"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. január 28-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.


Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel településfejlesztési koncepciója” című dokumentum kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat Béke téri sporttelep telekalakítása érdekében szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Kis-Duna öböl 2015. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat a Völgy u. 9. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 63/A fsz. 1. szám alatti helyiség a Budapest Főváros XXI. ker. Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására, valamint a berendezéseinek használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetésének folytatására, a 181/2014.(IV.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tevékenységének bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Budapest, 2015. január 23.


Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. január 26-án (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetésének folytatására, a 181/2014.(IV.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tevékenységének bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: előterjesztés
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2015. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend 5. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: előterjesztés
Javaslat az óvodák nyári nyitva tartási rendjére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 7. pontja
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Budapest, 2015. január 26

.

Szuhai Erika  s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. január 21-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüi, zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:


Napirend 1. pontja:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. január 19.

 

Szuhai Erika  s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2014. december 15-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (301. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (316. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (317. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának befagyasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásához biztosított további kedvezményekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesület alapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületben működő nyugdíjas klubok részére ingyenes klubhelyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítására 2015. évben
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (309. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:  (szóbeli előterjesztés)
Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság Ügyrendjének technikai jellegű módosítására
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök


Budapest, 2014. december 12.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"
"

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. december 15-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (301. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (316. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (317. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (318. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának befagyasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásához biztosított további kedvezményekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (312. sz. előterjesztés)
Javaslat Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE 4x4 típusú gépjármű beszerzésére Budapest Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (313. sz. előterjesztés)
Javaslat Ford Transit kis-haszongépjármű beszerzésére a Csepeli Városkép Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (306. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (303. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (314. sz. előterjesztés)
Javaslat sportegyesület alapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (321. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában lévő, a Csepeli Strandfürdőt magába foglaló 205806/2 és 205806/3 hrsz. számú, természetben a 1213 Budapest Hollandi út 14. szám alatt álló 53200 m2 nagyságú strandként üzemelő ingatlan hasznosításáról, a tárgybeli üzemeltetési jogának megszerzéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (308. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 6/a. (201031/69 hrsz.) és a Rákóczi Ferenc utca (210235/1 hrsz.) Ü8. szám alatti irodák kezelésének átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (307. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda Posztógyár utca 4. szám alatti épületének homlokzati nyílászáró cseréjére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (310. sz. előterjesztés)
Javaslat a Simon Bolivár sétány 1/A szám alatti nyugdíjasházi lift felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (304. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületben működő nyugdíjas klubok részére ingyenes klubhelyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (302. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítására 2015. évben
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (311. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Napirend-tervezet 19. pontja: (305. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (309. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (315. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (szóbeli előterjesztés)
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Budapest 2014. december 12.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2014. december 15-én (hétfő) 16.40 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (312. sz. előterjesztés)
Javaslat Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE 4X4 típusú gépjármű beszerzésére Budapest Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. december 15.


Pákozdi József s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2014. december 11-én (csütörtök) 17.30 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (Előterjesztés )
Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Pákozdi József elnök

 

Budapest, 2014. december 11.

 


Pákozdi József s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2014. november 26-án (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja:  (Előterjesztés )
Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Ügyrendjére
Előterjesztő: Pákozdi József elnök

 

Napirend 2. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat túlszolgálat finanszírozására tárgyú megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület használati szerződés módosítására (Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlanon)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat ivóvízvezeték megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves – novemberi és decemberi – valamint 2015. I. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (295. sz. előterjesztés) Sürgősségi
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. november 26.

 

Pákozdi József s.k.
elnök

"