"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. március 3-án (hétfő) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 3. pontja: (45. sz. előterjesztés) + (mellékletek) + (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (44. sz. előterjesztés) + 1. sz. melléklet, + 2. sz. melléklet, + 3. sz. melléklet, + 4. sz. melléklet (A Tervtanács ülése után kerül feltöltésre!)
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék 2014. évi nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30 sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet) + Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (55. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Budapest, 2014. március 03.


Tenk András s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. március 3-án (hétfő) 18 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:Napirend-tervezet 1. pontja: (37. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:  (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a 808/2013. (XII.18.) KT. számú határozat (Birkózó edzők bérének finanszírozása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (45. sz. előterjesztés) + (mellékletek) + (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (25. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (44. sz. előterjesztés) + 1. sz. melléklet , + 2. sz. melléklet , + 3. sz. melléklet, + 4. sz. melléklet (A Tervtanács ülése után kerül feltöltésre!)
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend-tervezet 8. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Javaslat igazgatási szünet időpontjára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetésére és új megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás aláírására a Budapest Szabadkikötő Logisztikai Zrt-vel
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (42 sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (30 sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)+Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (55. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az emeltszintű útfelújításhoz csapadékvíz elvezetés megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203516 Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat a 441/2013. (VII.18.) Kt számú határozat alapján önkormányzati tulajdonba került 202788/69 hrsz-ú, 209927 hrsz-ú, 210039 hrsz-ú ingatlanok kezelőjének kijelölésére és a 209961/8 hrsz-ú ingatlan kezelőjének kijelölésére és hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI., Szent István út 234. számú ingatlan új kezelőjének kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás kötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat az árvízi védekezés után felmerült költség viselésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Javaslat magyarországi túlélők felkutatására Liszicsanszkban
Előterjesztő: Pákozdi József képviselőZárt ülés:

Napirend-tervezet 35. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése


Budapest, 2014. március 03.

 

                                                                                                                               Pákozdi József s.k.
                                                                                                                      elnök

"
"

      M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. január 17-én (péntek) 11,30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület belterület 210235/3. hrsz. (II. Rákóczi Ferenc út – Károli Gáspár u.) alatt felvett 9163 m2 alapterületű és a 210671/36. hrsz. (Tejút u  Rakéta u.) alatt felvett 4993 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan eladására kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, valamint a nyertes pályázat kihirdetéséről, és a fenti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel, illetőleg csere jogcímén történő átruházása tekintetében kötendő megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti földrészlet földgázellátására vonatkozó megállapodás költségét jóváhagyó 668/2013. (X.25.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi fapótlásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat 18+2 személyes busz beszerzésére Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatala részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2014. január 17.

 

        Pákozdi József s.k.
         elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. január 14-én (kedden) 8,15-kor,
a Képviselő-testület ülése után kezdődő
rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 456/2009.(XI.05.)SZLEB számú határozatát módosító 129/2010.(V.10.)SZLEB számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 2. pontja: előterjesztés
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók részére lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2014. január 13.

 

 


       Czibulyáné Szonday Szilvia s.k.
                 alelnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. december 4-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a kerületi általános iskolák felvételi körzetének véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. december 3.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

      M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. november 26-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (322. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (350. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (352. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002/III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Javaslat a 185/2013. (IV.25.) Kt. és 272/2013.(V.31.) Kt. (Támogatások nyújtására vonatkozó) határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (349. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (358. sz. előterjesztés)
Javaslat Kétoldali Ifjúsági kulturális programok támogatására (IFJ-GY-13-D) elnevezésű pályázaton történő részvételre. valamint a pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (355. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a Katona József Általános Iskola villamoshálózatának felújítására hozott határozatok által biztosított előirányzatok maradványösszegének visszahelyezésére a céltartalékba
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


 
Napirend-tervezet 16. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Javaslat többletfeladatokhoz és soron kívüli felújítási feladat elvégzéséhez pótelőirányzat biztosítására a Csepeli Városkép Kft. számára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (338 sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2013.(IV.25.) Kt. számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program során beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 205920/4. hrsz. (Toboz u.) és a Budapest XXI. kerület belterület 205922. hrsz. (Mély u.) alatt felvett ingatlanok eladására kiírt pályázat eredménytelenségének magállapításáról és kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (357. sz. előterjesztés)
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
 Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (320. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi ellenőrzésekről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (321. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (359. sz. előterjesztés)
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (354. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (353. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja:
Egyebek

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 38. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (351 sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november 22.

 

        Pákozdi József s.k.
         elnök

"
"

 M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. november 25-én (hétfőn) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (339. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (351 sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelt módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (322. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (350. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti- Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend-tervezet 9. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (355. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (357. sz. előterjesztés)
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
 Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (359. sz. előterjesztés)
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (354. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (előterjesztés )
Javaslat az óvodák nyári nyitva tartási rendjére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Lakásügyi Bizottsága 127/2006. (IX.12.)  számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 180/2007. (V.22.), 181/2007.(V.22.), 182/2007.(V.22.), 187/2007.(V.22.), valamint a 193/2007.(V.22.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 224/2010. (VI.28.), valamint a 225/2010.(VI.28.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 440/2007. (XI.23.),  445/2007. (XI.23.), 446/2007. (XI.23.), 448/2007. (XI.23.), 452/2007.(XI.23.), 464/2007.(XI.23.), 467/2007.(XI.23.), valamint a 468/2007.(XI.23.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 270/2008. (VI.30.), 260/2008. (VI.30.), valamint a 396/2008. (X.13.) számú határozatainak visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató


Napirend-tervezet 33. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2013. november 22.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. november 11-én (hétfőn) 07.15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ZÁRT ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (319. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Budapest, 2013. november  8.

 

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. október 18-án (péntek) 8 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (előterjesztés)
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a szociális lakáspályázaton meghirdetett Károli Gáspár u. 22. fsz. 7. lakásra hozott határozat visszavonására és új nyertes megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 

Budapest, 2013. október 16.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

 

"