2010.12.08. - Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2010. november 24. szerda, 13:56
"

M E G H Í V Ó

 a Humánerőforrás Bizottság
2010. december 1-jén (szerdán) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.) 

 NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika HB elnök


Napirend-tervezet 2. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésekről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a házi orvosi szerződések megújítására vonatkozó Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 5. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 6. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998. (I.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 7. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat „Az Év Csepeli Sportolója” és „Az Év Csepeli Sportvezetője” címek elismerésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 8. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 9. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 10. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

ZÁRT ülés:


Napirend-tervezet 12. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 13. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2010. december 1.

Szuhai Erika s.k.
bizottsági elnök
 

"

2010.11.23. - Ad hoc vizsgáló bizottság

Írta: 2010. november 16. kedd, 13:49
"

M E G H Í V Ó 

a „csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban”

felállított ad hoc vizsgáló bizottság

2010. november 23-án (kedden) 16 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.) tartandó ülésére 

 Budapest, 2010. november 16. 


Bercsik Károly s.k.
  bizottsági elnök

"

2010.11.17. - Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

Írta: 2010. november 11. csütörtök, 17:59
"

M E G H Í V Ó

 az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2010. november 17-én (szerdán )  16, 00 órai kezdettel a

Polgármesteri Hivatal kistanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)  

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(232. sz. előterjesztés)
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató-helyettes) állás pályázati kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr Szeles Gábor jegyző


Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság 2010. november – december havi munkatervére
Előterjesztő:     Balogh Ernő bizottsági elnök


Napirend-tervezet 6. pontja:
Egyebek

Budapest, 2010. november 11.

Balogh Ernő s.k.   elnök

 

"

2010.11.17. - Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2010. november 10. szerda, 17:21
"

M E G H Í V Ó

 a Humánerőforrás Bizottság

2010. november 17-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 NYÍLT ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (... sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010/2011. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(... sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató-helyettes) állás pályázati kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(... sz. előterjesztés)
A bizottság 2010. XI-XII. havi munkaterve
Előterjesztő: Szuhai Erika HB elnök


Napirend-tervezet 4. pontja:

Egyebek

 

ZÁRT ülés:Napirend-tervezet 5. pontja:
(229. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 6. pontja:
(230. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2010. november 10.

                                                                          Szuhai Erika s.k.   bizottsági elnök

 

"
"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2010. november 16-án (kedden) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.) tartandó ülésére.

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (233. számú előterjesztés)
Javaslat a 210671/36 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXI. kerület Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan üzemeltetésre történő adására
Előterjesztő:     Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(235. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház vonatkozásában hozott 328/2009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
 (bizottsági előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
(212/1. számú előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend-tervezet 5. pontja:
EgyebekZárt ülés:


Napirend-tervezet 6. pontja:
(236. számú előterjesztés) (postafiókba helyezve)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő:     Németh Szilárd polgármester

Budapest, 2010. november 15.

                       Zupkó János   bizottsági elnök
 

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2010. november 15-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó

ülésére 

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a 210671/36 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXI. kerület Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan üzemeltetésre történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:
(232. sz. előterjesztés)
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 3. pontja:
(231. sz. előterjesztés)
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 2010. év végéig tervezett üléseinek munkatervére
Előterjesztő: Pákozdi József elnök


Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a 15/2010.(XI.2.)PEB határozat visszavonására


Napirend-tervezet 6. pontja:
Egyebek

 
Budapest, 2010. november 9. 

 Pákozdi József s.k.   elnök
 

"

2010.11.10. - Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2010. november 08. hétfő, 11:52
"

M E G H Í V Ó 

a Humánerőforrás Bizottság

2010. november 10-én (szerdán) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal kistanácstermében tartandó rendkívüli ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5..)


Napirend-tervezet 1. pontja:

Budapest, 2010. november 8. 

                                                                                  Szuhai Erika s.k.
                                                                                  bizottsági elnök


A Csepeli Egészségügyi Szolgálat vezetői állásának betöltéséhez szükséges pályázat szövegének jóváhagyása (helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 2. pontja:

Egyebek"

2010.11.10. - Ad hoc vizsgáló bizottság

Írta: 2010. november 04. csütörtök, 15:07
"

M E G H Í V Ó 

a „csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban”

felállított ad hoc vizsgáló bizottság

2010. november 10-én (szerdán) 16 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint) tartandó ülésére 

Budapest, 2010. november 4. 

Bercsik Károly s.k.  bizottsági elnök

"

2010.11.02. - Ad hoc vizsgáló bizottság

Írta: 2010. november 02. kedd, 09:51
"

M E G H Í V Ó 

a csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban

 felállított ad hoc vizsgáló bizottság

2010. november 2-án (kedden) 14 órai kezdettel

a CSEVAK Zrt-ben (1215 Budapest, Katona J. u. 62-64.)

tartandó ülésére


Budapest, 2010. október 29. 

Bercsik Károly s.k.
bizottsági elnök

"

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail