"

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. június 23-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Sághi Jenő igazgató

 

 

Budapest, 2015. június 19.

 


Pákozdi József sk.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. június 10-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: saját hatáskörös előterjesztés , bölcsőde ügyrend , óvoda ügyrend , 1. sz. melléklet , 2. sz. melléklet , 3. sz. melléklet , 4. sz. melléklet
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 3. pontja: saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Budapest, 2015. június 9.

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

"
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. május 27-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (169. sz. előterjesztés + Mellékletek)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására – ötletpályázat kiírására, lebonyolítására-
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: 200025/10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15 pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 22.

 


Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. május 26-án (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés)+ Melléklet + Hatályos szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai Programja módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Napirend 5. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2015. évi pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: 176. sz. előterjesztés
Javaslat egyszeri, illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Zárt ülés:


Napirend 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: Saját hatáskörös előterjesztés
Javaslat 28 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Budapest, 2015. május 26.

Szuhai Erika s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. május 26-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 1. em. 5.)

 

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013 (III. 06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: (200025/10) alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 22.

 

Pákozdi József sk.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. április 28-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytárgyalóterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2014. évben elvégzett munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi maradmány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerületben lévő három térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. április 24.

 

Pákozdi József sk.
elnök

"
"

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. április 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2014. évben elvégzett munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Daradics Miklós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szárcsa Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (142. sz. előterjesztés) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet „Helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról” szóló 29/2009. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (109. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés + kiegészítés
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (119. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Javaslat a 716/2012. (XII.13.) Kt. határozat visszavonására, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő albetéttel rendelkező társasházak tevékenységének ellenőrzésére
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (122/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Süle László ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros 1. szektorra vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz ellátása, valamint a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 301. szám alatti ingatlan és környéke (kb. 12 ház) szennyvíz és vízvezeték bekötőcsatornájának terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladat Ellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a 139/2015. (III.26.) Kt. számú - Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására - határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat három csepeli óvoda (4 tagóvoda) udvarának felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 8. Hrsz. 206125/2 alatti ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 206124 hrsz-ú, természetben 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. szám alatt lévő ingatlanon, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítésre került 20x40 méteres műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, belterület 210286. helyrajzi számon felvett – természetben a 1211, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 85 szám alatt található -, 869 m2 alapterületű „kivett irodaház” elnevezésű ingatlan önkormányzat által történő megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti földszinti helyiségek térítésmentes használatba adására, valamint a 757/2013. (XI.28.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerületben lévő három térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármesterNapirend-tervezet 28. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2015. évi pályázat kiírására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonását követő új intézményi nevek meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázatán történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (136. sz. előterjesztés) + Cserelap
Javaslat az SNI-ellátás feladat ellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat a 134/2015. (III.26.) Kt. határozat részbeni módosítására (Nap utca 2., Zrínyi utca 3/a.)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat a 14.M.2396/2013. ügyszámon folyamatban lévő peres ügyben perbeli egyezségkötés elutasítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2015. évi megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. április 29.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. április 27-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Daradics Mikós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés )
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat az SNI-ellátás feladat ellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:


Napirend 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. április 27.


Szuhai Erika s.k.
elnök

"
"

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. március 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.


Napirend előtt:

Tájékoztató tervezés alatt álló településfejlesztési dokumentumok előkészítettségéről (T-6)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)
Előadó: Borbély Lénárd polgármester


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (76. sz. előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 408/2014. (IX.25.) Kt., az 555/2014. (XI.27.) Kt., az 594/2014. (XII.16.) Kt. és az 595/2014. (XII.16.) Kt. számú határozatokkal vagyonkezelésbe adott ingatlanok forgalomképesség szempontjából történő besorolás megváltoztatására, valamint a 31/2015. (I.29.) Kt. és a 83/2015. (II.26.) Kt. számú határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat az 53/2015. (I.29.), az 54/2015. (I.29.), az 55/2015. (I.29.), valamint a 56/2015. (I.29.) Kt. számú határozatok visszavonására, valamint útépítéssel kapcsolatos céltartalék létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat a 183/2014. (IV.24.) Kt. számú határozat (Javaslat a 207313 hrsz-ú. természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális bérlet rendszerét felülvizsgáló munkacsoport létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat működési támogatás nyújtására a Csepeli gyermekekért Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (81/1. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő Színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására és adományozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 23. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselői megbízatás méltatlanság címén történő megszüntetésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 24. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

Budapest, 2015. március 20.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"