2011. 03. 28. Fenntartható Fejlődési Bizottsága

Írta: 2011. március 25. péntek, 14:04
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. március 28-án (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5 pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 25.

Zupkó János sk.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"

2011. 03.29. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. március 25. péntek, 13:57
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás Bizottság
2011. március 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
a Lajtha László Általános Iskolában tartandó ülésére
(1215 Bp., Csete Balázs u. 1-11. földszinti előadó)


Napirend-tervezet 1. pontja:
A Lajtha László Általános Iskola bemutatása Kiss Imréné igazgató asszony vezetésével

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozása Csepelen
Előterjesztő: Tenk András Környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend-tervezet 9. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 13. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 14. pontja:
Javaslat általános iskolák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat az óvodák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 16. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. március 24.

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                    bizottsági elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság  

2011. március 30-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel  

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó

ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (….sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (….sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007. (X.24.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (80. sz. előterjesztés)

Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011 szeptemberében indítható első osztályok számának meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között vagyonkezelési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (82. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területén lévő közterületek elnevezésére, továbbá elvi állásfoglalás megtételére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesület által megrendezendő 12. Országos Diákolimpia Döntőjének rendezési költségeihez való hozzájárulásra

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (…. sz. előterjesztés)

Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (81. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:

Egyebek

Budapest, 2011. március 25.

Balogh Ernő s.k.

        elnök 

"
"

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. március 16-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó

rendkívüli ülésére

 

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (56. sz. előterjesztés)

Javaslat pályázat kiírására aljegyzői álláshely betöltésére

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület Mansfeld Péterről történő elnevezésére

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000,-Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása” tárgyban lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyására

Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan biztosítására hagyományőrző program céljára

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat az oktatási ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratai módosítására

Előterjesztő:     Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő:     Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 11.  

 

 

 

 

Balogh Ernő s.k.

        elnök

"
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás Bizottság

2011. március 16-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

Javaslat óvodavezetői pályázat kiírására

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

 

 

Budapest, 2011. március 9.

 

 

 

                                                                                                                       Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"

2011.02.22. - Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. február 22. kedd, 13:59
"

M E G H Í V Ó 

a Humánerőforrás Bizottság
2011. február 22-én
(kedden) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(
1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

Napirend-tervezet 1. pontja: (48. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (45. sz. előterjesztés) + melléklet + könyvvizsgálói tájékoztató
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság 2011. I. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

Napirend-tervezet 8. pontja
Egyebek


ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 9. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2011. február 16.                                                                                Szuhai Erika s.k.
                                                                                                                                  
bizottsági elnök 


"
"

M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság
2011. február 23-án
(szerdán) 17.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó
ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (45. sz. előterjesztés ) + melléklet
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (43. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete …./(…) önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (35. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (28. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet magalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 6. pontja: (34. sz. előterjesztés )
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok és a kerületi civil szervezetek részére a 2011. évre szóló pályázati kiírásokra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (32. sz. előterjesztés )
Javaslat légi zaj csökkentése érdekében tárgyalások kezdeményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (31. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Krizantém utca 26-28. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 326/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (36. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő bevonásával kapcsolatos korábbi határozatokban foglalt határidők módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (39. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (42. sz. előterjesztés )
Javaslat a közterület felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (33. sz. előterjesztés )
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (41. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (38. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda mögötti zöld terület felhasználására
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 15. pontja: (37. sz. előterjesztés )
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 16. pontja: (40. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 17. pontja
Egyebek

Budapest, 2011. február 18.

Balogh Ernő s.k.

elnök

"

2011.02.21. - Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. február 18. péntek, 17:12
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. február 21-én
(hétfőn) 15.30 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés ) + melléklet
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: ( . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (34. sz. előterjesztés )
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok és a kerületi civil szervezetek részére a 2011. évre szóló pályázati kiírásokra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (39. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:  (41. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (38. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda mögötti zöldterület felhasználásával
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 7. pontja: (37. sz. előterjesztés )
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend-tervezet 8. pontja
Egyebek

Budapest, 2011. február 16.

Pákozdi József s.k.          
elnök

 

"

2011.02.21. - Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. február 18. péntek, 15:51
"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. február 21-én (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. számú előterjesztés ) + melléklet
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (... számú előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009.(II.23.)Kt rendelet módosítására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (32. sz. előterjesztés )
Javaslat légi zaj csökkentése érdekében tárgyalások kezdeményezésére

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (31. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Krizantém utca 26-28. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 326/2009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (39. számú előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (42. számú előterjesztés )
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (38. számú előterjesztés )
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda
mögötti zöldterület felhasználásával

Előterjesztő
:     Tenk András tanácsnok

Napirend-tervezet 8. pontja: (37. számú előterjesztés )
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel

Előterjesztő:
Tenk András tanácsnok

Napirend-tervezet 9. pontja
Egyebek

Budapest, 2011. január 16.

Zupkó János sk.
bizottsági elnök

"