Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. november 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (316. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (315. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (310. sz. előterjesztés) + Mellékletek

Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (306. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (309. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (297. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” és a „Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont korszerűsítése” 2013-ban támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázatok befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (304. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (314. sz. előterjesztés)

Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról szóló 78/2015. (II.26.), valamint a 79/2015. (II.26.) Kt. határozat módosítására és intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (313/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság támogatására kerékpár regisztrációs rendszer kialakításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (299. sz. előterjesztés)

Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására 2016. évben

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (311. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (307. sz. előterjesztés)

Javaslat a 364/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat részbeni módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (300. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (305. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülettel, valamint a Csepeli Kistáncos Alapítvánnyal használati szerződés megkötésére és székhelyhasználathoz való hozzájárulásra

Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (308. sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (301. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 18. pontja: (312. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató feladatainak ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (302. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (303. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. november 25.

 

                                                                                                        Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

2015. 11. 26. - Testületi ülés

2015. november 20. péntek, 13:42

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. november 26-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző képviselő testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-21)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (312. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató feladatainak ellátására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (302. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (303. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (pdf316. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (pdf315. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf310. sz. előterjesztés) + pdfMellékletek

Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf306. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve: (309. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 8. pontja: (pdf297. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” és a „Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont korszerűsítése” 2013-ban támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázatok befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (pdf304. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf314. sz. előterjesztés)

Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról szóló 78/2015. (II.26.), valamint a 79/2015. (II.26.) Kt. határozat módosítására és intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf313/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság támogatására kerékpár regisztrációs rendszer kialakításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf298. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf299. sz. előterjesztés)

Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására 2016. évben

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf311. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf307. sz. előterjesztés)

Javaslat a 364/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat részbeni módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf300. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 17. pontja: (pdf305. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülettel, valamint a Csepeli Kistáncos Alapítvánnyal használati szerződés megkötésére és székhelyhasználathoz való hozzájárulásra

Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető

 

Napirendről levéve: (308. sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (pdf301. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. november 26.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. október 28-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (279. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (282. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat benyújtásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (283. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére című, 290/2015. (V.28.) Kt. határozathoz kapcsolódóan a járdaépítés kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (284. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Dagi Csárdáig” elnevezésű projekt kivitelezési költségeinek biztosítására, valamint az RSD parti sétány, több szakasz felújítási költségeinek a biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (275. sz. előterjesztés)

Javaslat kedvezményes cirkusz bérlet biztosítására csepeliek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (285. sz. előterjesztés)

Javaslat Támogatás nyújtására a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Erdei Kvasznay Éva művésznő részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (280. sz. előterjesztés)

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (278. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde intézménnyel

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámának növelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (281. sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (274. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)(pdfKönyvvizsgálói vélemény) (pdfcserelapok)

Javaslat a 2014. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság általi értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Előterjesztést készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (277. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. október 22.

                                                                                                       Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. október 26-án (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (279. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (272 . sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámának növelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 4/2014.(XI.24.)SZEFOB sz. határozattal elfogadott Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Szuhai Erika bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (280. sz. előterjesztés)

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (277. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. október 22.

                                                                                                          Szuhai Erika s.k.

                                                                                                               elnök

 

2015. 10. 29. - Testületi ülés

2015. október 22. csütörtök, 15:52

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. október 29-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-19)
 Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az ÉGT Építésképesítési Kft. és a Wolf Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyének kivizsgálásával kapcsolatban (pdfT-20)

Előadó: Samna Gábor Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. FEB elnök

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (pdf271. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve: (279. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 2. pontja: (pdf287/1. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (pdf293. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Ráckevei (Soroksári) - Duna mentén Építési Szabályzat készítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (pdf288. sz. előterjesztés)

Javaslat a Ráckevei (Soroksári)-Duna mentén lévő ingatlanok telekadó mértékének emelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (pdf282. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat benyújtásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf283. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére valamint csapadékvíz elvezetésére című, 290/2015. (V.28.) Kt. határozathoz kapcsolódóan a járdaépítés kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf284. sz. előterjesztés)

Javaslat "Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Dagi Csárdáig" elnevezésű projekt kivitelezési költségeinek biztosítására, valamint az RSD parti sétány, több szakasz felújítási költségeinek a biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf291. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat támogatás nyújtására az Arany János Művelődési Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (pdf275. sz. előterjesztés)

Javaslat kedvezményes cirkusz bérlet biztosítására csepeliek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf285. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf273. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Erdei Kvasznay Éva művésznő részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf292. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Csepeli Birkózó Clubbal Támogatási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf294. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 372/2015. (VI.25.) Kt. határozat módosítására, továbbá a Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sport Egyesülete elhelyezésére és az elhelyezéssel kapcsolatos költségek finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf280. sz. előterjesztés)

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf278. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde intézménnyel

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf289. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf295. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat elővásárlási jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf296. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Fodor József Szakközépiskola (1214 Budapest, Tejút utca 10-12.) és a Csete Balázs Szakközépiskola (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6-8.) feladatellátását szolgáló vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf286. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Ukrán Önkormányzat Támogatási megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (pdf272 . sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámának növelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirendről levéve: (281.sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 21. pontja: (pdf274. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend 22. pontja: (290. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztás

Javaslat ,,Csepel örökség kitüntetés adományozására"

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend 24. pontja: (277. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. október 28.

 

 

                                                                                             Borbély Lénárd sk.

polgármester


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. szeptember 23-án (szerda) 17.00 órai
kezdettel
tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:


Tájékoztató településfejlesztési dokumentumok készítését kísérő partnerségi folyamatról (T-14)
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a viharkár okozta helyreállításról a 1211 Budapest, Ady E. u. 64. szám alatti ingatlanon (T-15)
Előadó: Borbély Lénárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (228. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (236. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Budai Nándor háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (237. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

Napirend-tervezet 4. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Kamara XXI. Kerületi Tagcsoportjával Együttműködési Megállapodás módosításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (234. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (249. sz. előterjesztés) + Kiegészítés +Könyvvizsgálói jelentés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 10. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia társadalmi egyeztetése során beérkezett vélemények minősítésére és a dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (239. sz. előterjesztés)
Javaslat a Ráckevei (Soroksári)-Duna menti terület jövőbeni hasznosítási lehetőségeire
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (233. sz. előterjesztés) + Cserelap
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (240. sz. előterjesztés)
Javaslat az egyházaknak évenként nyújtott működési jellegű támogatások hatékonyabbá tételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat a VI. Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna megrendezésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 15. pontja: (250. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2016. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (232. sz. előterjesztés)
Javaslat rendszámfelismerő rendszer térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 17. pontja: (230. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról szóló megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program IX. ütemének keretében megépítendő három műfüves futballpályához szükséges fedezetek elkülönítésére és aláírásokhoz szükséges felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 20. pontja: (255. sz. előterjesztés)
Javaslat gördeszkapálya építésére a Daru-domb környékén
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 21. pontja: (242. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 22. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a WOLF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az ÉGT Építésképesítési Kft. által megbízási díjtartozás miatt indított perben meghozott, jogerős ítélet alapján kifizetett összeg fedezetének utólagos biztosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend-tervezet 23. pontja: (251. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend-tervezet 24. pontja: (243. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra ls a 2016. évi fordulóban való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 25. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015/2016. nevelési év indításáról és döntés az óvodai csoportlétszám túllépéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 26. pontja: (245. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázatban nyert támogatás kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 27. pontja: (246. sz. előterjesztés) + Cserelap
Javaslat a Csepeli Adósságkezelési modell Szándéknyilatkozat és Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 28. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, valamint az Újbudai Szociális Szolgálattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 29. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

Napirend-tervezet 30. pontja: (258. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 31. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja projekt keretében fenntartási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 32. pontja: (261. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására Eurora Kulturális Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 33. pontja: (259. sz. előterjesztés)
Javaslat aktivált új beruházások Csepeli Városkép Kft-nek üzemeltetésre, kezelésbe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 33. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat az Orhitec Ltd.-vel való együttműködésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Zárt ülés:

Napirend-tervezet 34. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Budapest, 2015. szeptember 23.

Dobák István sk.
bizottsági elnök


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. szeptember 21-én (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

 

Napirend 1. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 2. pontja: (236. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Budai Nándor háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 3. pontja: (238. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 4. pontja: (233. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 5. pontja: (243. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra ls a 2016. évi fordulóban való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 6. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015/2016. nevelési év indításáról és döntés az óvodai csoportlétszám túllépéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Napirend 7. pontja: (245. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázatban nyert támogatás kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármesterNapirend 8. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Adósságkezelési modell Szándéknyilatkozat és Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 9. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, valamint az Újbudai Szociális Szolgálattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 10. pontja: (248. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

 

 

Napirend 11. pontja:pdf(saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat a szociális bérlakásokra vonatkozó helyi szabályozás módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére
Előterjesztő:Szuhai Erika SZEFOB elnök

 

 

Zárt ülés:

 

 

Napirend 12. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat a 208246/0/A/2 helyrajzi számú, természetben Budapest XXI. kerület Széchenyi István u. 58. fszt. 2. sz. alatti szükséglakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend 14. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat méltányossági kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária HSZI intézményvezető

 

 

Napirend 15. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)
Javaslat 18 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Budapest, 2015. szeptember 21.

 

 

Szuhai Erika s.k.
elnök

M E G H Í V Ó


a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2015. szeptember 22-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: (232. sz. előterjesztés)
Javaslat rendszámfelismerő rendszer térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 2. pontja: (249.sz. előterjesztés) + kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 3. pontja: (előterjesztés)
Javaslat Széchényi István és a Kassai útkereszteződésben forgalom irányító lámpa kiépítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő


Budapest, 2015. szeptember 22.

Pákozdi József sk.
elnök

2015. 09. 24. Testületi ülés

2015. szeptember 18. péntek, 15:24


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató a Csepeli Munkásotthon Alapítványt érintő bírósági döntésről (T-17 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-18 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tájékoztató településfejlesztési dokumentumok készítését kísérő partnerségi folyamatról (T-14 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a viharkár okozta helyreállításról a 1211 Budapest, Ady E. u. 64. szám alatti ingatlanon (T-15 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-16 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (228. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 2. pontja: (236. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Budai Nándor háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 3. pontja: (237. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

Napirend 4. pontja: (254. sz. előterjesztés ) +Kiegészítés
Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Kamara XXI. Kerületi Tagcsoportjával Együttműködési Megállapodás módosításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 5. pontja: (262. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat az Orhitec Ltd.-vel való együttműködésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 6. pontja: (268. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés 
Javaslat a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében való együttműködés megvalósításához szükséges felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 7. pontja: (235/1. sz. előterjesztés )
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 8. pontja: (234. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 9. pontja: (249. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés + Könyvvizsgálói jelentés + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 10. pontja: (238. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 11. pontja: (229. sz. előterjesztés )
Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 12. pontja: (257. sz. előterjesztés ) + 1.sz. melléklet + 2.sz. melléklet + 3.sz. melléklet
Javaslat a Csepel Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia társadalmi egyeztetése során beérkezett vélemények minősítésére és a dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 13. pontja: (239. sz. előterjesztés ) + Kiegészítő lap
Javaslat a Ráckevei (Soroksári)-Duna menti terület jövőbeni hasznosítási lehetőségeire
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 14. pontja: (233. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 15. pontja: (240. sz. előterjesztés )
Javaslat az egyházaknak évenként nyújtott működési jellegű támogatások hatékonyabbá tételére

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

Napirend 16. pontja: (261. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Eurora Kulturális Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 17. pontja: (263. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda kérésének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 18. pontja: (256. sz. előterjesztés )
Javaslat a VI. Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna megrendezésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 19. pontja: (250. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2016. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 20. pontja: (259. sz. előterjesztés )
Javaslat aktivált új beruházások Csepeli Városkép Kft-nek üzemeltetésre, kezelésbe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 21. pontja: (232. sz. előterjesztés )
Javaslat rendszámfelismerő rendszer térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 22. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 23. pontja: (241. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról szóló megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 24. pontja: (253. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program IX. ütemének keretében megépítendő három műfüves futballpályához szükséges fedezetek elkülönítésére és aláírásokhoz szükséges felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 25. pontja: (268. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat ideiglenes műjégpálya üzemeltetése 2015. évben a csepeli általános iskolások szervezett keretek között történő téli korcsolyaoktatásának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 26. pontja: (255. sz. előterjesztés )
Javaslat gördeszkapálya építésére a Daru-domb környékén
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 27. pontja: (242. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 28. pontja: (266. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományőrző Egyesülettel határozatlan idejű használati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető

Napirend 29. pontja: (260. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja projekt keretében fenntartási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 30. pontja: (264. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 31. pontja: (252. sz. előterjesztés )
Javaslat a WOLF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az ÉGT Építésképesítési Kft. által megbízási díjtartozás miatt indított perben meghozott, jogerős ítélet alapján kifizetett összeg fedezetének utólagos biztosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend 32. pontja: (251. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend 33. pontja: (243. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a 2016. évi fordulóban való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 34. pontja: (244. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015/2016. nevelési év indításáról és döntés az óvodai csoportlétszám túllépéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 35. pontja: (245. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázatban nyert támogatás kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 36. pontja: (246. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Csepeli Adósságkezelési modell Szándéknyilatkozat és Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 37. pontja: (247. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, valamint az Újbudai Szociális Szolgálattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 38. pontja: (267. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állás pályázati kiírására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

Napirend 39. pontja: (248. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

Napirend 40. pontja: (258. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Zárt ülés:


Napirend 41. pontja: (265. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG kitüntetés adományozására”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 42. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Budapest, 2015. szeptember 24.

Borbély Lénárd sk.
polgármester