"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2012. október 3-án (szerda) 17,30-kor kezdődő rendkívüli zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat szociális bérlakás pályázat eredményének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja:
Javaslat méltányossági kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2012. szeptember 28.


        

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. szeptember 25-én (kedd) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend 1. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel és 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók bérének rendezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat „Egy tanár regőséneke” című verseskötetek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepel Diáksport Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Német Önkormányzat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 213/2012. (V.03.) Kt. határozattal kiírt 2012. évi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok tárgyában hozott 301/2012. (V.24.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyártelep fejlesztési stratégiájának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

Napirend 21. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Diáksport rendezvények lebonyolításának, és a sporteszközök beszerzésének támogatás nyújtásának felhasználási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 24. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett programok, rendezvények, kiadványok költségeinek céltartalékból történő finanszírozására II.
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 25. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/00581-18/2012. számú határozatának végrehajtásával összefüggő döntésekre (Bp. XXI. 214247/2. hrsz alatti és a 200073 hrsz-hez csatolt terület)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 26. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012/2013. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 27. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Javaslat a HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 28. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2012. szeptember 21. 

 

Pákozdi József
             elnök sk.

"
"

 

M E G H Í V Ó

2012. szeptember 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (előterjesztés )
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 3. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel és 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók bérének rendezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

Napirend 14. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012/2013. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 15. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Javaslat a HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2012. szeptember 21.


        

   Tenk András s.k.
                  elnök

"
"


M E G H Í V Ó

2012. augusztus 28-án (kedd) 16 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat rendkívüli élethelyzet fennállása miatti lakáscsere-igény kielégítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (helyszíni kiosztású anyag)
Szociális bérlakás-pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Werner Péter Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

Napirend 4. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2012. augusztus 27.


        

         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2012. július 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)

tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (Előterjesztés1 ) + Jegyzői észrevétel
Javaslat a Mária Montessori Alapítvány  használati szerződésben előírt és vállalt kötelezettségeinek vizsgálatára
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök


Napirend-tervezet 2. pontja: ( Előterjesztés2, 1. rész) + ( Előterjesztés2, 2. rész)

Javaslat az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítését befolyásoló tényezők feltárására
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök


Budapest, 2012. július 23. 

 

Pákozdi József sk.
                  elnök

 

"
"

      M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. június 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

Napirend-tervezet 1. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (…) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat gyermektartásdíj megelőlegezése jogcímen keletkezett behajthatatlan fizetési kötelezettségek elengedésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 8. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat kártérítés összegének kifizetéséhez előirányzat biztosítására a Polgármesteri Hivatal részére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 9. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási, nevelési intézmények zászlózására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (tematikus hálózatok építése Csepel és testvérvárosai között)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Sakk Kultúra Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a 601/3/2003. (XI.25.) Kt. számú határozat visszavonására, a 200201/1. hrsz. alatti közterület elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a Katona J. u. 54-58. (208940/1. hrsz.) ingatlannal összefüggő jogi probléma rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Javaslat a Siemens Zrt-vel kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a nyári napközis táborhoz
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi egészségügyi alapellátási tevékenységet megbízási szerződéssel végzők szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi bizottsági értékeléséhez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző
 
Napirend-tervezet 23. pontja:
Egyebek


Budapest, 2012. június 22. 

 

 

 

Pákozdi József sk.
                 elnök

"
"

 


M E G H Í V Ó

2012. június 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 463/2009.(XI.05.)SZLEB sz. határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

Napirend-tervezet 7. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 131/2010.(V.10.)SZLEB sz. határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

Napirend-tervezet 8. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a nyári napközis táborhoz
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi egészségügyi alapellátási tevékenységet megbízási szerződéssel végzők szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2012. június 22.


        

         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

2012. május 31-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. em.5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására /ÖKO-PROGRAM/” címmel kiírt pályázatok SZLEB határozatainak módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató CSEVAK Zrt.

 

Budapest, 2012. május 29.


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

   

  M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. május 22-én (kedden) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjére vonatkozó javaslat támogatására, illetve a 2011. évi rendőrségi értékelő jelentés tárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat jogi lépések megtétele a „számvitel rendjének” megsértése miatt
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő, PEÜB elnök

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzattal kapcsolatos büntető eljárások átláthatóvá tételére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (159. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (153. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport-, és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programmal kapcsolatos határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (152. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat működési támogatás elosztására a csepeli egyházak részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli diákok színházlátogatásának anyagi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladat – ellátási előszerződések megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend-tervezet 23. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend-tervezet 25. pontja:(    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja
Egyebek


Budapest, 2012. május 18.


Pákozdi József s.k.
        elnök

"