"

M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. szeptember 23-án (kedd) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Javaslat az 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság hatásköreit szabályozó 1/B mellékletben található III.2. pont bővítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a 320/2014. (VI.26.) Kt. határozat (A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatainak meghatározására a Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 115. szám alatti nyugdíjas klubházzal kapcsolatban
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014/2015. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat a „2015. Évi Belső Ellenőrzési Terv” jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2014 évi működéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Budapest, 2014. szeptember 19.

 

Pákozdi József sk.
bizottsági elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. szeptember 22-én (hétfő) 17 órakor
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., fsz.10.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Javaslat az 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság hatásköreit szabályozó 1/B mellékletben található III.2. pont bővítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatainak meghatározására a Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 115. szám alatti nyugdíjas klubházzal kapcsolatban
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014/2015. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (előterjesztés )
Javaslat az „Összefoglaló az Óvodák 2013/2014-es nevelési év szakmai beszámolói alapján” c. előterjesztésben foglaltak elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2014. szeptember 19.


Tenk András s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. július 21-én (hétfő) 17,15-kor
tartandó rendkívüli, zárt ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistárgyalója (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., II.10.)


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat „szociális bérlakás-pályázat” kiírására, pontrendszer elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2014. július 18.


Czibulyáné Szonday Szilvia s.k.
alelnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. június 24-én (kedd) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (141. sz. előterjesztés)+(1.sz. melléklet) +(2.sz. melléklet)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (130. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (136. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja (137. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat „Beszámolási lehetőség biztosítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat akácfa utcai Kiserdő területén illemhely elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat az Élő Színházi Irodalom program keretén belül a Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesülettel történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására, és Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 97/2013. (II.28.) Kt. és a 98/2013. (II.28.) Kt. számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 214084 hrsz (természetben: II. Rákóczi Ferenc út 338.) ingatlan útszélesítéshez szükséges részének kisajátításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2014. június 20.

 

Pákozdi József sk.
bizottsági elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. június 23-án (hétfő) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (141. sz. előterjesztés)+(1.sz. melléklet) +(2.sz. melléklet)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (130. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja (137. sz. előterjesztés)+(hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (132. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: előterjesztés
Javaslat a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek megállapításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 13. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja:
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2014. június 20.


Tenk András s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. június 11-én (szerda) 7,45-kor
tartandó rendkívüli, zárt ülésére, melynek helyszíne a
POHI Kistárgyalója (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. II.em.10.)

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2014. június 6.


Tenk András s.k.
elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2014. április 22-én (kedd) 18 órakor
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda megbízott vezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(77. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(76. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(88 sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett „Rögtön Jövök!” program keretében öt darab üzlethelyiség bérleti jogának megpályáztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. szám alatti Ü5. üzlethelység térítésmenetes bérbeadására a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak jutalmazására a 2014. március 29-én megtartott egészségnapi rendezvényen végzett munkájukért
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonkezelési Megállapodásban meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter

Napirend-tervezet 18. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Vida István

 

Napirend-tervezet 20. pontja:(81. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István

 

Napirend-tervezet 21. pontja:
Egyebek


Budapest, 2014. április 18.

 

Pákozdi József sk.
bizottsági elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. április 22-én (kedd) 17 órakor
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda megbízott vezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(88 sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak jutalmazására a 2014. március 29-én megtartott egészségnapi rendezvényen végzett munkájukért
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, és az ellátási körébe tartozó intézmények közötti munkamegosztásról szóló megállapodások, valamint a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 462/2009. (XI.05.)SZLEB számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 10. pontja:
EgyebekZárt ülés:


Napirend-tervezet 11. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2014. április 18.


Tenk András s.k.
elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2014. március 3-án (hétfő) 17 órakor,
tartandó ülésére, melynek helyszíne a
POHI Nagytanácsterme (1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 3. pontja: (45. sz. előterjesztés) + (mellékletek) + (Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (44. sz. előterjesztés) + 1. sz. melléklet, + 2. sz. melléklet, + 3. sz. melléklet, + 4. sz. melléklet (A Tervtanács ülése után kerül feltöltésre!)
Javaslat telepítési tanulmánytervekről állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (36. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede, Wendy Teller és Wilson Talley: A Fizika nagyszerű, mert egyszerű című könyve újrakiadásának támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat a BKK – Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására három gyalogos-átkelőhely BKK által történő megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 115. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban 201736/21. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítási munkáinak kivitelezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (38. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Kis-Duna öböl 2014. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat fotógyűjtemény megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására és többletkapacitási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék 2014. évi nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi „Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz önkormányzati önrész vállalása
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (23. sz. előterjesztés)
A Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2013. évi beszámolója
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (30 sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzésével kapcsolatban kiadott Intézkedési Terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (46. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet) + Kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.), 30/2013. (IX.27.) és a 40/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (55. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) ör. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működtetett óvodákba és iskolákba járó szigetszentmiklósi gyermekek és tanulók többletköltségeinek finanszírozására vonatkozó keretmegállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Budapest, 2014. március 03.


Tenk András s.k.
elnök

"