2022. évi rendeletek

Írta: 2022. január 04. kedd, 22:44

1/2022. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

2/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

3/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította 8/2022. (VI.1.) ör.
Egységes szerkezetben a 3/2022. (III.02.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

 

4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította 12/2022. (VI.1.) ör
Egységes szerkezetben a 4/2022. (III.02.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

 

5/2022. (III.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

6/2022.(III.02.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

7/2022. (V.04.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

8/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

9/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Került Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

10/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

11/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról
Hatályba lép 2022. július 1-jén.

 

12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2022. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
A módosító rendelet hatályát veszíti a módosítás hatályba lépését követő napon.

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2021. december 13-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozók jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209620/0/A/44 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Ady Endre út 5. III. emelet 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 200502/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Rakéta utca 18/A. földszint 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Budapest, 2021. december 13.

 

Szuhai Erika elnök s.k. elnök

M E G H Í V Ó

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2021. december 14-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2021. 12. 13.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2021. december 14-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat rendszámfelismerő és térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Sághi Jenő Közterület-felügyelet igazgató

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2021. 12. 13.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2021. december 15-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:(191. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(192. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(198. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(193. sz. előterjesztés)

Javaslat rendszámfelismerő és térfelügyeleti kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Sághi Jenő Közterület-felügyelet igazgató

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozók jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(195. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság létszámának csökkentéséről

Előterjesztő: Juhász Eszter igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentésére

Előterjesztő: dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 9. pontja:(199. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(197. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2021. december 15.

                                                                                                          Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök