Polgármester

 • Borbély Lénárd (FIDESZ-KDNP)

 

Alpolgármesterek

 • Ábel Attila (FIDESZ-KDNP)
 • Morovik Attila (FIDESZ-KDNP)

FIDESZ-KDNP frakció

 

 • Balogh Ernő 
 • Bercsik Károly 
 • Czibulyáné Szonday Szilvia 
 • Kováts Dániel 
 • Makray Barbara
 • Noé László 
 • Pintér József Gáborné
 • Szuhai Erika 
 • Zupkó János
 • MSZP frakció
 • Dobák István 
 • Szenteczky János 
 • Takács Krisztián
 • Takács Mónika

Jobbik

 

 • Pákozdi József

LMP

 

 • Tenk András

 

Demokratikus Koalíció

 

 • Borka-Szász Tamás
 • Horváth Gyula
 • Párbeszéd Magyarországért
 • Hudák János

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2016. január 25-én (hétfő) 17,30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

        Napirend előtt:

 

           Tájékoztató a 387/2015. (VI.25.) Kt. határozat végrehajtásáról (T-1)

           Előadó: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

           Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-)

           Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13.§. alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat harmónium ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására, felújítására és adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására és ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Egyesített Bölcsődék Belvárosi Tagbölcsőde külső nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi F. u. 73.) ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (21/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2016. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

ZÁRT ÜLÉS

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 25.

 

                                                                                                       Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

 M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2016. január 25-én (hétfő) 17 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I.5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:saját hatáskörös előterjesztés )

Javaslat 4 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról és a felelősségvállalásról szóló megállapodásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat rendkívüli élethelyzet fennállása miatti lakáscsere-igény kielégítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztésmelléklet)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2016. I. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi biztosításáról szóló "Megállapodás"-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                  elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. január 25-én (hétfő) 16.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalóterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 2. em. 10.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend1. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2016. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend 5. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve:(16. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. január 26.

                                                                                            Pákozdi József sk.

elnök

2016. 01. 26. - Testületi ülés

2016. január 22. péntek, 12:48

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. január 26-án (kedden) 17.30 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 387/2015. (VI.25.) Kt. határozat végrehajtásáról (pdfT-1)

Előadó: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztás

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 5. pontja: (pdf4. sz. előterjesztés)

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf11. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

 

Napirend 9. pontja: (pdf14. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf7. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf2. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf21/1. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf13. sz. előterjesztés)

Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi F. u. 73.) ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf23. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi biztosításáról szóló „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf19/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf10. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf17. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására és ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf22. sz. előterjesztés)

Javaslat harmónium ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására, felújítására és adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (pdf20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (pdf15. sz. előterjesztés)+ pdfCserelap

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13.§. alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (pdf6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (pdf1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (pdf24. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 485/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 25. pontja: (pdf12. sz. előterjesztés)+ pdfKiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


 

Budapest, 2016. január 26.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester