"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. december 18-án (kedden) 17.30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó rendkívüli ülésére

 

Napirend 1. pontja: előterjesztés + mellékletek + cserelap
Javaslata Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2012.  december 14.

 

 

Pákozdi József
               elnök sk.

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2012. december 18-án (kedd) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: előterjesztés + mellékletek + cserelap
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2012. december 14.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. november 26-án (hétfőn) 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére

 

Napirend 1. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat Gyermeksziget Óvoda vezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat a 427/2012. (VII.10.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (328. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására, a Hivatali dolgozók béremelésével kapcsolatos 499/2012. (IX.27.) Kt. számú határozat pontosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 10. pontja: (334. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet MR-1. számú mellékletét képező övezeti terven rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítására (csepeli gerincútra vonatkozóan)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat szabálysértési hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodás felmondására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 13. pontja: (336. sz. előterjesztés)
Javaslat első- és másodfokú bírósági ítélettel a Duna-ÉPSZER Zrt. felperes részére megítélt összegekkel kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 14. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Ív u. 68-74. szám előtti közterület parkolási helyzetének megoldására
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

Napirend 15. pontja: (330. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (327. sz. előterjesztés)
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (Európa a Polgárokért Program, Testvérvárosi találkozó)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Mendrey Tamás tőrvívó részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (326. sz. előterjesztés)
Javaslat a 416/2012. (VII.10.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat Fővárosi utcanévjegyzék adatainak módosításához határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi közoktatási esélyegyenlőségi és antiszegregációs cselekvési terv megvalósulásának jóváhagyására és a 2013. évi terv elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi és fogorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 25. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja:(    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja:
Egyebek

Budapest, 2012. november 23. 


Pákozdi József
               elnök sk.

"
"

 
M E G H Í V Ó

2012. november 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (322. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja:
Javaslat, lakbér illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 5. pontja: (323. sz. előterjesztés)
Javaslat Gyermeksziget Óvoda vezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (340. sz. előterjesztés)
Javaslat Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 7. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat a 427/2012. (VII.10.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (325. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (342. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (331. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására, a Hivatali dolgozók béremelésével kapcsolatos 499/2012. (IX.27.) Kt. számú határozat pontosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (332. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (341. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 13. pontja: (335. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 14. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat szabálysértési hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodás felmondására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 15. pontja: (337. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Ív u. 68-74. szám előtti közterület parkolási helyzetének megoldására
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

Napirend 16. pontja: (339. sz. előterjesztés)
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja: (338. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi és fogorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 18. pontja: (333. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi közoktatási esélyegyenlőségi és antiszegregációs cselekvési terv megvalósulásának jóváhagyására és a 2013. évi terv elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 20. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 19. pontja:
Egyebek


Budapest, 2012. november 26.

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2012. november 21-én (szerda) 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Napirend 1. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 253/2010.(IX.13.) számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

Napirend 2. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 254/2010.(IX.13.) számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

 


Budapest, 2012. november 16.
    

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. november 6-án (kedd) 17 órakor kezdődő rendkívüli, zárt ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

ZÁRT ülés

 

Napirend 1. pontja:

Javaslat Versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

  

 Budapest, 2012. november 5.

                                              

                                                                                                Tenk András s.k.

                                                                                                        elnök

"
"

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2012. október 24-én (szerda) 17.00-kor kezdődő rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

 

Napirend 1. pontja: (előterjesztés )

Javaslat a Humánszolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 324/2009.(VII.13.), 311/2009.(VII.13.), 320/2009.(VII.13.), továbbá 323/2009.(VII.13.) számú határozatainak visszavonására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 3. pontja:(előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 145/2010.(V.18.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 166/2010.(VI.07.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

Napirend 5. pontja: (előterjesztés  )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 252/2010.(IX.13.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

             Napirend 6. pontja: (előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 255/2010.(IX.13.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

             Napirend 7. pontja: (előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 170/2010.(VI.07.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 8. pontja: (előterjesztés )

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 463/2009.(XI.05.) számú határozatát módosító Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Biziottsága 212/2012.(VI.25.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató Csepeli Városgazda Zrt.

 

 

Budapest, 2012. október 17.

                                     

 

                                                                                        Tenk András s.k.

                                                                                                        elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2012. október 3-án (szerda) 17,30-kor kezdődő rendkívüli zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat szociális bérlakás pályázat eredményének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja:
Javaslat méltányossági kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2012. szeptember 28.


        

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2012. szeptember 25-én (kedd) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Napirend 1. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 4. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel és 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók bérének rendezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat „Egy tanár regőséneke” című verseskötetek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (264. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepel Diáksport Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Német Önkormányzat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (263. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 213/2012. (V.03.) Kt. határozattal kiírt 2012. évi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok tárgyában hozott 301/2012. (V.24.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyártelep fejlesztési stratégiájának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (269. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (268. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (267. sz. előterjesztés)
Javaslat az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

Napirend 21. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerületi Diáksport rendezvények lebonyolításának, és a sporteszközök beszerzésének támogatás nyújtásának felhasználási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Javaslat Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 24. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett programok, rendezvények, kiadványok költségeinek céltartalékból történő finanszírozására II.
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 25. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/00581-18/2012. számú határozatának végrehajtásával összefüggő döntésekre (Bp. XXI. 214247/2. hrsz alatti és a 200073 hrsz-hez csatolt terület)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 26. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012/2013. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 27. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Javaslat a HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 28. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (    . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2012. szeptember 21. 

 

Pákozdi József
             elnök sk.

"