2022.04.28. Testületi ülés

2022. április 22. péntek, 15:20

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. április 28-án (csütörtök) 9.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság által 2021. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (42. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói jelentés beszámolóhoz + könyvvizsgálói jelentés zárszámadáshoz

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (43. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (44. sz. előterjesztés)

      Előterjesztő: Kálcsics Ferenc ügyvezető

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (45. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására (46. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

C.)Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására (47. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

A.)Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (48. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

B.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására (49. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Krisztián ügyvezető igazgató

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 209149 hrsz., 202086 hrsz., 208094 hrsz., valamint a 208495/8 hrsz. ingatlanok elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, 210146/65 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatos használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (55. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Hollandi út 18. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Dél-Pesti Tankerületi Központ részére ingyenes használati jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

  Napirend-tervezet 12. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 253/2021. (X.28.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (53. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására, valamint a 1211 Budapest, Petz Ferenc utca 14. 4. em. 13. sz. (hrsz: 208633/7/A/80) alatt található ingatlan felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (39. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor helyszíne és időtartama elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (50. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja (54. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2022. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (51. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2021. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (52. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (56. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „KOLONICS GYÖRGY SPORTÉRDEMÉREM” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat a szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. április 28.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. február 21-én (hétfő) 8,00 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben 1213 Budapest, Szarka u. 8. és 10. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a 6. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a 31. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat az Egészséges Budapest Programban beszerzett eszközök tekintetében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére vagyonkezelői jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermek-tüdőgyógyászati szakellátási feladatok és kapacitás átcsoportosítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Mamma Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhely épületében helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. február 18.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2022. február 22-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (12. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető + független könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. 02. 18.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2022. február 23-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja:(12. sz. előterjesztés+  független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető független könyvvizsgálói vélemény cserelap

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:(15. sz. előterjesztéscserelap

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja:(16. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:(14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(21. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben 1213 Budapest, Szarka u. 8. és 10. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(29. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja:(17. sz. előterjesztés)

Javaslat a 6. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja:(18. sz. előterjesztés)

Javaslat a 31. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:(19. sz. előterjesztés)

Javaslat az Egészséges Budapest Programban beszerzett eszközök tekintetében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére vagyonkezelői jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:(27. sz. előterjesztés)

Javaslat az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:(28. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermek-tüdőgyógyászati szakellátási feladatok és kapacitás átcsoportosítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:(30. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:(20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Mamma Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhely épületében helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja:(22. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2022. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja:(23. sz. előterjesztés)

Javaslat elővásárlási jog gyakorlására a Budapest XXI. Kerület 210061 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Tas utca 11. szám alatti ingatlan tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:(26. sz. előterjesztés)

Javaslat „Csepel Szolgálatáért” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

 

Budapest, 2022. február 23.

                                                                                                          Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2022. február 22-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (12. sz. előterjesztés)+ független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető+ független könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2022. 02. 22.

                                                           Bercsik Károly sk.

elnök

2022.02.24. Testületi ülés

2022. február 18. péntek, 13:43

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 24-én (csütörtök) 19.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (31. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés.

Javaslat választási bizottsági tagok és póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (12. sz. előterjesztés) +  független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (13. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztetőfüggetlen könyvvizsgálói vélemény + cserelap + pótlap + kiegészítés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (15. sz. előterjesztés) + cserelap + kiegészítés

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat a természetben 1213 Budapest, Szarka u. 8. és 10. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a 6. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a 31. sorszámú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat az Egészséges Budapest Programban beszerzett eszközök tekintetében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére vagyonkezelői jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat az egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (28. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermek-tüdőgyógyászati szakellátási feladatok és kapacitás átcsoportosítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend-tervezet 15. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Mamma Egészségügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat székhely épületében helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2022. évi pályázat kiírására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja:(30. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Javaslat elővásárlási jog gyakorlására a Budapest XXI. Kerület 210061 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Tas utca 11. szám alatti ingatlan tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat „Csepel Szolgálatáért” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, dr. Vincze Anikó jegyző

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2022. február 24.

Borbély Lénárd s.k.

                                                                                                                       polgármester

M E G H Í V Ó

 

a Fenntartható Fejlődés Bizottság

2022. január 25-én (kedd) 17.30 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a 321/2019. (XI.06.) számú Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottság 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Tóth Sándor

 

Budapest, 2022. 01. 24.

                                                           Tóth Sándor sk.

elnök

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2022. január 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a 321/2019. (XI.06.) számú Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25.§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történt elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a bölcsődék 2022. évi nyári nyitva tartására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Budapest, 2022. január 24.

 

Szuhai Erika elnök s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2022. január 26-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25.§ (3) bekezdés alapján krízislakásban történt elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(8. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló „Együttműködési Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (Képviselő-testülettől átruházott hatáskör)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2022. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dukán András Ferenc bizottsági elnök

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Javaslat a 321/2019. (XI.06.) számú Kt. határozat módosítására

 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknál működő felügyelőbizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának megemelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2022. január 26.

                                                                                                          Dukán András Ferenc sk.

                                                                                                           bizottsági elnök