módosítására 
 
pdf 35/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1999. évi átmeneti gazdálkodásáról Hatályon kívül helyezte: 2/1999.(II.23.)Kt rendelet
 
pdf 36/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet
 
pdf 37/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel Önkormányzata Közművelődési Rendelete pdf egységes szerkezet 

Módosította:17/1999.(VI.22.)Kt; 2/2002.(II.26.)Kt.; 36/2007.(XI.27.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt; 15/2011. (IV.28.) ör. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 52/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet
 
pdf 38/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel XXI. ker. Csepeli Köztemető terület Részletes Rendezési Tervére

Hatályon kívül helyezte:17/2004.(IV.20.)Kt rendelet 
 
pdf 39/1998.(XII.15.) Budapest-Csepel, II. Rákóczi Ferenc út - 210608 hrsz.-ú ingatlan - Tanműhely-köz - Posztógyár út - Petőfi u. - Betű u. által határolt területre vonatkozó Részletes Rendezési Tervére.
Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

1997. évi rendeletek

Írta: 2015. augusztus 31. hétfő, 08:08

pdf 1/1997.(I.28.) Az Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 2/1997.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről szóló rendelete Módosította: 10/1997.(IV.22.)Kt; 20/1997.(VII.8.)Kt; 27/1997.(X.21.)Kt; 38/1997.(XII.16.)Kt rend.
 
pdf 3/1997.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata közterületek rendjéről és használatáról szóló 10/1996.(III.26.)Kt rendeletének módosítása

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

pdf 4/1997.(III.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 5/1997.(III.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 23/1995.(XI.1.)Kt rendelet módosításáról

Módosította: 23/1995.(XI.1.)Kt; 15/1998.(VI.23.)Kt; 14/2000.(V.16.)Kt rendeletet
 
pdf 6/1997.(III.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet

pdf 7/1997.(IV.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi zárszámadásról szóló rendelete 

 
pdf 8/1997.(IV.22.) Budapest-Csepel Önkormányzatának az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló rendelete

Módosította: 18/1999.(IX.21.)Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte:13/2000.(V.16.)Kt rendelet 
 
pdf 9/1997. (IV.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló rendelete

Módosította: 6/2007.(II.20.)Kt; és a 10/2007.(III.26.)Kt. rendelet; 4/2013. (III.06.) ör.; 20/2013. (V.31.) ör.; 37/2013. (XII.04.) önk. rendelet; 42/2013. (XII.18.) önk. rendelet, 2/2014.(II.07.) ör.

pdf 9/1997. (IV.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló Kt.rendelete Egységes szerkezetben


pdf 10/1997.(IV.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata az 1997. évi költségvetésről szóló 2/1997.(II.25.)Kt rendelet módosításáról

pdf 11/1997.(IV.22.) Budapest-Csepel Önkormányzata szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 12/1997.(V. 27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 13/1997.(V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városközpont -, Ady Endre út - Táncsics Mihály út - Szt. István út - Betű utca - Magyar utca - Gyepsor utca - Budafoki út által határolt területre vonatkozó, 32/1994.(IX.20.)Kt sz. rendelet módosításáról (Bp.- Csepel Deák tér telekalakítási Rendezési Terve) 
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.) Kt. rendelet
 
pdf 14/1997.(V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 4/1996.(II.6.) Kt rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 15/1997.(V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 16/1997.(VI.24.) Budapest-Csepel, II. Rákóczi F. út- Budapest határvonala - 8598. sz. út- Plútó u. - Csepeli út (Háros) által határolt terület részletes rendezési tervének I. ütem, külterületi közterület-szabályozási terve és szabályozási előírása

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet; 17/1997.(VI.24.)
 
pdf 17/1997.(VI.24.) Budapest-Csepel XXI. Bajáki F. u. – Déli utca - Iparterület - Kert utca - Iparterület által határolt terület részletes rendezési terve pdf egységes szerkezet
Módosította: 23/1998.(IX.29.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 18/1997.(VI.24.) Bp XXI. ker, majdani – Galvani híd - Csepeli HÉV vonala - Budafoki út - Duna által határolt terület (MAHART ) részletes rendezési terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 19/1997.(VI.24.) Budapest-XXI. ker Erdőalja u. - Völgy u. - Rákóczi F. u. - Szent István u. által határolt terület részletes rendezési terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 20/1997.(VII.8.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997.(II.25.)Kt rendelete 
 
pdf 21/1997.(VII.8.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt rendelete

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 22/1997.(IX.23) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 3/1996.(II.6.)Kt rendelet módosítására Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 23/1997.(IX.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbe adásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet
 
pdf 24/1997.(IX.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok elidegenítéséről szóló 1/1996.(II.6.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet
 
pdf 25/1997.(IX.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 10/1996.(III.26.)Kt rendeletének módosítása

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

pdf 26/1997.(IX.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest-Csepel, Táncsics Mihály u. - Árpád u. - Deák Ferenc u. - Bajcsy-Zsilinszky u. által határolt terület RRT-je

Módosította: 42/1997.(XII.16.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet
 
pdf 27/1997.(X.21.) Az 1997. évi költségvetésről szóló 2/1997.(II.25.)Kt sz. rendelet módosításáról

pdf 28/1997.(X.21.) Bp.- Csepel II. Rákóczi Ferenc út - Szabadság út - Orion u. - Plútó u. - Krizantém u. által határolt (Csillagtelep - Dél) terület Részletes Rendezési Terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 29/1997.(X.21.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 23/1996.(V.21.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte:10/2003.(III.25.)Kt rendelet 
 
pdf 30/1997.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 31/1997.(XI.25.) Budapest-Csepel XXI. ker. Határ u. – Kolozsvári u. - Szent István u. - Kórus u. - Kecsege u. - Hollandi u. által határolt terület Részletes Rendezési Terve

Hatályon kívül helyezte: 6/2002.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 32/1997 (XI.25.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Csalitos u. - Páfrányos u. - Gyömbér u. által határolt terület Részletes Rendezési Terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 33/1997 (XI.25.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Ady E. u. – Kossuth L. u. - Pöltenberg u. - Új u. által határolt terület Részletes Rendezési Terve

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 34/1997.(XI.25.) Budapest-Csepel, XXI. ker. Városközpont - Ady E. u. - Táncsics Mihály u. - Szent István út - Betű u. - Magyar u. - Gyepsor u. - Budafoki út által határolt területre vonatkozó 48/1996.(XI. 5.)Kt sz. rendelettel elfogadott Részletes Rendezési Terv részleges módosításáról (Kossuth L. u. - Szent István u. - II. Rákóczi F. út - Karácsony S. u. által határolt terület)

Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 35/1997. (XI.25.) Budapest-Csepel, XXI. ker. volt Csepel Művek Részletes Rendezési Tervének átmeneti, előzetes szabályozási terve

Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet
 
pdf 36/1997.(XI.25.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 49/1996.(XI.5.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte:25/2003.(X.21.)Kt rendelet 
 
pdf 37/1997.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.7.)Kt rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezi: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet
 
pdf 38/1997.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1997. évi költségvetésről szóló 2/1997.(II.25.) Kt rendelet módosítása

 

pdf 39/1997.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi átmeneti gazdálkodása

Hatályon kívül helyezte: 3/1998.(II.13.)Kt rendelet
 
pdf 40/1997.(XII. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 29/1995.(XI.21.)Kt számú rendelet módosítása

Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(V.27.)Kt rendelet
 
41/1997.(XII.16.) Budapest, XXI. ker. Csepeli Erőmű Rt. Részletes Rendezési Terve

Módosította: 20/1998.(IX.1.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 28/2001.(XI.6.)Kt rendelet
 
pdf 42/1997.(XII.16.) Budapest-Csepel Táncsics M. u. – Árpád u. - Deák F. u. - Bajcsy Zs. u. által határolt terület RRT-ről szóló 26/1997.(IX.23.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

pdf 43/1997.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Infrastruktúra Alap létrehozásáról szóló rendelete pdf egységes szerkezet 

Módosította: 6/2007.(II.20.)Kt rendelet