"

 


Meghívó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 11. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG
Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 12. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Cigány Önkormányzattal kapcsolatos támogatási döntésre
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV műszaki fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás, valamint Önkormányzati lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerületi rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011. (I.27.) Kt. számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

                                                                                                                     Balogh Ernő
                                                                                                                  bizottsági elnök

"

2011.06.27. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. június 24. péntek, 16:30
"

Meghívó

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. június 27-én (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG!!!

Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

 Zupkó János sk.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. június 15-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó
rendkívüli ülésére


Napirend-tervezet 1. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (159. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 3. pontja: (160. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 4. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. június 14.


                                                                                                                   Pákozdi József s.k.          
                                                                                                                            elnök

"
"

M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 15-én (szerda) 17.00 órai kezdettel
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester felhatalmazására, kiemelt jelentőségű önkormányzati ügyek képviseletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat a COL 4 csatornázási projekthez kapcsolódó közterületi-igénybevétellel kapcsolatos megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 7. pontja:(159. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 8. pontja:(160. sz. előterjesztés)  (Munkaanyag!)
Javaslat az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 9. pontja:
Egyebek


Budapest, 2011. június 14.


                                                                                                        Balogh Ernő s.k. 
                                                                                                                elnök


 

"
"

M E G H Í V Ó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. május 25-én (szerda) 17.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 2. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Polgármester Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati alapítású közalapítványok megszüntetésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Sport Clubhoz tartozó egyesületek utánpótlás támogatás költségeinek hozzájárulásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat a 246/2011. (III.31.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat az Auth Henrik Fúvószenekar támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (146. sz. előterjesztés) + ÜVB 2011. 04. 27. ülésének kivonata

Javaslat a települései kisebbségi önkormányzatok támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Központi Műhely összevonására a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosításra

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2011. évi üzleti terve elfogadására

Előterjesztő: Vágvölgyi ügyvezető igazgató, Csepeli Piac Kft.

Napirend-tervezet 17. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítás fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai munkájának elismerésére, a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottsága tagszámának növelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2011. évi költségvetésben elfogadott útépítések címjegyzékének és költségének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja:

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:

Egyebek

Budapest, 2011. május 23.

 

 Balogh Ernő s.k.

                                                                                                 elnök

"

2011.05.24. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. május 20. péntek, 17:00
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás Bizottság

2011. május 24-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

 

NYÍLT ülés:

 

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat a Központi Műhely összevonására a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosításra

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat a Teljes körű Intézményi Önértékelések elfogadására

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

Javaslat iskolák módosított pedagógiai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth L. u. 142. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 327/2009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. május 20.

 

                                                                                                                       Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"

2011.05.23. Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. május 20. péntek, 15:17
"

                                                     M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. május 23-án (hétfőn) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)

tartandó ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat a 246/2011. (III.31.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2011. évi üzleti terve elfogadására

Előterjesztő: Vágvölgyi ügyvezető igazgató, Csepeli Piac Kft.

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat a települései kisebbségi önkormányzatok támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

Ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006 évre vonatkozó Állami számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József Pénzügyi, Ellenőrzési bizottság elnök

 

Napirend-tervezet 8. pontja

Egyebek

 

Budapest, 2011. május 20.

 

 

 

Pákozdi József s.k.          

                                                                                                                                   elnök

"

2011.05.23. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. május 20. péntek, 15:14
"

 

Meghívó

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. május 23-án (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítás fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2011. évi költségvetésben elfogadott útépítések címjegyzékének és költségének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Egyebek

  

 

Budapest, 2011. május 20.

 

 Zupkó János

                                                                                       bizottsági elnök

"
"

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. április 27-én (szerda) 17.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2011. évi megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat aljegyző kinevezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakások kialakítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 6. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendeletben meghatározott díjtételek módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok működtetésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203.497 hrsz. alatti ingatlan (Szent István út 219.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés felmondásának visszavonására, a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (119 sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat ingó vagyontárgyak használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

Napirend-tervezet 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 26. pontja:
Beszámoló a Képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 27. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. április 22.


 Balogh Ernő s.k.
                  elnök

 

"