2011.09.26. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. szeptember 23. péntek, 16:30
"


M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

ZÁRT ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (239 sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorú támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend-tervezet 6. pontja: (235 sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (236. sz. előterjesztés) – Gazdasági Program 2011-2014.
Javaslat XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a 695/2010. (XII.16.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjéről szóló szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2012-2014. jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi folytatásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kék Általános Iskola Igazgatói állás kiírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (211 sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadására a Jedlik Ányos Gimnáziumban sportosztály valamint természettudományos tagozat indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (229 sz. előterjesztés)
Javaslat „Biztonságosan közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 22. pontja:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja:
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 103. sz. Társasház (1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 103.) az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 313/20009.(VII.13.)SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 24. pontja:
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

Napirend-tervezet 26. pontja:
Egyebek

 

 

 


                          Szuhai Erika s.k.
                                  bizottsági elnök

"

2011. 09. 26. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. szeptember 21. szerda, 09:02
"


M E G H Í V Ó
a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság
2011. szeptember 26-án (hétfőn) 16.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.)
 tartandó ülésére

 


Napirend-tervezet 1. pontja:
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására, az Egészségügyi Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat sürgősségi ügyelet problematikájának megoldására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat Gazdasági Beszámoló elfogadására a Csepeli Szociális Szolgálat 2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend-tervezet 7. pontja:
Tájékoztató a szociális és egészségügyi ellátó rendszer változásairól
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:
Javaslat ágazati szintű intézményi szakmai és szervezeti hatékonysági vizsgálatok elfogadásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:
Javaslat ágazati szintű stratégiai terv kidolgozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:
Javaslat a 2011. június 16-án elfogadásra került Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása alapján a Családtámogatási Iroda létrehozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 2011. II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. szeptember 19.

 

 

 


                                                                                                             Pákozdi József sk.
                                                                                                                      elnök

"

"

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. szeptember 19-én (hétfő) 16,30 órai kezdettel

tartandó rendkívüli zárt ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A civil szervezetek által – 2011. évi pályázati kiírásra – benyújtott pályázatok elbírálására, támogatására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 12.

 

 

 

 

 Balogh Ernő s.k.

                                                                                                                             elnök

"

2011. 09. 20. Ad-hoc Bizottság

Írta: 2011. szeptember 13. kedd, 11:52
"

 

 

M E G H Í V Ó

 

az „ingyenesen átruházott közművek körülményeinek feltárására” felállított ad-hoc vizsgáló bizottság

2011. szeptember 20-án (kedd) 14.00 órai kezdettel

tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

Javaslat az Ad-hoc Bizottság munkájához szükséges független ügyvéd igénybevételére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

Egyebek

 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 12.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Pákozdi József s.k.

                                                                                                                                                              elnök

"

2011.09.12. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. július 04. hétfő, 13:45
"

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

a Humánerőforrás Bizottság

 

2011. szeptember 12-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

 

a CSEVAK Zrt. földszinti tárgyalójában tartandó

 

rendkívüli, zárt ülésére

 

(1215 Bp. Katona J. u. 62-64.)

 

 

 

Napirend-tervezet 1. pontja:

A Szociális bérlakás-pályázat elbírálása

Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Szuhai Erika s.k.

                                                                                                                              bizottsági elnök

"

2011.06.28. Humánerőforrás Bizottság

Írta: 2011. június 25. szombat, 11:18
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás Bizottság
2011. június 28-án (kedden) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartandó ülésére
(1211 Bp. Szent Imre tér 10. fszt. 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 9. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG
Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 10. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja:
Egyebek


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 14. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


                                                                                                                             Szuhai Erika s.k.
                                                                                                                               bizottsági elnök

"

2011.06.27. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

Írta: 2011. június 24. péntek, 16:50
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. június 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó

ülésére

 

 

Napirend-tervezet  1. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.)Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK ZRT. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és

módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011.(I.27.)Kt számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEPP TV műszaki fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József PEB elnök

Napirend-tervezet 10. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az önkormányzat min. 10 % tulajdonrésszel rendelkezik

Előterjesztő: Pákozdi József PEB elnök

Napirend-tervezet 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

 

 

 

Pákozdi József

                                                                                                          elnök sk.

"
"

 


Meghívó

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2011. június 29-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I./5.)


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 11. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG
Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend-tervezet 12. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Cigány Önkormányzattal kapcsolatos támogatási döntésre
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV műszaki fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás, valamint Önkormányzati lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerületi rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011. (I.27.) Kt. számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 23. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 24. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

                                                                                                                     Balogh Ernő
                                                                                                                  bizottsági elnök

"

2011.06.27. Fenntartható Fejlődés Bizottsága

Írta: 2011. június 24. péntek, 16:30
"

Meghívó

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. június 27-én (hétfőn) 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzatnak min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (187. sz. előterjesztés) MUNKAANYAG!!!

Javaslat ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

 Zupkó János sk.

                                                                                                                        bizottsági elnök

"