"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. április 23-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend 5. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Teller Ede szobor elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 17. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a 290/2012. (V.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Határon túli magyarok állampolgárságának megszerzésére és egyéb programok támogatására az Asociatia FIDEM Egyesületen keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel (10 hónap)” történő támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Kerület Tankerületén keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 22. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 25. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat a Rendőrkapitányság használatából sebességmérő készülék visszavételének engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 26. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 27. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 Napirend 28. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 30. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 32. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

Napirend 34. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. április 19.

 

 

Pákozdi József sk.
               elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. március 28-án (csütörtök) 8,15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett költségelvű lakáspályázatok eredményhirdetésére
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 457/2009.(XI.05.) számú határozatát módosító 126/2010.(V.10.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés )
Javaslat „Szociális bérlakás-pályázat” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. március 26.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. február 28-án (kedden) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2012.(VI.28.), a 25/2012.(VIII.30.), 29/2012.(IX.27.) és 30/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelettel módosított, a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Budapest, 2013.  február  28.


Pákozdi József sk.
               elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. február 25-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (24. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (33. sz. előterjesztés) + melléklet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (28. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 10. pontja: (44. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Kiss János altb. u. 53-59. társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 12. pontja:  (előterjesztés )
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 13. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a Páskom utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 14. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodák önállóan működő költségvetési státuszának megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja: (előterjesztés  )
Javaslat az óvodák nyári nyitva tartási rendjére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 18. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 19. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 20. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. február 22.


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. február 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (24. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (33. sz. előterjesztés) + melléklet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (28. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (27. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (44. sz. előterjesztés) + egységes szerkezet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 10. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat dupla üstös mozgó tábori főzőkészülék elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos egyes határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program Konzorciumi Együttműködési Megállapodása módosulásának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Kiss János altb. u. 53-59. társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 14. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 16. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat háromszoros bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 114. VIII/49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat a Páskom utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 708/2012. (XII.13.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 20. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 21. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodák önállóan működő költségvetési státuszának megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja
Egyebek

Budapest, 2013.  február  22.

Pákozdi József sk.
               elnök

"
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. január  29-én (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

ZÁRT ülés:

 

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. január 25.


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. december 18-án (kedden) 17.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend 1. pontja: előterjesztés + mellékletek + cserelap
Javaslata Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2012.  december 14.

 

 

Pákozdi József
               elnök sk.

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2012. december 18-án (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: előterjesztés + mellékletek + cserelap
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. december 14.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. november 26-án (hétfőn) 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend 1. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat Gyermeksziget Óvoda vezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat a 427/2012. (VII.10.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására, a Hivatali dolgozók béremelésével kapcsolatos 499/2012. (IX.27.) Kt. számú határozat pontosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 10. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet MR-1. számú mellékletét képező övezeti terven rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítására (csepeli gerincútra vonatkozóan)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat szabálysértési hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodás felmondására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 13. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat első- és másodfokú bírósági ítélettel a Duna-ÉPSZER Zrt. felperes részére megítélt összegekkel kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 14. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Ív u. 68-74. szám előtti közterület parkolási helyzetének megoldására
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

Napirend 15. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (Európa a Polgárokért Program, Testvérvárosi találkozó)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Mendrey Tamás tőrvívó részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat a 416/2012. (VII.10.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat Fővárosi utcanévjegyzék adatainak módosításához határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi közoktatási esélyegyenlőségi és antiszegregációs cselekvési terv megvalósulásának jóváhagyására és a 2013. évi terv elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi és fogorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 25. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja:(    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja:
Egyebek

Budapest, 2012. november 23. 


Pákozdi József
               elnök sk.

"