"

   

  M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. május 22-én (kedden) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjére vonatkozó javaslat támogatására, illetve a 2011. évi rendőrségi értékelő jelentés tárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat jogi lépések megtétele a „számvitel rendjének” megsértése miatt
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő, PEÜB elnök

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzattal kapcsolatos büntető eljárások átláthatóvá tételére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (159. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (153. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport-, és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programmal kapcsolatos határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (152. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat működési támogatás elosztására a csepeli egyházak részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli diákok színházlátogatásának anyagi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladat – ellátási előszerződések megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend-tervezet 23. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 25. pontja:(    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja
Egyebek


Budapest, 2012. május 18.


Pákozdi József s.k.
        elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. május 21-én (hétfő) 16 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

  

Napirend-tervezet 2. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

  

Napirend-tervezet 4. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:  (1-Előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság 91/2011.(XII.12.)HFFB sz. határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató CSEVAK Zrt.

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (2-Előterjesztés )
Javaslat szociális bérlakás-pályázat pontrendszerének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladat – ellátási előszerződések megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend-tervezet 16. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 18. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. május 18.

 

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. május 2-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209969 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos testületi döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/00173-1/2012. számú javaslatával összefüggő döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (112. sz. előterjesztés+melléklet)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi éves beszámolójának elfogadására és a 2011. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat peres eljárás megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Dr. Filip Tamás- Kő, papír, olló című kötetének kiadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11 pontja: (109. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Vermes Miklós szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat döntés meghozatalára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérleti díj emelése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2012. évi pályázati kiírásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola és Központi Műhely, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, az Erdősor-Festő Utcai Óvoda, a Kádár Katalin Óvoda és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 69/2012. (II.23.) és a 70/2012. (II.23.) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. április 20.


Pákozdi József s.k.
                   elnök

"
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. május 2-án (szerdán) 14 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209969 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos testületi döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/00173-1/2012. számú javaslatával összefüggő döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetői pályázat érvénytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola és Központi Műhely, a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Hétszínvirág Óvoda, az Erdősor-Festő Utcai Óvoda, a Kádár Katalin Óvoda és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 69/2012. (II.23.) és a 70/2012. (II.23.) Kt. számú határozatok módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. április 20.


 

            Tenk András s.k. 
           elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

2012. március 26-án (hétfőn) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat ápolási díj ügyében született másodfokú határozattal szemben indított per tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt.

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti - Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 8. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 9. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csikó sétány és a Gyimesi utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (előterjesztés )
Javaslat „Szociális bérlakás-pályázat” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 4/2010.(I.18.)SZLEB sz. határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 15. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat Göncz Kinga, Tabajdi Csaba EP-képviselők, valamint Andor László uiós biztos, nem kívánatos személynek nyilvánítása Bp. XXI. kerületben
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 16. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati félretájékoztatás megszüntetésére és helyreigazítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 17. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői iroda biztosítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 18. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kormányhivatali javaslat megvitatására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 19. pontja
Egyebek


Budapest, 2012. március 23.
 

                                                                                               Tenk András s.k.
                                                                                                        elnök

 

 

"
"

 
M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. március 26-án (hétfőn) 16 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend-tervezet 1. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti - Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 3. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 4. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására  Horváth Dávid sakkversenyeken való részvételéhez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Diák Sport Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Javaslat a kettős állampolgárság megszerzésének elősegítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására 2012. évi Himalája expedíció részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Javaslat a 840/2011. (XII.15.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Rákóczi Szövetség részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csikó sétány és a Gyimesi utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat új építmények átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211. Budapest Rákóczi u. 110. szám alatti „Csodakút Óvoda” udvarának helyreállítására és csatornaépítési munkálatokhoz való önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat Göncz Kinga, Tabajdi Csaba EP-képviselők, valamint Andor László uiós biztos, nem kívánatos személynek nyilvánítása Bp. XXI. kerületben
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 17. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati félretájékoztatás megszüntetésére és helyreigazítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 18. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői iroda biztosítására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 19. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kormányhivatali javaslat megvitatására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Napirend-tervezet 20. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Tamariska dombon elhelyezett bázisállomány elbontásával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Szemünk Fénye programban elért megtakarításokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja
Egyebek

Budapest, 2012. március 23.

 

                                                                                                        Pákozdi József s.k.
                                                                                                                elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

2012. február 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozó szerződés felmondására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat ebtartás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja:
Javaslat jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 8. pontja:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázati önrész biztosítására és a 735/2011. (X.27.) Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 13. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata az „L4” intenzív lakóterületek keretövezeteire vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2012. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja:
Egyebek


Budapest, 2012. február 17.


          Tenk András s.k.
                  elnök
       

 

"
"

M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. február 21-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend előtt:
Tájékoztató – Ellenőri jelentés a CSEVAK Zrt. vezetői beosztású munkavállalóinak javadalmazásáról
Előterjesztő: dr. Szabó József CSEVAK Zrt. FEB-tag

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázati önrész biztosítására és a 735/2011. (X.27.) Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2012. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 7. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a 22/2012. (I. 26.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat „az Önkormányzat 2012. évi kiemelt céljainak meghatározására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat határon túli magyar lakta területek megismerésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a 18/2012. (I.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének felülvizsgálata az „L4” intenzív lakóterületek keretövezeteire vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Vénusz utca 13. és Szabadság utca 19-21. szám alatti helyiségek vagyonkezelésének Oktatási Szolgáltató Intézménytől a CSEVAK Zrt. vagyonkezelésébe adására, valamint a Kossuth Lajos utca 61. és a Templom utca 32. szám alatti alagsori irodahelyiségek vagyonkezelésének a CSEVAK Zrt-től az Oktatási Szolgáltató Intézmény vagyonkezelésébe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214. Budapest, Kossuth Lajos utca 117/A. szám alatti ingatlan Polgármesteri Hivatal kezelésébe adásához
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat járóbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2012. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (    .  sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja:
Egyebek

Budapest, 2012. február 17.


Pákozdi József
             elnök sk.

 

"
"

M E G H Í V Ó


2012. január 30-án (hétfő) 16,30 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (előterjesztés)
Javaslat az óvodai és bölcsődei nyári nyitva tartások meghatározására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. január 27.


                                                                                                                Tenk András s.k.
                                                                                                                      elnök

"