2018.11.07. - Rendkívüli Testületi ülés

2018. november 06. kedd, 15:39

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 07-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési szervei részére vagyonkezelői jog létesítéséről és

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. november 06.

 

                                                                                                                      Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                          polgármester

 

M E G H Í V Ó

 

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. október 15-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szakmai programja módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

 

Budapest, 2018. október 15.                

                

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. október 16-án (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. október 16.    

     

                                                           Pákozdi József sk.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. október 17-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kormány által tervezett Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő döntésekre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. 208261/12 hrsz. épületének bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 5. (201031/70/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan kezelésének átadása a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Trianon kiállítás pénzügyi alapjainak megteremtésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Boksz Klub részére fejlesztési támogatáshoz szükséges sportcél vállalására és nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat az első és második osztályos tanulók részére szervezett úszásoktatásra vonatkozó támogatás további biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. október 17.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

2018.10.18. - Testületi ülés

2018. október 12. péntek, 15:24

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. október 18-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (196/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (197. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kormány által tervezett Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő döntésekre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. 208261/12 hrsz. épületének bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (211. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 209802 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Ady Endre út 64. sz. alatt található 1 db, és a Budapest XXI. kerület 209805 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Védgát utca 2. sz. alatt található 1 db üzlethelyiség megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (210. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Szent István út 335. és környéke csapadékvíz elvezetésének megterveztetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (209. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. kerület 206759/1. helyrajzi számú (természetben 1214 Budapest, Damjanich János út 37-41.) ingatlan használatba adására a Budapest Csepel-Csillagtelep Római Katolikus Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 5. (201031/70/A/2 hrsz.) szám alatti ingatlan kezelésének átadása a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat Trianon kiállítás pénzügyi alapjainak megteremtésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (205. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat a Csepeli Boksz Klub részére fejlesztési támogatáshoz szükséges sportcél vállalására és nyilatkozat megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat az első és második osztályos tanulók részére szervezett úszásoktatásra vonatkozó támogatás további biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a 321/2018. (IX.26.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi Károli Gáspár utca 77. szám alatti, valamint az Ív utca 62. és 64. szám alatti ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. október 18.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 26-án (szerda)

a Képviselő-testületi ülés után kb. 19 órai kezdettel tartandó rendkívüli zárt ülésére, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2018/3. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. szeptember 25.        

                 

Szuhai Erika s.k.

elnök

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodájában a működési feltételek meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1214 Budapest, Nap u. 16. I. em. 2. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére

 

 A. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201822/5/A/91 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Szent István út 1/C. 4. em 27. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/9/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 112. 8. em. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 C. Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/106 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 59. 3. em. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 D. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/67/A/50 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zrínyi utca 1/A. 8. em. 30. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 E. Javaslat a Budapest XXI. kerület 209135/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 61. fszt. 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 F. Javaslat a Budapest XXI. kerület 200959/17/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zöldfa utca 12. 3. em. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 G. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/65/A/111 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 3. em. 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés) Napirendről levéve.

Javaslat a 2018/3. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. szeptember 21.              

 

Szuhai Erika s.k.

elnök

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. szeptember 25-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerület Kapitányság részére üzemeltetésre átadott személygépkocsival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (180. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (168. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (169. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 208076/1 hrsz. ingatlannak Brenner János parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (184. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Ovi-Sport pályák kialakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola tornatermének a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Program V. ütem keretében történő felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kitűzött 2018. évi prémium feladat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (187. sz. előterjesztés)

Javaslat Part menti úszómű (stég) kialakítására a csepeli Kis-Duna parton

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetésének Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (170. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 210439/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor utca 1/A. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, 6 darab üres üzlethelyiség felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (172. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó 2019. évi megjelentetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (186. sz. előterjesztés)

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (185. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott új szolgáltatások feltételeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Javaslat az Állami Számvevőszék Elnöke EL-0636-005/2018 figyelemfelhívó levelével kapcsolatos döntéshozatalra

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István képviselő

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 25.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

M E G H Í V Ó

a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2018. szeptember 25-én (kedd) 16.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerület Kapitányság részére üzemeltetésre átadott személygépkocsival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (sajáthatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Pákozdi József bizottsági elnök

 

Napirend 4. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. szeptember 25.  

                                                           Pákozdi József sk.

elnök