"

M E G H Í V Ó

2011. december 12-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat a 41/2011.(X.24.) HFFB számú határozat visszavonására, és a 144/2010.(V.18)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 4. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium fizika eszközeinek bővítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat köznevelési megállapodás előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában sportosztály indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményében meleg étkezésre használható utalvány elfogadásának bevezetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Csepeli Szociális Szolgálat által kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2011. december 12.


                                                                                                                 Tenk András s.k.
                                                                                                                         elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2011. november 22-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend előtt:
Tájékoztató az Ady Lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2F-2009-0004) programról
Előterjesztő:  Werner Péter vezérigazgató (CSEVAK Zrt.)

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (294. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (297. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (312. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (296. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga TISZK működéséhez biztosított működési hozzájárulás átutalásának felfüggesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (293. sz. előterjesztés)
Javaslat Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért antológiájának vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (295. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola és Ének- Zenei Gimnáziummal megállapodás megkötésére az ingatlan fejlesztés érdekében
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs pályázati Támogatási szerződés 6. számú mellékletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel 213002/3 állami tulajdonú erdőterület (ún. „Kiserdő”) kezelői jogának átvételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (303. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska domb körbekerítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi útépítésekre biztosított fedezetek átcsoportosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Napirend-tervezet 13. pontja: (306. sz. előterjesztés)
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (298. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának és az Ellenőrző Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (301. sz. előterjesztés)
Javaslat a 681/2011. (X.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló Intézkedési Program jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (307. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági- szakmai intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (299. sz. előterjesztés)
a.)    Javaslat a 2012. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
b.)    Javaslat a Képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (     . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja:

Egyebek

 

 


Budapest, 2011. november 18.

 


                                                                                                                      Pákozdi József sk.
                                                                                                                             elnök

"
"

M E G H Í V Ó

2011. november 21-én (hétfő) 17.00 órai
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (291. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 3. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (294. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (312. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (295. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola és Ének- Zenei Gimnáziummal megállapodás megkötésére az ingatlan fejlesztés érdekében
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel 213002/3 állami tulajdonú erdőterület (ún. „Kiserdő”) kezelői jogának átvételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 9. pontja: (303. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tamariska domb körbekerítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (306. sz. előterjesztés)
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (298. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának és az Ellenőrző Bizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (301. sz. előterjesztés)
Javaslat a 681/2011. (X.13.) Kt. számú határozat végrehajtásáról szóló Intézkedési Program jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (307. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Gazdasági- szakmai intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2011. november 18.


                                                                                                           Tenk András s.k.
                                                                                                                   elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2011. november 17-én
(csütörtökön) 16 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.) 
tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő:
dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat pénzügyi beszámolók, illetve javaslat készíttetésére a kerület további vagyonvesztésének megakadályozására.

Előterjesztő:
Pákozdi József PEÜB elnöke

 

 

 

Budapest, 2011. november 15.

Pákozdi József sk.

                                                                                                 elnök

"
"

 2011. év jegyzőkönyvei

2011.10.25.

 

2011.11.17.

 

2011.11.22.

 

2011.12.13.

 

 2012. év jegyzőkönyvei

2012.01.24. 

 

2012.02.21.

 

2012.03.26.

 

2012.05.02.

 

2012.05.22.

 

2012.06.26

 

2012.07.26.

 

2012.09.25.

 

2012.11.26.

 

2012. 12.18. 

 2013. év jegyzőkönyvei

2013.02.26.

 

2013.02.28.

 

2013.04.23.

 

2013.06.25.

 

2013.09.24.

 

2013.10.01.

 

2013.11.26.

 

2014. év jegyzőkönyvei

 

2014.01.17.

 

2014.03.03.

 

2014.04.22.

 

2014.06.24.

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2011. október 25-én (kedden) 17 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

tartandó alakuló ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság ügyrendjére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Javaslat „Támogatás nyújtására alapítvány részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat a Népművészeti és Kézműves Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac beruházásaira vonatkozó üzleti terv alapítói jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvodába járó gyermekek elhelyezésére, és a következő nevelési években jelentkező óvodai férőhely-kapacitás biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat a 2010. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 16. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő:  Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2011. október 25.

 

                                                                                                            Pákozdi József sk.
                                                                                                                     elnök

"
"

M E G H Í V Ó

2011. október 24-én (hétfő) 17.00 órai

tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

ZÁRT ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok eredményhirdetése
Előterjesztő: CSEVAK Zrt.


NYÍLT ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslata Népművészeti és Kézművel Óvoda attika panel elmozdulás helyreállítási és homlokzati hőszigetelési munkáira
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011/2012. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi, illetve fogászati alapellátás végzésére irányuló megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  
Javaslat a 144/2010.(V.18.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:  
Javaslat a Vermes Miklós Általános Iskola Házirendjének és a Csepel Galéria Művészetek Háza Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:
EgyebekBudapest, 2011. október 24.

                                                                                                                   Tenk András s.k.
                                                                                                                          elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

2011. október 5-én (szerda) 17.00 órai
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság Ügyrendjére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és működési szabályzatának és Szakmai programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. október 4.


                                                                                                                              Tenk András s.k.
                                                                                                                                    elnök

 

"