2011.05.23. Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. május 20. péntek, 15:17
"

                                                     M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. május 23-án (hétfőn) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)

tartandó ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat a 246/2011. (III.31.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Előterjesztés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetéshez szükséges önrész biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2011. évi üzleti terve elfogadására

Előterjesztő: Vágvölgyi ügyvezető igazgató, Csepeli Piac Kft.

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Zrt. 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. része

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat a települései kisebbségi önkormányzatok támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

Ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006 évre vonatkozó Állami számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József Pénzügyi, Ellenőrzési bizottság elnök

 

Napirend-tervezet 8. pontja

Egyebek

 

Budapest, 2011. május 20.

 

 

 

Pákozdi József s.k.          

                                                                                                                                   elnök

"

2011.05.23. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. május 20. péntek, 15:14
"

 

Meghívó

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. május 23-án (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat közvilágítás fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2011. évi költségvetésben elfogadott útépítések címjegyzékének és költségének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Egyebek

  

 

Budapest, 2011. május 20.

 

 Zupkó János

                                                                                       bizottsági elnök

"
"

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. április 27-én (szerda) 17.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2011. évi megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat aljegyző kinevezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 3. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakások kialakítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend-tervezet 6. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendeletben meghatározott díjtételek módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok működtetésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203.497 hrsz. alatti ingatlan (Szent István út 219.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés felmondásának visszavonására, a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (119 sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat ingó vagyontárgyak használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

Napirend-tervezet 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 26. pontja:
Beszámoló a Képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 27. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. április 22.


 Balogh Ernő s.k.
                  elnök

 

"
"

Budapest XXI. Kerület

 

Csepel Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Fenntartható Fejlődés Bizottsága

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. április 26-án (kedden) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (119 sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. április 22.

  

 Zupkó János

                                                                                                                    bizottsági elnök

"

2011.04.27. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. április 22. péntek, 16:56
"

Budapest XXI.

Kerület

Csepel

Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. április 27-én (szerda) 15.00 órai kezdettel

tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I/5)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (109. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Vida István Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. április 22.

 

 

 

 

                                                                                                                       Pákozdi József sk.

                                                                                                                          bizottsági elnök

"

2011.04.26. Humánerőforrás Bizottság meghívó

Írta: 2011. április 22. péntek, 16:54
"

Budapest XXI.

Kerület

Csepel

Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

HUMÁNERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás Bizottság

2011. április 26-án (kedden) 16.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 

ZÁRT ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat Együttműködési Megállapodás felmondására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 9. pontja:

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Önkormányzati Minőségirányítási Programja hatályának meghosszabbítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:

Javaslat a Humánerőforrás Bizottság Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. április 22.

 

                                                                                                                       Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"
"

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. március 28-án (hétfőn) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)

tartandó ülésére

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között vagyonkezelési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5 pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 25.

 

 

 

 

 

Pákozdi József s.k.          

                                                                                                                                  elnök

"

2011. 03. 28. Fenntartható Fejlődési Bizottsága

Írta: 2011. március 25. péntek, 14:04
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. március 28-án (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5 pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 25.

Zupkó János sk.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"

2011. 03.29. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. március 25. péntek, 13:57
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás Bizottság
2011. március 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
a Lajtha László Általános Iskolában tartandó ülésére
(1215 Bp., Csete Balázs u. 1-11. földszinti előadó)


Napirend-tervezet 1. pontja:
A Lajtha László Általános Iskola bemutatása Kiss Imréné igazgató asszony vezetésével

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (68. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (69. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozása Csepelen
Előterjesztő: Tenk András Környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend-tervezet 9. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 13. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő:
 
Napirend-tervezet 14. pontja:
Javaslat általános iskolák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat az óvodák módosított felvételi körzetének jóváhagyására
Előterjesztő:

Napirend-tervezet 16. pontja: (…. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. március 24.

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                    bizottsági elnök

 

"