"

                                                        

M E G H Í V Ó

 

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2013. szeptember 23-án (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:  

Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakásokra kiírt pályázatok elbírálása során függőben maradt lakások nyerteseinek megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (265. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:  (előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:  (előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 165/2010.(VI.07.) számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 20.

 

Tenk András s.k.

                                                                                                        elnök

"
"

M E G H Í V Ó


a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. augusztus 22-én (csütörtök) 8 órai
kezdettel tartandó rendkívüli, zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat szociális bérlakás pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók lakáspályázatainak elbírálására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

 


Budapest, 2013. augusztus 15.

 


         Tenk András s.k. 
                  elnök

"
"


M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. június 25-én (kedd) 7,30 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 7. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (188/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2013. június 24.

 

         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

  M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. június 25-én (kedden) 13 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület, Völgy u. 8. szám alatti ingatlan, valamint a Csepeli Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem által használt ingóságok átadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat a 181/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat Teller Ede-szobor elkészítésére vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (183. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 13. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat új építmény átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 200539 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás jóváhagyására és felhatalmazás a tulajdonosi hozzájárulás aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Roma Önkormányzat nyertes pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (188/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (   . sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének szöveges módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 25. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a 168/2012. (IV.23.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 27. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában levő, 213002/17 Hrsz-ú ingatlan eladására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 33. pontja
Egyebek

 

Budapest, 2013. június 24.

 

Pákozdi József sk.
               elnök

 

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. május 27-én (hétfőn) 16,30 órai
kezdettel tartandó rendkívüli zárt ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 


Zárt ülés:


Napirend 1. pontja: 
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók részére lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. május 23.

 


        Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. május 15-én (szerda) 17 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja:  (előterjesztés )
Javaslat Budapest feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terve véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2013. május 10.

 


         Tenk András s.k. 
                  elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. április 22-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat Csiki Ferencné lakáshasználó részére határozott idejű bérleti szerződés biztosítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 5. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend 7. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 8. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 16. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 20. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 21. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 22. pontja: (előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 23. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. április 19.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"
"

 M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2013. április 23-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)
tartandó ülésére


Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) megbízására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi rendőrségi értékelő jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest XXI. Kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-Műszaki Tervtanács („Csepeli Tervtanács”) rendelet alkotásáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Napirend 5. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Településképi véleményezési eljárás rendelet alkotásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Teller Ede szobor elkészítésére vonatkozó szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat a Levegő Munkacsoport pályázatához történő csatlakozásra vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 17. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a 290/2012. (V.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Határon túli magyarok állampolgárságának megszerzésére és egyéb programok támogatására az Asociatia FIDEM Egyesületen keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Kerületi utánpótlás sportcsoport díjak havi rendszerességgel (10 hónap)” történő támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Kerület Tankerületén keresztül
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 22. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Javaslat szolgálati lakások pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat jogszabály alapján kötelező közérdekű munka feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (84. sz. előterjesztés)
Javaslat könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 25. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat a Rendőrkapitányság használatából sebességmérő készülék visszavételének engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 26. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) további üzemeltetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 27. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat által működtetett iskolákban tanulók támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 Napirend 28. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának kiadására, valamint óvodák alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 29. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat a 106/2013. (II.28.) Kt. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 30. pontja: (109. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 32. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselőinek vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

Napirend 34. pontja
Egyebek


Budapest, 2013. április 19.

 

 

Pákozdi József sk.
               elnök

"
"

M E G H Í V Ó

a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
2013. március 28-án (csütörtök) 8,15 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja:
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja:
Javaslat versenytárgyalási felhívásra beérkezett költségelvű lakáspályázatok eredményhirdetésére
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.


Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 457/2009.(XI.05.) számú határozatát módosító 126/2010.(V.10.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda Zrt.

 

Napirend 4. pontja: (előterjesztés )
Javaslat „Szociális bérlakás-pályázat” kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. március 26.

 


         Tenk András s.k.
                  elnök

"