"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. november 11-én (hétfőn) 07.15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november  8.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. október 18-án (péntek) 8 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés)
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a szociális lakáspályázaton meghirdetett Károli Gáspár u. 22. fsz. 7. lakásra hozott határozat visszavonására és új nyertes megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Budapest, 2013. október 16.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

 M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. október 1-jén (kedden) 14,30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)

tartandó rendkívüli ülésére

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (299. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 200878 hrsz. alatt felvett 2052 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Akácfa u. 20.) „kivett bölcsőde” megjelölésű ingatlan eladásával összefüggő döntéshozatalra, valamint 200959/13 és a 200879 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének térítésmentes használatának engedélyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (297. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 209600/1. hrsz. alatt felvett 1339 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Kossuth L. u. 22.) „kivett vendéglő” megjelölésű ingatlan 620/1339-ed tulajdoni hányada eladásával összefüggő döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 3. pontja: (300. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 208076/1. hrsz. alatt felvett 7976 m? alapterületű (természetben: Budapest, XXI. Széchenyi u. 89-91.) kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 1050/7976-od tulajdoni hányada eladásával összefüggő döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak terveztetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. szeptember 30.

 

                                                                                              Pákozdi József s.k.

                                                                                                          elnök

"
"

                                                              M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2013. szeptember 24-én (kedden) 17 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)

tartandó ülésére

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (267. sz. előterjesztés)

Javaslat néhai Svercsics József az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (265. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő, a Kerületi Hivatal által használt infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend-tervezet 7. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos határozat visszavonására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az „Akácfa utcai kiserdőben” elhelyezett felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” elnevezésű pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (268. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (269. sz. előterjesztés)

Javaslat 5.000.000,-Ft összeg elkülönítésére a Pető Intézet támogatására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (274. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadásáa

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat „a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium” elnevezésű projekt megvalósítását segítő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (261. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőre kiírt pályázat alapján történő üzemeltetésre

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady projekt keretében az Árpád utcában megépített kutyafuttató vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához használatba adott helyiség átalakítási munkáinak finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Javaslat komposztálási program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (257. sz. előterjesztés) + FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat a 104/2013. (II.28.) Kt. számú határozat (Csepelen megrendezni kívánt „Pacha Fesztivál”-lal kapcsolatos döntés meghozatalára) végrehajtási határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Javaslat rendszámfelismerő rendszer telepítésére a kerületben

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 27. pontja

Egyebek

  

Budapest, 2013. szeptember 20.

 

Pákozdi József sk.

 elnök

"
"

                                                        

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. szeptember 23-án (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:  

Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázatok elbírálása során függőben maradt lakások nyerteseinek megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (265. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:  (előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:  (előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 165/2010.(VI.07.) számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 20.

 

Tenk András s.k.

                                                                                                        elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. augusztus 22-én (csütörtök) 8 órai
kezdettel tartandó rendkívüli, zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat szociális bérlakás pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók lakáspályázatainak elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

 


Budapest, 2013. augusztus 15.

 


         Tenk András s.k. 
                  elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. június 25-én (kedd) 7,30 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 7. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (188/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2013. június 24.

 

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

  M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. június 25-én (kedden) 13 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület, Völgy u. 8. szám alatti ingatlan, valamint a Csepeli Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem által használt ingóságok átadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat a 181/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede-szobor elkészítésére vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 13. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat új építmény átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200539 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás jóváhagyására és felhatalmazás a tulajdonosi hozzájárulás aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Roma Önkormányzat nyertes pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (188/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének szöveges módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 25. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a 168/2012. (IV.23.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 27. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában levő, 213002/17 Hrsz-ú ingatlan eladására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 33. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2013. június 24.

 

Pákozdi József sk.
               elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. május 27-én (hétfőn) 16,30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:


Napirend 1. pontja: 
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók részére lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. május 23.

 


        Tenk András s.k.
                  elnök

"